Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenHuidige Ascensiesymptomen, Troostmiddelen en wat er nog gaat komen

Karen Bishop, 24 juli 2008                                                  

Gegroet!        

Deel I

Afgelopen week of zo ben ik naar North Carolina geweest om me te verbinden met mijn nieuwe tweelingkleinkinderen die plots op 12 juni geboren werden en zich nog steeds op de intensieve bevinden, dus heeft het wat langer dan normaal geduurd tussen de energierapporten in. Het gaat opmerkelijk goed met de baby's… Solomon ging woensdag al naar huis en we hopen dat Arion spoedig zal volgen. Met mijn dochter Ari gaat het uitstekend na een zeer gecompliceerde en serieuze keizersnede.

De nieuwe kleintjes die nu massaal arriveren hebben een zeer speciale missie ophanden; het leggen van een nieuw rooster en een zeer sterke en stevige fundering voor de nieuwe wereld. Deze kleintjes zijn ongelooflijk sterk en weten exact wat ze doen… en telepathisch met ze communiceren was een opwindende en vervullende ervaring die veel vreugde en grote hoop bracht voor de belofte van de nieuwe wereld die eraan komt. We zijn allen gezegend om zoveel nieuwe zielen met een hogere vibratie te hebben die nu hier willen zijn. Ze helpen erg veel bij de stabilisatie van het nieuwe terwijl het oude zo snel wegvalt.

Ik was gezegend te kunnen vertrekken met alles wondermooi op het juiste spoor en veel liefde en blijdschap in overvloed. De afgelopen 6 weken na hun komst en de twee weken ervoor waren een emotionele rollercoaster-rit voor mijn geliefden, zoals ik weet ervaren velen van jullie hetzelfde, al gaat het om veel van jullie eigen andere redenen. Maar net zoals de situatie met Ari en de baby's zal alles stilaan in orde komen wanneer nieuwe afstemmingen en verbindingen met de hogere rijken geleidelijk aan versterkt worden.

We ervaren nog steeds veel symptomen die resulteren van de zonnewende-energieën. Ik heb me niet meer zo gevoeld sinds de verschuivingen rond het jaar 2000 in ernst begonnen. Er is nu heel veel beweging. Maar deze ascensiesymptomen herhalen zich steeds weer terwijl ons ascensieproces verdergaat, behalve dat meer en meer mensen getroffen worden wanneer het geheel begint te ontwaken en nu klaar is om aan boord te komen.

Voor dit energierapport heb ik enkele algemene symptomen opgesomd die velen kunnen ervaren, waarom ze gebeuren, wat er aankomt in verband hiermee en een beetje troost die kan helpen. Op het einde van het energierapport zal ik ook jullie veelgestelde vragen over healing behandelen en waarom het nadelig kan zijn wanneer iemand hoger begint te vibreren (dit zal in Deel II zijn).

Dit energierapport kan lang zijn omdat ik sinds 9 juli niet heb geschreven, dus heb ik enkele ondertitels toegevoegd om jullie de gelegenheid te geven stukken over te slaan indien je dit wenst. Het kan soms zwaar zijn om zich gedurende deze uitdagende tijden door een lange tekst heen te moeten werken!

Paniek, angst en depressie:

De zonnewende-energieën hebben veel ontworteld. Het was tijd voor een groot wakker schudden, we hadden alles voorbereid wat we konden, en daarom… kwam het met een knal! Het meeste werd uit de groeven geblazen en zweeft nog steeds rond zonder geland te zijn. Dit houdt echte manifestaties in zoals de economie, de oude systemen van de 3D werkelijkheid en het verlies van jobs en inkomsten, etc. Emotioneel kun je, zelfs al ben je iemand die hier niets van heeft ervaren, eenvoudigweg de emoties van degenen om je heen voelen…ook al stap je in het midden van nergens helemaal alleen door de voordeur!

Er kan zich paniek voordoen wanneer we groot verlies voelen dat buiten onze controle en gevoelens van “het einde” ligt. Ik had vele jaren geleden extreme paniek toen de verschuivingen begonnen en er waren maar weinigen die hier iets van ervoeren. Bovendien was er niets dat zich echt in echte vorm manifesteerde (of de uiterlijke werkelijkheid) in verband met het “einde” op dat ogenblik, dus kunnen we op een onderbewust en hoger niveau paniek en angst voelen wanneer we weten dat we evolueren en veel achterlaten… zelfs al doen we dit niet letterlijk. We gaan gewoon naar een hogere dimensie en niet iedereen gaat op dat tijdstip met ons mee. Maar nu manifesteert het einde zich in echte vorm, dus krijgen we zeker en vast een dubbele klap (dit komt omdat het eindelijk tijd is voor het geheel om aan de reis van aan boord gaan te beginnen.)

