Raad van 12

Lightworkers (www.aumara.com)


Boodschap van de Raad van 12

De Nieuwe Energie gebruiken

Doorgegeven via Selacia

Deze Deze afgelopen maand, terwijl het levenstempo versneld werd, kun je erover nagedacht hebben hoe je meer bekrachtigd kunt worden in deze tijden van onzekerheid en intense energetische verschuivingen. Het is normaal om je overweldigd en uit controle te voelen wanneer er zoveel gebeurt, er worden zoveel beslissingen vereist en tijd lijkt zo weinig beschikbaar.

Hoe kun je met de nieuwe energieën werken op een wijze die je evolutie vooruit helpt? Overweeg om deze vraag te beantwoorden wat het betekent om in het nieuwe paradigma bekrachtigd te zijn.

SPIRITUELE KRACHT, EGO en GODDELIJKE TIMING

Ten eerste: denk eraan dat ware bekrachtiging gebaseerd is op spirituele kracht, niet op wereldse kracht. Spirituele kracht, het geboorterecht van elk mens, komt tot leven wanneer je met Spirit gaat en Spirit toestaat je in je leven te begeleiden. Deze ware bron van kracht - je verbinding met het goddelijke – wordt binnenin gevonden. Niemand buiten je kan het aan jou geven. Zie het als goddelijke kracht, een natuurlijke bron die voor je beschikbaar is door je ervoor te openen en ermee te werken. Het gaat niet om afdwingen en de dingen doen werken; het gaat om toestaan en de input van Spirit over de optimale manier van handelen te ontvangen. Zo gaat het ook niet om het moeten winnen en controle uit te oefenen over anderen. Dat is het oude paradigma dat nu verouderd en weg aan het vallen is. Spirituele kracht gaat om aanwezig en geconcentreerd te zijn, en te leren om aandacht te schenken aan de subtiele boodschappen die in de synchroniciteiten van het leven gevonden worden. Om op heel tastbare wijze voor Spirit in je leven te ontwaken is de sleutel om acties te ondernemen die naar werkelijke bekrachtiging leiden.

Ten tweede: Ware bekrachtiging kan niet gelijktijdig bestaan met op het ego gebaseerde vergelijkingen. Laat ze los. Weet dat het zinloos is om je vooruitgang doorgaans met die van anderen te vergelijken. Het pad naar verlichting is voor elke persoon uniek. Als je jezelf met iemand anders vergelijkt, moet je onthouden dat je niet alles over die andere persoon weet. Schijn kan erg bedrieglijk zijn! Je zou je oordeel moeten opschorten tot je meer verlicht bent en het grotere overzicht hebt. Wanneer je dat niveau van bewustzijn hebt, zul je jezelf en anderen vanuit een heel ander standpunt zien. In deze fase van je pad is het nuttiger om je op je eigen evolutie te concentreren en te ontdekken hoe je op positieve wijze vooruitgang kunt boeken.

Ten derde: laat goddelijke timing toe in alle dingen. Vanuit dit zichtpunt werken betekent geduld te hebben met verandering. Dit betreft de nieuwe prachtige dingen die je in je leven wilt en de pijnlijke situaties die je zou willen beëindigen. Misschien wil je bijvoorbeeld een nieuwe romantische relatie. Wanneer je ware kracht belichaamt, leef je je leven in de wetenschap dat je heel bent – met of zonder partner. Je bereikt deze plaats van kracht door het innerlijke spirituele werk te doen i.v.m. het ontwikkelen van liefde voor jezelf. Er zijn geen afkortingen en niemand kan je eigenliefde geven. Eens je dit innerlijk vertrouwen ontwikkeld hebt, zul je een natuurlijke schittering van zelfaanvaarding uitstralen. Als je “nieuwe liefde” deze stralende energie tegenkomt en je Spirit hebt toegestaan het tijdstip te arrangeren, kan het magnetisch effect diepgaand zijn!

