Tikele

Ontwaak voor je Schoonheid

door Tikele

Zegeningen, Geliefden, wij zijn de Violette Raad van Licht die jullie groet in Vreugdevolle verwelkoming!

Want jullie ZIJN degenen waarop jullie gewacht hebben... en voor sommigen onder jullie is dit moeilijk te accepteren als je Waarheid. Je wenst dat iemand je uit je levensmoeilijkheden komt redden, weinig begrijpend dat wij hier samen met jullie wachten tot je een of ander teken van gewilligheid toont om je reis te ontwerpen of te bepalen. DAN, geliefden zullen jullie alle hulp hebben die je nodig hebt, of zou wensen, om je te helpen datgene te manifesteren wat je ons op dat moment gevraagd hebt.

Want wij in de wereld van Spirit GAAN hand in hand met je, op elk moment. Je bent nooit alleen en met het risico controversieel te zijn, zijn we inderdaad altijd aanwezig tenzij ons gevraagd wordt je een tijdje geen aandacht te schenken. We eren je privacy en gevoeligheid, en toch, op manieren die je nog niet uitgelegd werden, scheiden we ons niet af van je bewustzijn van wie je bent.

Elke gedachte die van Liefde spreekt; elk moment wanneer je hart met Passie gevuld is zijn we daar, in volle aanwezigheid, wachtend om te zien wat je als volgende bepaald en wat we kunnen doen om je te helpen in je uitdrukking van Wie Je BENT in dit moment van Liefde, Passie, van Vreugde.

Wanneer je twijfelt, vraag dan: "Hoger Zelf/Engelen/Gidsen, wat is het dat ik moet weten?" en wacht, en merk op welke gedachte er op dat ogenblik in je opkomt. Want we zullen je op dat moment geantwoord hebben; en we wachten wederom op te ontdekken welke gedachte je zult denken om te bepalen of de gedachte die je werd voorgesteld op vruchtbare grond valt. Dus kun je een dialoog beginnen en je vragen stellen, en datgene zoeken wat als antwoord in je gedachten opkomt.

Je zou ervoor kunnen kiezen om een gebed te creŽren en ons, en het Schepper Licht, vertellen wat je zorgen baart en om welke hulp dan ook te vragen die je zou willen ontvangen. Plaats jezelf, wanneer je klaarheid hebt verkregen over hetgeen je in je wereld wenst te creŽren, in de ervaring van het ONTVANGEN van datgene wat je ons zo mooi gedefinieerd hebt. DAT is de energie die Mede-Schept vanuit Liefde en die datgene waar je in je bidproces om gevraagd hebt tot manifestatie brengt.

Geliefden, wat je BENT is een prachtige Schepper, onbeperkt in je potentieel, op elk moment.

Als deze verklaring de energie van frustratie of boosheid binnen jezelf opwekt is het een teken dat je nog niet klaar bent om afstand te doen van de opvatting dat anderen bekwamer zijn dan jij, en dat je weinig bekwaamheid hebt om te manifesteren wat je je wenst.

Hoe kunnen we je laten zien dat je het BENT en dat hetgeen we je vertellen de Waarheid is? We tonen je op ontelbare manieren dat je niet alleen bent: we verschijnen aan je als Lichtvonken die je kunt kiezen te herkennen, of niet. We brengen anderen naar je toe die je zouden kunnen helpen; en we tonen je degenen die niet in harmonie met je wensen zijn. Dit doen we in Liefde... want we willen je niet teveel energie zien verspillen aan paden die naar minder vervullende uitkomsten leiden. We leiden je naar die paden die de grootste mogelijkheden bieden, die datgene vervullen waar je om gevraagd hebt.

Wanneer het pad soms te rotsachtig lijkt en degenen die uit harmonie zijn te talrijk rondom je worden, kijk dan naar je energie geliefden, want je bent dan een deel van de matrix geworden, het opper-meesterbrein, het massabewustzijn, hoe je het ook noemen wilt. We vragen jullie op dat moment van herkenning, wanneer je gedachten en je emoties in de matrix zijn blijven steken, jezelf toe te staan te stoppen, diep en bewust te ademen en jezelf het moment van verbinding met je Hoger Zelf-energie toe te staan. Vraag op dat moment van verbinding met je Hoger Zelf, want het is er, zonder enige twijfel:
Dat je het helend Licht van Liefde in elk deel van je Wezen mag ontvangen, dat je de weg naar het Licht weer mag vinden om te begrijpen dat je bekwaam bent. En niet enkel bekwaam maar creatief, inventief en makkelijk in staat om de huidige moeilijkheden te navigeren, welke het ook mogen zijn, door jezelf krachtig af te stemmen op de energie van Liefde. En adem... en adem... en adem nog wat meer!

Want de bewuste adem, de adem die met het bewustzijn van het lichaam geademd wordt, creŽert zogezegd een lus in je circuit. Het vormt een ogenblik in de tijd dat al het andere uitgesteld is en je vrij bent om je bewustzijn toe te staan een ander pad te nemen dan dat van een ogenblik geleden. Je kunt ervoor kiezen om bewust iets aan de energie van deze adem toe te voegen door je voor te stellen dat gouden Lichtdeeltjes je kroonchakra binnenstromen terwijl je inademt, en ze toe te staan om zich vrijelijk doorheen je lichaam te bewegen en je aura met wit Licht vullen. Dit is gekend als prana ademhaling. Het is de basis voor vele Oosterse tradities van meditatie en verbinding met de wereld van Spirit en het werd ook dikwijls door Meester Kirael in deze vorm beschreven. In Waarheid is het er automatisch wanneer je een ogenblik tijd neemt om bewust te ademen, helemaal tot in je buik. Want het is daar dat de energie naar een ander niveau ontsteekt, met grote weldaad voor elk deel van je energieveld.

