Maandelijkse Berichten

Home

Boodschappen
~Mensen van de Aarde ~

Bericht van een Planeet in verwachting

Oktober 2007

Van Steve,

In de twaalf jaar dat ik voor de groep channel heb ik nog nooit enige vorm van waarschuwing via de groep ontvangen. Dat veranderde toen op 29-09-2007 dit bericht doorkwam. Ze gaven ons een grimmig signaal dat onze tijd om onze verbinding met de Aarde te koesteren snel voorbij zou zijn. Ze zeiden dat de Aarde sneller evolueerde dan zij aankon. Vervuiling en alle vervuilende machinerie die we hebben gecreëerd sinds de industriële revolutie hebben de Aarde op een rampkoers (!) gebracht…

Hoewel het normaal is dat de Aarde nu opwarmt, wordt ze gepusht om haar frequentie naar een hogere snelheid te tillen dan ze aankan. Ze zeiden dat het heel tragisch zou zijn als wij de oorspronkelijke Einddatum in 2000 alleen maar gepasseerd zijn om haar nu te vernietigen… De grote opofferingen die de meeste mensen vrezen zijn niet nodig, het is echter wel nodig om ons bewust zijn van de voetstappen die we op Aarde achterlaten in ons dagelijks leven. Ze zeiden dat we nu pas beginnen in te zien hoe slecht het ervoor staat. Vijf dagen na dit bericht keek ik in een hotelkamer in Moskou naar CNN, dat verslag deed van het feit dat het Poolijs in de afgelopen 12 maanden met 25% was afgenomen. Wij kunnen onze werkelijkheid in een oogwenk veranderen als we beseffen hoe wij de Aarde beïnvloeden en de juiste keuzes maken.

We kunnen deze ondergang met één hart tegelijk veranderen, maar de tijd om er van te leren en gemotiveerd te raken is voorbij! Een ieder van ons kan een groot verschil uitmaken als we het maar deden. De tijd is NU… Ferme knuffels en zachte duwtjes in je rug,
Steve Rother

Copyright 2007. Steve Rother. Deze informatie is bedoeld om rond te circuleren en mag vrij verspreid worden, in zijn geheel of gedeeltelijk, op voorwaarde dat deze nota inbegrepen wordt. Dit materiaal mag gebruikt worden op voorwaarde dat alle rechten, inclusief auteursrechten van vertalingen van dit materiaal bij de originele copyrighthouder blijven. Verdere informatie van de Groep kan gevonden worden op http://:www.lightworker.com/

Groeten van Thuis

Wij zeggen jullie dat Thuis vandaag de dag niet meer is zoals het ooit was. We hebben de kleine vogels gadegeslagen en ze geholpen hun weg terug te vinden naar waar ze vandaan kwamen. We aanschouwden jullie met veel liefde en compassie hoe jullie net deden alsof je mens was, terwijl jullie in feite geesten zijn die pretendeerden mens te zijn.

De menselijke jas aantrekken

Jullie starten elke dag dat je in die fysiekbiologische jasjes stappen een nieuw Spel. Jullie beginnen letterlijk zo snel te evolueren dat jullie je niet eens kunnen Her-inneren wat er met je gebeurde voordat je gisteren ging slapen. Jullie worden wakker in een compleet nieuwe frequentie, en daarom trekken jullie nieuwe dingen aan; alles lijkt net even anders te gaan dan je gewend bent. Het is niet altijd wat het lijkt.

