Raad van 12

Boodschap van de Raad van 12

Locatie & Je Heilige Plaats

Doorgegeven via Selacia * Juni 2007

Locatie & Je Heilige Plaats

Reeds in oude tijden heeft de mens geleerd om naar ander plaatsen te migreren, dikwijls ver van hun thuis en geboorteland. Het was een normaal overlevingsmiddel, in beweging gebracht om te vluchten voor indringers of bij voedselschaarste. Migratie ontstond ook dikwijls uit hebzucht door mensen die rijkdom of macht zochten door een nieuw land te veroveren. Soms verlieten de mensen hun vertrouwd gebied gewoon omwille van een passioneel gevoel voor avontuur.

Je voorouders ervoeren de wereld als een uitgestrekte plaats. Veel ervan was nog onontdekt. Ze genoten van een gevoel van open ruimte. De inheemse volkeren herinnerden zich aan hun verbinding met de natuurlijke wereld. Ze gaven hun kinderen een respect voor de elementen door, waaruit alle krachten van het bestaan ontspruiten. Deze inheemse volkeren wisten hoe ze zich met het heilige moesten verbinden want zij zagen het heilige in alles, inclusief hun eigen lichaam. Het was voor hen makkelijk om het heilige te vinden in de alledaagse dingen en ervaringen.

Doch sommige groepen mensen namen een ander pad. Ze vergaten hun relatie met het heilige. Met de tijd zochten ze toenemend buiten zichzelf naar antwoorden en ze zochten uiterlijke macht. Ze werden onwetend dat hun natuurlijke Goddelijke kracht en 'thuisbasis' reeds toegankelijk was binnen henzelf. Velen werden verleid door de mogelijkheid om zichzelf te heruitvinden in verre landen. De glamour van iets nieuws te hebben was zeer aantrekkelijk.

Met elke generatie ging een groeiend gevoel van afgescheidenheid van het heilige gepaard met een aangeboren verlangen om weer 'een' te zijn. Geen van beide was een antwoord op de bewuste radar van de mensen, maar het werkte niettemin. Wanneer deze mensen hindernissen en ellende tegenkwamen, hadden ze de neiging om te vechten of te vluchten. Dit zette een energetische cyclus in beweging waar zelfs nog meer ellende werd vergroot.

Om succes te hebben, leek het alsof de mensen hard moesten werken en worstelen. Er werd hen geleerd dat ze moesten wedijveren met anderen en elkander moesten veroveren om te 'winnen'. Ze leerden zich met iedereen met wie ze in contact kwamen te vergelijken, vriend of vijand. Agressie werd aan iedere generatie aangeleerd tot het als een typische reactie in het menselijk DNA werd ingebed. De agressieve wedijverende benadering werd uit onwetendheid geboren. Het kwam voort uit een vals gevoel van afgescheidenheid en angst dat er nooit genoeg zou zijn om rond te komen.

Als jullie voorouders een betere manier gekend hadden, zou jullie wereld vandaag heel anders zijn.

Je persoonlijke ervaring van het leven op Aarde zou ook opmerkelijk anders zijn. Waarom? Je erfde, binnen je DNA, de geloofsovertuigingen en waarnemingen van de wereld van je lang geleden voorouders. Je hebt de leden van je oude familieafkomst nooit ontmoet, maar je DNA draagt hun energie. Diep in je onderbewustzijn, ver weg van de gewone waarneming, spelen de heel oude patronen van agressie zich nog steeds uit in je hedendaagse leven.

Op een bepaald punt in dit leven ontwaakte je voor het idee dat je hier bent om het evenwicht weer naar het licht te verschuiven. Je doet dit voor jezelf en ook voor je planeet. Je eigen leven is een constante barometer van waar de balans van licht zich binnenin je bevindt en je de lagen van foutheid die nog niet gezuiverd zijn toont.

Dit kan soms onoplosbaar lijken. Je kunt je soms als slachtoffer voelen of boos zijn op de gezichtsloze zee van de mensheid die zovele generaties lang in onwetendheid heeft geleefd. Je kunt je afvragen hoe je tegen zo'n lading van energetische negativiteit in je DNA kunt indruisen.

Je kunt je afvragen of je kunt veranderen en of er tijd voor is. Je kunt twijfelen aan je eigen kracht en je vermogen om de meest wonderbaarlijke transitie te helpen creŽren die je Aarde ooit gezien heeft.

Je kunt je afvragen of je het in je hebt om een integraal deel te zijn van de verschuiving in bewustzijn. Je kunt je ernstig afvragen of het mogelijk is een nieuw soort wereld te scheppen die vredevol samenwerkt.

