Maandelijkse Berichten

Home

Boodschappen
~NulPunt ~

De Nieuwe Energie

Augustus 2007

Van Steve:

Sinds enige tijd heeft de groep gesproken over het balanceren van onze energie. Wat betekent dat eigenlijk? Ze geven ons met dit bericht inzicht in wat ons te wachten staat en hoe we ons vandaag er op kunnen voorbereiden. †

In het centrum van orkanen en cyclonen heerst een magische energie waar alles in balans is. Die energie is bekend als NulPunt Energie, en Albert Einstein ontdekte dat als eerste. NulPunt is de natuurlijke staat van alles in rust. De groep zegt echter dat het nog meer is dan dat, het is de energie die we dagelijks zullen ervaren. Het is de energie van de Nieuwe Energie. Welkom in het NulPunt.

Stevige knuffels en warme aanmoedigingen, †

Steve Rother

Copyright 2007. Steve Rother. Deze informatie is bedoeld om rond te circuleren en mag vrij verspreid worden, in zijn geheel of gedeeltelijk, op voorwaarde dat deze nota inbegrepen wordt. Dit materiaal mag gebruikt worden op voorwaarde dat alle rechten, inclusief auteursrechten van vertalingen van dit materiaal bij de originele copyrighthouder blijven. Verdere informatie van de Groep kan gevonden worden op http://:www.lightworker.com/

Groeten van Thuis

Creatie van de 12de dimensie

Geliefden, jullie staan aan de vooravond van alweer een wonderbaarlijke evolutiesprong. Toch zijn er vele onder jullie die het gevoel hebben dat ze vastzitten. Het is net of je alles correct doet, maar geen vorderingen maakt. Dat gevoel komt voort uit het feit dat je iedereen om je heen snelle vorderingen ziet maken. Vergun het ons onze visie op die situatie te geven. † Nu alle mensen evolueren, zullen jullie merken dat een van de meest bekrachtigende punten in het multidimensioneel zijn is dat het je meervoudige waarnemingen oplevert. Dit meervoudige inzicht van elke situatie kreeg van ons het etiket 12e Dimensie. † Aangezien jullie werkelijkheid wordt gecreŽerd door de wijze waarop jullie het waarnemen, zou je kunnen stellen dat in de nieuwe energie alles voortkomt uit de 12 Dimensie. Er zijn nu kortere wegen om te creŽren en die zullen de komende jaren hele populair worden. Deze kortere wegen starten het creatieproces door jullie te helpen je creatie in de 12e Dimensies te zetten; wij zullen jullie middels deze boodschap helpen dat te ervaren. †

Om een gebeurtenis in de 12e Dimensie van meerdere kanten waar te nemen, dient men toegang te hebben tot alle tijdlijnen. Het menselijke ras evolueert sneller dan een ieder had verwacht. Juist vandaag staat jullie voorwaartse beweging op het punt een enorme vordering te maken. † Vele Lichtwerkers beginnen de hogere energie te integreren en zitten weer lekker in hun vel. Ja, en net zoals vele van jullie nu denken, zijn er ook nog vele die met zich zelf worstelen. Besef alsjeblieft dat het geen wedstrijd is, en dat de juiste tijd zich precies op tijd aandient. † Laat ons, om een beter begrip te krijgen op dat wat je te wachten staat, de laatste evolutionaire veranderingen waar de mensheid mee geconfronteerd is even recapituleren. De herbedrading van de mensheid is begonnen, en beide hersenhelften worden nu opnieuw bedraad om de Sluier dunner dan ooit te maken. † Dit is een fysieke verandering die pas over enkele jaren volledig begrepen zal worden. Het komt er in het kort op neer dat het fysieke voertuig wordt aangepast om een geavanceerde mensvorm te herbergen. Omdat de herbedrading in de fysieke frequenties plaatsvindt, zullen andere stoffelijke aspecten ook invloed daarvan ondervinden. †