Laat ons jullie vandaag zeggen dat er, door al die snelle, collectieve frequentie verschuivingen in gans de mensheid, op jullie planeet enorme aanpassingen plaatsvinden. Vele van die aanpassingen hebben we reeds besproken. We hebben het gehad over de fysieke Herbedrading van het menselijke lichaam. Globaal genomen verandert de verbinding tussen jullie beide hersenhelften nu dagelijks. Het stelt jullie in staat dingen te zien en te ervaren die je nog nooit hebt meegemaakt. Een van de zaken die we vandaag aan de kaak willen stellen is het collectieve effect op wat jullie Gaia of Moeder Aarde noemen. We beginnen met de opmerking dat de Aarde een levend, gevoelig, denkend, handelend en ademend wezen is. Wij spreken over de Aarde als vrouwelijk, opdat jullie binnen je duale werkelijkheid, dat kunnen bevatten. Zij kent geen onbalans in mannelijk/vrouwelijke energie. Zij is volkomen Yin/Yang, waardoor deze entiteit werkelijk een prachtige Creatie is; je kunt haar niet etiketteren met hij/zij… Deze levende, ademende entiteit startte als een hete gasachtige bal. Het vibreerde op een zeer hoog niveau, want als je iets verhit gaat het erg snel vibreren. Begrijp alsjeblieft dat een hoge vibratie niet beter is dan een laag of gemiddelde trilling. Ze zijn alleen anders, laat het concept van goed/slecht, boven/beneden, goed/fout, en al die andere polariteiten maar los, zodat wij gewoon over vibraties/frequenties kunnen spreken.

In den Beginne…

Al in de aanvang van haar ontstaan begonnen jullie de planeet Aarde te bewonen. Jullie wachtten niet met het aannemen van deze fysiekbiologische jasjes. Jullie begonnen het spel van vrije keus als geest zonder een fysiek voertuig. Jullie etherisch lichaam bewoonde de Aarde van meet af aan. En met haar evolutie evolueerden jullie eveneens. Er kwam een punt waarom ze vaster/dichter werd. Zij koelde af, verlaagde haar frequentie en kreeg een vastere vorm. Tegenwoordig zijn jullie gefocust op het verhogen van je frequentie, maar toen betekende het verlagen van je trillingsgetal vooruitgang. Met het afkoelen van de Aarde voelden jullie de behoefte om je vibratie te verlagen en dichtere/vastere vorm te verkrijgen om je connectie met de Aarde te behouden. Dat was zeer belangrijk voor jullie, omdat jullie fysiekbiologisch voertuig een product is van de Aarde. Jullie zijn geest die pretendeert mens te zijn in een stoffelijk lichaam.

Het was een prachtige melange, want de geest werkte met de Aarde, zelfs in het vroegste begin. Het begon als een langzaam proces. Jullie begonnen de puntjes van boombladeren tot je te nemen door ze in je wezen te brengen. Jullie ontwikkelden spijsverteringskanalen en manieren om delen van de Aarde binnen te krijgen om het dichte fysieke lichaam te voeden en te onderhouden. Wij zeggen jullie dat dit behoorlijk interessant is omdat jullie op Aarde verhitte discussies voeren over Schepping versus Evolutietheorie. Wij zeggen jullie dat de een noch de ander helemaal correct is. Wanneer jullie Thuis komen, zullen jullie lachen omdat je zult ontdekken dat beide theorieën op bepaalde punten kloppen. Jullie fysiekbiologische voertuig is gedurende vele eonen geëvolueerd, maar het was vervaardigd voor je geest. Het Leven begon als geest in een Lichtlichaam, maar jullie fysieke evolutie startte op Aarde. Zodra jullie je dichtere fysieke vorm aannamen, werd de verbinding met de Aarde allesoverheersend Ook al zouden jullie onnoembare afstanden in de ruimte afleggen, jullie blijven een deel van haar en zij blijft deel van jullie uitmaken. Die relatie gaat nu veranderen, en wij willen dat aan de orde stellen, omdat jullie te allen tijde beheersing hebben over je realiteit.

De relatie met Moeder Aarde veranderen

Jullie zijn scheppers, geliefden. Jullie scheppen de weg nog voordat je voeten de grond raken. Laat ons jullie, met dat in gedachten, zeggen dat heel mensheid haar trillingsgetal verhoogt. En als jullie je frequentie verhogen, veranderen jullie je relatie met de Aarde. Ooit was het, toen de Aarde afkoelde en haar frequentie aanpaste, voor jullie noodzakelijk om dichtheid te verkrijgen, en jullie pasten je vibratie aan om die van haar te evenaren. Nu is het andersom. Mensen evolueren met het gevolg dat de Aarde haar frequentie verhoogt. Het een is niet beter dan het andere, en de Aarde steunt deze frequentie verschuiving volledig, het blijft echter een verandering, en veranderingen betekenen ook uitdagingen.

