Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenLeugens, Halve Waarheden en Manipulaties  

Een boodschap van de Hathors, via Tom Kenyon

10 augustus 2009                                                            

(Winny:  deze boodschap is uitgegeven in Amerika. Amerikaanse mensen denken anders over de Mexic.griep dan wij doen. Zij willen zich meestal wel laten vaccineren, Nederlanders zijn kritischer. Dat houdt niet in dat er geen angst kan opduiken. De Hathors hebben het over een chaotisch knooppunt dat op ons afkomt, waarin angst een rol speelt. De Hathors hebben het ook over Nano-techonologie. Nederland is er voorzichtiger mee. Nano deeltjes zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Niemand weet nog welke risico's ze met zich mee brengen. Toch schijnen ze overal al in handelsproducten te zitten.  Hiervoor waarschuwen de Hathors. Dat het H1 N1 Virus door mensen is gemaakt, weet niet iedereen. Maar de vraag is of  i e d e r e en  dat moet weten. Deze brief is niet bestemd voor de massa's, maar voor ontwaakte mensen. Het is een oproep om alert te zijn en een eigen nieuw pad te kiezen.  De massa's worden er alleen maar nog banger door. En, overigens geloof ik niet in een verplichte vaccinatie tegen het H1 N1 virus in Nederland. Maar wie weet welke ziekten hierna nog volgen….)  

De Hathors: “We willen met jullie spreken over een gevaarlijke en verraderlijke passage die jullie nu ingaan. We spraken hierover in onze laatste communicatie toen we over de Chaotische Knooppunten spraken (Chaotic Nodes). Vanuit ons perspectief gezien naderen jullie de manifestatie van zo'n chaos.  

Er zijn hier diverse redenen voor, die we willen verkennen. Maar eerst willen we aan jullie ons geloof bevestigen in de soevereiniteit van het menselijk bewustzijn. We denken dat jullie, als individu en als collectief, je bestemmingen kunt veranderen, zelfs als ze zich voor je ontplooien. Zodoende is deze boodschap niet als doem bedoeld, maar is een oproep tot aanwezigheid en spiritueel meesterschap.  

Zoals wij het zien is het H1 N1 Virus, “varkensgriep” (w. wij zeggen: Mexicaanse griep) normaal genoemd, genetisch opgewekt en gecreëerd. Het is geen natuurlijke mutatie. Het is een bewuste aanslag door verborgen krachten achter jullie regeringen om jullie te beheersen en te manipuleren. Het is een sociaal experiment, met ernstige consequenties, als ze slagen.  

De leugens, half-waarheden en manipulaties van informatie die over dit virus gaan, zijn erg ingewikkeld (kronkelig). Maar wat het resultaat er ook van is, het is duidelijk voor ons dat dit door het menselijk bewustzijn op gang werd gebracht.  

En het is ook helder voor ons dat dit slechts door het menselijk bewustzijn kan worden teniet gedaan. De angst tot overleven is een van de grootste tactieken die gebruikt wordt om te manipuleren, en de duistere krachten zullen ieder middel gebruiken die voor hen beschikbaar is om veilig te stellen dat de vrees toeneemt in de volgende maanden (of misschien jaren).

Als spirituele meesters is het jullie taak om deze collectieve 'mind control' te transcenderen en om je eigen persoonlijke pad te vinden in de chaos die er uit voortkomt. Er zijn geen specifieke richtlijnen voor hoe je dit moet klaarspelen. Het is aan jullie en aan je eigen capaciteit tot onderscheiding. Vanuit ons perspectief zal het te voorschijn komen alsof er een scheur/kloof wordt getrokken in het weefsel van jullie sociale bewustzijn.  

Er zullen er zijn die door vrees partij kiezen en aandringen dat radicale acties zullen worden ondernomen, inclusief, inentingen, maar dat zal daar toe niet beperkt blijven. Ieder van jullie moet wat dit betreft zijn eigen beslissingen nemen, want jullie zijn degenen die in het lichaam leven, en jullie zijn het die het meest getroffen zijn.  

Maar we moeten je zeggen, vanuit ons perspectief, dat wij deze inentingen als hoogst verdacht zien. Ze zijn verontreinigd. Ze zullen niet beschermen. Ze zullen in feite de gezondheid van velen schaden, en ze bevatten ruwe 'mind control' middeltjes, die samengesteld zijn uit een wetenschappelijk veld dat in de kinderschoenen staat en dat “nano technologie” heet.  

Opnieuw kunnen we en willen we jullie niet adviseren wat je wel of niet moet doen in deze situatie. Het is jullie soevereine keuze. We vertellen je alleen wat we zien en hoe we de situatie bekijken.  

