Maandelijkse Berichten

Home

Boodschappen
~De Duister Kant van Licht ~

De 5 Dimensionale Visie

Juli 2007

Van Steve:

Een van de meest verwarrende onderwerpen die de groep presenteerde is het thema van Duisternis en Duistere Energie. Ze hebben er veel over geschreven in hun eerste boek “Her-inneren”, maar sindsdien nauwelijks meer.  

Het is voor ons nu opnieuw van belang en urgent om andere inzichten te krijgen als het om Duisternis gaat. Ze zeggen dat we ons nu in een fase van onze evolutie bevinden waarin we niet meer bang hoeven te zijn voor het duister.

Geniet van de Reis.

Steve Rother

Copyright 2007. Steve Rother. Deze informatie is bedoeld om rond te circuleren en mag vrij verspreid worden, in zijn geheel of gedeeltelijk, op voorwaarde dat deze nota inbegrepen wordt. Dit materiaal mag gebruikt worden op voorwaarde dat alle rechten, inclusief auteursrechten van vertalingen van dit materiaal bij de originele copyrighthouder blijven. Verdere informatie van de Groep kan gevonden worden op http://:www.lightworker.com/

Groeten van Thuis

Wij zeggen jullie dat Thuis vandaag de dag niet meer is zoals het ooit was. We hebben de kleine vogels gadegeslagen en ze geholpen hun weg terug te vinden naar waar ze vandaan kwamen. We aanschouwden jullie met veel liefde en compassie hoe jullie net deden alsof je mens was, terwijl jullie in feite geesten zijn die pretendeerden mens te zijn.

De menselijke jas aantrekken

Jullie doen geweldig werk, het is bij tijd en wijle wel heel lastig. Alles wat jullie zien bevindt zich in het frequentiebereik dat jullie doet geloven dat het alles is wat er is… Het is voor jullie belangrijk in dualiteit te leven opdat jullie contrasten kunnen waarnemen. Het gaf jullie inzichten die jullie op geen enkele andere wijze konden ervaren.   Konden jullie je maar voorstellen dat het jullie grootste intentie was om dit Spel te pelen binnen de menselijke jas die jullie zo graag dragen. Het gaf jullie, door binnen dat contrast te leven, de enige mogelijkheid om god te zien en te definiëren. Dat is de enige bedoeling van het Spel. Jullie zijn hier om god te vinden.  

Wij zeggen jullie dat jullie god zien als je in de ogen van een ander kijkt en glimlacht. Vanaf dat moment beginnen jullie gegevens te verkrijgen. Vanuit een hoger zieledoel, was het jullie intentie om dat te doen en het was slechts mogelijk binnen de dualiteit die jullie het contrast opleverde dat je nodig had.   Mensen hebben een probleem met werkelijkheid, jullie denken namelijk dat het echt is. Wat jullie als je werkelijkheid beschouwen is een grote illusie. Dualiteit is op zich ene illusie. Jullie leven je leven door tijd te meten. De belangrijkste taak van je linkerhersenhelft is het meten van tijd. Alles wat jullie meemaken wordt door dat deel van je hersens in een tijdsframe geplaatst.   Wij zeggen je nu dat tijd slechts een illusie is. We zeggen ook dat tijd alleen binnen dualiteit ervaren kan worden.

Zodoende werd het, door de illusie van tijd, mogelijk af te dalen en te pretenderen dat er ene begin en een eind is, terwijl jullie eigenlijk oneindige wezens zijn zonder begin of einde. Jullie beschikken gewoon over een biologische bel die je geest lang genoeg herbergt om zaken in dualiteit te kunnen zien. Wat jullie nu niet zien is dat de mensheid nu worstelt met de dualiteit.   Als collectief bevindt de mensheid zich op een punt waarbij de illusie van dualiteit meer een belemmering dan dat het nuttig is. Jullie maken nu een sterkere verbinding met je eigen Hoger Zelf, en dat verandert het Spel nogal drastisch.    

'Goed en Fout' Loslaten

Samen met het voortschrijden van jullie autonomie komen ook verantwoordelijkheidsniveaus die aanvaard dienen te worden om autonomie te activeren. Wij zullen er vandaag iets over zeggen. We zullen ook iets zeggen over het feit dat jullie je voorbij dualiteit begeven.   Jullie hebben als mensheid niet langer behoefte aan dezelfde motivaties die je ooit nodig had. Dat zal alles in jullie perspectief veranderen. Je zou kunnen merken dat zodra jullie stoppen met dualiteit, je aanvankelijk uit balans raakt. Jullie zijn er zo aan gewend om de dingen op die manier waar te nemen dat deze verandering jullie in je diepste kern als mens zal raken.   Binnen dualiteit zien jullie alleen tegenstellingen. Jullie kunnen de eenheid niet zien. Jullie bepalen alles binnen je werkelijkheid als uitersten van tegenstellingen. Wij zeggen jullie dat dit moet veranderen wanneer jullie evolueren.  