Weet Dat Alles Kan Veranderen

Wees nu op dit moment bereid om te vertrouwen dat er oplossingen zijn voor elk van deze dilemma's en dat je een sleutelrol te spelen hebt. Weet dat alles kan veranderen. Vertrouw erop dat je kunt veranderen. Je moet dit geloven opdat de verandering kan gebeuren.

Wanneer je overweegt of je dit kunt geloven, onthoud dan het volgende: Je DNA is een soort registreerder van wie je bent en wat je op alle niveaus gelooft. Zoals een persoonlijke Akashakroniek slaat het energetische inprentingen van je verleden, heden en toekomst op. Deze inprentingen omvatten negatieve geloofsovertuigingen evenals coderingen die je aan je natuurlijke Goddelijke staat herinneren. Dit betekent dat, eens je deze foutieve geloofsovertuigingen en patronen die geen deel uitmaken van je ware essenties zuivert, de kern die overblijft het Goddelijke is!

Om je reis naar 'huis' te bespoedigen, kan het behulpzaam zijn om dagelijks te erkennen dat je een Goddelijk wezen bent. Herinner jezelf er aan dat je verbonden bent met de Goddelijke universele energiestroom en dat je elke werkelijkheid kunt creŽren die je verkiest. Denk eraan dat de beperkingen en afscheiding die je voelt enkel een product zijn van beperkte menselijke conditionering. Bezin je tenminste eenmaal per dag over het idee van de heiligheid van je eigen lichaam, van je levenskracht, van alle voelende wezens die de Aarde bewonen, en over de levenservaring zelf.

Wanneer je hindernissen tegenkomt, vermijdt dan de verleiding om ze te weerstaan en er een verhaal rond te weven. Deze strategieŽn zijn niet enkel nutteloos, maar ze verspillen kostbare tijd. Zie in plaats daarvan je hindernissen onder ogen en ga verder, en doe het innerlijk transformatiewerk dat nodig is om disharmonische energieŽn te zuiveren. Hoe meer ruimte je op deze manier binnen jezelf kunt zuiveren, hoe meer licht je zult kunnen huisvesten.

Een Herstructurering van je DNA

Wanneer je fysiek lichaam meer licht vasthoudt, zal de herstructurering van je DNA versneld worden en zul je in staat zijn om hogere frequenties naar je wereld uit te zenden. Dit is de katalysator voor de grotere veranderingen die je op planetair niveau zoekt.

Wees bereid een verbintenis aan te gaan voor je eigen spiritueel pad en maak regelmatige verbintenissen om deze energie binnenin je levend te houden. Als je de interesse in je reis begint te verliezen, zul je stuwkracht verliezen.

Om het pad voorop succesvol te navigeren, is het essentieel je vaardigheden van intuÔtief bewustzijn te ontwikkelen en te versterken. Als deze vaardigheden niet stevig in alle aspecten van je leven geÔntegreerd zijn, kan elk kruispunt of elke onbekende bocht leiden tot op angst gebaseerde reacties. Angst kleurt je zicht, het hindert je vermogen om verstandig te kiezen. Wanneer je bang bent, kun je onbeweeglijk worden wanneer je juist moet handelen. Je werkelijkheid lijkt wazig en chaotisch te worden en wanneer je in paniekmodus gaat, kan het lijken alsof je hogere leiding buiten bereik is.

Iedereen om je heen beweegt zich doorheen een of andere soort transitie. Dit geldt zelfs voor degenen die lijken te slapen. De meer gevorderde lichtwerkers voelen de energetische verschuiving dikwijls op een versneld tempo. Een reden hiervoor is, dat toegenomen bewustzijn ertoe neigt hand in hand te gaan met een versterkt vermogen om energie aan te voelen. Sommige mensen vinden dat ze zo gevoelig voor vibrationele verschuivingen geworden zijn, dat ze aardeveranderingen halfweg rondom de aardbol voelen gebeuren.

Net zo is het wanneer bewustzijn zich uitbreidt en het hart van een persoon zich meer opent, dat de emoties en cellulaire impact intens kan zijn. Zo gevoelig zijn vergt zijn tol op het fysiek lichaam, zelfs voor de gehardste personen. Hoofdpijn en griepachtige symptomen zijn niet ongewoon. Als je het beziet als een reusachtige herstructurering op diep cellulair niveau, en goed voor jezelf zorgt, zal de energetische 'neerslag' verminderd worden. Gebruik natuurlijk je gezond verstand en je intuÔtief geleide rede voor aanwijzingen wanneer je medische verzorging nodig hebt.

