Maandelijkse Berichten
Home

Berichten


Shala's Kosmische Hartslag

1 december 2007

HOLOGRAFISCHE VOLTOOIING

December is altijd een maand van beschouwende terugblik wanneer we de energetische verschuivingen en ervaringen van de voorbije twaalf maanden opnieuw bekijken. De energie van de 11:11 in november weeft zich nog steeds door de planeet. Deze doorgang is altijd een uitlokker of katalysator om delen van onszelf uit het verleden tot nu in het heden, te harmoniseren.

Onze wereld, in feite ons hele universum is een Hologram. We leven eigenlijk in een oceaan van energie, een levend intelligent universeel veld van oneindige mogelijkheden dat gevuld is met lichtgolven van informatie. Ons lichaam en het lichaam van elk levend wezen op deze planeet is samengesteld uit dit veld. Ons individueel en collectief bewustzijn werken hier voortdurend mee samen. Zo creëren en manifesteren we onze werkelijkheid van moment tot moment.

De tijd zoals we ze kennen is niet lineair maar circulair. Binnen het hologram roteren onze huidige en vorige levens gelijktijdig door de cirkel of illusie van tijd. Een ieder van ons houdt een deel van het hologram of holografische energie vast. Het mooie van holografische energie is dat elk deel het geheel bevat; daarom is het zo dat wanneer we een klein stukje verandering teweegbrengen, we met ware intentie van het hart verandering binnen het geheel kunnen teweegbrengen.

Individueel ervaren vele lichtwerkers en sterrenzaden de voltooiing van datgene wat we als “vorige levens” beschouwd hebben. Gebeurtenissen of ervaringen die dikwijls moeilijk of fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel uitdagend waren hielden dikwijls een emotionele lading van energie vast. Deze energie creëerde een gedachteconstructie die zichzelf doorheen het hologram en de cirkel van tijd zou weven.

Laat ons een terugblik nemen over het afgelopen jaar.

We begonnen 2007 met de energie van “bereidheid om te evolueren.” De energie vast te houden om deze delen van het hologram toe te staan zich te voltooien en veranderingen in ons heden teweeg te brengen. We begonnen telepathisch interactie te hebben met het 5D “lumineuze licht” dat vanuit de Centrale Zon naar onze planeet vloeit. Dit liefdadig bewuste licht communiceert met de kristallen op onze planeet en pulseert harmoniserende energie door haar innerlijke en uiterlijke rasterlijnen.

We werden diepgaand betrokken bij de energetische verbindingen met onze zielsherinneringen, zielslevenslessen en zielsevolutie, en we begonnen te werken met het “Schitterend Licht” en het belang ervan te begrijpen.

Juliano en de Arcturiërs zoals gechanneld door David K. Miller http://www.cybertrails.com/groupofforty/:

“Het schitterend licht vertegenwoordigt een energieveld dat gebaseerd is op telepathische wisselwerking tussen de 3-dimensionele sterrenzaden/lichtwerkers en 5-dimensionele energie. Het schitterend licht is een telepathisch etherisch krachtveld dat versneld wordt door etherisch kristalwerk. Het kan omschreven worden als een circulair energieveld dat over de planeet verspreid wordt."

De winden van verandering bliezen hard en krachtig gedurende het merendeel van 2007, zowel fysieke, aardse als individuele veranderingen. Deze veranderingen creëerden chaotische energie en we ervoeren grote aantallen uitdagende fysieke symptomen. We ondervonden slaapstoornissen en ons lichaam was moe. Velen van ons hadden gezondheidsuitdagingen die ook energie en tijd voor ondersteuning vergden.

We leerden werken met de “codes van ascensie” en het schitterend licht en begonnen bewust interactie te hebben met ons 5-dimensioneel lichaam en onze vermogens. Dit zal op zijn beurt ons 3-dimensioneel lichaam verruimen en ondersteunen. We begonnen ook te begrijpen dat we dezelfde holografische energie op de Aarde konden toepassen waar we ons telepathisch kunnen verbinden met haar 5-dimensioneel lichaam en via “Bio-Relativiteit” deze energie via gedachten naar de 3-dimensionele Aarde projecteren.

We waren getuige of ervoeren persoonlijk enorme Aardeveranderingen. Stormen, branden, overstromingen, orkanen, aardbevingen, smeltende ijskappen, sommige dieren die uitstierven. Vele landen voelden het hartbreken van oorlog, hongersnood, ziekte, economische depressie. We voelden de worsteling van Gaia zelf met onze chaotische gedachten die naar haar emotioneel lichaam geprojecteerd werden.