Het einde ervaren voor het nieuwe gearriveerd is kan extreme onzekerheid, paniek, angst en onzekerheid veroorzaken. We zijn nog altijd menselijke wezens en hebben dus emoties op menselijk niveau. Dit is een van de vele uitdagingen van ascensie… sterven terwijl we leven en nog steeds in menselijke vorm zijn. Maar we gaan verder, op een of ander niveau weten we dat we hier zijn voor dit doel, dus lijken we het allemaal vol te houden. Ik geloof dat we het goed doen en ben zo trots om een deel van ons geheel te zijn! Onze zielen zijn inderdaad heel sterk… we zijn hier al een heel lange tijd.

Bovendien zijn we bezig weer een laag van ons oude ego los te laten. Karaktertrekken en gedragingen die lager vibreerden zijn opeens vertrokken. De delen van onszelf die we ontwikkelden om in een hardere en lager vibrerende 3D werkelijkheid te overleven, kunnen hier nu niet bestaan.

Vandaar weer een uitdaging van ascencie en nog een reden voor paniek en angst. Evolueren naar een nog gevoeligere persoon zonder verdediging, barričres of een hard uiterlijk van bescherming terwijl je je nog steeds in een harde, gevaarlijke en schijnbaar duistere omgeving bevindt kan op z'n best een enorme uitdaging creëren.

En nu, met de ontbinding van zoveel in de wereld van vorm, wanneer de val een sneeuwbaleffect krijgt, kunnen we ons afvragen hoe we in hemelsnaam financieel zullen overleven en hoe we ons überhaupt zullen ondersteunen. Met veel van alles wat er verdwijnt, inclusief delen van onszelf die we ontwikkeld hadden om te overleven, is het geen wonder dat velen van ons panikeren!

“Zou ik zelfs de moeite doen om te proberen iets nieuws te creëren?” kun je je afvragen. “Wat nut heeft dit nu… of ooit?” Met zoveel dat in chaos lijkt kan het moeilijk zijn te weten welke weg op te gaan, zelfs als je weg in de komende tijd nog intact zal zijn. “Alles lijkt onzeker te zijn, zonder stevige fundering en zonder richting”. Nogmaals, veel dingen zijn nog niet in de nieuwe groeven geland… maar het zal komen, ik beloof het je.”

“Ik weet niet meer wie ik ben. Vroeger kende ik mijn doel en nu ben ik helemaal en compleet verloren”. “Ik kan op geen enkele manier vooruit… ik voel me alsof in een doos.” “Ik voel me hulpeloos, kwetsbaar, onzeker en overgeleverd aan de grillen bijna alles.” “Mijn zelfvertrouwen is weg. Ik voel me verreweg van goed in mezelf.”

En wat hiervan: “Ik voel me volledig onzichtbaar, onopgemerkt, niet nodig en zeker niet gewaardeerd.” Dit komt omdat we hoger vibreren en nu niet gezien kunnen worden. Bovendien bevinden zovelen zich in chaos en paniek in hun eigen situatie dat ze niet veel kunnen zien, behalve wat er bij hen gebeurt. (Meer over onzichtbaar zijn in het energierapport.)

“Ik heb geen zin om iets te doen. Ik ben nergens in geďnteresseerd. Ik wil gewoon spelen. Ik wil me terugtrekken. Ik wil geen verantwoordelijkheden meer. Ik ben uitgeput. Ik moet verjongen. Ik heb een heel lange rust nodig… of misschien een eindeloze vakantie.” “Val me niet lastig. Ik wil in mijn eigen heilige plaats zijn, weg van de buitenwereld.” Of misschien: “Haal me hier weg! Ik wil weglopen naar ergens heel anders en nooit meer terugkeren!” “Ik wil naar huis gaan waar ik in pas en waar de dingen goed voelen!”  