Evenzo, laten we zeggen dat je in therapie geweest bent en een aanzienlijke hoeveelheid wonden uit een oude relatie van 10 jaar geleden geheeld hebt en je eenvoudigweg dat hoofdstuk wilt sluiten, opdat je naar een nieuwe partner kunt gaan. Dit willen en er bewust hard naartoe werken is een ding, eisen dat de healing nu voltooid is omdat je ego erop staat, is iets anders. In je kracht staan betekent dat je accepteert waar je je op elk moment bevindt, zelfs al komt het niet overeen met waar je denkt dat je zou moeten zijn.

Ten vierde: ongeacht waar je je in het leven bevindt en welke doelen je hebt bereikt, er kunnen nog steeds knagende vragen zijn wat betreft of je genoeg doet of dat je doet waarvoor je op Aarde incarneerde. Er zijn een aantal manieren om naar dit soort vragen te kijken. Een ervan is dat een persoon die in dit leven op een bewust spiritueel pad reist, voorbestemd was om een of meerdere belangrijke wekoproepen van Spirit te krijgen. Het doel hiervan – in tegenstelling tot hoe ze kunnen aanvoelen wanneer ze gebeuren – is om de persoon zachtjes op het pad te duwen en onderweg te helpen met het begeleiden van koerscorrecties. “Zachtjes” is hier het sleutelwoord want Spirit werkt op subtiele wijze. Er is een neiging, vooral in de beginfase van ontwaken, dat de persoon verward is door de wekoproepen en dat hij/zij het gevoel heeft het slachtoffer te zijn van ongeluk of pijnlijke omstandigheden. Het is normaal om anderen of de levensgebeurtenissen zelf de schuld te geven en in vechtmodus te gaan. Iets als verkeerd of slecht beoordelen doet het niet verdwijnen. Een nuttigere manier om met deze wekoproepen te werken is om ze toe te staan je over jezelf en de menselijke conditie te leren. Soms dient de opzet van het duwtje gewoon om je te tonen dat je uit evenwicht bent of dat je meer aandacht aan iets moet schenken.

Als er iets in je leven is dat je afgeleid heeft van het pad van je hoogste goed, sta Spirit dan toe je te tonen hoe je van de koers bent geraakt. Nodig Spirit uit om je te openen voor besef, eigenliefde en andere hulpmiddelen die je nodig hebt voor zelfcorrectie. Geef Spirit de toelating om je te helpen de valstrikken die je op je pad vindt te ontwapenen. Je kunt op deze manier toelating geven. Het te eisen is nutteloos, echter, het is de energie van het oude paradigma. De nieuwe manier – aangedreven door Spirit en geleefd in partnerschap met het goddelijke – gaat om samenwerking en aanvaarding. Bijvoorbeeld: misschien voel je je klaar om de volgende stap op je spirituele missie te nemen, dus vraag je Spirit om je “het plan” te tonen en het gehele doel ervan. Wees niet verrast als deze vraag je naar een doodlopende weg leidt. Als je een geheel plan of dergelijk zou ontvangen, besef dan dat het enkel één mogelijkheid van vele is, gebaseerd op talrijke acties die door iemand in de huidige tijd ondernomen worden. Veel waarschijnlijker zal Spirit stukken van je plan onthullen in een volgorde van geschikte goddelijke timings. Spirituele volwassenheid houdt in om te leren vertrouwen in wat je niet kunt zien en te ontdekken dat een leven, aangedreven door spirit, je natuurlijk zal leiden waar je moet gaan. Een spiritueel volwassen persoon staat er niet op om onmiddellijk antwoorden te krijgen op alle vragen en beseft dat het nutteloos is om een garantie te eisen van hoe de dingen zullen uitdraaien.

Terwijl je de reis van de ontdekking van je goddelijke natuur voortzet, omringen we jullie met onze liefde en zegeningen. Wij zijn de Raad van 12. Terwijl je de reis van de ontdekking van je goddelijke natuur voortzet, omringen we jullie met onze liefde en zegeningen. Wij zijn de Raad van 12.

Copyright 2007 by Selacia * All Rights Reserved
- Vertaling : Ulla Mertens -


Author * DNA Healer/Teacher * Medical Intuitive Communication for Transformation Group Santa Monica, CA, 90405, USA. www.Selacia. com *** Selacia@Selacia. com *** 310.915.2884


Klik hier voor Selacia (engels)