Deze herstart is een van de redenen waarom computers overal ter wereld het af laten weten. Met name apparatuur voor geheugenopslag zoals harde schijven zijn hier gevoelig voor, en het minst geschikt om de hogere energie te aan te kunnen. Jullie zijn er al mee geconfronteerd en zullen nog meer onverklaarbare 'crashes' meemaken in voornamelijk grote systemen. De kristallen herbedraden zichzelf om de hogere energie te integreren, net zoals onze fysieke lichaam dat doet. Eigenlijk vindt dit op alle niveaus van het Spel plaats. †

De bezieling met Seksuele Energie is een van de andere veranderingen binnen dit proces. Met jullie nieuwe bedrading krijgen jullie een nieuwe relatie met je eigen fysieke lichaam. Het is een hogere geest die een nieuw voertuig intrekt. Dat zal het fysieke gestel stimuleren, en terwijl het verouderingsproces afneemt en stopt, zal het een stortvloed van energie vinden. † Omdat de meeste mensen dit zullen ervaren als een toename van seksuele levenskracht energie, hebben wij het Seksuele Energie Bezieling genoemd. Het is na aan de gang en zal over twee jaar heel sterk gevoeld worden. †

Sluit je aan bij de Menselijke Engelen

Al deze gebeurtenissen veroorzaken grote stress bij degenen die ervoor kozen de kar te trekken en anderen de weg te wijzen. Jullie zijn de nieuwe lichting Menselijke Engelen die bereid zijn opgeroepen te worden in actie te komen. † Ooit riepen wij jullie toe: ďSluit je aan bij de Menselijke EngelenĒ. Het antwoord op die oproep leidde er toe dat jullie dit bericht NU ontvangen. Het is niet aan ons jullie te vertellen dat je een Menselijke Engel bent, want dat is een gekozen titel. We zullen die term wel vaker gaan gebruiken omdat ze nu hun aanwezigheid op het Spelbord van Vrije Keus kenbaar maken. De rol van deze speciale wezens zal de komende dimensionale verschuiving aankondigen. †

Jezelf uit de Tijdlijn verwijderen

Jullie hebben je menselijke ervaring in dualiteit ondergaan als een noodzakelijk deel van het Spel. In de derde dimensie was dualiteit nodig voor het contrast, net zoals een tijdlijn nodig was om eindigheid te vertegenwoordigen. Weet je, in feite is niets eindig. Het was gewoon een noodzakelijke illusie die het leven in de derde dimensie vergemakkelijkte. † Gans de mensheid is nu stevig verankerd in ene veld van Trialiteit, waarin Licht en Duister in balans zijn gebracht door een sterkere connectie met jullie eigen Hoger Zelf. Jullie hebben de illusie die jullie tijd noemen niet langer nodig. Jullie ziel kent geen tijd. Ondanks dat ze ervaring heeft opgedaan in het menselijke spel met tijd, is ze waarlijk tijdloos. † Ervaar alles in het NU en de illusie van tijd is verdwenen.

Begrijp alsjeblieft, geliefden, dat dit† een verandering is die mettertijd ervaren zal worden. † Zie je wel hoe gemakkelijk het voor jullie was om er NU heen te gaan? Leren leven zonder de noodzaak alles op een tijdlijn te plaatsen zal de hoogste prioriteit krijgen. Het is erg moeilijk voor een wezen dat met tijd is opgegroeid om te schakelen naar een werkelijkheid waarin alles oneindig is. † Het grootste deel van jullie gedachteproces is op tijd gebaseerd; al jullie gedachten zijn gebaseerd op het verleden of de toekomst. Uiteraard is het enige wat werkelijk is het heden of het NU. †

Als jullie nu naar het menselijke lichaam kijken zullen jullie twee hersenhelften ontwaren. Het rechterdeel is oneindig en het linkerdeel werd ontworpen om jullie de illusie van tijd te geven, of van eindig zijnÖ †

