Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenEen Hathor Planetaire Boodschap door Tom Kenyon

Het openen van de Hallen van Amenti

De laatste Instructies voor de WereldMeditatie van 31 oktober 2010

De energetic's voor deze wereldmeditatie zullen om 12:01 na de middag beginnen in de Pacific Daylight Savings tijd in Amerika en gaan onverzwakt door tot de volgende dag 12:01. Dat is maandag 1 november 2010. (dat begint bij ons om 20:00 uur in de avond GMT)
Om 3 uur na de middag in de Pacific Daylight Savings(15:01 u in de middag, dat is bij ons plus 8 uren is 23:00 uur GMT) tijd gaat de groep die verzameld is bij het gebeuren in Seattle, Washington, binnen in een uur lange meditatie, zoals die beschreven is in onze vorige planetaire boodschap “Het Kristallen Paleis van Binnen en het Openen van de Hallen van Amenti”.

We vragen dat jullie die boodschap overlezen zodat je de volgorde van de meditatie begrijpt. In die een-uur durende bijeenkomst – waarbij je uitgenodigd ben om energetisch aan deel te nemen, als je dat wilt – willen we drie keer door die meditatie gaan wat ongeveer 45 minuten zal kosten. Dit zal een krachtige energie opleveren.

Als je kiest om aan die een uur lange tijd mee te doen, dringen we bij je op aan dat je na afloop van die meditatie 15 minuten in stilte zit. Afhankelijk van je evolutie en je bewuste besef, kun je naar veelvoudige rijken van bewustzijn getransporteerd worden tegelijkertijd, en dat kan je een tijdje kosten om je daarna weer te oriënteren in de drie dimensionale tijd en ruimte. Dus die 15 minuten periode van stilte en rust is niet verwennerij maar een absolute noodzakelijkheid om de grote rijken van bewustzijn die geopend zullen worden, te integreren.

 In die 24 uren periode van 12:01 pm 31 oktober tot aan 12:01 op 1 november in de Pacific Daylight Savings Tijd worden jullie enorm bevoordeeld door de meditatie zoals we die beschreven hebben in onze vorige boodschap: (bij ons dus van 20:01 uur 31 oktober tot aan 20:01 uur GMT 1 november '10 (geen zomertijd, want die is dan zaterdag nacht afgelopen..)) The Crystal Palace Within and Opening the Halls of Amenti. (Of in het Nederlands: HathorsChrystalPalaceW.doc die je hebt bewaard, of je kunt hem nog opvragen. Hij is van 7 september 2010 en is je gestuurd op 11 september.)

Met andere woorden, dit is een planetaire golf van energie (die een volle dag duurt) waaraan je kunt deelnemen. Je hoeft je met jullie groep niet te coördineren met de groep in Seattle behalve als je dat zelf wilt – maar we verwachten wel de grootste intensiteit van energieën die worden vrijgemaakt tijdens dat uur als die groep bijeen is in Seattle en nog enkele uren daarna.(dat is 's avonds van 23:00 – tot 24:00 uur bij ons op 31 oktober)  

De bedoeling van deze wereldmeditatie is tweevoudig. De eerste is om jullie persoonlijke toegang naar je eigen hoger denken te openen, gesymboliseerd door de metaforische term “De Hallen van Amenti”. De bedoeling van deze persoonlijke activering is om jullie de geschenken te brengen van jullie eigen hoger denken – nieuwe creatieve gedachten, gemengd met wijsheid, voor de verheffing van jullie eigen leven en de verheffing van jullie relaties, maar ook jullie gemeenschap door het verborgen omhoog gaan van persoonlijke moed en inspiratie. Dit zullen de geschenken zijn die naar jullie toekomen als je je eigen Hallen van Amenti opent, wat je eigen Hoger Denken betekent.