Neem de hele cyclus waar. In het begin was de Aarde heet. Terwijl ze afkoelde verlaagde ze haar vibratie en jullie pasten je aan door fysieke lichamen aan te nemen. Daarop volgde een lange periode waarin het leek alsof er geen verhoging of verlaging in frequentie was. Het is nu weer begonnen, nietwaar? De Aarde warmt op. Jullie staan aan het begin van een cyclus.

Planeet in Verwachting

Jullie beseffen dat de mens de Aarde heeft vervuild, nu de tekenen duidelijk worden en er nog meer aan het licht zal komen. Besef ook dat de Aarde een erg sterk wezen is, dat tot nu toe haar overlevingsinstinct heeft moeten aanwenden. Dat kan evenwel snel veranderen. De Aarde kent geweldige vermogens om zich aan te passen, en wanneer ze een punt bereikt waarop aanpassen niet meer mogelijk is, beschikt ze over het vermogen op overleven over te schakelen en zich zelf te healen. Tot nu toe heeft ze er geen gebruik van gemaakt omdat het een gigantisch nadelig effect zal hebben op haar eigen menselijke nakomelingen. Het systeem verandert nu. Wij zeggen jullie, geliefden, dat de Aarde niet ziek is. Ze is zwanger en bereidt zich voor op een bevalling… Jullie zijn een deel van die evolutie. Jullie maken deel uit van dat wonder. Dat staat te gebeuren en wij willen dit inzicht vandaag met jullie willen delen, want jullie hebben meer beheersing over dit proces dan jullie je kunnen voorstellen. Het begint met het harmoniseren van je hart en je verstand, en met het besef dat jullie keuzes nu belangrijker worden dan ooit.

Oké, wij hoeven jullie niet de les te lezen over hoe je in harmonie met de Aarde kunt leven. Er zijn al technieken ontwikkeld die jullie kunnen helpen dat te doen. Het wordt nu van kritiek belang dat mensen deze planeet koesteren en het werken in harmonie met de Aarde gaan populair maken. Gaia kan jullie snelle vorderingen niet bijhouden, zeker niet in haar delicate toestand. De waarschuwingssignalen (danger signs) groeien sneller dan jullie beseffen. Er zijn problemen die nu kritieke niveaus bereiken. Simpel gezegd hebben jullie haar te vaak mishandeld, en ze moet zich nu zelf beschermen.

Er is geen tijd meer te verliezen

Het is nu tijd om in actie te komen en met je hart keuzes te maken, het is hoog tijd dat jullie beseffen welk stempel jullie op Aarde drukken. Het is absoluut mogelijk om volkomen in harmonie met de Aarde te zijn. Jullie weten instinctief hoe dat moet. Het zit diep in jullie cellen geborgen. Maar jullie hebben eerder voor gemak dan voor harmonie gekozen. Dit zorgt ervoor dat jullie nu ongemakkelijke keuzes moeten maken om iets te veranderen wat al in gang is gezet. Geliefden, in elk van jullie is een deel van Moeder Aarde aanwezig. Als jullie naar dat deel van je Zelf zouden luisteren, zullen jullie je herinneren dat het absoluut mogelijk is geen voetstappen op Aarde achter te laten. De meesters wisten dit en pasten het toe. Zij wisten, net zoals jullie, hoe bewust om te gaan met Moeder Aarde. Kijk naar het gras in de wei, het is zo helder groen omdat het pas vier dagen oud is, en zo fragiel en levendig. Het is voor jullie echt mogelijk zo in harmonie te zijn dat als je over het gras zou lopen, het als een weldaad zou voelen waar je voeten de grond raken. Voor alles dienen jullie te geloven dat het mogelijk is in volkomen harmonie met de Aarde te zijn, waar aan al je behoeften – en meer - voldaan zal worden. De uitdaging ligt in het feit dat mensen gewoontedieren zijn. Jullie hebben sociale en maatschappelijke normen en waarden ontwikkeld om gewoonten te beschermen. Een ervan is de olie industrie. Het is geen geheim dat de olie industrie vooral bedoeld is als zelfbehoud ten koste van de Aarde. Het is geen geheim dat de olie industrie jullie planeet de afgelopen 30 jaar heeft overheerst. In 1970 was er al een teken dat jullie voorbereidde op wat je te wachten staat, er was even geen olie meer… Het was een hint op wat er staat te gebeuren, toch hebben jullie dat signaal niet opgepakt en jullie geloven nog steeds dat de olie blijft stromen…