Depressie en apathie kunnen nu voorkomen wanneer alles in chaos lijkt, we kunnen niet manifesteren op de manier waarop we het altijd deden, velen zien elkaar niet, we vibreren nu hoger en de buitenkant en oude werkelijkheid vibreert lager… wat altijd depressie veroorzaakt omdat de uiterlijke werkelijkheid nog niet is bijgebeend en er veel lijden plaatsvindt (het doet je afvragen of er nog ooit iets “goed” zal gebeuren). Dit zal overgaan, ik beloof het, en wanneer het zo is zullen we dankbaar zijn voor de nieuwe ruimte waarin we ons bevinden.

(Troost en wat er aankomt zullen opgesomd worden op het einde van de algemene symptomenlijst in Deel II.)

Gezondheidscrisissen, gebroken relaties, baanverlies, financiële stress en een algemene ervaring dat je leven uiteenvalt:

We versnellen nu vlugger naar een hogere dimensie en alles moet vertrekken. Dus, alles moet afgestemd en voorbereid worden of deze werkelijkheid verlaten om te arriveren in het nieuwe (en ja, dood op de oude 3D manier is ook een pad). Wat nog niet op dit nieuw en hoger niveau vibreert (of welk niveau of sport van de ladder voor jou en je geliefden ophanden ligt), zal op zielsniveau een overeenkomstige ervaring van keuze ontvangen om een situatie te creëren die ontworpen is om iedereen daar te krijgen waar hij moet zijn.

Er doen zich nu op veel verschillende niveaus vele scenario's voor. Degenen die meer in de hoofdstroom of oude werkelijkheid vastzitten, ervaren de meeste opschuddingen terwijl deze wereld nu snel verdwijnt. Degenen die al verschillende jaren door hun eigen uitdagingen en opschudding van het ascensieproces gaan zullen minder ervaren, maar zullen nog steeds wakkerschuddingen ervaren i.v.m. waar ze vibreren… ze zullen gewoon naar een hoger niveau gaan dan daarvoor, wat gewoonlijk opschudding betreft in verband met het ego en nieuwe manieren van omgang en zijn.

Ben je achter als je leven nu werkelijk ineenstort? Heb je de boot gemist? Ben je niet waar je moet zijn? Is er iets mis met je? Word je gestraft? “Ascendeer” je niet snel genoeg? Absoluut niet.

Op zielsniveau zijn we juist daar waar we moeten zijn. Sommigen van ons kozen ervoor om een beetje achter te blijven, omdat we de ruimte van dat bepaalde niveau moesten vasthouden tot het tijd was om naar ons volgende niveau te bewegen en velen met ons mee te nemen. We zijn hier allen meesters en weten exact wat we doen en doen het bijzonder goed. We weten waar we moeten zijn. Er zijn geen fouten. En soms worden er ook andere keuzes gemaakt, en dit is gewoonlijk wanneer er lijden voorvalt om ons aan te moedigen een andere keuze te maken om afgestemd te zijn op ons origineel zielsplan. We hebben elk een uniek en ander scenario volgens wat het best aanvoelt voor elk van ons.

Een gezondheidscrisis is een van de eerste manieren die velen kiezen om zich op de Bron en onze ziel af te stemmen. Meestal zet het op snelcursuswijze ons ego opzij, dus is het een goede en algemene keuze om mee te beginnen. Controleverlies is dan de hoogste prioriteit, dus worden we afhankelijk van een hogere kracht en leren we echt om ons over te geven en vertrouwen te hebben. Dit gebeurt nu bij velen die pas aan hun proces beginnen.

Relaties die stuk gaan zijn ook algemeen. Een ziel begint hoger te vibreren en de andere ziel laat de hoger vibrerende ziel gewoonlijk los door hem te “dumpen”. Als we weten waarom en dat de “dumpende” ziel dit doet omwille van een grote liefde voor ons en als een grote ondersteuning voor verdere groei, kunnen we weten dat alles in goddelijke en perfecte orde is. We zullen ons uiteindelijk allemaal weer ontmoeten en lachen en huilen, en elkaar omhelzen.

Nog een scenario dat nu frequenter voorkomt is wanneer twee zielen volledig uit elkaar gaan om elke ziel de gelegenheid te geven zichzelf volledig zelf terug te vinden zonder op elkaar te steunen of leunen. Wanneer een ieder leert om zich individueel te verbinden met wie hij/zij echt is, met hun ziel en de Bron, dan kunnen ze zich weer terugvinden en zich herenigen. Daarom komt het nu algemeen meer voor dat de dingen zich volledig afscheiden voor ze zich weer kunnen herenigen.