De tweede betekenis van de term “Hallen van Amenti” wijst op het energetisch werk dat we zullen doen namens de hele mensheid en toekomstige generaties. Het is energetisch wat onafhankelijk van je zal werken, en het je zult er niet bij verwikkeld raken, noch zal de groep er niet bij verwikkeld raken die in Seattle bijeen is.

Bij de actie van het Openen van de Hallen van Amenti zullen veel-dimensionale energieën betrokken zijn die we inschakelen in die 24 uur die we hiervoor bedoelden, en specifiek in de een uur periode als de groep in Seattle in meditatie is. We zullen die buitengewone veel-dimensionale bronnen orkestreren om de feitelijke Hallen van Amenti te openen die wonen in de etherische rijken en wier stoffelijke anker onder het Giza Plateau ligt in Egypte. Dit zal gedaan worden voor de moed en inspiratie van de hele mensheid en om een nieuw begrip en nieuwe technologieën voort te brengen samen met wijsheid voor de opheffing van alle leven.

Voor degenen onder jullie die verkozen om bij deze meditatie te komen zullen tijd en ruimte getranscendeerd worden, en jullie zullen vliegen op de vleugels van je eigen hogere natuur.

The Hathors 11 Oktober 2010  

Tom's Gedachten en Observaties

In de uitleg van hiervoor stopten de Hathors poëzie toen ze zeiden…..

<< De bedoeling van deze persoonlijke activering is om jullie de geschenken te brengen van jullie eigen hoger denken – nieuwe creatieve gedachten, vermengd met wijsheid, voor de verheffing van jullie eigen leven en de verheffing van jullie relaties, maar ook jullie gemeenschap door het mysterieuze oprijzen van persoonlijke moed en inspiratie. >>

Ik biecht op dat ik van poëzie houdt, maar ook van duidelijkheid. Dus na die transmissie van die boodschap vroegen Judi en ik hen om die zin op een andere manier te zeggen. Ze antwoordden hiermee:

“Als een mens omhoog reikt naar zijn/haar Hoger Denken en de trillingsgeschenken binnengaat van dat rijk (van zijn of haar eigen hoger bewustzijn), dan zal zij of hij gevuld worden met inspiratie en moed. En dit soort inspiratie en moed kan de wereld veranderen door daden die dan door dat individu gedaan worden.”

Ik waardeer dit perspectief echt, en het is een gezichtspunt dat allang door de Hathors werd gebezigd sedert mijn eerste ontmoeting met hen jaren geleden. Ze hebben altijd gezegd dat de transformatie van de collectieve wil door transformatie van individuen plaatsvindt.

Ik houd ook van hoe ze deze verandering beschrijven (deze instroom van moed en inspiratie) en hoe ze zien dat onze relaties erdoor beïnvloed worden (hoe we met elkaar omgaan) en uiteindelijk met onze gemeenschappen.

In deze meditatie zul je met duizenden en duizenden anderen bijeenkomen(geestelijk dus)die deel zijn van een wereld sangha (een spirituele gemeenschap). We komen uit veel verschillende landen en verscheidenheid is waarschijnlijk een van onze kenmerken. Velen van ons spreken verschillende talen en we verschillen van filosofieën, godsdiensten en spirituele paden. En de meesten van ons zullen elkaar nooit in persoon ontmoeten. Maar ieder van ons die zich voegt bij deze meditatie zal het Grote Mysterie binnengaan waar onze harten en denken samen worden verenigd voor een enkele creatieve daad – de opheffing van alle leven.