Als Lichtwerkers voelen jullie je aangetrokken tot het Licht. Dat is het enige wat telt. Wij zeggen jullie dat het niet mogelijk is naar een volgend evolutieniveau te gaan voordat jullie je donkere kant ook omarmen. Jullie zijn er altijd voor weggelopen, in de veronderstelling dat het Licht alle antwoorden bevat.   Wij zette de Hoeder op een bepaald moment in een kamer en we gaven hem een wit schilderdoek om er zijn grootste expressie op te schilderen. Alle grote meester der schilderkunst waren aanwezig om zijn penseelstreken te begeleiden. De kamer waarin we hem zetten en de verf die we hem gaven waren wit.   Hij was erg gefrustreerd want hoe hij het ook probeerde, het was voor hem niet mogelijk iets op het schildersdoek tot expressie te brengen, want er was geen contrast… dus contrast is op zich al een zegen. De uitdaging voor jullie was dat je alles met goed of fout hebben bestempeld. Dus met dat in je achterhoofd hebben goed en fout hun eigen weg gevonden in alle terreinen van het leven   Wij zeggen jullie dat jullie op het punt staan een evolutionaire kwantumsprong te maken die jullie je niet kunnen voorstellen. Om de volgende stap in je evolutie te maken is het voor jullie van essentieel belang alle beperkende overtuigingen die je altijd had los te laten.   Er bestaat geen goed of fout. Die hebben nooit bestaan. Het was een illusie van polariteit op het Spelbord die jullie de kans gaf het Spel op die manier te spelen. Jullie hebben thans die illusie niet meer nodig!

Het idee om de concepten goed en fout af te leggen zal velen afschrikken.   Zij zullen denken dat het zonder 'regeltjes' een grote chaos zal worden. Wij zeggen jullie nu dat de regels die jullie zelf bedacht hebben jullie zullen beletten om überhaupt de stap voorwaarts te doen. Wij zeiden niet dat er geen verantwoordelijkheid was. We herinneren jullie eraan dat er voor iedere actie een gelijkwaardige en tegengestelde reactie is, maar dat heeft niets met goed of fout te maken… Iets als 'slecht' bestempelen veroorzaakt een koord tussen jou en dat wat je slecht noemt, en hoe je het ook probeert je komt er niet meer van los. Jullie hebben in je menselijke geschiedenis deze koorden heel lang meegedragen. Het heeft jullie goed gediend in de lagere frequenties waaruit jullie evolueren. Nu jullie echter naar een volgende evolutiefase gaan blokkeren deze koorden jullie groei.

Trialiteit en de Angst voor het Duister

Dan zijn er nog zaken die jullie kwaad/duister hebben genoemd. Geliefden, wanneer jullie iets als kwaad, onheil of zonde etiketteren houdt het jullie gevangen in de laagste frequentie die je als mens kunt ervaren. Het hele concept van kwaad, onheil of zonde bezorgt mensen ernstige problemen en dat heeft het altijd gedaan. Jullie groeien nu boven de behoefte aan angst voor het duister uit.   Wij zullen jullie een andere zienswijze geven omdat jullie nu heel snel de dualiteit verlaten om een dimensie van trialiteit binnen te gaan. Trialiteit is heel simpel. Jullie gaan naar het volgende frequentieniveau, waar licht en donker nog steeds bestaan, maar jullie hebben ook een evenwichtig inzicht van het Hoger Zelf dat je voordien ontbeerde. Jullie hebben verbindingen met je eigen Hoger Zelf die jullie dagelijks ervaren. Daarom ontwaken zovele van jullie thans voor je passie.   Daarom worden zovele van jullie wakker uit de droom terwijl jullie nog immer in die fysieke biologie spelen. Dat is voor ons heel opwindend om te zien. Jullie beginnen je kracht/macht als schepper op je te nemen, zelfs waar jullie je vandaag bevinden. Dat verandert alles in jullie werkelijkheid. Jullie zijn niet meer mensen die jullie twee dagen geleden waren.   Jullie evolueren zo snel dat het wel lijkt of we met een bewegend doel werken. Het was gemakkelijk jullie ideeën te geven om de volgende stap te ondernemen. Nu moeten wij het scala aan mogelijkheden zelfs uitbreiden omdat jullie zo snel vooruitgaan.  

