Maandelijkse Berichten
Home

Berichten


Shala's Kosmische Hartslag

1 januari 2008

1:1:1
POORT VOOR NIEUW BEGIN

Het begin van eender welk Nieuwjaar is altijd een tijd voor een vers begin waar we vaak de delen van ons leven in overweging nemen die we met resoluties of intenties wensen te veranderen. 1 januari 2008 (1:1:1) is niet alleen een vers begin maar ook een krachtige doorgang of poort die zelfs nog meer creatie-energie van de Centrale Zon uitlijnt dan ooit tevoren.

Het licht van de Centrale Zon reikt diep in het hart van onze geliefde Moeder Aarde en helpt lichtwerkers en sterrenzaden te ontwaken met alchemistische transformatie. Net zoals bij de 11:11, 12:12 of de komende 8:8:8, steunt de 1:1:1 poort een sterkere brug tussen de 3de en 5de Dimensie.

De numerologie van 2007 was een “9,“ wat naar voltooiing verwijst. Als we stilzitten en ons eigen persoonlijk leven en de gebeurtenissen die we hebben ervaren herzien, zullen velen de draad van “voltooiing” er doorheen zien lopen die schijnbaar niet verwante ervaringen verenigt. Voor mezelf was het een opnieuw een oude gezondheidskwestie waarvan ik dacht dat ze al lang voltooid was. Commentaren van de cliënten waren vaak dezelfde: “Ik dacht echt dat ik hier al overheen was, enz.“ Velen voelden zich alsof ze het contact verloren hadden en stelden hun pad in vraag. De fysieke symptomen zoals lichaamspijn en slaapstoornissen leken onze kracht te overweldigen. Soms was de voltooiing eenvoudig en soms niet. Elk van ons bereikte individueel wijsheid en kennis ondanks de moeilijke tijden.

Elk jaar leidt ons dichter tot 2012 en elk jaar zal zijn aandeel van wijsheid en energie houden die onze geduld, ons uithoudingsvermogen en vertrouwen zal testen. De individuele voltooiingen die in 2007 plaatsvonden steunen en verhogen verder het collectief. Tijdens het afgelopen jaar begonnen we te zien dat het milieu een centrale plaats innam. Landen en individuen zijn trots om “groen” te leven en er komen bijna dagelijks nieuwe producten die het milieu steunen. We kunnen op onze planeet altijd polariteit en energieopeningen vinden die donker en hopeloos lijken, maar er vindt een verandering plaats en de dingen zijn niet altijd wat ze lijken.

Vorige maand vertelde ik over mijn hartzeer over de Japanse walvisjacht op de Zuidpool waar er na meer dan 40 jaar naast Minke en Vinwalvissen weer op Bultruggen werd gejaagd. Op 21 dec. werd door de Japanse overheid aangekondigd dat ze tijdens deze jacht geen Bultrugwalvissen zouden nemen. Zie artikel http://www.seashepherd.org/news/media_071221_2.html dit is een kleine overwinning maar het is nog altijd een enorme verandering tegen een maand geleden.

De 1:1:1 van 2008 biedt weer een grote gelegenheid, niet enkel om nieuwe zaden te planten, maar het voedt datgene wat wij tijdens het afgelopen jaar van verandering plantten. 2008 zal een kritiek jaar zijn wat betreft de algemene polarisatie op onze planeet en hoe we sommige van deze gevolgen kunnen verlichten. De gebeurtenissen op aarde - politiek, weer, globale opwarming en diersoorten die uitsterven zijn alle verbonden met de polarisatie die wij hebben gecreëerd.

We worden door onze 5-Dimensionele leraren van vele sterrenfamilies opgeleid om onze telepathische communicatievermogens te ontwikkelen. Dit betekent niet alleen om informatie te “ontvangen” maar ook om te “verzenden“.

”2008“ zal een jaar van actie zijn. We zullen meer 5D energie met onze 3D energie overbruggen. De energie van 1:1:1 zal de poort openen, maar we moeten ons vermogen om ons te verbinden en deze energie te richten actief uitoefenen. De energieën van de Centrale Zon zullen dit komende jaar een nieuwe golf of een platform van energie en licht lanceren.

Wij als sterrenzaden en lichtwerkers kunnen ons in meditatie of visualisatie met dit gouden Centrale Zonlicht verbinden. We kunnen ons in groepen verenigen die zich via het hart met elkaar verbinden en dit bewuste licht dan via gedachteprojectie uitsturen naar de delen van onze planeet die door oorlog, terrorisme, stormen enz. worden verscheurd. We kunnen ons ook telepathisch met de walvissen, dolfijnen en ALLE dieren verbinden en dit licht richten om hun te steunen.

We hebben ondervonden en ervaren dat wanneer de frequentie en de trilling op de planeet verhoogt, ons fysieke lichaam zich snel moet aanpassen. We hebben de “ascensie” symptomen vaak besproken en hoe deze ons fysieke & emotionele evenwicht beďnvloeden. Er zijn vele factoren waaraan ons lichaam het hoofd moet bieden - toxines, vervuiling, elektromagnetische energie, stress, biologische gevaren. Ons lichaam is een wonderbaarlijk voertuig van zeer complexe functie; maar het belangrijkste in de komende tijden is een sterk immuunsysteem - niet alleen voor ons maar ook voor alle levende dieren/zoogdieren op onze geliefde planeet.