Baanverlies is altijd een algemene ascensie-ervaring geweest. Wanneer we hoger dan onze job in de hoofdstroomwereld beginnen te vibreren, worden we ervan gescheiden. Het was niet de bedoeling dat we door dit verlies zouden lijden, dus wordt er de meeste tijd (het merendeel van de tijd) op een of andere manier wonderbaarlijk voor ons gezorgd.

Er valt nu veel uiteen terwijl de oude wereld instort. Er wordt dan veel binnenstebuiten gekeerd of liever eindelijk de goede kant naar boven. Opnieuw afgestemd, opnieuw uitgelijnd.

De hoger dimensies dienen om alles te vergroten. Dus, voor degenen die al een tijdje op hun ascensiepad zitten of misschien zelfs in korte tijd veel gezuiverd en losgelaten hebben, zal wat dan vergroot wordt veel prettiger worden. Daarom kunnen voor sommigen wonderen en nieuw begin plaatsvinden en voor anderen niet. En nogmaals, we bevinden ons allen waar we moeten zijn met ons eigen stel individuele uitdagingen op elk niveau.

Slapen en de hele dag willen dutten.

Degenen die een aanzienlijke hoeveelheid licht dragen, hebben veel gedragen i.v.m. het ascensieproces en deze rol is nu een tijdje gedaan. Nu mogen we rusten. Een groot deel van ons “werk” is gedaan. We hebben losgelaten en kunnen overwinteren en een beetje tijd voor onszelf nemen. Dus, al wat we kunnen willen doen is rusten, het rustig aan doen, S-L-A-P-E-N en een slak zijn. Geen licht meer dragen voor de hele planeet… geen opliften meer… zo dadelijk geen nieuwe projecten… geen ondersteunen, vasthouden en redden. Net als een lange rust na de weeën voor de geboorte van een nieuwe baby is er een rust nodig voor we de nieuwe baby ervaren.

Het ervaren van grote stress en/of sterke behoefte om niet langer alleen te zijn:

In de hogere rijken is er geen afscheiding. Eenheid vibreert veel hoger. Wanneer we hoger beginnen te vibreren, worden we nu bedraad voor eenheid. Dus voelt alleen zijn niet langer goed of verreweg juist. In het beste geval kan het erg ongemakkelijk aanvoelen en ons aanmoedigen om nieuwe groepsverbindingen op te zoeken, herenigingen met familie of misschien locaties waar families en vrienden zijn. Van nature weten we dat het tijd is voor gemeenschappelijkheid.  

Enkel willen doen wat je wilt, of liever helemaal niet doen wat je “moet” doen of wat iemand anders wil doen:

Toen ik eerst gevloerd werd door grote ascensiesymptomen had ik dit echt. Ik dacht dat ik de grootste egoďst in de wereld was en probeerde dus dit probleem te “verslaan” via EFT, de manier waarop ik in het begin mijn symptomen aanpakte voor ik het niet langer zou kunnen (EFT betekent Emotional Freedom Technique… een proces om jezelf naar een hoger niveau van zijn te herstellen door op de meridiaanpunten op je lichaam te tikken. Ik geloof dat hun website www.emofree.com is). Tot mijn verbazing ontdekte ik dat deze staat van zijn niet verwijderd kan worden omdat het er een is die hoger vibreert, geloof het of niet!

Wanneer we de hogere rijken bereiken wordt er veel gezuiverd en enkel de meest verfijnde toestanden en energieën blijven. Op deze manier zijn we dan afgestemd op wie we zijn in onze zuiverste toestand. Dit houdt verband met ons eigen speciaal doel en onze bijdrage en dus kunnen we niet langer in iemand anders werkelijkheid, droom enz. zijn. Wanneer we hoger beginnen te vibreren delen we ook een werkelijkheid of droom met ons zielsteam, samen met de algemene werkelijkheid van het geheel, dus hebben we op een of andere manier nog steeds overlappingen. Het klinkt vreemd, maar datgene willen doen wat ons oplicht en waar we ons verbonden mee voelen is waar we moeten zijn.

Het gevoel hebben onzichtbaar en niet gewaardeerd of nodig te zijn.