In de Menselijke wereld hebben zovelen hun bewustzijn van de kracht van de adem om hun energiepatroon naar een prettiger niveau te transfomeren, verloren. Deze eenvoudige oefening verlicht het effect van depressie, boosheid, schuld en andere destructieve emotionele energieŽn. Probeer het uit en je zult spoedig haar vele geschenken voor je zien.

Om je volledig met je Hoger Zelf-energie te verbinden moet je het Zelf als Mooi aanvaarden: want inderdaad, Je BENT heel Mooi. Elk deel van je ervaring is nu op meervoudige niveaus van gedachtenconcentratie een deel van je reis. Je schittering schijnt nu zo helder, ja, zelfs deze van jullie die zichzelf zo onwaardig voelen.

Weet dat de moeilijkheden die je ervaren hebt er nu zijn om overstegen te worden - om losgelaten te worden wanneer je jezelf toestaat je eigen innerlijke Schoonheid volledig en helemaal te accepteren. Want inderdaad, Je BENT Mooi... zowel van binnen EN van buiten. Niemand van jullie heeft de vorm van zijn lichaam of haar processen verkeerd gekozen. Het werd heel specifiek ontworpen voor de reis die je wenste te ondernemen - wat je bood om voor je Hoger Zelf-energiepatroon te ervaren. Er is zoveel keuze in dit alles voor je op het Aardse vlak aankomt en zelfs meer, bij je aankomst en de tijden daarna, hoe het toen ook voor je geleken mag hebben.

Want de wereld van gebrek en beperking is een illusie... jij hebt de kracht om nu op je eigen reis mede te scheppen wat je wilt, terwijl je je haast om de lesplannen die je afgewerkt wenst te hebben, te voltooien. Want de wereld verandert en jij ook, en nooit tevoren is er zoveel gelegenheid geweest om je wereld bewust mede te scheppen met de energie van je begeleiding, je Hoger Zelf, in volle aandacht en ondersteuning van je wensen.

Het is een tijd van grote energie, om te spelen, te ervaren en te Genieten tot het uiterste. Misschien kun je ervoor kiezen je huidige kwesties in de vorm van een verhaal te zien dat anderen gebeurt. Sta jezelf toe andere mogelijkheden te zien, hoe het uitgespeeld kan worden, datgene terzijde latend waar je verstand steeds weer naar terugkeert, dat wat je reeds kent op dit moment. Geef dit over aan de liefdevolle zorg van je Engelen en Gidsen en keer terug om andere mogelijkheden te co-creŽren. Er zijn er zoveel... en wanneer je je bewustzijn voor de Liefde en de hulp van je Hoger Zelf en je begeleiding opent, zul je zelf verrast zijn over de eenvoud van sommige van deze mogelijkheden.

Spirit zoekt altijd de meest effectieve en harmonieuze uitkomst voor alle betrokkenen in het hoogste Licht van de Liefde zelf - want in deze zoektocht is de manifestatie van de Liefde van de Schepper er nu voor je. Wanneer je je Liefde, je Licht uitdrukt zonder haar schittering censureren of te verbergen zul je ondervinden dat je pad zich in een snelweg zal uitbreiden, een rivier van Licht die je op zijn stroom laat rijden om datgene voort te brengen dat je met ons zou willen creŽren op dit mooie moment om op deze planeet geÔncarneerd te zijn. Laat dit je gids zijn in de komende dagen, weken en maanden en je zult ondervinden dat de wereld zich meer zal aanpassen naar hoe jij het wenst - dat is onze belofte!

Wij ZIJN de Violette Raad van Licht waarvan Tikele deeluitmaakt en we bieden je deze gedachte aan om af te sluiten. Kies ervoor jezelf in de Liefde van je Hoger Zelf te houden, alle beperkingen je van je energiestromen loslatend naar een meer uitgebreide toestand en sta jezelf toe die identiteit als je eigen aan te nemen. Begrijp dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat je onmiddellijk alle krachten en vermogens van het volle bewustzijn van het Hoger Zelf aanneemt, maar dat door ervoor te kiezen om je Licht volledig voor je Hoger Zelf te openen, je de deur tot je gaven hebt geopend die in je bewustzijn naar boven komen. Meer van dat volle bewustzijn kan een deel van je reis worden: dit is een groot geschenk dat je jezelf nu geeft. En elke keer dat je met Liefde naar je fysiek lichaam kijkt; dat je je emoties eert en bereid bent ze uit te drukken; bewonder dan je geest voor zijn waakzaamheid en scherpheid en open jezelf voor de Liefde van je spirituele deel, je vermengt de vier lichamen in e e n.

Dit is het pad naar Liefde; naar Vrede; naar de Nieuwe Aarde, gemanifesteerd op het Aardse vlak als dat je keuze is. De jury heeft er zo te zeggen nog steeds niet over beslist hoe de Nieuwe Aarde gemanifesteerd moet worden, ... droom je dromen, maak de intentie ze in je leven te co-creŽren, breng ze tot leven in je Passie van ervaring in je verbeelding, en ZO IS HET.

We houden julie steeds, in de Liefde van het Schepper Licht, de Schoonheid van het Christus Bewustzijn en de Scheppingsenergie van het Godinnen Licht.

Ga in Liefde; Wees in Vrede en Geniet van wat het Leven te bieden heeft - want schoonheid vind je overal, buiten de matrix energie.

We houden zoveel van jullie: Zegeningen altijd.

- Vertaling: Ulla Mertens -

Klik Hier voor Tikele (engels)