Heroverwegen Waar Je Leeft & En Hoe Je Leeft

Er is vindt nu een grote migratie van de mensheid plaats. Mensen in alle hoeken van de wereld verhuizen van stad naar stad, en soms naar andere landen. Het kan zijn dat jij niet een van degenen bent die naar een anderen stad verhuizen, maar je wordt getroffen door degenen die verhuisd zijn naar waar je woont. Je wordt ook geraakt door degenen die weggaan, zoals familie en andere geliefden.

Soms wordt de verandering van plaats aangespoord door een natuurlijke ramp zoals Orkaan Katrina of een tornado die het grootste deel van een stad uitveegt. Migratie gebeurt ook als reactie op oorlog en veranderingen in politieke leiding. Recentelijk zijn miljoenen vluchtelingen gevlucht voor onderdrukking, dikwijls verplaatst door oorlog of verdreven uit hun geboortestreek door politieke tirannie.

Als je denkt dat je niet persoonlijk getroffen wordt door de vluchtelingen van Afrika, Irak of Tibet, denk dan nog eens na. Het is nu algemeen geweten dat de planeet en al haar inwoners intrinsiek verbonden zijn. Zelfs op DNA niveau lijken mensen meer op elkaar dan ze verschillend zijn. Vanuit de ruimte gezien is de Aarde een enkele planeet aan de hemel, met een onderlinge afhankelijke voorziening van hulpmiddelen en een ingewikkeld netwerk van energie. Wat op een plaats gebeurt heeft een golvend effect op vele andere plaatsen.

De mensen zijn zich vandaag veel meer bewust van deze natuurlijke onderlinge afhankelijkheid. Aangezien de Aarde zich nu in een zuiveringsmodus bevindt die deel uitmaakt van de wedergeboorte van een nieuw bewustzijn, zullen de Aardeveranderingen van de volgende jaren veel mensen ertoe aansporen om te vertrekken van waar ze nu zijn. Dit omvat ook degenen die zich nu niet kunnen voorstellen dat ze ergens anders zouden wonen.

Als je begint een sterk gevoel te hebben om naar een andere stad, staat of land te verhuizen, hoe kun je dit dan met gezond verstand benaderen? Hoe kun het aanpakken op manieren die je zielspad ondersteunen?

Richtlijnen voor Verhuis

(1) Als je het gevoel hebt dat een andere locatie geschikter zou zijn dan je huidige woonplaats, en je denkt dat je een duidelijkheid beeld hebt over welke specifieke locatie het best is, controleer het dan met je hart en je intuÔtief geleide rede en stel jezelf vragen zoals:

Hoe dient deze locatie mijn zielspad beter?
Welke factoren kan ik veronachtzaamd hebben in overweging te nemen, en welke zijn belangrijk?
Welke rol speelt angst bij de verhuizing naar deze plaats?
Wat moet hier afgewerkt worden voor ik naar ginds verhuis?
Wat moet er nu onderzocht en in beweging gebracht worden betreffende de nieuwe plaats?
Welk is de beste timing voor de verhuis?
Wordt de verhuis het best in fasen benaderd, en indien ja, welke?
Hoe lang zal het duren voor ik klaar ben om te verhuizen en welke factoren bepalen dit?

Wat kan ik doen om mijn gereedheid om te verhuizen te versnellen?
Wie ken ik nu, of kan er in mijn leven komen om mij met de verhuis te helpen?
Welke mensen of factoren in mijn huidig leven kunnen de verhuis vertragen?
Wat zal ik het meest missen als ik mijn huidige stad verlaat?
Wie (andere vrienden/pets) en wat (eigendommen) neem ik met me mee naar de nieuwe plaats?
Moet ik enige ďbasisĒ houden in de plaats waar ik nu leef, en indien ja, wat dan?
Wie ken ik in de nieuwe plaats?
Hoe kan ik daar spiritueel groeien en mijn dienstbaarheid als lichtwerker voorzetten?
Welke mogelijkheden zijn daar om me met gelijkgestemden te verbinden?

Welke mogelijkheden zal ik daar hebben om verder te leren/studeren?
Wat mijn huidige interesses en dagelijkse activiteiten betreft, hoe kan ik ze daar voortzetten?
Als omstandigheden een heroverweging van mijn keuze rechtvaardigen, zal ik dan duidelijke tekens krijgen?

