Raad van 12

Photo: Nicholas Roerich (Path to Shamballa)


Boodschap van de Raad van 12

Tijdens Onrust het Heilige vinden

Doorgegeven via Selacia

Soms wordt het leven zo rotsachtig dat zelfs de meest ervaren lichtwerker zich gedesoriënteerd en verward kan voelen over wat vervolgens te doen. Het gekende pad voorwaarts kan uitdraaien op een vork met twee of drie richtingen. Het pad kan zelfs lijken te leiden naar een doodlopende weg zonder enige optie in het vooruitzicht. Op dat punt is het duidelijk dat er geen terugweg is, maar toch lijkt het pad voorwaarts een onoplosbare mysterie. Wanneer er aanwijzingen zijn voor een koerscorrectie, zijn er dikwijls geen “richtlijnen” over hoe het te benaderen of hoe zich in voorwaartse richting te bewegen. Heel vaak is de enige gekende factor een besef dat de dingen niet verder kunnen gaan zoals ze zijn.

Wanneer je een hobbelige tijden zoals deze ervaart, herinner je er dan aan om los te laten en een stap achteruit te zetten om wat ruimte toe te laten tussen jou en de situatie. De plaats die je met je energie bewoont kan als heilig ervaren worden ongeacht waar je jezelf kunt bevinden.

Heiligheid is overal waar je bent, want je bent Goddelijk. Je kunt het heilige ontdekken en het leven ongeacht waar je je bevindt en wat je omstandigheden zijn. Wacht niet op een bepaald tijdstip om je met de heiligheid van het leven te verbinden. Nodig de kwaliteit van heiligheid uit, of je gelukkig of verdrietig bent. Keer regelmatig terug naar je hart en je eigen Goddelijke wijsheid zodat je geoefend wordt in het verbinden maken met een gevoel van stabiliteit en heiligheid. Dit regelmatig doen wanneer je je rustig voelt, zal je helpen dezelfde toestand te bereiken wanneer je je onevenwichtig voelt. Vraag voor de tussenkomst van spirit om je te helpen voorbij de verwarring te kijken en de waarheid te zien. Doe dit wanneer je je geblokkeerd voelt om vooruit te gaan, verward over waar je verder moet gaan, of als je eenvoudigweg verveeld bent met hoe de dingen zijn.

Heiligheid is overal waar je bent, want je bent Goddelijk. Je kunt het heilige ontdekken en het leven ongeacht waar je je bevindt en wat je omstandigheden zijn. Wacht niet op een bepaald tijdstip om je met de heiligheid van het leven te verbinden. Nodig de kwaliteit van heiligheid uit, of je gelukkig of verdrietig bent. Keer regelmatig terug naar je hart en je eigen Goddelijke wijsheid zodat je geoefend wordt in het verbinden maken met een gevoel van stabiliteit en heiligheid. Dit regelmatig doen wanneer je je rustig voelt, zal je helpen dezelfde toestand te bereiken wanneer je je onevenwichtig voelt. Vraag voor de tussenkomst van spirit om je te helpen voorbij de verwarring te kijken en de waarheid te zien. Doe dit wanneer je je geblokkeerd voelt om vooruit te gaan, verward over waar je verder moet gaan, of als je eenvoudigweg verveeld bent met hoe de dingen zijn.

Toegang krijgen tot het heilige en ermee verbonden blijven gedurende deze belangrijke tijd van verandering, is zeker en vast een uitdaging. Het is mogelijk, maar als je deze woorden leest ben nu je naar de Aarde gekomen om net dat te doen. Als je deze uitdaging aanneemt, krijg je een overvloed aan hulp van de spiritwereld. Je wordt geholpen, niet omdat je zwak bent, maar omdat je sterk bent en het een teaminspanning is. Als je meer en meer licht binnen in jezelf vasthoudt, straalt je natuurlijke kracht voort en zijn er geen beperkingen voor wat je kunt creëren.

Een Controlelijst om (geestelijk) Gezond te Blijven

Het volgende zijn enkele richtlijnen die je helpen om geestelijk gezond te blijven, ongeacht hoe krankzinnig alles rondom je wordt.

Ten eerste: denk eraan om een stap terug te zetten uit eender welke stresserende situatie, lang genoeg om te ademen, naar je hart te gaan en de dingen te herzien vanuit het perspectief van je intuďtief geleide rede. Zelfs al ben je in een noodsituatie, je kunt nog steeds de paniek voor een paar seconden stoppen en je met de wijsheid van spirit verbinden. In feite is het in noodsituaties noodzakelijk dat je dit doet. Anders kun je in de angst gaan en jezelf afscheiden van de intuďtieve leiding die je nodig hebt om succesvol te navigeren.

