Onpersoonlijke Gerechtigheid
-  Je oogst wat je zaait
. . . en de volgende twee jaar

Een Wetenschap ouder dan Astronomie: Astrologie

door Paula Peterson

Astrologie is er al duizenden jaren... zelf voor de astronomische wetenschap. De flauwe horoscopen die in de kranten en tijdschriften verschijnen zijn meestal als amusement bedoeld en hebben weinig te maken met de diepgaande geometrische berekeningen, voorspellingen en interpretaties van astrologische informatie.

Echte astrologie opzichzelf is: de wetenschap van menselijk gedrag, psychologie, tendenzen en neigingen - alles wat onze gezondheid, relaties, creatieve uitdrukking, spirituele groei en hoe wij de door de levensreis gaan, beÔnvloedt.

Het is een spiritueel begeleidingssysteem en een enorm waardevol "gereedschap" dat het begrip van ons levendoel verhoogt; ons helpt onze weg te vinden in moeilijke tijden; helpt ons te de hindernissen in ons leven te begrijpen - alsook de herkenning van onze unieke gaven en talenten en er gebruik van te maken.

Het gebruik van astrologie is niet bedoeld om te dicteren hoe een persoon zijn leven moet leven. Noch bepaald het een onomkeerbaar lot of bestemming. Integendeel, het vertegenwoordigt sterke of zwakke tendenzen en neigingen die grotendeels onbewust zijn - maar doet ons vermogen om van koers te veranderen niet teniet eens wij voldoende bewustzijn, informatie en motivatie hebben om deze veranderingen te maken.

De waarde die ik over de jaren in de astrologie gevonden heb, is dat het mij een breder perspectief geeft van de gebeurtenissen in mijn leven en het me waardevolle middelen van begrip geleverd heeft die mij van dienst waren om me met gemak en gratie doorheen uitdagende periodes in mijn leven te bewegen.

Astrologie is de gids doorheen het leven, gelijkend op een wegenkaart - met alle steden, bergen, valleien, rivieren en meren die onze reis door het leven vertegenwoordigen. Weten welke wegen in richting van onze bestemming te nemen - of te vermijden - kan enorm hulpzaam zijn en onze reis erg verrijken. Het kan ook enorm behulpzaam zijn als we per ongeluk een verkeerde weg ingeslagen zijn die we hadden kunnen of moesten vermijden.

Een astrologische kaart kan onthullen of twee mensen voldoende compatibiliteit hebben voor een langdurige relatie. Het kan onthullen wanneer er hoogst waarschijnlijk grote levensveranderingen zullen plaatsvinden en in op welk gebied het zich waarschijnlijk zal manifesteren. Het kan ook licht werpen op natuurlijke talenten en vermogens.

Voorspelling voor de Natie: de Verenigde Staten zoals de Titanic?

Astrologie is ook een waardevol middel om de tendenzen en neigingen van naties en de wereld over het algemeen te onderzoeken. Massabewustzijn kan verregaand moeilijk te verschuiven zijn gezien de kracht van het aantal de neiging heeft anderen in richting van dezelfde uitkomst te sturen of we het willen of niet.

In dat opzicht is de stuwkracht van het massabewustzijn gelijkend op de Titanic: zelfs al werd de verraderlijke ijsberg reeds voorop gezien; zelfs als waren de motoren in achteruit geschakeld; zelfs al was het schip onmiddellijk hard omgekeerd om een aanvaring te vermijden - het collossaal gewicht in het water, samen met zijn snelheid gaf een koppige stuwkracht aan de richting van het schip - en alle pogingen om het schip en de duizenden aan boord te redden waren een futiele handeling.

Wanneer het massabewustzijn gelijkaardig stuwkracht krijgt in de richting van een zekere bestemming kan het ook een kolossale inspanning vergen om van richting te veranderen. Maar het is geen onmogelijke taak wanneer het bereikt wordt voor het te laat is!

Soms zie ik de Verenigde Staten als een allegorische Titanic: de vooropliggende gevaren werden gezien, en zelfs al werden er door enkele bewuste mensen pogingen gedaan om de koers te veranderen, tot nu toe heeft niemand onze koers effectief kunnen veranderen.

Gemotiveerd door eigenbelang en een domme agenda - was het de kapitein van de Titanic die het schip abusievelijk naar een onveilige maximum snelheid dreef op een maanloze nacht in de Atlantische Oceaan die bekend stond bezaaid te zijn met gevaarlijke ijsbergen. (Klink het als iemand bekend?)

En net zoals er te weinig reddingsboten aan boord van de Titanic waren om het aantal passagiers onder te brengen (naar verluid verwijdert alvorens het schip vertrok omdat de reddingsboten het uitzicht van de dekken belemmerden!); net zoals er degenen aan boord waren die doorgingen met fuiven en dansen (in ontkenning) terwijl ze weigerden te geloven dat een groot schip als de Titanic eigenlijk begon te zinken; en net zoals er degenen waren die de passagiers alarmeerden en hen trachtten te redden voor het onvermijdelijke maar niet geloofd werden - zo ook worden wij geconfronteerd met een gelijkaardig scenario in dit groot land als we verder in de richting blijven gaan waar we nu gaan.

Zinkt het grote schip "Amerika"? Sommigen denken het.

Saturnus-Leeuw Tendensen

Heb je recent een toename in geweld in het verkeer gemerkt? Ook toenemende grofheid op publieke plaatsen?

En hoe is het met jezelf: Ben je wat ongeduldiger, een beetje meer geÔrriteerd misschien?