Sommigen van ons kunnen het gevoel hebben onzichtbaar te zijn, omdat we onzichtbaar zijn. Deze laatste verschuiving in juni katapulteerde iedereen hoger en velen vibreren hoger dan anderen die zich in de oude wereld bevinden, dus worden we niet langer opgemerkt. We kunnen niet in het land van problemen en crisissen, enz. zijn, dus leven we er letterlijk niet langer en kunnen we niet gezien worden.

Dus, op dit ogenblik zijn we voor het merendeel nog niet nodig of klaar om gezien te worden, omdat nog niet voldoende aantallen van het geheel het dieptepunt heeft bereikt. We moeten “gevraagd” worden om onze kennis, talenten en assistentie en dit zal niet zijn tot zielen dit punt bereiken en wanhopig worden of helemaal verloren zijn. De meesten moeten zich eerst overgeven. Terwijl we onze engelenvleugels nu al een tijdje hebben laten groeien en nog ver moeten gaan, net als engelen, zal onze hulp, leiding, liefde, verzekering gevraagd worden en dan zullen we degenen in nood kunnen helpen. Dus net als in situaties die we zelf ervaren hebben wanneer we ons overgeven en het licht dan arriveert, zullen we dat licht voor anderen kunnen zijn, maar niet tot ze zich overgeven en vragen. Deze tijd komt eraan, maar ze is er nog niet, maar ze zal er heel spoedig zijn.

Zich geslagen, misbruikt, opgebruikt en gevloerd voelen in elke bocht: Het zal beter worden. De dingen zullen bedaren. We krijgen niet meer dan we aankunnen, maar juist genoeg om uiteen te vallen zodat onze ego's uit de weg moeten gaan. We kunnen niet langer de leiding hebben zoals we dat deden, want het is nu de verbinding met onze ziel en Spirit die het nu voor het zeggen heeft. Wanneer we neergeslagen worden beginnen we de kleinste dingen te waarderen en in de hogere rijken zijn het enkel de kleine dingen die echt belangrijk zijn. Wanneer we evolueren beseffen we dat de kleine dingen waarvan we dachten dat ze belangrijk waren, enkel van ons ego kwamen. We beginnen de liefde en vriendschap van de ander, het leven in gemeenschap en de aardigheid van onze broers en zussen boven alles te waarderen. Onze kieskeurige ego's zijn blijkbaar weg en we beseffen dat wat we dachten dat belangrijk was, eigenlijk helemaal niet echt belangrijk was.

Blijf hangen voor Deel II (als je het nog met mij eens bent!)  

Karen 

Deel II

Hulpmiddelen om op te beuren

Wanneer we door een aanzienlijke verschuiving naar een hogere dimensie gaan, kan het echt een ravage aanrichten aan alles, van binnen en buiten. In dit opzicht kan het enorm helpen als we manieren kunnen vinden om verbonden te blijven met de hoger vibrerende energieën, omdat zo veel andere dingen wegvallen. Gedurende deze tijden is het nodig dat we ons echt weer goed voelen, en ons verbinden met de hogere manieren van zijn en leven kunnen ons enorm geruststellen. Hieronder vind je enkele remedies die ik gedurende deze tijden als zeer nuttig heb ondervonden:

Blijf zoveel mogelijk in je creativiteit. In de hogere rijken draait alles om creativiteit. Dus draagt creativiteit altijd een hoge trilling, in welke dimensie we ook verblijven. Voor mij nemen naaien, het ontwerpen van een nieuwe stof, schilderen, schrijven, tuinieren, koken en het creëren van bijna eender wat, me onmiddellijk mee naar een prachtige ruimte en voel ik me heerlijk en opnieuw verbonden. Het draagt ook bij om alle negatieve gedachten uit de weg te ruimen, ook ons ego!

Blijf in het gezelschap van zoveel mogelijk kleintjes. Onze kleintjes dragen op natuurlijke wijze een hogere vibratie en we kunnen ons o zo gemakkelijk weer verbonden voelen. We zien hen en zij zien ons. Ze passen zoveel meer bij ons dan vele andere dingen. Mijn kleindochter Amayah heeft me talloze keren gered tijdens een ascensieverschuiving. Deze kleintjes houden even veel van ons als wij van hen!   

