Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenDe Hathors: Het Magnetisch Veld van Aarde

Een Hathor Channeling door Tom Kenyon

Een Hathor Channeling door Tom Kenyon, 24 maart 2008

Laten we je een overzicht geven van de huidige situatie van de planeet zoals wij die zien. Het magnetisch veld van Aarde is verwikkeld in een verstoring, is in beroering of morphingÖ(winny: een soort vervorming door invloed van trillingen) Dit gebeurt interdimensionaal en het effect op het netwerk brengt periodiek oplopende hoge golven in amplitude of kracht van het magnetisch veld. Deze morphing of vervorming van het magnetisch veld van Aarde is als een golf die heel snel rijst en daalt en de schommelingen zijn heel klein maar wel te onderscheiden. Dit heeft een heel vreemd effect op het menselijk bewustzijn, specifiek in jullie biologische beleving. Veel mensen ervaren een toename van uitputting en afmatting. (zoals we in vorige communicaties zeiden, worden deze symptomen ook veroorzaakt door bewegingen van energieŽn die uit deep space komen, uit de diepe ruimte, als ze door jullie melkweg en zonnestelsel heen gaan.) †

Maar deze verstoring is van een andere categorie. Deze wordt veroorzaakt door het magnetisch veld zelf, dat antwoordt op de diepe energieŽn uit de ruimte. Het is een antwoord van de gesmolten kern van jullie aarde zelf; en het magnetisch veld heeft een conversatie met de kosmos, als je daar over wilt denken op deze metaforische manier. Nu, jullie wetenschap ziet deze dingen niet op die manier, maar vanuit ons perspectief heeft het magnetisch veld een conversatie met de kosmische bezoekers, de energieŽn uit deep space, en die zijn, dat is hun aard, katalysators voor spirituele evolutie. Nog een serie symptomen die direct gerelateerd zijn aan de schommelingen van jullie magnetisch veld zijn bepaalde veranderingen in het werken van je korte termijn geheugen - omdat het geheugen een functie is van het magnetisme van je eigen zenuwstelsel en van de aarde. Jullie brein geeft informatie via de directe zwaartekracht- en niet-zwaartekracht velden van zijn eigen structuur en wordt onmiddellijk beÔnvloed door de fluctuaties van het magnetisch veld van de aarde. En dus kunnen jullie een toename verwachten van afwijkingen in het korte termijn geheugen. Het kan zijn dat je een zin uitspreekt en dat plotseling de woorden niet tot je komen of dat je de woorden anders mixt dan in hun normale samenstelling. Terwijl dat in sommige gevallen een teken is van een brein kwaal is, zul je merken dat dit in toenemende mate gebeurt bij de algemene bevolking. Verergering van collectieve korte termijn geheugen storingen zullen de mensheid voeren naar een heel nieuwe situatie. Deze situatie is een gelegenheid of een vloek, en dat is afhankelijk van hoe je er mee werkt. †

Het is een gelegenheid om te zien door de mentale matrix van je eigen schepping. Wat we hiermee bedoelen is als je denken niet in staat is om zijn verhaallijn te volgen op de manier dat het gewend is, je een gelegenheid hebt om naar werkelijkheden te kijken die achter het gordijn van waarneming zitten. Jullie zijn degenen die het gordijn geschapen hebben en jullie hebben dit gedaan om jezelf af te scheiden van dingen die je niet direct wilt zien of wilt beleven, of in sommige gevallen wat anderen niet direct willen zien of willen beleven. We doelen hier op de ongeziene manipulators van jullie collectieve werkelijkheid - zij die de economische en politieke teugels van de macht vasthouden. †