Op dit niveau van expressie was het en blijft het een uitdaging om dichter verbonden te blijven met elkanders hart en al het kostbare leven dat op onze geliefde planeet leeft. Een van de grondstellingen van de kwantumfysica is dat het louter observeren van een gebeurtenis de uitkomst beïnvloedt. Dit komt door de energie die door de observeerder “uitgezonden” wordt – of eenvoudiger, je intentie, zelfs al denk je dat je op geen enkele specifieke manier er deel van uitmaakt. Het idee van kwantumfysica dat relevant is met de Bio-Relativiteit is dat je een observeerder bent en dat je interactie hebt, met het vermogen om de uitkomst te beïnvloeden.

Dit brengt me nu tot de maand december. Al de energie van de vorige maanden is opgehoopt en uitgemond in het hologram dat we nu als onze werkelijkheid projecteren. Er zijn vele niveaus of dimensies van bewustzijn die binnen mens, dier, plant of kristal op de Aarde plaatsvinden. Sommige zijn ontwaakt en bewust van ons persoonlijk en planetair ascensieproces. Anderen zijn verzonken in de polarisatie die indien gewenst makkelijk gemanifesteerd wordt.

Er zijn vele gebeurtenissen die zich op dit tijdstip onze planeet voltooien, er is vooral een dat me diepgaand getroffen heeft dat met onze walvissen en dolfijnen gebeurt. Ik heb dikwijls over deze dierbare vrienden geschreven die net als wij een fysieke vorm aannemen, maar enorme multi-dimensionele wezens zijn die een belangrijke rol spelen in het handhaven van onze planetaire rasters en leylijnen. De geluiden van de walvissen en dolfijnen dragen een heilige schepperenergie die onze gehele planeet harmoniseert en stabiliseert. Hun geluiden bewaren speciale oude voorouderlijke vibraties die energie binnen de oceanen vasthouden. Alle vijf oceanen ondersteunen walvissen en dolfijnen, hun migratieroutes bedekken de planeet.

Gekende, vermoede en waarschijnlijke migratieroutes van de walvissen

Deze mooie wezens zijn telepathisch verbonden met het hart en de spirit van Moeder Aarde. Ze hebben zo'n verfijnde frequentie en vermogen dat ze ook een verbinding voorzien met andere planetaire stelsels. Ze voorzien ons van een brug om ons met hoger dimensionele planetaire stelsels te verbinden en ze brengen de informatie en harmonische codes via die brug naar de migratieroutes die ze zo gracieus volgen.

Het is de opvatting dat op andere planetaire stelsels die ascensie bereikt hebben, al deze heilige wezens leven. Ik heb dikwijls hierover geschreven dat onze walvissen en dolfijnen nood aan steun hebben, we hebben ons afval in de vorm van chemicaliën, radioactief afval, pesticiden, afvoer en giffen rechtstreeks in de oceaan gedumpt. Het militair gebruik van sonar testen perforeert vaak het trommelvlies van de walvissen en dolfijnen en velen worden aangespoeld aangetroffen. Een “dove” walvis of dolfijn zijn betekent een zekere dood.

Commerciële walvisjacht werd niet meer uitgevoerd sinds het moratorium van het Internationaal Walvisjacht Comité in de jaren '80. Een maas in het akkoord stond het “dodelijk wetenschappelijk onderzoek” toe. Verschillende landen gebruikten dit maas als een middel om honderden walvissen en dolfijnen te doden.

Nu wordt de grootste walvisjacht sinds tientallen jaren ondernomen door de Japanners in het gebied van de Ross Zee in Zuidelijk Antarctica. Zie het artikel http://whales.org/news/japan-11-15-07.asp Dit jaar jagen ze niet enkel op Minke en Vinwalvissen, maar ook bultruggen. Ze hebben het plan aangekondigd om meer dan 1000 walvissen te doden. In oktober zag de wereld de video van honderden dolfijnen die in de val gestrikt en brutaal neergeslagen werden in Taiji, Japan. De oceaan werd weids bloedrood. http://news.sky.com/skynews/article/0,,30200-1291024,00.html

We zijn een planeet van polariteit en ook van vrije wil. Maar onze dierbare planeet is in gevaar. Het kan niet ontkend of verborgen worden. We worden boos en hartziek door deze kennis maar we vragen ons luid af: “Wat kunnen we doen?”