Jullie economische problemen zijn niet voorbij. Sommige elementen van jullie economie zijn gestabiliseerd door heimelijke acties die achter gesloten deuren gemaakt zijn door degenen die de teugels van de economische macht in handen hebben. Maar het systeem is doorzeefd met tijdbommen en stress door economische ellende, zal aan de chaos bijdragen.  

Er zijn nog veel meer andere elementen die zullen gaan escaleren als jullie dichter bij, wat wij als chaotische knooppunten geïdentificeerd hebben, komen. Maar het hoofddoel van deze communicatie is om jullie een pad te tonen door de verraderlijke en gevaarlijke transitie die nu voor jullie daar is.  

Dit is geen tijd voor weekhartigen. Dit is een tijd die je grootste reserves aan moed, inzicht en intuïtie oproept.  

Onze woorden zijn bedoeld voor hen die de waarheid van dit uur voelen. Als dat wat wij tegen je zeggen, te vergezocht is bij wat je je kunt voorstellen, dan is er geen enkele reden dat je verder gaat met lezen.  

Onze woorden zijn bedoeld voor degenen onder jullie die weten dat het uur is gekomen, dat de noodzaak voor het ware meesterschap daar is, en ondanks welke angsten er ook in jullie denken en harten wonen, jullie weten dat moed in je zal oprijzen, want al het leven hangt van jullie keuzes af.  

Terwijl vrees toeneemt door de collectieve mind-control, is het werkelijk vitaal, inderdaad verplicht, dat jullie die transcenderen; dat jullie de mis-informatie corridors passeren die voor jullie open zijn overal, via de media, door sociale druk, door mogelijke wisselwerking van regeringen of door tussenkomst van daarvan.  

Wij hebben in vele vorige communicaties gesproken over diverse middelen om dit te bewerkstelligen. We herinneren je aan de vorige boodschap over “Ecstasy en het Hart”,  de “Holon van Balans/Evenwicht”.  

Maar dit zijn technieken, innerlijke technologieën voor het denken. Die kunnen en zullen je helpen om de mindcontrol te transcenderen. Maar er zijn eenvoudiger methoden waar we nu over zullen spreken. Dit zijn aspecten van jullie eigen natuur/aard.  

Het “geheim der geheimen” is nogal eenvoudig dat jullie schepper wezens zijn (menselijke en goddelijke). Deze kennis, zoals die van je natuur, werd met opzet verborgen voor je door jullie godsdiensten en sommige van jullie filosofieën.  

Deze geheimen zijn, natuurlijk, verboden vruchten, want als jullie daaraan zouden deelnemen zou je kennis verkrijgen van je eigen goddelijkheid, zelfs als je in de stoffelijkheid leeft. Je krijgt kennis over dat je je eigen toekomst schept op hetzelfde moment en op ieder moment van je leven:  door je gedachten en je gevoelens, en door wat je verkiest te denken en voelen over jezelf en over elkaar.  

Het “geheim van geheimen” bevrijdt jullie van het gevangen zitten in de menselijke beperking. Het bevrijdt jullie van de dwang van je tijd, plek en omstandigheid. Dat doet hij door de poort te openen van je eigen denken, en bevrijdt hij je van de mentale gevangenschap die op jullie geprojecteerd is door krachten welke de menselijke bestemming in bedwang houden en manipuleren, voor hun eigen egoïstische doeleinden.  

“Het Geheim der Geheimen” heeft vier aspecten.  

Een is jullie vermogen om spiritueel inzicht, of visie te verkrijgen, d.w.z. door de leugens heen te kijken die op je worden geprojecteerd. En om het “juiste pad” te zien, zelfs in het grootste donker.  

Twee is jullie vermogen om te voelen. Dit is de kern van de geheimen. Het is jullie grootste schat, alhoewel het ook je grootste dilemma is. Degenen die jullie wensen te beheersen en manipuleren weten dat het bevriezen, of verlammen, van jullie vermogen om iets meer te voelen dan alleen het lagere spectrum, hen van dienst is.  

Het derde aspect is jullie vermogen om je waarheid naar buiten te brengen. Want velen van jullie zullen in de komende tijd eisen dat je duidelijk je waarheid spreekt, zelfs als die volledig tegenover gesteld is aan die van degenen om je heen.  

En het vierde aspect is je vermogen om actie te ondernemen. Deze vier aspecten zijn samen geworteld en zijn de bron van jullie vrijheid.  

In de natuur van jullie hart zit je capaciteit om te voelen en dit is het diepste geheim van alles. Want dit laat jullie trillingsveld veranderen en dit is de sleutel om de collectieve mind control te transcenderen.  