De schoonheid die jullie allemaal koesteren is de schoonheid van Thuis, toch zijn er vele mensen bang voor. Veel mensen weten niet hoe ze in andermans ogen moeten kijken of hun ware schoonheid te bewonderen. Veel mensen zijn huiverig om tegen iemand te zeggen: “Je bent een ongelooflijk mooi mens, weet je dat? Ik heb vandaag echt van je glimlach genoten.”   Wat een geschenk om zoiets tegen elkaar te kunnen zeggen zonder je erom te bekommeren wat de ander ervan denkt, zonder je er iets van aan te trekken of de ander het als 'slecht' of als 'ongewenste seksuele intimiteit' bestempelt. Jullie beschikken allemaal over een unieke schoonheid die jullie hier kwamen uitstralen, die jullie hier wilden gebruiken, vooral nu jullie niet langer in zwart en wit denken.   Er is dus een lichte zijde aan duisternis! Er is een donkere kant van het licht, want het een kan niet zijn zonder het ander. En nu jullie met het evenwicht van het Hoger Zelf in staat zullen zijn om niet meer in tegenstellingen te denken, zullen jullie niet meer bang zijn voor het duister.  

Reflectors van Licht

Vele van jullie zijn zo verwikkeld in de persoonlijke drama's van je leven. Begrijp alsjeblieft dat het woord drama bij ons geen negatieve betekenis heeft. Jullie spelen allemaal een Spel. Je zult een drama op het toneel moeten hebben om je verhaal te brengen, zodoende zitten jullie allemaal in je persoonlijke drama net als de rest. Meer dan eens denken jullie dat het puur persoonlijk is, en denken jullie dat het om je zelf gaat. Dat is niet zo!   Wanneer jullie het perspectief van je Hoger Zelf delen, zul je gaan merken dat jullie een reflectie zijn van alles en iedereen die je om je heen hebt vergaard. Vaak genoeg zijn jullie er niet om je eigen schoonheid te stralen; vaak genoeg zijn jullie er om de schoonheid van anderen te weerspiegelen.   Dat zijn de Reflectoren van Licht waar we over spraken, mensen die het als taak op zich hebben genomen om er te zijn, om de spiegel te zijn, om andermans licht te reflecteren. Jullie zullen vele paden vinden die je wenste te bewandelen, maar als je in dit drama zit en het bevalt je hoe het zich afspeelt, of je bent niet tevreden met je rol, of je ondervindt problemen, besef dan dat je teveel in je eigen drama bent verstrikt.   Stap er uit! Neem de zijuitgang naar het licht. Stap lang genoeg uit je drama om iemand te vinden waar je aandacht naar uitgaat en met wie je een visioen of wensbeeld kunt delen. Als je vervolgens weer in je eigen drama, je zelf of kern persoonlijkheid stapt, zul je een nieuw visioen/inzicht van buitenaf hebben dat je met je meedraagt.   Je kunt dus de zijuitgang naar het licht nemen als jullie je eenzaam voelen, of wanneer je voelt dat niemand je begrijpt. Zet dat diepgewortelde gevoel dat je op Aarde bent met een energie die niemand echt begrijpt opzij; je bent niet alleen. Dat maakte deel uit van de Sluier die nodig was voor het Spel dat jullie spelen, maar nu beginnen jullie te ontwaken uit de “Droom die het Leven heet”.   Jullie beginnen in de spiegel te kijken en ontwaren eigenlijk god in je eigen spiegelbeeld. Kunnen jullie je voorstellen dat duizenden Engelen uit hun dak gaan als dat gebeurt? Visualiseer het maar, want dat is exact wat er plaatsvindt.

144 Primaire Kleuren en het Volle Spectrum van Lichtt

We zijn hier niet om jullie de weg te wijzen, wij zijn er niet om jullie te zeggen dat je het goed of slecht doet, noch zijn wij er om jullie te zeggen wát je moet doen, want dat is een ontkrachtende boodschap op de lange termijn.   Wij zijn er om jullie aan te moedigen om de mooiste mens te zijn die er is, en om van elke stap van de Reis te genieten. Geniet ervan fysiek te zijn, geniet ervan emotioneel te kunnen/durven zijn, geniet van polariteit in al haar aspecten in de wetenschap dat het een prachtig Spel is, en dat er dingen bestaan buiten dit spectrum van licht en duisternis.   Wij zeggen jullie dat het menselijke gezichtsvermogen slechts een beperkt frequentiebereik kent. Jullie kennen slechts 4 primaire kleuren (CMYK) waaruit alles wat je ziet is opgebouwd, maar wij zeggen jullie dat er 144 primaire kleuren zijn in gans de Schepping of Al dat Is.   We hebben dit ooit aan de Hoeder laten zien. Hij werd eigenlijk meegenomen op een reis waarbij hij veel van die kleuren waarnam. Zijn mond viel open en hij zei: “Oh, dat is prachtig!” Toen besefte hij dat hij het nooit met iemand anders kon delen, en raakte enigszins gefrustreerd, maar daar komt hij wel overheen.  