Bio-relativiteit is een term die gebruikt wordt door de Arcturiërs en beschreven in David K. Millers boek “Teachings from the Sacred Triangle (Leringen van de Heilige Driehoek) http://www.cybertrails.com/groupofforty/

“Bio-relativiteit focust zich op groepsgedachten die telepathisch samenwerken om helende energie naar onze planeet te sturen. Het beoefenen ervan lijkt op een groepsgebed waar mensen positieve gedachten sturen om de uitkomst van een gebeurtenis te veranderen. Bij bio-relativiteitsoefeningen sturen groepen sterrenzaden van overal op de planeet helende gedachten naar specifieke gebieden in de wereld. Stormen, orkanen en zelfs aardbevingen kunnen mogelijk afgewend, afgeschrikt worden of in kracht afnemen zodat er minimale schade is. De Arcturiërs wijzen erop dat er op hogere planetaire stelsels groepen zijn die voortdurende telepathische interactie met hun planeet hebben om een maximale harmonie tussen de inwoners en de planetaire krachten te verzekeren.

Gedurende het afgelopen jaar hebben we met het begrip van bio-relativiteit gewerkt waar we in groepen kunnen samenkomen en ons telepathisch met gebieden op de planeet kunnen verbinden die ondersteuning nodig hebben. De Groep van Veertig wordt gecoördineerd door David K. Miller http://www.cybertrails.com/groupofforty/ van de leringen die hij van de Arcturiërs channelt. Er zijn verschillende groepen van veertig over de wereld die regelmatig samenkomen om de principes van bio-relativiteit uit te oefenen en onze persoonlijke en planetaire evolutie te ondersteunen.

Ik heb de afgelopen 2 jaar nauw met David samengewerkt en maandelijks bio-relativiteitsmeditaties gehouden. Verschillende leden van de GVV hebben zich telepathisch met de walvissen dichtbij het jachtterrein verbonden om steun te bieden. Deze mooie wezens hebben hun namen, leeftijd en hoe ze zich momenteel voelen doorgegeven. Ik heb een lijst van deze namen samengesteld en iedereen die een kopie wil kan de details aan het einde van dit artikel vinden.

Ik persoonlijk verbond mij telepathisch met een mooie bultrugwalvis. Dit is haar boodschap:

IK BEN Lu-Alla een bultrugwalvis die in de Zuidelijke Oceaan leeft. Ik ben 27 jaar oud en sinds enkele maanden ben ik gekwetst na een aanvaring met een groot schip. Ik ben een van degenen die bereid is zichzelf op te offeren tijdens de komende Japanse jacht.

Ik sta in verbinding met mijn galactische broers en zussen en zij wachten op mijn terugkeer omdat mijn dienstbaarheid hier voltooid is. Ik zal mijn medewalvissen en dolfijnen en alle leven op deze planeet verder blijven steunen vanuit een hoger dimensioneel perspectief. Ik heb een verdrietig en zwaar hart op dit moment, maar ik blijf zingen.

Terwijl er verschillende bultruggen, Minke en dolfijnen verloren zullen gaan – zal het trauma van ons bloed in het water in het bewustzijn van de oceaan gedragen worden – overal op de planeet. Dit zal een zeer verstorend effect op alle leven in het water van deze planeet hebben. Het belast verder het alarm van uitsterving die reeds overheersend binnen onze rangen is.

Water is bewust en dit waterbewustzijn helpt ons met het navigeren van onze migratieroutes en raster/leylijnen op deze planeet.

We zijn ons bewust van jullie verbinding met ons en jullie hulp en het wordt dankbaar aanvaard. We begrijpen dat velen van jullie hartziek over deze gebeurtenis zijn en er telepathisch en energetisch aan werken om je te verbinden en ons te ondersteunen.

Blijf alsjeblief degenen die overblijven helpen om zich met het hoger dimensioneel licht en frequenties te verbinden – dit zal hen helpen door deze traumatische tijd te navigeren en niet op te geven. We hebben jullie pijn op de planeet altijd gevoeld en we helpen dit met onze liederen en klankgeluiden te transmuteren. Nu voel je onze pijn diepgaand – we zijn allen verbonden als e e n.

Onze positie op onze planeet is noodzakelijk en vitaal zoals jullie goed weten. We zijn verward, gekwetst en gedesillusioneerd over veel van ons bestaan; maar we hebben ook een diep brandend verlangen om deze missie af te werken om deze planeet naar eenheid op te tillen.

Ik ben Lu-Alla

Een ieder van ons heeft het vermogen om zich met alle levende wezens op onze planeet te verbinden. De walvissen zijn zo afgestemd op deze manier van communicatie dat ze onze inspanningen verwelkomen. Ze hebben ons eeuwenlang stilletjes hartenergie toegestuurd om ons te helpen “eenheid” te voelen en te begrijpen.

De voltooiing van de walvisjacht is niet in steen gegroefd. Er zijn milieugroepen die protesteren etc. De walvissen en dolfijnen zijn liefdevolle wezens die geen gevechten of confrontaties willen, ze wachten geduldig af tot we ontwaken en de liefdevolle rol herkennen die ze op onze planeet gespeeld hebben sinds haar aanvang.