Het Tijdstip, of de Timing

De Hathors zullen met hun energetics de Hallen te Openen beginnen om 12:01 (een minuut na 12 in de middag) van de Pacific Daylight Savings Tijd of om 20:01 uur 's avonds 31 oktober Nederlandse tijd en ze gaan er mee door tot aan 1 november 20:01 uur. En zoals ze zeiden, je kunt in de energie van de meditatie komen tijdens die 24-urige periode. Maar zoals ze aangaven, het sterkste punt van de energie zal liggen als de groep in Seattle bijeen is voor de meditatie. Dit zal plaats hebben om 15:00 uur en doorlopen tot 16:00 uur Pacific DS (is 23:00 u – 24:00 u GMT) Dit is gebaseerd op de Pacific Daylight Savings Time omdat het Noord West gebied van de VS dit tijdskader nog gebruikt terwijl de workshop plaatsvindt. Je kunt diverse internet tijd omzettingspagina's vinden, inclusief de Wereld Klok, om dit in je plaatselijke tijd te zetten. Wij zetten hierbij een link naar de World Time Clock. Ik wil graag het belang benadrukken van die 15 minuten van rust en stil zijn na dat je drie keer de meditatie gedaan hebt, zoals de Hathors voorstellen. Deze meditatie kan een krachtige verandering van het denken zijn, specifiek als je drie achtereenvolgende keren hier doorheen gaat. Te zeggen dat iemand een beetje gedesoriënteerd raakt in de drie dimensionale werkelijkheid direct na de meditatie, is volgens mij een heel gematigde uitdrukking. Zoals ze zeiden, is deze periode om te rusten en in stilte te zijn niet een persoonlijke verwennerij. Het is een vitale noodzakelijkheid om de ervaring te integreren.

Praktische zaken

We hebben bij ons de capaciteit van onze server een groter vermogen gegeven om met meer frequente downloads te kunnen omgaan van de sound track van The Crystal Palace Within, die zit in de Sound Gifts sectie van de website (www.tomkenyon.com ) Maar je kunt die ook hierop aanklikken. Maar het helpt enorm als je hem in je computer of in je mp3 speler laadt vóór de eigenlijke meditatie, dan dat je die van onze website draait. Iedere nieuwe Hathor wereld activering schijnt meer en meer mensen te trekken, en als er veel mensen de button gebruiken om het geluid te spelen of te downloaden in dat uur van de meditatie, dan zou de server kunnen worden overladen ondanks onze beste inspanningen om dat niet te laten gebeuren. Dus download deze track eerder, voor het gebeuren.

Het is vitaal dat je de volledige beschrijving leest van de meditatie en beleef hem minstens een keer van te voren. (gevraagd werd om die herhaaldelijk van te voren te beleven..w.) zodat je bekend raakt met de overgangen en met de staat van je denken die deze geluidsmeditatie veroorzaakt. Wil je die belangrijke beschrijving nog eerst lezen, click here. (Als de link niet werkt ga dan naar de Hathor stukken op de website van Tom) Als je de tijd en de neiging hebt, raad ik ook sterk aan dat je De Kunst om door Tijdslijnen te Springen nog leest. Die is van 3 augustus 2010. Ik stel voor dat je die boodschap leest daar ik denk dat dit een van de fenomenen kan zijn die plaats vindt tijdens deze Hathor activering, namelijk dat wij in meditatie tijdelijk door de tijdslijnen kunnen springen naar een gunstiger wereld uitdrukking met de gepaard gaande mogelijkheden voor een versnelde evolutie. De Hathors hebben me gezegd dat deze wereldmeditatie iets zal zijn waar je van om valt, voor ons die kozen om er aan deel te nemen maar ook voor de grotere menselijke familie. Het is een gedurfde en moedige stap die we samen zetten en als we in onze hogere natuur gaan, kunnen de zegeningen van deze collectieve ascentie zich uitbreiden naar jullie en je geliefde mensen.

Tom Kenyon (www.tomkenyon.com )      

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

©2010 Tom Kenyon All Rights Reserved You may make copies of this message in any media you desire and share it freely so long as you do not alter it in anyway, do not charge for it, credit the author and include this copyright notice. www.tomkenyon.com


Om de voorgestelde muziek te downloaden click je hier  Crystal Palace Within Meditation click here (engels)


Het origineel vind je op www.tomkenyon.com (engels)