De waarheid is dat jullie op het punt staan schoonheid te zien waar je het nog niet hebt waargenomen. Wij zeggen jullie dat jullie je in een ongelooflijke ruimte bevinden. Wij weten dat Julie verwikkeld raken in dagelijkse zaken. Wij weten dat jullie je alleen voelen en onvervuld. Wij zeggen jullie ook dat het enige wat jullie meestal nodig hebben is voorbij de randen te kijken waarvan je aannam dat het de grens was van het licht of van het duister. Overschrijd die grenzen, want jullie staan op het punt zoveel meer te ontdekken.

Leven in 5D. Leven zonder Tijdsverloop

De Verlichting/Ascensie die jullie zoeken gaat niet om het verlaten van de Aarde om op een ander dimensioneel niveau te zijn en een ander Spel te beginnen. Het gaat er om Thuis in het Hier & Nu te brengen. Jullie zijn al geascendeerd naar de Vijfde Dimensie. Dat gebeurde jaren geleden.     De uitdaging is dat de Vijfde Dimensie een verhoogde staat van schepping is. Elke gedachte die je had heeft je werkelijkheid gecreëerd! Is het je opgevallen dat het tijdsverloop verdwenen is? Het werd steeds korter, maar is nu geheel weg. Elke gedachte die je hebt, start een onmiddellijke manifestatie. Dat komt omdat jullie de bescherming van tijdsverloop niet meer nodig hebben.   Jullie beginnen eindelijk meester over je gedachten te worden. Jullie beginnen te leren hoe je dingen uit de Universele Energie kunt 'downloaden' en vasthouden, omdat je altijd dat aantrekt waar je op focust. Daarom vragen we jullie dan ook om negatieve zaken los te laten. Als jullie bang zijn voor de duistere kant, zullen jullie de illusie van het kwaad in je leven scheppen door je eigen gedachten.  

Mensen zijn bang voor de donkere kant omdat het onbekend is. Wij zeggen jullie dat de donkere kant prachtig kan zijn omdat het jullie waarlijk het volle spectrum van licht laat zien. Duisternis is niet iets dat op zich zelf bestaat, het is gewoon een gebrek aan licht.   Door een gebrek aan licht te zijn, schept het een vacuüm voor Licht. Als jullie duisternis beschouwen als gewoon een kans voor licht, zullen jullie er enigszins anders tegen aan kijken, want jullie besef van duisternis en kwaad zal in een hoger gedachtegoed veranderen.   Wij zeggen jullie dat er een tijd zal aanbreken waarin jullie door duisternis zullen dansen, en er elke seconde van zullen genieten omdat het deel uitmaakt van de cirkel van licht. Het licht zou niet kunnen bestaan zonder duisternis. Begin met je eigen donkere zijde te omarmen, en jullie zullen iets van de ware schoonheid van je menselijkheid omarmen, iets van je vermogen om licht en duister te zien.   Dat zal jullie genoeg in balans brengen om het volgende niveau van Trialiteit binnen te gaan, en te kunnen waarnemen met het perspectief van je Hoger Zelf. Jullie staan op het punt balans te brengen in het Licht van de mensheid.  