Een boodschap van de Moeder aan de mensen van de Aarde

Geliefden, er is een tijd waarin jullie geen olie meer zullen vinden, en dat gebeurt sneller dan je denkt. Dit is een daad die de Aarde zelf onderneemt om haar ongeboren kind te beschermen. We zijn niet gewoon om voorspellingen te doen, maar wij zeggen jullie dat dit een Waarschuwing is. Mensen van de Aarde, het is NU tijd om je moeder te omarmen en je de verbinding te herinneren. Zelfs vandaag zijn jullie in staat over dat gras te lopen en iets/energie toe te voegen in plaats van het weg te halen. Nu, in jullie verhoogde trilling, is het mogelijk meer te geven of te nemen dan je denkt. Wij zeggen jullie dat je alleen maar motivatie nodig hebt. Met heel je hart, met heel je wil iets meer moeite doen, net iets verder denken dan je neus lang is, om een harmonieuze samenwerking met deze prachtige en liefdevolle Aarde aan te gaan Het is net als bij een hond die teveel vlooien op zijn rug voelt; als het hem teveel wordt schudt hij de vlooien instinctief af om het probleem op te lossen. De Aarde heeft lang geweigerd om dat te doen, omdat haar liefde voor jullie voorbij je bevattingsvermogen gaat. Was jullie liefde voor haar maar de helft daarvan!

Het is nu echt de hoogste tijd. Wat er staat te gebeuren kan erg verwoestende gevolgen hebben voor de mens. Hebben jullie ooit echt naar de planeet Mars gekeken? Het is niet nodig datzelfde mee te maken… Jullie kunnen deze overgang heel gemakkelijk maken. Het is niet nodig onharmonieus of onevenwichtig te zijn. Ja, het is een natuurlijk proces dat de Aarde nu opwarmt, maar als het te snel gaat door de slechte gewoonten van de mens, wordt het knap lastig om die frequentie verschuiving te verdragen. Als een moeder in verwachting zal ze zich zelf verdedigen om haar kind te behouden. Zij evolueert, net als jullie, maar ze heeft nu jullie hulp nodig.

Verander de Systemen

Wij willen dit inzicht vandaag met jullie delen omdat het echt belangrijk is dat jullie weten dat je een deel van haar bent, en dat zij deel van jullie uitmaakt. De verbinding zal er altijd zijn, en terwijl jullie evolueren, leiden jullie haar op haar weg naar verandering. Zorg ervoor dat deze verandering comfortabel en gemakkelijk wordt. Dat is haar wens. Het zijn vaak jullie systemen die het jullie moeilijk maken te veranderen. Mensen hebben weerstand tegen verandering, en ze creëren systemen en manieren om zich te overtuigen dat het leven niet gemakkelijk is. Het zijn niet slechts jullie overtuigingen, het zijn evenzeer de systemen die jullie in beweging hebben gebracht waardoor alles steeds weer in herhalingen vervalt. Het is geen geheim als wij jullie zeggen dat jullie zeer spoedig zonder olie komen te zitten. Wacht daar niet op. Start Nu met de veranderingen. Start nu met nadenken. Denk na als je vuilnis in je handen houdt, denk na als je de sleutel pakt van die benzineslurpende auto’s die je rijdt. Zodra jullie gaan nadenken over wát je doet en hoe je samen gaat werken met de Aarde, kan zij haar healing proces starten. Elke gedachte kan een belangrijk verschil uitmaken, niet vanwege die ene persoon, maar omdat die gedachte de collectieve frequentie van de mensheid raakt. Elk mens op Aarde begint zijn/haar realiteit te veranderen. Elk mens verandert zijn/haar frequentie zo dat ieder ander die vibratie gemakkelijk kan volgen. Zorg dat het populair wordt, zorg dat het IN is… Zorg dat het door iedereen sociaal geaccepteerd wordt, en het zal heel snel plaatsvinden… Het is al begonnen!

