Chakra's


Het woord chakra is Sanskriet voor wiel of schijf en duidt op een van de zeven basis energiecentra in het lichaam. Elk centrum staat in verband met grote zenuwcellen die zich vertakken vanuit de ruggengraat. Bovendien staat elke chakra's ook in verband met niveaus van bewustzijn, archetypische elementen, ontwikkelingsfases in het leven, kleuren, geluiden, lichaamsfunctie en veel meer. Hieronder volgt een korte beschrijving van elke chakra.Chakra Een:

Aarde, Fysieke identiteit, gericht op zelfbehoud

Gelegen aan de basis van de ruggengraat vormt deze chakra onze fundering. Het vertegenwoordigt het element aarde en is daarom verbonden met onze overlevingsinstincten en ons gevoel van aarding en verbinding met ons lichaam en het fysiek niveau. Idealiter brengt deze chakra ons gezondheid, geluk, zekerheid en een dynamische verschijning.


Chakra Twee:

Water, Emotionele identiteit, gericht op zelfvoldoening

De tweede chakra, gelegen in de onderbuik, lagere rug en seksuele organen, is verbonden met het element water en aan emoties en seksualiteit. Het verbindt ons met anderen via voelen, verlangen, gevoel en beweging. Idealiter brengt deze chakra ons vloeibaarheid en gratie, diepgang in gevoelens, seksuele vervulling en het vermogen om verandering te accepteren.


Chakra Drie:

Vuur, Ego identiteit, gericht op zelfdefinitie

Deze chakra is gekend als de krachtchakra, gelegen in de zonnevlecht of solar plexus. Het regeert onze persoonlijke kracht, wil en autonomie, alsook ons metabolisme. Wanneer we gezond zijn brengt deze chakra ons energie, effectiviteit, spontaniteit, en niet-dominante kracht.


Chakra Vier:

Lucht, Sociale Identiteit, gericht op zelfaanvaarding

Deze chakra wordt de hartchakra genoemd en is de middelste chakra in een systeem van zeven. Het is verbonden met liefde en de integreerder van tegengestelden in de psyche: geest en lichaam, mannelijk en vrouwelijk, persona en schaduw, ego en eenheid. Een gezonde vierde chakra staat ons toe om diep lief te hebben, compassie te voelen, een diep gevoel van vrede en gecentreerdheid te hebben.


Chakra Vijf

Geluid, Creatieve identiteit, gericht op zelfexpressie

Dit is de chakra gelegen ter hoogte van de keel en staat dus in verband met communicatie en creativiteit. Hier ervaren we de wereld symbolisch via vibratie zoals de vibratie van geluid die de taal vertegenwoordigt.


Chakra Zes

Licht, Archetypische identiteit, gericht op zelfweerspiegeling

Deze chakra is gekend als de Derde Oog chakra. Het is verbonden met de handeling van het zien, zowel fysiek als intu´tief. Als zodanig openen zich onze psychische vermogens en ons begrip van archetypische niveaus. Indien gezond staat het ons toe om klaar te zien, eigenlijk laat het ons "het groter geheel zien".


Chakra Zeven:

Gedachte, Universele identiteit, gericht op zelfkennis

Dit is de kroonchakra die verbonden is met bewustzijn als puur bewustzijn. Het is onze verbinding met de grotere onbekende wereld, naar een tijdloze, ruimteloze plaats van alwetendheid. Indien ontwikkeld brengt deze chakra ons kennis, wijsheid, begrip, spirituele verbinding en gelukzaligheid.

Bron: Sacred Centers

- Vertaling: Ulla Mertens -

Voor meer informatie www.stamcel.org