(2) Als je geen duidelijkheid hebt over de specifieke stad van je verhuizing, raadpleeg dan de bovenstaande vragen en vraag ze over locaties die je zou willen overwegen. Denk eraan om altijd naar je hart te luisteren. Overweeg factoren zoals levensstijl, weer, financiŽn, werk, gezondheid en je spiritueel pad. Als je bijvoorbeeld tussen twee steden beslist, kun je over elk van ieder vragen stellen om te bepalen welke plaats meer is afgestemd op de richting die je in wilt. Een van de vragen zou kunnen zijn: ďHoe zou leven in stad X mij toestaan mezelf meer voor spirit te openen dan het leven in stad Y?Ē Weet dat elke stad haar eigen persoonlijkheid en energie heeft. Kijk wat deze voor elke plaats zijn om te zien hoe de locatie in harmonie kan zijn met je eigen energie. Onderzoek ook de recentste prognoses over de plaats (inclusief weerpatronen, watervoorziening, energiekosten, bevolkingsgroei, kosten voor levensonderhoud, demografie, verkeer, toegankelijkheid, politiek, vrijheid en gevoel van gemeenschap.

Richtlijnen voor het Heroverwegen van Hoe je Leeft

Waar je ook leeft, is het essentieel om je spirituele groei voort te zetten en dit een prioriteit te maken. Om gedurende deze tijd als ziel in een menselijk lichaam te leven is het antwoord om vredevol leven te midden van chaos en onzekerheid. Deze manier van zijn is natuurlijk en beschikbaar voor iedereen. Het is je Goddelijk geboorterecht. Om er toegang tot te krijgen, moet je je menselijke persoonlijkheid op je ziel afstemmen.

Angsten en op angst gebaseerd denken moet naar je bewustzijn gebracht worden. Geloofsovertuigingen die je aan de cycli van pijn vastgebonden houden, moeten gezuiverd worden op cellulair niveau. De beperkte patronen die je innerlijk vasthoudt zijn als oud nieuws. Ze zijn vandaag niet relevant, maar toch beÔnvloeden ze je reacties op mensen en levenssituaties. Deze beperkende energieŽn kunnen niet langer deel uitmaken van je DNA, of je zult geblokkeerd worden van je eigen heelheid en volle zielsuitdrukking. Je zul je vrijer voelen en zijn met elke laag van misvatting die je zuivert.

Om je vrediger te voelen over waar je woont, kan het helpen om elke dag een punt van dankbaarheid voor iets in je omgeving te voelen. Wat denk je over de zonneschijn als je gezegend wordt met mooi weer? Wat denk je van de schitterend kleurvolle rode rozenstruik die je elke dag ziet als je naar binnen of buiten gaat? En vergeet niet het park waar je graag met je hond wandelt net voor zonsondergang.

Zelfs al ben je van plan om ergens in de toekomst naar een ander stad te verhuizen, je zult alle geschenken van waar je nu woont ten volle willen gebruiken, zolang je daar bent. Het is een menselijke neiging om het positieve van een situatie buiten beschouwing te houden wanneer iemand op het negatieve geconcentreerd is. In de moderne samenleving van wegwerpproducten en kortstondige relaties hebben de mensen geleerd om ontevreden te zijn met wat ze hebben zo gauw ze weten dat er iets ďbetersĒ beschikbaar is. Dit gaat zowel om plaatsen als producten en relaties. Je kunt altijd mensen vinden die je stad verlaten en mensen die je zullen zeggen dat andere steden op een of andere manier beter of veiliger zijn. Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen.

Als je een hekel hebt aan je stad en niets kunt vinden dat je gelukzaligheid schenkt, zul je jezelf blokkeren met een neerwaartse energiespiraal. Deze energie zal je niet enkel in haat opsluiten, maar nog meer situaties voor je aantrekken die je haat. Je zult deze negativiteit dan meenemen wanneer je naar een andere stad verhuisd. Niemand met gezond verstand zou een pak vergif met zijn verhuis willen meenemen en het drinken wanneer hij zich in een nieuwe locatie gevestigd heeft. Maar je neemt je geconditioneerde geest met zijn beperkende geloofsovertuigingen overal mee waar je reist. Dit betekent dat je eender welk vergif waarvan je je voor je verhuis niet ontdaan hebt, zult meenemen.