We hebben al eerder gezegd dat er machten zijn op jullie planeet die actief de impuls weerstaan voor spirituele evolutie. Zij steken geld in het voortzetten van hun leugens door verduistering van informatie om jullie te beheersen. Hun job wordt wel steeds moeilijker. Hun job wordt moeilijker omdat de verstoring van het magnetisch veld hiaten schept in de creatie van mentale werkelijkheden die geprojecteerd zijn door het menselijk denken. Zij - bedoeld worden degenen die jullie willen beheersen en manipuleren - hebben enorme bronnen onder hun bevel en zij wenden alles er van aan. Maar ze kunnen niet het magnetisch veld van de aarde beheersen! En hierom kun je dankbaar zijn. De impuls die het magnetisch veld van de aarde beÔnvloedt komt van ver weg voorbij hun plaats van invloed. Wij verwachten, gebaseerd op ons begrip van hyper-dimensionele natuurkunde, dat de verstoringen van jullie magnetisch veld in de volgende jaren zullen gaan toenemen. Degenen onder jullie die energetisch gevoelig zijn, zijn zij die dit het meest intens zullen voelen op dit moment, maar we verwachten dat in de volgende twee tot drie jaren de meeste mensen hierdoor zodanig zullen worden beÔnvloed dat ze er bewust besef van hebben, alhoewel ze niet weten waarom dat is. Wij hebben enkele suggesties om met die situatie om te gaan. Onze eerste suggestie is de makkelijkste. Het houdt een begrip in van jullie verbinding met de kern van de aarde zelf. Als energetisch wezen, behalve je vlees en bloed, kun je een bewuste energetische relatie scheppen met de kern van de aarde. †

Dit begrip, of oriŽntatie, is dat je door aarde's magnetisch veld wordt ondergedompeld en omgeven. Door mentaal in resonantie te gaan met de kern van de aarde (de opwekker van het magnetisch veld van de aarde) wordt je energetisch gestabiliseerd. De aarde, als een bewust wezen, kan zichzelf onthullen aan je, op manieren die moeilijk zijn te beschrijven omdat jullie cultuur er geen taal voor heeft. En jullie zijn gemanipuleerd en gecontroleerd om veilig te stellen dat je hier geen besef van hebt, want dit zou een van jullie grootste krachten kunnen zijn. Door in resonantie te gaan met de kern van de aarde worden jullie meer bewust van de aarde als een levend bewust wezen. Door deze link/verbinding, ontvangen jullie een soort van energetische vastheid - zelfs midden in toenemende chaos van de aarde. Het vreemde hiervan is, echter, dat als je jezelf tot bezinning brengt, zogezegd, je minder beheersbaar bent, minder "manipuleerbaar" door die krachten die de gedachtestroom van de mensheid beheersen door mis-informatie, manipulatie en mind-controle. †

Met andere woorden, het vormen van een bewuste en direct verbinding met de kern van de Aarde, gaat aan veel invloeden voorbij die we levens-negatieve technologieŽn noemen. Als je iets wilt doen behalve in mentale resonantie te gaan met de kern van de aarde, stellen we voor dat je je Pranische Buis gebruikt, een subtiel energiekanaal dat van boven je hoofd loopt, door het centrum van je lichaam en de aarde ingaat. Deze buis, dit kanaal kan uit uitgebreid worden tot diep in de aarde, onder in de kern zelf en dus ook boven het hoofd diep in de ruimte. Bij deze methode heb je niet te maken met het uitbreiden van het kanaal boven de top van je hoofd maar in plaats daarvan breid je het kanaal uit tot in de kern van de aarde. Het essentiŽle is niet zozeer het zenden van het kanaal in de aarde. Het essentiŽle is om te begrijpen dat je in resonantie bent met de kern van de aarde gewoon door te weten dat dit zo is. Dit zal een zin van stabiliteit inhouden, zelfs midden in toenemende chaos. Het zal je zinnen doen ontwaken. Het zal je een groter bewuste relatie met de aarde brengen. En, we waarschuwen jullie dat het jullie ook zal dť-hypnotiseren - je minder controleerbaar maken. En jullie zullen duidelijker door de leugens heen gaan zien! †

De tweede suggestie houdt het ontwikkelen in van een bewuste relatie met de kern van de melkweg, de galaxy. Noodzakelijk te begrijpen is dat jullie in resonantie kunnen zijn met de kern van de Melkweg, dit is een zwart gat, en op eenzelfde manier zoals het in resonantie zijn met de kern van de aarde, jullie kunnen dan gestabiliseerd worden in relatie met de galaxy. †

Als je in staat bent dat te doen, gewoon door dit wat geschreven staat te horen, zul je de kennis activeren om te weten hoe je dat moet doen. Het is niet gecompliceerd. Het is best eenvoudig maar heeft wel begrip nodig dat een deel van je niet beperkt is door de tijd en ruimte coŲrdinaten van je stoffelijke lichaam. Er is begrip nodig dat bewustzijn zich onmiddellijk kan uitbreiden, overal in de tijd en ruimte, en door je bewustzijn uit te breiden naar de kern van de galaxy, word je gestabiliseerd in relatie tot de galaxy. Het ideaal is om tegelijkertijd in relatie te zijn met de kern van de aarde en de kern van de galaxy. Dan zul je in staat zijn om op de golven van energie te rijden die uit deep space komen met een grotere graad van meesterschap. Maar opnieuw, we waarschuwen jullie dat je dit minder controleerbaar zal maken, moeilijker te hypnotiseren en dan zul je de zeer vreemde ervaring krijgen om te ontwaken terwijl velen om je heen nog in slaap zijn. Wat je met dit besef zult doen is, natuurlijk, je eigen keuze en verantwoordelijkheid. † †