Jullie hebben meer effect dan je denkt

Enkele van de ‘wegwijzers’ zijn al op hun plek om les te geven. Er zullen er meer volgen, maar deze transitie met de Aarde kan gemakkelijker gaan. Het hoeft niet lastig te worden. Jullie hebben al zoveel bereikt. Kijk naar de verandering die je persoonlijk onderging toen de orkanen van zich lieten spreken. Het was een cyclus die zich elk jaar weer voordeed. Jullie eigen wetenschappers kondigden begin 2006 aan dat dit jaar het ergste orkaanseizoen ooit zou worden. Geen enkele orkaan trof het land. Jullie leerden de energie aan te passen en te benutten. Als de energie wordt aangepast en benut hoeft het geen verwoestend effect te hebben. Dat kunnen jullie nu ook doen. Jullie kunnen deze energie snel en gemakkelijk aanpassen als je alleen maar bewuster zou zijn. Jullie kunnen trots zijn op wat jullie doen. Jullie kunnen trots zijn op je vertrouwen, op het feit dat je mens bent die goed is voor de Aarde waarop je loopt. Jullie kunnen je werkelijkheid ogenblikkelijk veranderen en de Aarde meenemen op een ongelooflijke reis.

Geboorte geven aan een Hologram

We zullen jullie enkele ideeën geven. Het is moeilijk om exact te zeggen wat er aan de hand is, omdat mensen de neiging hebben in slechts één dimensie tegelijk te leven. Jullie beginnen multi-dimensionaal te worden, dat zal t.z.t. veranderen, maar nu is het lastig om uit te leggen wat wij precies bedoelen als we zeggen dat de Aarde op het punt staat te bevallen… Betekent dit dat er een tweede planeet Aarde komt? Vergun het ons jullie een simpel voorbeeld te geven. Het is er een die wij als eerder hebben genoemd, maar jullie zal helpen begrijpen wat er nu op energetisch niveau aan de hand is.

De Aarde begon als een hete gasachtige bal in een tijd die jullie de Oerknal noemen. Maar de Oerknal was niet wat jullie dachten dat het was.Jullie dachten dat het een imploderende ster was die in gans het Universum versnipperd werd. Het was echter het delen/fragmenteren van God. Het was de kans voor god om net te doen alsof hij/zij afgescheiden was van zichzelf/haarzelf en om zich op een zodanige manier op te delen dat het zichzelf kon bestuderen of kon waarnemen. Oftewel het was een Groot Spel dat dit proces op gang bracht. De Aarde en alle wat jullie waarnemen als het ‘multiversum’ startte als een hologram. Een hologram is niet meer dan twee of meer stralen licht die elkaar kruisen om een driedimensionaal object te scheppen. Wanneer fotonen in meervoudige dimensies botsen, scheppen ze een 3D object. Mensen, of god als je daarvoor kiest, kan ernaar kijken en zeggen: “Dat is een driedimensionaal object.” Zodra het wordt waargenomen als een 3D object wordt het één. En dat, geliefden, is de oorsprong van de Aarde. Hebben we het te eenvoudig gemaakt? We kunnen het complexe maken als je dat prettig vindt, maar dat is precies wat er gaande is. Dat si hoe alles op Aarde tot stand kwam; als een hologram. Zodra god gaat denken, beginnen twee of meer stralen licht een hologram te creëren. Als jullie god zijn, en jullie hebben gedachten, en jullie komen dichter bij elkaar in frequentie… wat denk je dat er dan gebeurt? Jullie starten met de creatie van een hologram.