Vele van jullie waren bezig met wat jullie Metafysica noemen; jullie hebben getracht het pad der Meesters te lopen om te ascenderen. Wij zeggen jullie dat als het je lukt, het ongelooflijk saai zal zijn. Wij vragen jullie in plaats daarvan mensen te zijn. Probeer niet er alles aan te doen om in perfecte conditie te verkeren, om te kunnen leven tot je 165 wordt.   Wij zien liever dat jullie dat lichaam afleggen als je er genoeg van hebt; volledig gebruikt en gekneusd met een verzameling littekens die je in vreugde hebt opgelopen. Daarvoor zijn jullie in feite gekomen. Wanneer jullie het hele concept van licht en duister beginnen te snappen komt de schoonheid tevoorschijn. Want het gooit alle geloofsovertuigingen overboord en laat jullie elkaars ware unieke schoonheid zien, dat deel dat jullie meenamen van Thuis om aan de rest van de mensen te schenken.   Een ieder van jullie draagt een sleutel van Thuis die volkomen uniek is. Wanneer jullie genoeg mensen samen krijgen, kunnen jullie Thuis creëren. En hier ben je dan, levend in de Vijfde Dimensie.   Elke gedachte wordt een realiteit zodra je het denkt. Jullie beschikken over nieuwe vermogens waar we eindeloos over gesproken hebben, maar die je nog niet gelooft omdat jullie het nog niet zo ervaren hebben.   Jullie ervaring is nogal simpel. Jullie worden elke morgen wakker in 5D. Je gaat onder de douche, maakt je haar in orde, je gaat met de auto naar je werk en je verwacht een 3D werkelijkheid. Dus daarmee creëren jullie een 3D werkelijkheid binnen een 5D dimensie. Dat is een magnifieke creatie.   Het kwam niet bij ons op toen het Spel begon. We snappen nog niet goed hoe jullie het doen, maar jullie deden het geweldig. Onze suggestie om je voor te bereiden op de volgende kwantumsprong is dat jullie de grenzen die jullie voor jezelf hebben bepaald nu gaan testen.   Duw er een beetje tegen, om te kunnen zien wat er is voorbij dat wat jullie duister en licht noemen, om waar te nemen vanuit de 5D positie van het Hoger Zelf, om in te gaan zien dat jullie deel zijn van het gehaal.

Geniet van de Reis

Jullie kwamen hier met een missie. Jullie kwamen hier met een toon/frequentie die uniek is, die je meenam van Thuis en die je de mogelijkheid om het met anderen te delen. Vind die toon/frequentie. Maak je geen hoofdbrekens of je er de kost mee kan verdienen. Trek je er niets van aan of en hoe je vrienden het zullen accepteren.   Maak je niet druk of de mensen je zullen etiketteren als “woo-woo”, wat een van de favoriete stopwoorden is van de Hoeder. Vind een manier om het tot uitdrukking te brengen, want dan ben je de spiegel van god. Jullie zullen dan goed in staat zijn om voorbij de beperkingen van dualiteit en polariteit te schouwen.('woo-woo' klinkt als 'would-be' – ArjunA)     Jullie zullen dingen gaan zien zoals ze werkelijk zijn, om zo alle aspecten van het leven te koesteren. Als er al één regel bestond om de betekenis van het leven op Aarde te omschrijven, zou het wel 'Geniet van de Reis' zijn.   Wat zou je ervan denken als wij jullie vertellen dat jullie hier zijn om te lachen en in vreugde te spelen? Hoe zou je het vinden als wij je vertelden dat je hier bent om elke stap van de Reis te genieten?   Weet je, wij zeggen het jullie nu opnieuw! Want dan is jullie dienstbaarheid van het grootste nut voor het universum. Wanneer jullie glimlachen, of als jullie lachen, komen jullie op één golflengte met de Engelen.   Zo communiceren wij met jullie, en jullie zullen merken dat al je overtuigingen tijdelijk verdwijnen als je lacht, en dan ontdek je wat realiteit is. De realiteit is prachtig!  

Herken die realiteit in elkaar. Ontdek manieren om dat met elkaar te delen. Vind manieren om dat uit te drukken in je verhalen, met je muziek, door je kunstvormen en met elke noot van je frequentie. Heb de moed om voorbij de beperkingen van zwart/wit, dualiteit/polariteit te gaan, om de absoluut ongelooflijke schoonheid in de waarheid van de kleur van god te aanschouwen.   Wij raken jullie tegenwoordig aan met het diepst gevoelde eerbewijs. Wij zien jullie en jullie zien ons. Jullie hebben dankbrieven geschreven voor de hulp bij het veranderen van jullie leven. Jullie hebben ons laten weten hoeveel wij voor jullie betekenen, maar wat jullie niet beseffen is dat jullie ons op een identieke manier beïnvloeden. Het is namelijk een gemeenschappelijk geschenk van Licht, en wanneer jullie ons Licht weerspiegelen, schitteren ook wij van vreugde…  

We nemen weer in alle eer afscheid met drie simpele geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect, want jullie kijken in de ogen van god. Voed elkaar waar en wanneer je kunt. Her-Inner je dat het een prachtspel is, en speel het goed samen.

Espavo

De groep.

- Vertaling: © ArjunA – www.assayya.com -


Lightworker is a non-profit corporation dedicated to spreading Light through Empowerment http://www.Lightworker.comCopyright Notice: Please include this when using this material. Copyright 2006. Steve Rother. This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part, provided that this notice is included. This material may be used with the condition that all rights, including copyrights of translated material, remain with the original copyright holder. Further information from the Group may be found at: http://www.Lightworker.com or through Lightworker at (702) 871 3317. Thanks for helping to spread the Light!