Alhoewel dit belachelijk eenvoudig klinkt, is de essentiële waarheid van deze geheimen dat wat  jullie blijheid, waardering en dankbaarheid noemen. Ontdek de dingen in jullie leven, de situaties, de mensen, je eigen gedachten en gevoelens wat je dan maar een reden geeft tot vreugde, waardering en dankbaarheid. Cultiveer deze als een kostbare tuin midden in giftig onkruid, want deze tuin zal dan groeien en je voedsel en ondersteuning geven.  

Paradoxaal op veel niveaus (niet alleen emotioneel en psychologisch maar spiritueel en zelfs stoffelijk) als de kracht van blijheid, waardering of dankbaarheid een bepaalde sterkte bereikt of amplitude, kan deze letterlijk manifestaties veroorzaken van stoffelijke werkelijkheid. En dus zelfs op de donkerste momenten, zullen onverwachte veelbelovende momenten en situaties zich aan jullie presenteren, als je je spirituele meesterschap vasthoudt om vrees te transcenderen en als je blijheid, waardering en dankbaarheid cultiveert.  

Uiteindelijk willen we duidelijk zijn dat deze donkere tijden jullie grootste uren kunnen zijn. In je bewaren jullie het Geheim der Geheimen. Gebruik deze. Ga door de sluier heen de nieuwe wereld in die op jullie wacht. En moge jullie pad naar deze nieuwe dimensie van zijn bezaaid zijn met veelbelovende zegeningen.  

The Hathors August 10, 2009  
 


Observaties van Tom.  

Laat me ten eerste zeggen dat de Hathors op geen enkele manier vertellen wat we moeten doen. Ze delen eenvoudig mede wat zij zien in de huidige wereld situatie.  

Profetieën zijn vreemde dingen. Hun bedoeling is om ons wakker te maken voor toekomstige resultaten, maar die zijn niet in steen geschreven. Ik gebruik soms de metafoor van een bijna platte band om te beschrijven wat er gebeurt met een profetie.  

Als je in je auto rijdt en iemand brengt onder je aandacht dat je een lage bandendruk hebt en op de rand zit van een platte band, dan geeft die je een profetie. Als je nu hier op antwoordt zoals sommige mensen op een profetie reageren, zou je kunnen zeggen: “Oh, mijn God, ik krijg een lekke band en ik kan er niks aan doen.”  

De waarheid is dat je dan jezelf beperkt tot een heel nauw zicht van mogelijkheid. Een andere betere mogelijkheid zou zijn om die abnormale band te maken (of minstens op te pompen). Dan zou je de profetie al hebben veranderd.  

Profetieën zijn door hun aard bedoeld om ze te veranderen. En de macht om een profetie te veranderen (het doet er niet toe hoe ernstig die kan zijn) is door ons vermogen om keuzes te maken.  

Maar allereerst moeten we weten dat we de mogelijkheid hebben OM die keuzen te maken.  

Dit is de crux, waar het om gaat, wat de Hathors hier zeggen. Wij hebben het vermogen (of we ons dat nu realiseren of niet) om andere trillingsvelden te kiezen dan het collectief koos. En hogere trillingsvelden zoals vreugde, waardering en dankbaarheid, zullen ons leiden naar andere bestemmingen (resultaten) dan vrees, boosheid en vijandigheid doen.  

Een van onze grootste uitdagingen is dat we bedrogen zijn door te geloven dat we minder vermogen hebben om keuzes te maken voor onszelf dan we eigenlijk hebben. De Hathors leggen hun kritiek voor deze situatie duidelijk op de schouders van religie (godsdienst) en van sommige van onze meer zelf-beperkende filosofieën.  Dezen hebben ons beroofd van onze inherente soevereiniteit door onze verantwoordelijkheid (leg dit uit als antwoord-talent) te leggen op een of andere mysterieuze kracht die buiten onze controle staat. Het resultaat was een afname van onze antwoord-mogelijkheid dat ons gebracht heeft, denk ik, naar onze huidige culturele impasse.  

Al eonen hebben we onze godsdiensten en politieke leiders gevolgd naar de rand van de afgrond zonder je wat af te vragen. Als we op dit pad doorgaan van blinde onderdanigheid (zonder voor onszelf te denken en te kiezen) dan zullen we, denk ik, een diep duistere periode binnengaan van menselijke geschiedenis. De tekenen hiervan zijn al overal, als we onze ogen hiervoor maar openen om voorbij de massa hypnotische ban te kijken die over ons heen is geworpen.  