De linkerhersenhelft heeft in feite ťťn belangrijke taak, en dat is alles wat je ervaart in een tijdkader te plaatsen. De linkerhersenhelft geeft tijd aan; de rechterhersenhelft is de enige verbinding die jullie met Thuis hebben. Het is oneindig en vertegenwoordigt het creatieve deel van de menselijke biologie. † De Herbedrading die de ganse mensheid ondergaat is bedoeld om nieuwe verbindingen te maken tussen beide hersenhelften. Dit is nodig om het fysieke lichaam aan te passen voor het gebruik door de wezens van een hogere frequentie die jullie spoedig zullen worden. † Wat uiteindelijk zal gebeuren is dat jullie je linkerhersenhelft zullen omscholen om een NulPunt balans te scheppen. Dit wordt volbracht door een deel van je biologie dat zowel in de oneindige als in de eindige werelden bestaat. Die activering en de hele herbedrading op zich zal bijdragen aan een veel sterkere verbinding tussen beide hersenhelften. †

Het staat de hele mensheid te wachten om in het Nu te leren leven zonder de behoefte aan de illusie die tijd heet. Wanneer jullie je op die gedachte aanpassen creŽer je dat waar je aan denkt. Neem die verantwoordelijkheid en beoefen de kunst van oneindige creatie door je ervaringen uit de tijdlijn te verwijderen. †

Begin multidimensioneel te leven

Een van de grootste gebeurtenissen van jullie vooruitgang is dat jullie de deur zullen openen naar andere dimensies van tijd en ruimte. Jullie beginnen te leren een multidimensioneel wezen te zijn, en dat zal een nieuwe relatie tot tijd en ruimte teweeg brengen. † Besef dat deze verandering aanvankelijk verwarring en frustratie kan opleveren. Wanneer jullie relatie met tijd verandert, denken jullie dat tijd ophoudt te bestaan en dat je ergens in de tijd vast zit. Dit, in combinatie met wat jullie zo zullen vertellen, veroorzaakt het gevoel van in tijd opgesloten zitten, waar de meeste van jullie mee worstelen. †

Wachters van de Vortex

De uitdaging is dat veel Lichtwerkers het gevoel hebben vast te zitten of niet vooruit komen. Vele van jullie voelen de vooruitgang, maar jullie denken dat het buiten jullie om gebeurtÖ De aard van een vortex is gewoon energie die in cycli beweegt. Toch is, vanuit onze visie, een vortex veel meer dan dat. Een vortex lijkt in veel opzichten op een kind. Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid evenals unieke kenmerken. Sommige vortexen hebben een specifiek doel en anderen niet.

Een vortex kan tot een poort evolueren als het gevoed wordt. † Mensen met (ziels)contracten die hen sterk verbinden met het land waar ze leven zijn waarschijnlijk wachters van de vortex; dat zijn contracten van de Wachters van de Vortex. Deze mensen voelen zich duidelijk aangetrokken door de streek waar ze wonen. Toch komt het voor dat deze contracten zijn volbracht. Dan ontwikkelt de vortex haar eigen evolutie tot poort. † Stel je nu een poort voor als een deur tussen het oneindige en het eindige. De poort wordt actief als de vortex volkomen in balans komt, en dat is het echte werk van een wachter. Evenals het werk dat wij doen met het in balans brengen van jullie mannelijke en vrouwelijke energie, probeert ook een vortex in balans te komen. †

Las Vegas in Nevada is een grote vortex. Het schommelde steeds heen en weer tussen balans en onbalans, verschuivend tussen poort en vortex. In haar natuurlijke staat (lees het NulPunt hieronder), si het een scheppend portaal. In feite is zelfs de fysieke vorm van Las Vegas een vlakke stad omgeven door bergen. † Als de wind in deze enorme kom duikt gaat ze wervelen, en schept zo een vortex. Die vortex heeft creŽren als doel, en werd enige tijd door hotel - en casino-eigenaren voor dat zelfde doel gebruikt. Er vindt momenteel een balanceren van die energie plaats, en dat op zich trekt mensen aan voor de volgende stap in het stabiliseren van die vortex tot een creŽrende poort. Mensen werden door Las Vegas aangetrokken door de aantrekkingskracht van de droom. Ten slotte is Las Vegas de stad der dromen. †