Leid je af en blijf weg van het nieuws, de buitenwereld indien nodig en blijf gewoon zo veel mogelijk bezig in je eigen wereld. Vorige week toen ik bij mijn dochter was, hadden we geen TV, internet en brachten we bijna al onze tijd door met de voorbereiding van de komst van de babies, spelen, lachen, eten en knuffelen. Het was pure gelukzaligheid. De enige werkelijkheid waarvan ik me bewust was, was die van een liefdevolle omgeving met mijn familie en onze kleinkinderen. We sliepen en douchten samen, masseerden elkaar, kamden elkaars haar en bevonden ons in feite voortdurend in een grote bal van goudbruine en witte huid (mijn kleinkinderen zijn Afro-Amerikaans bi-raciaal)!  

Breng zoveel mogelijk tijd door in de natuur.  Dit kan nu moeilijk zijn, want zelfs als we ons in de natuur bevinden kunnen we nog steeds alle veranderende en turbulente energieën voelen. Maar de aarde ascendeert als ons voertuig en zich in de buurt van haar energieën bevinden kan ons ook verbinden. Hier in de woestijn van Nieuw Mexico ervaren we de moesson en het is ontzettend mooi. Ongelooflijke zonsondergangen, prachtige wolkenformaties, de geur van natte salie en wilde bloemen in overvloed kunnen iemand doen voelen alsof hij in de hemel is aangekomen.  

Neem een pause en rust. Neem, als je kunt, een dag voor jou alleen. Lees een roddelblad, lig de hele dag in bed, ga wandelen, lees een leuk boek (geen zelfhulp boek!), knutsel aan het huis of zit gewoon in de zon. De dingen zullen zeker weer sneller voor je gaan als dit nog niet gebeurt is, dus kan een time out nu echt dat zijn wat je nodig hebt.

Verbind je met je dierenvrienden. Ze zijn een deel van onze individuele gemeenschap en onze familie en het kan fantastisch zijn om zoveel mogelijk tijd met ze door te brengen als een deel van ons geheel.

Blijf gewoon weg van wat er in elkaar stort en zich opnieuw afstemt… of blijf in je heilige ruimte. Onze heilige ruimte of wat we gecreëerd hebben, is veelal afgestemd met wie we zijn. Dus kunnen we ons zeker, gegrond en gewoon goed voelen wanneer we daar zijn. Thuis blijven kan soms het prettigst zijn.  

Wat er nog gaat komen

De dingen zullen zich bedaren wanneer onze herverbindingen meer intact worden en dit begint nu reeds. En ja, iedereen zal beginnen wonderen en nieuw begin te ervaren. De bodem raken creëerde kansen voor velen, dus zal er veel worden geherstructureerd, opnieuw afgestemd en opgericht in heel een nieuwe ruimte.

Veel zal anders zijn en zich verder ontwikkelen en veranderen op een turbulente en destructieve manier tot we 2012 bereiken. Dus zullen er zich de volgende jaren voor velen verder omwentelingen voordoen, maar het meeste zal intact en gereed zijn voor de heel Nieuwe Wereld die tegen 2012 geheel gecreëerd zal worden.    

Samenkomen in gemeenschap zal belangrijk zijn en we zullen in de komende tijden kleinere groepen van ondersteunende zielen vormen die elkaar goed kennen. Onze oude manieren van leven en zijn creëerden afscheiding, anonimiteit etc. en dit zal spoedig een werkelijkheid uit het verleden zijn.   

Reizen zal enorm gecompromitteerd zijn en dit zal dienen om de eenheidswerkelijkheid te ondersteunen. Lucht- en autoreizen zullen zeer beperkt zijn tot degenen met overvloed en luchtreizen zullen bijna zeldzaam zijn. Treinreizen zullen de norm zijn als de belangrijkste bron van verplaatsing naar andere gebieden, evenals kleinere uitvindingen voor zeer lokaal reizen, maar die moeten nog geďntroduceerd worden.   

Families en geliefden zullen verhuizen om geografisch samen te zijn en te dienen als steuneenheden voor hun geheel. De muren van oordeel, afscheiding en op het ego gebaseerde persoonlijkheidstoestanden zullen snel verdwijnen door deze tijden van verandering. Het gebied waar ik momenteel verblijf bestaat uit gepensioneerde Boeddhistische monniken, een sterke homogemeenschap, gepensioneerde hoofdstroompersonen, healers, Mormonen en veel creatieve kunstenaars. Iedereen van hier schiet goed op met elkaar omdat we elkaar moeten steunen. Het wordt gemakkelijk om enkel de ziel, schoonheid en gaven en talenten van de ander te zien terwijl we het omhulsel waar in ze zitten negeren, aangezien we allen een zijn en we elkaar zeer nodig hebben. En zo zal het binnenkort voor bijna iedereen zijn. We zullen elkaar eigenlijk eindelijk "zien"!   

