Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenHet Nieuwe Begin van Augustus...het Licht keert terug

Karen Bishop, 1 augustus 2008††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Gegroet! † † † †

Er is prachtig nieuws te melden wat de totale zonsverduistering en de nieuwe maan betreft. Ik geloof dat het een positieve en belangrijke impact op velen van ons op de planeet zal hebben die hier zijn om te dienen, te helpen bij de spirituele evolutie van de planeet en dit resulteert dus in een grootse ondersteuning om verder te gaan met al onze speciale bijdragen, gaven en talenten. En op 16 of 17 augustus zal er een gedeeltelijke maansverduistering plaatsvinden. Ik zal meer over de betekenis van de maan schrijven wanneer het dichterbij komt.

Op 1 augustus 2008 zal er een volle zonsverduistering (en nieuwe maan) plaatsvinden en ook al is het niet zichtbaar in elk geografisch gebied, het zal ons niettemin beÔnvloeden. De zonsverduistering die op dit tijdstip van ons spiritueel evolutionair pad plaatsvindt, zal een nieuw begin naar voren halen en ondersteunen met het einde van een bepaalde hoeveelheid weerstand van tegengestelde krachten.

Wat betekent dit juist? Als je geprobeerd hebt om met je doel, project of veel andere dingen vooruit te gaan, zal de komst van de totale zonsverduistering je helpen een duidelijker en onbelemmerd pad te banen.

De zon zal gedurende een kort tijd geblokkeerd worden. Zo vreemd als dit mag klinken, energetisch betekent het dat dit de stroom van energie zal stoppen naar de facetten die laatst welig tierden, die voor velen onprettige gevoelens en ervaringen creŽerden terwijl we proberen vooruitgang te maken of onze dromen, verlangens, projecten en volgende fases die ons lief zijn te creŽren. Het zal het einde van ďhet oudeĒ kenmerken. De zonsverduistering en nieuwe maan zullen een belangrijk keerpunt kenmerken. De energieŽn die de laatste tijd aan de leiding waren, of de lager vibrerende en dichtere energieŽn, zullen nu ďeindigenĒ in hun kracht of in hun vermogen om los te lopen en in het beste geval te proberen het licht via hun oude manier neer te halen.

Met de nieuwe maan en de zon die nu na deze blokkade opnieuw starten, betekent het een nieuw begin voor de meesten van ons. En dit nieuwe begin zal fris en duidelijk zijn, net als een nieuwe start zonder al de weerstandenergie van de laatste tijd.

Voor de nieuwe en ondersteunende energieŽn arriveren, voelen we gewoonlijke een ďterugtrekkingĒ van de ondersteuning of het licht. Wanneer deze fase zich voordoet, tieren de duistere of dichtere energieŽn welig. Het is alsof de leraar de klas heeft verlaten en de klas er echt misbruik van maakt. Wel, de ďleraarĒ is nu teruggekeerd en de dingen zullen nu beginnen te veranderen. De hogere manieren en het licht zullen nu in staat zijn om de leiding in handen te nemen en hun aanwezigheid bekend en gerespecteerd maken.

Zoals altijd moesten we de dingen voldoende tijd geven om zich aan te passen, op zijn plaats te laten vallen en zich af te stemmen. Deze wacht- of afstemperiodes kunnen soms uitdagend zijn. Als je iemand bent die het gevoel had genegeerd, niet gerespecteerd, misbruikt of belemmerd te zijn, ingekapseld en schijnbaar nergens heen te kunnen, van wie de dingen overgenomen werden door een lager vibrerend element dat veel minder leek te weten dan jij, maak je dan klaar voor een verandering.

De komst van de nieuwe maan en de zonsverduistering zullen dit alles veranderen.

Voor degenen die vooral afgestemd of hooggevoelig zijn, konden de fysieke manifestaties van de laatste tijd gevoeld worden als een opbouw van druk, opgezwollen onderlichaam en een gevoel van expansie, lichte geÔrriteerdheid en een onvermogen om lager vibrerende energieŽn te tolereren die zo overvloedig aanwezig waren, druk in de ingewanden en krampen met een behoefte om zichzelf dikwijls te verlichten, rusteloze slaap en zelfs gevoelens van nutteloosheid.

Je kunt het gevoel gehad hebben alsof er in de verste verte niets overgebleven was om zich gemakkelijk mee te verbinden, dat alles om je heen uit een heel oude werkelijkheid was en nu niet meer rijmde (of ooit!), dat wat er de leiding had of aan de voorlinie was niet wist wat het in hemelsnaam deed, dat de dingen zo ver gegaan waren als ze konden, of zelfs alsof je niet langer op een of andere manier aan iets kon deelnemen. Volledig vast. En misschien zelfs afgestoten door die lager vibrerende energieŽn om je heen, omdat dit hetgeen is wat het ascensieproces blijft creŽrenÖ hoger vibrerende energieŽn met een onvermogen om de lager vibrerende tolereren.

Er was voldoende tijd voor de dingen nodig om hun nieuwe en beter afgestemde energetische thuis te vinden. En wanneer we lijden ervaren, weten we duidelijk wat het belangrijkst voor ons is. De zonnewende van juni sloeg veel uit zijn groeven, er was toen veel dat een nieuw energetisch thuis zocht en zelfs veel dat binnen in onszelf lager vibreerde werd losgelaten naar een ander thuis, ver weg van waar we nu vibreren. En op deze manier kunnen we ons afgevraagd hebben wie we waren en wat we nu verondersteld werden te doen. †

De diepte moest bereikt worden zodat velen eindelijk bereid waren om een verandering te maken. En voor de velen die veel licht dragen kon het uitdagend zijn om verboden te worden te helpen. We moesten gehinderd worden anderen te redden en het licht ophouden omdat veel moest vallenÖ om op zijn nieuwe en juiste plaats te vallen. En zelfs al werd je niet persoonlijk getroffen door de bulldozerenergieŽn van de zomerzonnewende, hun effect kon nog steeds gevoeld worden omdat vele van onze geliefden inderdaad getroffen werden. Gewoon in de uitgestrekte natuur staan kon resulteren in het voelen van deze intense en van streek makende energieŽn!

Op deze manier werden lichtwerkers bijna ontdaan van hun kracht en samen met dit, veel van wie ze dachten dat ze waren. Maar we beslisten voor deze handelswijze omdat het de meeste verandering zou creŽren en er was nu een grote verandering nodig aangezien de dingen eindelijk klaar waren om vooruit te gaanÖ en we wilden zoveel mogelijk met ons meenemen!

Er moesten nieuwe verbindingen gemaakt worden voor we verder konden. En wanneer we beseffen wat ons lief is en wat het belangrijks voor ons is, zijn we in staat om ons te verbinden met de puurdere en eenvoudigere dingen die altijd zullen blijven.

De deur is nu geopend voor meer nieuw begin. Vele stappen werden vervuld, ook al creŽerde het voor velen vele uitdagingen. Maar uiteindelijk zullen we zoveel dichter bij onze Hemel op Aarde zijn.

Met de komst van de zonsverduistering en de nieuwe maan, zal er een nieuw hoofdstuk geopend worden en veel van het zal oude ophouden zich aan enige oude macht vast te houden. We zullen weer ondersteuning voelen, we zullen meer hebben om ons mee te verbinden en aan vast te houden, en de weg die voor ons ligt zal veel duidelijker zijn. ††

Ik wens je de hemel in je hart, sterrenlicht in je ziel, en wonderen in je leven in deze wonderlijke tijden....

Tot de volgende keer

Karen

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

www.whatsuponplanetearth.com