NulPunt

Als een vortex energetisch evenwicht verkrijgt, bevindt er zich NulPunt energie in het centrum van die vortex. Op dat geŽigende ogenblik groeit de vortex uit tot een poort. Dit maakt deel uit van alle natuurlijke evolutionaire cycli. † NulPunt Energie is de volmaakte balans van alle energieŽn, en werd sinds het begin op Aarde gebruikt. Zelfs nu wij deze woorden uiten denken veel mensen dat er een negatieve en een positieve energie elkaar opheffen om NulPunt energie te manifesteren. † Dat is niet waar. NulPunt Energie is de ware aard van Al dat Is. Houd in gedachten dat energie oneindig is, en in vele dimensies existeert. NulPunt Energie is een belangrijke energie die de natuurlijke staat in rust vertegenwoordigt van de Universele Energie, ongeacht de vorm die het op dat moment heeft. †

Jullie raken net gewend aan het leven in NulPunt Energie. Aanvankelijk voelt het aan alsof je wordt tegengehouden, dat is nog een reden voor het gevoel van vastzitten. Jullie vertalen het gebrek aan vooruitgang als vastzitten, terwijl jullie in feite een NulPunt Energie in je leven hebt bereikt. † Dit is eigenlijk het krachtigste punt dat een mens in het leven kan bereiken. Meditatie en vele spirituele oefeningen zijn alle gericht op het bereiken van NulPunt Energie. Jullie zijn er dichter bij dan je denkt. †

Weten jullie nog dat je als kind graag rond en rond draaide? Jullie maakten daarmee in feite een vortex in een poging om je de NulPunt Energie te herinneren waarin je leefde toen je nog Thuis was. Dit is het zelfde geheim dat leidde tot het formeren van de Derwisjen van de Mevlevi, die jullie kennen als de wervelende Derwisjen; zij beoefenden de heilige dans om een vortex te transformeren tot een poort. † Het proces verloopt nu veel sneller. Een persoonlijke vortex kan met ťťn gedachte gecreŽerd worden. Het is nu voor iedereen mogelijk om elk moment van de dag in NulPunt Energie te leven. †

Zij die een stap opzij deden

Er waren er veel die opzij stapten toen er zich een mopgelijkheid voordeed om het Spel naar een nieuw niveau te tillen. Zij stapten opzij opdat de besten der besten konden binnenkomen en het wonder hier te laten gebeuren. Er was een tijd, niet zo lang geleden, dat alleen zielen met een speciale missie het Spel konden binnengaan. † Het was nodig om de koers van de menselijke ervaring te veranderen; het werd gevierd door gans de Schepping. Vandaag vieren wij dat zelfde gebeuren. De zielen die een stap opzij deden wachten nu om hun aandeel te leveren, en zij zullen blij zijn om hen voor wie zij opzij gingen te helpen. Het enige wat die zielen hoeven te doen is er voor open staan en het accepteren. †

Geliefden, jullie zijn degenen waar zij voor opzij gingen. Jullie waren het die de grootste kans hadden om de koers van de mensheid te veranderen. Jullie zijn de uitverkorenen die een Nieuw Tijdperk zullen inluiden. Jullie kunnen nu misschien denken dat je weinig te bieden hebt in deze grote verandering. Toch zeggen wij jullie dat er, niemand uitgezonderd, geen zielen op Aarde zijn die niet over een specifieke gave beschikken voor heel de mensheid. † Wij verzoeken jullie nu je plaats in te nemen. Kleine stappen in de richting van je Passie zullen jullie helpen in het Nu te blijven, totdat jullie je meesterschap over NulPunt Energie herinneren. †

We verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes.
Bejegen elkaar met respect.
Voed elkaar.
Speel goed samen.

Espavo

De groep.

- Vertaling: © ArjunA Ė www.assayya.com -


Lightworker is a non-profit corporation dedicated to spreading Light through Empowerment http://www.Lightworker.comCopyright Notice: Please include this when using this material. Copyright 2006. Steve Rother. This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part, provided that this notice is included. This material may be used with the condition that all rights, including copyrights of translated material, remain with the original copyright holder. Further information from the Group may be found at: http://www.Lightworker.com or through Lightworker at (702) 871 3317. Thanks for helping to spread the Light!