"Lokaal" zal belangrijk zijn. Kleinere gemeenschappen zullen zichzelf onderhouden en elkaar steunen. En dan zullen onze eigen speciale gaven en talenten nodig, herkend en hoog gewaardeerd worden. Dit is de manier van de hogere rijken. En ja, kleinere gemeenschappen kunnen ook binnen een hoofdstedelijk gebied bestaan. Waar ik momenteel woon is de dichtstbijzijnde winkel een uur verder. Maar we hebben hier vurige tuinders en telers, een sterke boerenmarkt; we delen onze ervaringen en steun voor een duurzame en natuurlijke bouw, ik kan letterlijk wandelen, schrijven, mijn post gaan halen, mij met anderen verbinden, yoga volgen en veel andere dingen zonder mijn achtertuin te verlaten. Op deze manier hebben de olieprijzen ook weinig invloed. Ik heb zelden mijn auto nodig. Boodschappen doen is praktisch afgeschaft.    

Barack Obama zal president van de VS worden. Zijn ziel heeft dit pad bestemd op dit specifieke tijdstip. Hij draagt de energie uit een vorig leven van Abraham Lincoln en andere meesters en hoog ontwikkelde wezens. Dit werd al geruime tijd op hogere niveaus gepland. Hij brengt de energie van eenheid en verandering en zal een effect hebben dat we sinds eeuwen niet gezien hebben. Ik wist dit al geruime tijd, maar Hillary aanhangers werden heel boos op mij! Als je iemand bent die John McCain verkiest, laat het mij niet weten. Dit was niet mijn idee... ik ben enkel de boodschapper!   

De steun waar we zo naar verlangd hebben zal spoedig arriveren. En ze zal komen in de vorm van elkaar. Financiële steun zal arriveren via onze winkeletalages (gelieve voor meer gedetailleerde info over winkeletalages naar het energierapport van 9 juli in het archief te gaan).  

Augustus 2008 zal een mooie energie brengen. Tegen dan zal er veel opgelost en gezuiverd zijn en dus zal er ten slotte meer intact zijn. We zullen weer een opening naar de hogere niveaus ervaren en zoals het elvenpoeder dat over ons gestrooid zal worden, zal de magie in elke bocht verschijnen. Ik krijg tranen als ik deze tijden zie omdat zo mooi zijn.   

Waarom Healing schadelijk kan zijn wanneer we een Hogere Vibratie bereiken

Nadat we innerlijk een hogere vibratie bereiken, vibreren we hoger dan onze oude wonden, vroegere ervaringen, etc. We zijn m.a.w. voorbij onze lager vibrerende ervaringen geëvolueerd die veroorzaakten wat geheeld moest worden. Als we in deze nieuwe toestand van zijn een healing ontvangen, kan het enkel dienen om ons terug in de oude dichte energie te brengen en iets te reactiveren dat niet langer bestaat. Een healing kan ons in dit stadium echt verpesten en ons uit de afstemming en van het spoor brengen en dit is zeker en vast niet nodig.  

Dit slaat vooral op bepaalde types van advies, healingmodaliteiten die dienen om oude energieën uit te zuiveren door zich eerst met ze verbinden, of eender welke modaliteit die zich focust op wat "verkeerd" is.

Bovendien dient het ascensieproces zelf ervoor om ons helemaal op de hogere rijken voor te bereiden. Het is een mooi proces dat van nature uit exact weet wat het doet. Als we proberen te helpen of tussen te komen om het te versnellen of het zelf te doen gebeuren, zullen we enkel te vlug openen, ongemak creëren, vooruitlopen van waar we zijn en dus niet afgestemd zijn, en misschien doen we onze non-fysieke helpers zich afvragen wat we in hemelsnaam bezig zijn terwijl ze het hele proces zo liefdevol overzien!  