Ten tweede: weersta de verleiding om mensen of situaties zo belangrijk te maken. Wat een persoon ook in je leven doet of niet doet is nauwelijks een zaak van leven of dood. Zeg tegen jezelf dat het niet zo belangrijk is. Weiger de dingen zo ernstig te nemen. Vraag om Goddelijke leiding om je de waarheid van alle omstandigheden te tonen en je klaarheid over mensen en gebeurtenissen te geven. Vraag om de lichtere kant van situaties te zien, en dat humor en lach een deel van elke dag mogen zijn. Maak er een gewoonte van om dingen op te merken die je doen glimlachen. Je kunt niet lachen en tegelijkertijd in paniekmodus zijn!

Ten derde: herinner je eraan dat wanneer je onder stress staat, het belangrijk is om te vertragen. Je lichaam zal meer slaap en meer tijd voor ontspanning nodig hebben om te compenseren voor je stress. Je geest zal met meer klaarheid functioneren wanneer je enkele dingen van de “nog te doen” lijst schrapt en een “time out” afkondigt om je te bezinnen over wat echt belangrijk is. Wanneer je dit doet is het geen verspilde tijd. Het is zeer nuttige tijd. Je zult ontdekken dat je toegevoegde bezinningstijd je toestaat een weten van spirit te ontvangen over hoe je gepaster kunt reageren op eender welk dilemma waarmee je geconfronteerd wordt. Door te vertragen open je jezelf om dit te ontvangen. Meer stilte tijd geeft je ruimte en met deze ruimte kun je spirit voelen bewegen in de toevallige gebeurtenissen in je leven. Het Goddelijke, in antwoord op je gebeden en intenties, zal op ontelbare manieren tot je “spreken” en je een duidelijk beeld geven om het wazige dat je eerder had, te vervangen.

Ten vierde: Overweeg dat er een splinternieuwe manier is om veroudering te benaderen. Je leeft in een tijd waar dagelijks ontdekkingen gedaan worden over veroudering, de echte oorzaken van ziekte en het potentieel voor de langste levensduur die de mensheid in de moderne geschiedenis gekend heeft. Als je oudere ouders of grootouders hebt, kunnen sommige van de huidige wetenschappelijke ontdekkingen voor hun generatie als science-fiction lijken. Onthoudt dat vele wonderbaarlijke uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen uit het verleden van de mensheid gek klonken toen ze voor het eerst ontsluierd werden. “Experten” en de media bestempelden vele uitvindingen waarvan later bewezen werd dat ze redelijk uitvoerbaar zijn, als onmogelijk. Voorbeelden hiervan zijn machines die vliegen (vliegtuigen) en elektrische sprekende apparaten (telefoons). In de hedendaagse laboratoria hebben wetenschappers specifieke genen binnen het menselijk DNA ontdekt die verantwoordelijk zijn voor langlevendheid. Onderzoekers zijn ook tot de conclusie gekomen dat mensen binnen hun DNA voorouderlijke geloofsovertuigingen dragen die een impact kunnen hebben op hun ervaring van veroudering en ouder worden. Deze ontdekkingen openen een geheel nieuwe manier van kijk op het menselijk lichaam, hoe het veroudert en wat gedaan kan worden om gezonder en langer te leven. Terwijl dit alles groot potentieel heeft gedurende deze tijden van een toenemende oudere burgerbevolking, blijft het de taak van elk persoon om DNA-niveau patronen die geërfd werden, aan te spreken en te zuiveren. Deze beperkende patronen omvatten geloofsovertuigingen van voorouders die geloofden dat oud worden noodzakelijk gepaard ging met dingen zoals pijn, verlies, eenzaamheid en afhankelijkheid.

Ten vijfde: sta open voor het nieuwe en het onontdekte. Stel je intentie af om een groter bereik van opties te overwegen dan je ooit eerder gedroomd hebt! Creativiteit gebeurt wanneer je naar nieuw territorium reist met een open geest en een bereidheid om de dingen anders te doen. De manier waarop jij je geleid voelt te reizen kan er behoorlijk anders uitzien dan de weg waarop de mensen rondom je reizen. In feite, als je vindt dat “jouw weg” teveel op die van het hoofdstroombewustzijn begint te lijken, overweeg dan dat er aanpassingen nodig zouden kunnen zijn. Je bent in deze geschiedenis van de tijd niet geďncarneerd om gemakkelijk op de oude paradigmawegen te zitten. Je bent hier ook niet om van de chaos weg te lopen. Je bent hier om golven te maken die nieuwe perspectieven zullen openbreken als ze naar de oppervlakte komen. Neem nu enkele ogenblikken tijd om te zien wat dit persoonlijk voor je betekent, en nodig de wijsheid van je hart uit om tot je te spreken wanneer je het volgende voorbeeld overweegt.