Enkele verhelderende gedachten van Tom †

Voor hen die niet bekend zijn met de pranische buis is hier een korte beschrijving. De pranische buis is een subtiel energie-kanaal die buisvormig is en van de kruin, bij de top van je hoofd loopt door het centrum van je lichaam en door het perineum in de aarde gaat. Het perineum is een punt midden tussen je genitaliŽn en je anus in. Als je met de punt van je duim de punt van je wijsvinger aanraakt, zul je een cirkel zien die bijna de maat is van de breedte van je pranische buis. In sommige esoterische tradities wordt de pranische buis de Centrale Pilaar van de Centrale Kolom genoemd. †

Enkele afstammelingen van Tibetaanse Boeddhistische yogi's en yogini's werken met een heel dun kanaal, ongeveer de maat van een menselijke haar, die loopt door het centrum van die pranische buis. Dit energiepad staat bekend als het Heilige Kanaal en wordt gebruikt bij bepaalde yogi praktijken om de subtiele energieŽn te beÔnvloeden in het lichaam van yogi's of yogini's - het idee is dat zulke oefeningen leiden naar een snellere ontvouwing van spirituele verlichting of illuminatie. †

In het algemeen gesproken loopt de pranische buis een zestig tot 90 cm in de aarde (behalve als iemand werkelijk ongeaard is) en boven het hoofd gaat het ook zo'n 60 cm door. Daar de pranische buis subtiele energie is, volgt die niet de wetten van de Newtoniaanse natuurkunde maar in plaats daarvan zit dat in de bevattingen van de Quantum Mechanica. Dus, is het mogelijk om deze pranische buis heel ver in de aarde te brengen, in de kern van de planeet en /of ver in de ruimte. Voor de lezers die zulke concepten heel buitenissig vinden, raad ik aan om het korte artikel te lezen dat ik schreef Gedachten en Observaties van het Kanaal. Read Tom's "Thoughts and Observations" †

Als het helpt, denk dan aan de pranische buis als een bedacht apparaat. Dan hoef je niet te bepalen of zo'n ding echt mogelijk is of niet. Je kunt de effecten van deze pranische buis bij jezelf onderzoeken. De pranische buis wordt beÔnvloed door gedachten en bedoeling. Alles wat nodig is om het kanaal in de aarde of in de kosmos te steken is alleen de bedoeling om dat te doen. Als je nieuw in dit soort dingen bent, hoef je alleen maar de gedachte te hebben dat het gebeurt. Als je er meer mee werkt, zul je uiteindelijk de directe indruk krijgen dat het zich uitbreidt of samentrekt volgens jouw intentie. Bij de methode die voorgesteld werd door de Hathors in deze planetaire boodschap, is het gebruiken van de pranische buis voor degenen die iets willen doen behalve alleen een mentale resonantie te creŽren met de aarde. Sommige mensen zijn resonators en andere activeerders. Sommige mensen zijn beide. In resonantie gaan met iets anders dan jouzelf (bijv de kern van de aarde) is essentieel een daad van passiviteit. Sommige mensen doen dat goed terwijl andere mensen iets moeten doen. Voor hen die iets willen doen terwijl ze in resonantie gaan is de pranische buis een excellent instrument. Dus kies voor de methode die voor jou werkt. †

Een belangrijk ding- hoe je het ook doet - is om in een mentale resonantie te gaan met de kern van de aarde en als je dat kunt ook in de galactische kern te gaan. †

Tom Kenyon †

© Copyright 2008 Tom Kenyon. All Rights Reserved
Je mag deze informatie kopiŽren en het in elke media verdelen zolang je de inhoud niet verandert, de auteur vermeldt en samen met deze copyright vermelding en het webadres insluit.
website: www.tomkenyon.com

- Vertaling: Winny Dijkstra - Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Het origineel vind je op www.tomkenyon.com (engels)