Wees ervan bewust dat overhaaste beslissingen, roekeloos rijden, ongeduld, agressie, details over het hoofd zien en riskant gedrag tendenzen zijn die de volgende jaren waarschijnlijk versterkt zullen worden.

Als je ondervindt dat je zelf geÔrriteerd, boos, ongeduldig of gehaast wordt - stop dan: herinner jezelf eraan diep te ademen, diep en rustig. Laat de irrationele uitbarstingen, gek rijden of grofheid van anderen je niet uit je centrum brengen. Er gaat nog meer intensiteit komen en "kennis hebben" van de intense planetaire invloeden kan je helpen deze tijden met meer gratie, gemak en klaarheid te hanteren.

De volgende inzichten zijn mijn bijdrage over de huidige Saturnus-Leeuw doorgang zoals het betrekking heeft op het collectieve bewustzijn, hetgeen door de mens op persoonlijk niveau min of meer intens ervaren kan worden. In het artikel verder beneden biedt astrologe Judith Goldberg MFA een meer uitgebreid zicht. Sommige van onze inzichten stemmen overeen ook al kunnen we de effecten anders beschrijven.

Er zal waarschijnlijk een explosie van nieuwe mogelijkheden komen die de passies zullen aanwakkeren - en toch, zullen er omstandigheden zijn, themas of ideŽen die beheersing zullen vergen op een verantwoordelijke manier. Te schijnen, geÔnspireerd te worden om spirituele fundamenten te reconstueren, ons spel en creatieve uitdrukking te disciplineren zodat een nieuwe focus en richting bereikt wordt.

Er kunnen grote veranderingen voorop liggen op het gebied van kunst en entertainment - misschien beperkingen die een herstructurering op het gebied van theater, films, muziek, artistieke expressie, enz. dwingen. Bijvoorbeeld: er kan een beweging komen om het geweld en de vulgariteit in films en muziek te verminderen als resultaat van een verdieping van verantwoordelijkheid dat het menselijk bewustzijn beÔnvloedt - vooral kinderen.

Er kunnen ook toenemende verboden, beperkingen of lastercampagnes komen op filmen of documentaires die onze regering en haar leiders bekritiseren.

Een grotere stijging in weerstand voor het huidig Adminstratief beleid en acties kunnen leiden tot grotere en effectievere massabetogingen en demonstraties - niet enkel in dit land maar mogelijk ook in andere delen van de wereld. Passies bouwen zicht op en er is drift ophanden. Wees niet verbaasd als je leest of hoort over dicatoriale stijlthemas in het regeringsbeleid - hier of in het buitenland - als oppositie tegen de weerstand van de massa.

Houd in gedachten, "Je oogst wat je zaait" - hetzij in daden, goede wil of slechte wil - kan de leidraad voor de toekomst zijn. Door de effecten van Onpersoonlijke Gerechtigheid krijgen wat exact we verdienen - niet meer en niet minder. We kunnen de toekomst die naar grotere verval en degeneratie leidt een andere wending geven door ons vandaag meer bewust en verantwoordelijk te worden, door onze voorkeurrealiteit gebaseerd op praktische spirituele funderingen die het groter geheel dienen te manifesteren.

Saturnus leert ons - door onze eigen inspanningen - hoe we deze visie kunnen verwerkelijken. Indien we het niet door onze eigen inspanningen doen, dan zullen de effecten van uiterlijke omstandigheden druk op ons uitoefenen door middel van haar aanwezigheid in ons leven en we zullen gedwongen worden om te "ontwaken", ons perspectief te veranderen en actie te ondernemen in antwoord op wat onprettige beperking. De huidige brandstofsituatie is enkel ťťn van de manifestaties van deze druk.

Ook al zijn er moeilijke hindernissen ophanden, deze Saturnus-Leeuw transitie belooft dat indien wij deze problemen vanaf het begin confronteren, we uiteindelijk onze ontoereikendheden zullen transformeren naar onze grootste pluspunten.

Gebieden om meer aandacht aan te schenken zijn: zelfcontrole uitoefenen, passies disciplineren, creatieve expressie herstructureren, compassie leren, geloofssystemen en spirituele funderingen herstructureren. Kritische kwesties rond kinderen kunnen ook opkomen en een belangrijk brandpunt worden.

Er zal een toename zijn in hart-gezond bewustzijn gezien hartziekten toenemen en kwesties betreffende de natuur van het hart - liefde, passie, compassie, persoonlijke identiteit, ziel - zullen benadrukt worden.

Zorg goed voor je hart: het Saturnus-Leeuw aspect zal grotere waarschijnlijkheden van hart-gerelateerde problemen opstarten. Daarom zijn de volgende oefeningen aanbevelingen die je van dienst kunnen zijn:

  • Boosheid-management
  • Meer lachen, omhelzen, lieve woorden, geduld
  • Cultiveer een hart-gezond dieet van gezond organisch verse voeding, zuivere lucht, puur water
  • Hart-gezonde oefeningen: energiek wandelen, dansen, fietsen of zwemmen
  • Overweeg en bouw diepere, betekenisvolle spirituele waarden
  • Verzamel de moed om je ware aard uit te drukken
  • Steun verbeterende bescherming, educatie en verzorging van kinderen overal
  • Wees creatief, zing, speel muziek, schilder, schrijf, leer acteren etc...

Goldberg behandelt andere betekenisvolle inzichten over de Saturnus-Leeuw Doorgang en hoe de volgende paar jaren specifiek invloed zullen hebben op degenen die geboren zijn tussen 1938 en 1957.

Namaste'† ~† Paula Peterson.

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens  -   The Golden Age

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.Klik Hier voor Earthcode (engels)