De 1:1:1 poort of doorgang zal voor het merendeel van de maand januari gevoeld worden; maar zal net voor en na de jaarwisseling het krachtigst zijn. Het gouden licht van de Centrale Zon is een overstijgend licht, bewust en gewaar. Gedurende de 1:1:1 doorgang kunnen we deze kosmische energieverbinding in ons immuunsysteem verenigen en weven. We kunnen dit doen in ceremonie met anderen of alleen door het gouden kosmische licht van de Centrale Zon te verzoeken onze kroonchakra te openen en een stroom van deze fonkelende gouden regenbooglichtenergie te downloaden om ons immuunsysteem te steunen, te verhogen en te bevorderen. Visualiseer dit licht dat via je kroon spiraalsgewijs door elke chakra neerbeweegt en zich dan in een kleine plas onder je voeten verzamelt. Trek deze energie door je Kosmisch Ei (aura) en beveel deze energie om 24 uur continu te blijven circuleren. Dit zal een gelijke stroom van energie en communicatie tussen al je vier lichamen creëren en je toestaan om meer van dit prachtige 5D licht vast te houden. Je kunt deze energie ook op andere delen van je lichaam richten die zonodig steun vragen.

Het komende jaar zal ons duidelijker dan ooit tonen hoe innig wij allen met onze geliefde Moeder Aarde en elk kloppend hart van elk levend wezen op deze planeet verbonden zijn. Januari zal dat bewustzijn openen en dit zal zich doorgaans tijdens het jaar blijven manifesteren.

2008 is numeriek een “1“ wat nieuw begin betekent. Enkele dagen voor ik dit artikel schreef overwoog ik de betekenis hiervan. Inherent hieraan was het gevoel van anticipatie en opwinding dat herhaaldelijk naar boven kwam. Dit werd getemperd door het begrip dat er de komende maanden veel gedaan moet worden om de biosfeer en onze evolutie te steunen. Velen van ons voelen zich bij het afsluiten van 2007 vermoeid en tot het uiterste gespannen, en toch is er diep in ons hart de brandende vlam die ons allen verenigt.

Begin januari, wanneer we ons door de doorgang bewegen, zullen we heel waarschijnlijk een enorme onzekerheid of bezorgdheid voelen. Dit is toe te schrijven aan de vele verschillende stromen van bewust licht die in de doorgang worden samengevlochten. Gedurende deze tijd is het belangrijk om je te herinneren aan de zaden die je wenst te planten en wat je wenst te ervaren. Onze intenties zullen in dit licht van potentieel gebaad worden en we moeten ons bewust zijn van onze gedachten, handelingen en keuzes.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de planten, oceanen, bergen, rivieren en dieren zich ook verontrust zullen voelen. We kunnen elk van hen helpen door dit licht telepathisch naar elke groep of op elk gebied te richten. Dikwijls, wanneer een hogere frequentie naar de planeet komt, worden degenen die het licht niet kunnen onderscheiden uit evenwicht gebracht en maken keuzes uit angst. Als lichtwerkers kunnen we helpen dit licht vast te houden en een “perfecte ingang en uitlijning“ opdragen in de gebieden waar dit nodig is.

Vele verbindingen van potentieel bestaan in wat onze toekomst wordt genoemd. De tijd is niet lineair maar circulair; ons verleden, huidige & toekomstige roteren gelijktijdig door de cirkel of de illusie van tijd. Er zijn in het begin van elk jaar vele voorspellingen die gebaseerd zijn op de potentiële energie van een bepaald punt. Onze gedachten, woorden en handelingen voeden de potentiële energie van manifestatie. Tijdens de komende maanden zullen we dit proces met bewuste gedachten en handelingen verfijnen.

Elke maand bieden de Nieuwe Maan en de Volle maan enorme steun en gelegenheid, maar de eerste Nieuwe Maan en de Volle maan van het jaar verankeren de manifestatie-energie waarop we doorheen het jaar zullen surfen.

8 januari - Nieuwe Maan – deze maan zal de overweldigende energie van de poort verzachten. Het zal een zeer potentiële tijd zijn om “bewust“ te kiezen wat je wenst te manifesteren en om die zaden nu te planten.

22 januari - Volle maan - het licht van deze maan zal een baken worden dat onze opwinding en anticipatie voor de komende weken ontsteekt. We zullen de Godinnenenergie van deze maan op een zachte, kalmerende manier voelen – een nieuw evenwicht brengend.

Januari biedt een enorme golf van energetisch potentieel en de winden van verandering zullen sterk blazen. Terwijl de energie af en toe overweldigend kan aanvoelen zal het ook diepgaande gelegenheid herbergen om naar binnen te kijken en onszelf te vragen wat er echt in ons hart leeft en te handelen vanuit deze zuivere plaats van eenheid en liefde.

Gelukkig Nieuwjaar aan iedereen.

Shala

- Vertaling : Ulla Mertens -


© Shala Mata 2008
Copyright © 1996-2008 Lightworker

Klik Hier voor Lichtwerker.com