Foton Energie
Werken met Foton Energie

Master Kirael door Kahu Fred Sterling

Het volgende is een kort uittreksel uit "Werken met Foton Energie", een Kahu & Kirael LIVE opname, beschikbaar op CD bij Kirael.com http://store.yahoo.com/inward-products/wowiphena.html (engels)

Het volledige uittreksel verscheen als artikel in de Oktober 2005 uitgave van The Sedona Journal.

KIRAEL: De energetische roosters van het krachtveld van de Aarde verschuiven nu redelijk snel en de foton energie neemt deze roosters in een ogenblik over en vermindert hun krachtveld, niet zo dat jullie het kunnen voelen, maar zo dat ze een gecontroleerd fantoom zijn. Fantoom wil zeggen dat het niet lijkt te bestaan maar het heeft eerder de gemystificeerde energie van een gelocaliseerde kracht. Deze energie begint op zichzelf te reizen, maar omdat deze foton energie in haar verlichte vorm enkel een heden en geen verleden of toekomst heeft, detecteert ze wat de volgende foton zal doen en stuurt ze letterlijk een boodschap naar het volgende fotonlicht via een patroon van tijd en ruimte.

In de huidige tijd moeten al jullie elektromagnetische dingen op Aarde verbonden zijn door de feitelijke kracht van het veld zelf, terwijl ze in de foton energie gecontroleerd zullen worden door de gedachte van de foton die zichzelf naar de volgende foton projecteert. Ik leg er nog eens de nadruk op dat, ook al heeft de foton geen verleden of toekomst, het zowel deelwaarde als patroonwaarde heeft, en vandaar heeft ze in een oogwenk een vibrationele vaardigheid die een bepaalde streng binnen het patroon oplevert die dan gevolgd kan worden door een golflengte.

Uiteindelijk zullen jullie herkennen dat je via deze foton energie elke op ervaring steunende realiteitsfocus kunt controleren die je binnen een matrix-type systeem, of een energetisch veld dat gecontroleerd wordt door de electromagnetische kracht, hebt. Je zult in staat zijn deze magnetische kracht te heropenen tot ze zich afstemt op het heden. Vandaar zal het verleden geen waarde hebben voor wat je in het heden kunt doen, net zoals de toekomst afgestemd zal worden door jullie huidige energetische vorm. Jullie zullen, in zekere zin, de toekomst beheersen maar je zult hem enkel beheersen via de Liefde van God de Schepper. Er zal zich niets zal op jullie Aardvlak ontvouwen zonder de configuratie van de liefdevolle deeltjes van de Schepper. Deze deeltjes zijn gekend als de opmaak van het fotonlicht. Het fotonlicht kan heel eenvoudig gereduceerd worden tot liefde.

- Vertaling: Ulla Mertens -

Klik Hier voor Kirael.com (engels)