Opnieuw, de Hathors herinneren ons aan de methoden te gebruiken die ze ons hebben meegedeeld om de beperkingen te transcenderen van onze tijd, plaats en omstandigheid. Deze houden Ecstasy en het Hart in, de Holon van Evenwicht en de Holon van Ascentie.  

Ik kan eerlijk zeggen, vanuit mijn eigen ervaring en vanuit de rapporten van veel mensen over de wereld, dat deze methoden werken.  

Maar we moeten die innerlijke technologieën gebruiken om er ons voordeel mee te doen.  

In deze boodschap echter, delen de Hathors ook een eenvoudiger manier mee om buiten de collectieve mind controle te stappen. Zij noemen dit het Geheim van Geheimen, en ik zelf vond dit deel het meest interessant.  

Ik wilde dat ik jullie eerlijk kon zeggen dat ik hiervan meester ben geworden, maar dan zou ik mijn waarheid niet vertellen. Mijn waarheid is dat ik soms vreugde, waardering en dankbaarheid bereik en soms ellendig hierin faal.  

Ik heb echter gemerkt dat als ik in het trillingsveld zit van vreugde, waardering en dankbaarheid, ik soms afgezonderd ben van de kolkende gekte van onze tijd. Dan is het alsof ik zweef boven de conflicten waar ik enige ogenblikken daarvoor zo enorm in zat. En ik heb ook gemerkt dat als die gevoelens lang genoeg voortduren, dat mijn buitenste omstandigheden dit trillingsveld gaan weerspiegelen. Met andere woorden, redenen om me blij, waarderend en dankbaar te voelen duiken overal om me heen op door dingen als sereenheid, en vreemde coïncidenties (zoals synchroniciteiten) die me helpen.  

Als ik wegzak in de lagere trillingsvelden van angst, boosheid en vijandigheid (vaak na te lang bekijken of lezen van het nieuws, of door het gewoon toegeven aan mijn eigen slechte gewoonten of het me bedenken van de meest ernstige scenario's) dan merk ik dat ik in een conflictueuze wereld ben ondergedoken. Sereenheid en blijheid verdwijnen en de wereld die zo vol magie en mogelijkheid was, verdampt voor mijn ogen.  

Maar ik ben hier duidelijk over dat dit allemaal mijn eigen creatie is.  

Ik denk dat de Hathors een groter wordende scheur voelen tussen degenen die naar boven in de trillingsstaten van vreugde, waardering en dankbaarheid willen opgaan en zij die er voor kiezen om in de trillingsstaten van angst, boosheid en vijandigheid willen leven: het zijn die dominante emotionele staten die heden op ons worden geprojecteerd door onze massa media en politieke agenda's.  

Er blijft over om te zien wat er rond deze zaken wat betreft onze collectieve bestemming, uit zal voortkomen, maar degenen onder ons die omhoog wensen te streven, zullen dit zonder twijfel interessante tijden vinden.  

Een andere manier hoe ik over dit alles denk is als over een dans tussen de kunst van ascentie (het omhoog leven) en dat van descentie (het naar beneden leven). Als ik die dans metafoor wat meer uitbreid zou ik zeggen dat we behoorlijk overgenomen zijn in de Grote Mambo.  

Alhoewel de Hathors dit niet direct benoemden denk ik dat een van onze grootste verbondenden in deze tijd een echt geslepen humor heeft. Uiteindelijk, vanuit minstens een perspectief is de hele zaak een grote kosmische grap, de grap gaat dan over ons. En zeker zullen degenen onder ons die onze humor in tact kunnen houden veel gelegenheid hebben om over onszelf te lachen, over de zielige stomheid van onze leiders en over de grote dans van Maya (de wereld van illusie) als ze walst van de Oude Wereld naar de nieuwe realiteit.  

Tom Kenyon August 10, 2009


Go to the website:  

Ecstasy and the Heart  

http://tomkenyon.com/ecstasy-and-the-heart  

The Holon of Balance  

http://tomkenyon.com/balance  

The Holon of Ascension  

http://tomkenyon.com/the-holon-of-ascension  

©2009 Tom Kenyon All Rights Reserved. www.tomkenyon.com You may make copies of this message, share and distribute it in any media so long as you credit the author, include this copyright notice, do not charge for it, and do not alter its content in any wayOur mailing address is: Tom Kenyon PO Box 98 Orcas, WA 98280

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

 

© Copyright 2008 Tom Kenyon. All Rights Reserved
Je mag deze informatie kopiëren en het in elke media verdelen zolang je de inhoud niet verandert, de auteur vermeldt en samen met deze copyright vermelding en het webadres insluit.
website: www.tomkenyon.com

Het origineel vind je op www.tomkenyon.com (engels)