De tijd is bijna op, niet enkel voor de walvissen en dolfijnen maar ook voor vele diersoorten op de Aarde. Wanneer we samenwerken en ons met onze energie verenigen en gebruik maken van bio-relativiteit kunnen we met de walvissen, dolfijnen, dieren, planten, kristallen en de Aarde communiceren. Onze dierbare liefdevolle Moeder Aarde nadert een punt dat bijna ondraaglijk is en een interventie van evolutionair licht moet manifest en gericht worden naar allen die in moeilijkheden zijn.

Vorige maand vertelde ik mijn droom over hoe ik Moeder Aarde als kind zag, heel ziek en worstelend met koorts. Elke ouder of hoeder die er bewust van is dat zijn kind in gevaar of ziek is onderneemt onmiddellijk actie om het kind voor gevaar te waarschuwen of zorgt er bij ziekte voor.

Wij de lichtwerkers en sterrenzaden die op de planeet Aarde leven kunnen onmiddellijke actie ondernemen om de walvissen en dolfijnen te waarschuwen van direct gevaar, telepathisch met ze te spreken, ze te vertellen over je liefde en bezorgdheid en hoe belangrijk het is dat ze overleven, niet enkel de jacht maar ook alle gevaren die dagelijks in hun leefmilieu voorvallen. We kunnen ze helpen begrijpen als ze in direct gevaar zijn.

Hetzelfde kan gedaan worden voor de dieren, planten, vogels en alle oceaanbewoners. We hebben van vele hoger dimensionele gidsen en leraren geleerd dat we allen een zijn, we zijn allen verbonden. Dat eenheid niet enkel iets tussen mensen is, maar ook tussen elk levend wezen dat loopt, zwemt of kruipt op deze planeet. Elk heeft een gerespecteerde plaats; elk projecteert haar energie naar het hologram van de werkelijkheid.

De energie van december is een tijd waar we krachtig kunnen beslissen om te evolueren en gebruik maken van vele vermogens en talenten die we beginnen te begrijpen en te herinneren. De energie van Harmonisatie en Stabilisatie van de 11:11 ondersteunt deze talenten en toepassingen actief.

De 12:12 op 12 december – zal een energie van “voltooiing” bieden omtrent vele aspecten van onze reis en die van de planeet. Sommige aardeveranderingen moeten zich voltooien en sommige kunnen naar een lichtere intensiteit getransmuteerd worden.

De Winterzonnewende – op 21 dec 2007 markeert ook een lichtpassage die ons toestaat het kwantumlicht van de Centrale Zon te differentiëren en een pad van nieuwe energie naar 2008 te creëren.

De kosmologische ondersteuning in december is altijd een katalysator voor verandering en integratie. De laatste Nieuwe Maan (09/12/2007) en Volle Maan (23/12/2007) van het jaar is altijd een jaar van bezinning en zaden planten voor het komende jaar. De energie van deze maand zal je aansporen en bewegen om je geloofsovertuigingen op sommige gebieden diepgaand uit te dagen en je ook het vermogen geven om deze uitdaging aan te nemen en die energie in een vorm van actie te transmuteren.

2008 zal een jaar van “actie” zijn. Degenen die in staat zijn om met de Aarde te communiceren zullen haar dringende oproep verder horen, en ze zal verder zoals nodig evolueren.

Evolutie houdt het vermogen in om je aan te passen aan elke crisis die voor je ligt. De evolutie van onze menselijke soort, de walvisachtigen, dieren, planten, oceanen zullen alle gevraagd worden om actie te ondernemen. We KUNNEN veranderingen teweegbrengen binnen dit Hologram dat wij allen met onze gedachten in de werkelijkheid geprojecteerd hebben. Een ieder van ons kan telepathische communicatie, gezang, klanktonen, ceremonie en gebed vanuit het hart aanbieden om dit proces te ondersteunen.

Vanuit een plaats van diepgaande waardering en dankbaarheid, dank ik al degenen die dit afgelopen jaar hun liefde en steun gedeeld hebben voor mijn eigen reis en mijn werk. Ik biedt iedereen harmonie, vrede en helend licht voor jou en je geliefden. Geniet van deze komende maand en verlofseizoen. Heb onze Moeder Aarde lief en eer ze.

Dank aan iedereen die bewogen wordt tot evolutionaire actie, hoe of wat dat mag zijn.

Liefde en Diepe zegeningen.

Shala

Voor degenen die een lijst van de walvisnamen wil waarmee ik telepathisch gecommuniceerd heb, stuur aub een email naar shala@lightworker.com and schrijf "request whale name list" in de onderwerplijn.

- Vertaling : Ulla Mertens -


© Shala Mata 2007
Copyright © 1996-2007 Lightworker

Klik Hier voor Lichtwerker.com