Een Voorbeeld van het Nieuwe

Zie de Aarde als een reusachtig ruimteschip op een reis door de ruimte. Je bent een van de bemanningsleden. Toen je aan je reis begon waren er heel wat regels, opgemaakt door mensen die heel wat ouderwetse manieren van navigeren en reizen geleerd hadden. Hun conditionering leidde ertoe dat ze het leven en de mogelijkheden op zeer beperkte wijze zagen. Eén voorbeeld hiervan is de hiërarchie die je op het schip ziet. Een meerderheid van degenen die het schip navigeren is gefascineerd door op ego gebaseerde macht. Hun aantrekking tot deze archaďsche methode van relateren is verbonden met oude conditionering die gepaard gaat met controle. De meesten aan boord van het schip hebben er geen idee van dat ze ervoor kozen om deel te nemen aan deze reis, of dat ze in het midden van de koers van richting kunnen veranderen. Ze varen gewoon mee, het willen halen is voor hun de best mogelijke reis.

Op een bepaald punt tijdens de reis ontwaakte je voor de onzin die je zag, en besefte je date er eigenlijk een doel voor dit alles was. Je kon zien dat er ook een Goddelijk doel was voor elke persoon op het ruimteschip. Je hart vertelde je dat iedereen hier verbonden was en dat de groep in eenheid zou moeten samenwerken om het schip in de meest gunstige richting te sturen. Geleidelijk aan begon je je met anderen aan boord te verbinden die zich ook aan hun Goddelijke erfenis begonnen te herinneren.

Recentelijk, terwijl dit schip door de ruimte snelt, ben je bewust geworden van de mogelijke dreigingen voor een succesvolle missie. Het klimaat aan boord is instabiel geworden en niemand gaat akkoord over wat te doen. Aanvoer van belangrijke grondstoffen, waaronder voedsel en water, zijn onzeker. Gevechten tussen degenen aan boord gebeuren op regelmatige basis aangezien de mensen het niet eens met elkaar kunnen worden. Elke dag is er een of andere gekte of op angst gebaseerde energie om mee te kampen. Een groeiend aantal mensen aan boord is rusteloos, ontevreden, bang en ronduit boos. Je merkt dat de meeste mensen alles wat een buitenstaande gezagspersoon hen als waarheid vertelt, willen geloven. Dat houdt ook in wat ze op de nieuwszenders en van de kapiteins van het schip horen.

Je voelt dat het schip spoedig door nog een magnifiek venster van energie met groot potentieel om bewustzijn te transformeren, zal passeren. Er zijn tot dusver reeds enkele van deze “vensters” geweest. Je bent hier enthousiast over en focust je intentie en energie om te helpen de positieve veranderingen te versnellen. Je weet dat elke persoon aan boord een rol te spelen heeft en je bent vastberaden om je rol te spelen ongeacht wat anderen doen.

Je hebt een innerlijk vertrouwen dat de verschuiving die je zoekt niet enkel mogelijk, maar haalbaar is. Je hebt dat vertrouwen omwille van een intieme relatie die je met spirit ontwikkeld hebt. Je hebt geleerd om een stap terug te zetten uit de chaos, naar je hart te gaan en de waarheid van elke situatie te ontdekken terwijl ze zich ontvouwt. Dit geeft je grote vrede.

Terwijl je de ontdekkingsreis van je Goddelijke natuur voorzet, omringen we jullie met onze liefde en zegeningen. Wij zijn de Raad van 12.

Beste vrienden,
Ouder worden in onze maatschappij wordt dikwijls als negatief beschouwd, en velen zien ouder worden als een pijnlijk proces dat “minder” hebben en zijn inhoudt, en allerlei soorten verlies. Dit hoeft niet zo te zijn! Ouder worden is juist een van de onderwerpen die de Raad van 12 deze maand bespreekt.
In mijn healingwerk met mensen heb ik gezien dat we onze ervaring van ouder worden kunnen verschuiven. We kunnen het verouderingsproces dat het traditionele paradigma ons zegt als onvermijdelijk te accepteren, vertragen of zelfs omkeren. Hoe doen we dit? We doen dit door op een DNA-cellulair niveau te werken, onze genetische structuur te hermodelleren en onze beperkende patronen te verschuiven. Wat we vinden wanneer we dit doen, is dat we onze ervaring van ouder worden, en als deel daarvan, we het paradigma voor onze kinderen en de mensheid om ons heen kunnen helpen veranderen.

Copyright 2007 by Selacia * All Rights Reserved
- Vertaling : Ulla Mertens -


Selacia
Author * DNA Intuitive Healer * Speaker
Communication for Transformation Group
Santa Monica, CA, 90405, USA. TEL: (310) 915-2884 * FAX: (310) 664-6093
E-MAIL: Selacia@Selacia.com
www.Selacia. com


Klik hier voor Selacia (engels)