In de beginfase van ascensie kunnen healings zeer behulpzaam zijn. Ze kunnen dienen om iets van de pijn en het lijden te verlichten die ontstaan zijn door de hogere energieën die ons treffen en die oude wonden activeren om gezuiverd en losgelaten moeten worden. Maar, zelfs dan moet dit hulpproces voorzichtig gevolgd worden en het kan lastig zijn.  

Dus, voor degenen die juist aan hun reis beginnen kunnen healings zeer behulpzaam zijn. Maar nadat er een zekere drempel overschreden is, dienen ze enkel om schadelijk te zijn voor de ontvanger. Velen van jullie die healers zijn zullen door hun vakkennis weten wie wat en wanneer nodig heeft. Jullie zijn meesters in het verbinden met de hogere energieën en ze door je heen te laten stromen terwijl je uit de weg gaat.   

Ik heb al jaren geen healing meer gehad en het gaat mij goed. Het meeste waarnaar ik verwijs heeft te maken met het ascensieproces. Ik ga nog altijd naar de tandarts, nam antibiotica toen ik een niersteen had en zocht medische hulp in een noodgeval (zoals een beet van een ratelslang), ook al ben ik sinds jaren niet naar een arts geweest.

Ik hoop dat dit degenen van jullie helpt die het gevraagd hebben... het kan moeilijk uit te leggen zijn, maar ik kan me inbeelden dat jullie begrijpen wat ik bedoel en als jullie je geroepen voelen om een healer te zijn (omdat we allen het vermogen hebben om te healen), zul je dit gevoel en deze kennis hebben zonder dat ik het uitleg.  

Bovendien, wanneer we hoger evolueren beginnen we het verlangen te krijgen om gewoon te leven. We willen het leven van onze dromen creëren en erin zijn. We hebben niet langer de behoefte om te redden of te herstellen. Er zullen echter nog steeds healers nodig zijn voor degenen die op de ascensieladder evolueren, dus zullen healers nog steeds nodig zijn en op dit gebied hoog gewaardeerd worden.   

Een Post Scriptum

Ok,ok, omdat zovelen van jullie gezinspeeld en gevraagd hebben (lach)...ja, Phil en ik zijn weer bij elkaar en zijn al enkele weken samen. Het was tijd voor iemand die beter bij me paste en het bleek Phil te zijn. Hij had enkele dramatische verschuivingen gemaakt, is in zijn zielsschoenen gekomen en we werden weer op miraculeuze en synchrone wijze samengegooid. Ik heb hem zo vaak gezegd: "Wie ben je en wat is er met Phil gebeurd?" Ik heb natuurlijk ook enkele veranderingen in mijn energie gehad.   

Iemand heel anders verwachtend besefte ik dat de vorm waarop iemand anders binnenkwam niet belangrijk was, toen ik dit besefte was het de perfectie! Een wedergeboorte, een heel nieuw begin, bijna zoals een reďncarnatie in een nieuwe werkelijkheid met hem staat nu tot onze beschikking. We werken momenteel aan de creatie van een CD over reizen van de oude ruďnes etc. om jullie informatie te brengen over het leven en zijn in de hogere de dimensies...net zoals de mensen uit de oudheid dit deden. Ook al wonen we nog apart (en we zullen dit nog een tijdje doen), bouwen we ook een nieuw huis op mijn grondstuk dat afgestemd zal zijn op de kosmos, van het rooster en ook zeer verbonden met de sterrenwezens. We hopen ons project via onze dvd met jullie te kunnen delen wanneer we daar zullen wonen als het af is.  

Hartelijk dank voor al jullie steun doorheen onze reis. We waren bezorgd dat we een beetje bizar en onstabiel zouden lijken, dus wachtten we een beetje eer we onze hereniging openbaar maakten. Onze relatie is nu heel anders dan eerst en ik kan enkel zeggen dat het uiteindelijk de relatie van mijn dromen is. Phil voltooide jaren van openen, afstemmen en verbinden met de Bron in een kort anderhalf jaar… hij is een opmerkelijke man en ik ben erg gezegend. Ook al is hij een oude ziel, hij wist niets van metafysica, ascensie etc. toen ik hem ontmoette. Nu spreekt hij meer met de non-fysieken dan ik!   

Ik wens je de hemel in je hart, sterrenlicht in je ziel, en wonderen in je leven in deze wonderlijke tijden....

Tot de volgende keer

Karen

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

www.whatsuponplanetearth.com