Wij hebben jullie verzocht met heel je intentie te focussen op je hologram, op het idee wat je van die nieuwe Aarde verwacht, en het de Nieuwe Aarde te noemen als verzamelplaats voor je dromen van hoe de nieuwe Aarde zou moeten zijn. Als de kritieke massa een specifiek punt heeft bereikt, zal dat hologram het originele hologram dat de Aarde creëerde bedekken/overnemen. Dit zal het oorspronkelijke gezonde Aarde hologram herstellen, en bijdragen aan de healing van de Aarde. Dit is de geboorte van de Nieuwe Aarde. Het zal langzamer gebeuren dan de dramatische voorspellingen die jullie kennen als verlichting. Als je er op terugkijkt, zullen jullie snappen wat we hebben gezegd. De uitdaging is dat jullie toen niet geleerd hebben om zacht op Aarde te wandelen, waardoor het hologram niet het effect kon hebben zoals het bedoeld was. Zelfs als het hologram van je dromen het oorspronkelijke hologram overneemt zal het heel gevoelig zijn, niet in staat zich te verdedigen tegen de gemakzuchtige gewoonten van de mensheid. Dat is het geboorteproces dat nu aan de gang is. Daarom hebben jullie nu tsunamis, aardbevingen en klimaatveranderingen.

Let op de Stille Oceaan

Let op de Stille Oceaan, kijk uit naar veranderingen onder water die te maken hebben met koolzuurgas. Dat is het volgende proces dat verandering brengt, en het zal ergens midden in de Ring van Vuur gebeuren, waarschijnlijk in het water. Die dingen zullen de veranderingen op Aarde op gang brengen, waardoor jullie zullen weten dat het proces is begonnen. Dat is de evolutie van de Aarde, en dat is wanneer jullie in volkomen harmonie met haar willen zijn, omdat zij koste wat het kost voor jullie wil zorgen.

Begrijpen jullie eigelijk wel dat jullie haar grootste kinderen zijn? Dat jullie haar grootste schat vormen? Het doet haar erg pijn niet volkomen in harmonie met jullie te zijn. Sta haar toe jullie te ondersteunen op manieren die jullie je nauwelijks kunnen voorstellen. Het is er allemaal al, als jullie buiten de kaders kunnen kijken, en je gedachten durven te veranderen in de jaren die voor je liggen. De keus is aan jullie hoe je deze transitie doorkomt. Wij koesteren de hoop dat het vreugdevol, comfortabel en leuk zal zijn, want dat is waarvoor jullie zijn gekomen. Jullie zijn de Healers. Jullie zijn de ‘wegwijzers’. Jullie zijn degenen die de deur geopend hebben om moedig als eersten te gaan, en problemen te creëren, alleen om anderen te laten zien hoe er met Ease & Grace mee om te gaan en ervan te leren!

Het is nu meer dan ooit tijd om te beseffen dat jullie niet de enigen zijn die evolueren. Alle trillingsniveaus om je heen evolueren, en de Aarde is daar het grootste deel van. Ook zij is in beweging. Werk vandaag nog in harmonie met haar. Vraag haar om nieuwe ideeën en luister naar de antwoorden. Er zijn vele geavanceerde mensen die ongelooflijke reizen hebben gemaakt, die hun tijd ver vooruit waren, en veroordeeld werden omdat ze bomen knuffelden. Een van hen is zelfs eigenaar van een oliemaatschappij. Neem een voorbeeld aan die grote denkers, geliefden. Zorg dat bomen omarmen/knuffelen weer populair wordt. Neem de gelegenheid om hiermee te werken en je verwachtingen ten opzichte van wat je denkt te creëren aan te passen, en jullie worden de beste grootouders van de Nieuwe Aarde.

Wij vragen jullie elkaar met het grootste respect te bejegenen. Voed elkaar bij iedere gelegenheid, want je kijkt in de ogen van god, en besef dat het een prachtig Spel is wat jullie spelen… Speel het goed samen.

Espavo

De groep.

- Vertaling: © ArjunA – www.assayya.com -


Lightworker is a non-profit corporation dedicated to spreading Light through Empowerment http://www.Lightworker.comCopyright Notice: Please include this when using this material. Copyright 2006. Steve Rother. This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part, provided that this notice is included. This material may be used with the condition that all rights, including copyrights of translated material, remain with the original copyright holder. Further information from the Group may be found at: http://www.Lightworker.com or through Lightworker at (702) 871 3317. Thanks for helping to spread the Light!