Daarom, als je beseft dat je gevoelens als boosheid of verwijt koestert wanneer je aan iets denkt waar je nu woont, wees dan bereid om de bron van deze reactie te onderzoeken. Misschien heeft je onopgeloste hekel aan je stad te maken met persoonlijke ervaringen die je met die plaats verbindt. Voorbeelden kunnen scheiding, werkloosheid of andere uitdagende kruispunten zijn. Als je de gebeurtenis kunt scheiden van de locatie waar het gebeurde, kun je het beeld duidelijker zien. Geen enkele plaats is slecht of goed. Dit zijn alles vooroordelen. Weet dat je ervaring van eender welke plaats een directe weerspiegeling is van de innerlijke staat van je bewustzijn. Wanneer je je bewustzijn verandert, zal al het andere om je heen veranderen.

Wanneer de Weg hobbelig wordt

Overweeg het volgende als hulp om gecentreerd te blijven wanneer de weg hobbelig wordt: Ten eerste: omring jezelf met dingen en mensen die je aan het heilige herinneren. Dit kan visuele en geluidsherinneringen van spirit in je leven omvatten. Wordt hier creatief mee en maak het prettig.

Visuele herinneringen kunnen een kleurrijk altaar, een kaars, een betekenisvol kristal van jezelf of bloemen zijn. Geluidsherinneringen kan muziek zijn die heilig voor je aanvoelt en geluiden die je helpen om je met een vredige toestand te verbinden. Verbreng je tijd met mensen die positief zijn en die je helpen je met je eigen goedheid te verbinden. Als je voelt dat er nu op dit moment niet genoeg mensen zoals dit in je leven zijn, concentreer je aandacht en gebeden dan op het manifesteren van bijkomende metgezellen. Let dan op wie er in je leven opdaagt en maak een inspanning om betekenisvolle en wederzijdse relaties te ontwikkelen.

Ten tweede: wordt indachtig over wat je met je zintuigen opneemt. Wat je ziet en hoort wordt op zeer subtiele niveaus opgenomen. Mensen hebben de neiging te geloven dat ze niet geschaad kunnen worden door de dagelijkse dosis TV en andere media. Dit is een misvatting. De wereldse boodschappen zijn dikwijls paniek-georiŽnteerd en kunnen je eigen persoonlijke angsten van doem en duisternis uitlokken. Deze boodschappen komen op een heel normale wijze naar je toe, soms rechtstreeks wanneer je ze live ziet of hoort en soms afgeleverd door anderen die de dagelijkse hoofdpunten herhalen. Maak de intentie om zo alert mogelijk te zijn wanneer je zulke boodschappen opneemt. Maak er een gewoonte van je eigen censurist te zijn waarop je je wel of niet focust. Vermijd het courante nieuws, vooral met beelden, voor je gaat slapen. Leer voor het slapen gaan je geest van uiterlijk invloeden, zorgen en gedachten te zuiveren. Nodig je hogere wijsheid uit om je naar een vredige slaap te leiden, vraag om je zachtjes te doen ontwaken en met een grotere klaarheid en vrede over de problemen in je leven.

Ten derde: als je rechtstreeks of onrechtstreeks door een ramp getroffen wordt, denk er dan aan dat het je rol als lichtwerker is om de ďhoge wegĒ te nemen. Een rechtstreekse impact kan een brand in je tuin of een orkaan die je huis vernield, zijn. Een onrechtstreekse impact kan eender wat zijn, van een aardbeving in de stad waar je familie woont tot je intuÔtief gevoel dat je in de nabije toekomst persoonlijk door een ramp getroffen kun worden.

Hoe dan ook, denk eraan de ďhoge wegĒ te nemen. Dit is de weg van je spirit en het is de enige weg die je gezond naar de andere kant van de crisis kan krijgen. Weet dat je het vermogen hebt om dit te doen, ook als lijkt het een ernstige situatie te zijn. Als je frequent een stap terug kunt nemen van de situatie en naar je hart gaat, kun je een plaats van geestelijke gezondheid bereiken. Vanuit deze plaats kun je intuÔtief weten wat te doen. Je kunt geleid worden om te weten wat tegen anderen te zeggen, en wanneer te zwijgen. Je kunt geleid worden naar de geschikte antwoorden die vanuit liefde en compassie komen, eerder dan uit angst en paniek. Je kunt op dat moment de wegwijzer voor anderen zijn die je wijsheid en moed niet hebben. Wanneer je toegang hebt tot dit soort wijsheid zul je stabiliteit vinden.

De energie van deze stabiliteit zal dan automatisch van jou uitgezonden worden op een manier die anderen zal helpen. Zo kun je helpen.

Terwijl jullie de ontdekkingsreis van je Goddelijke natuur voortzetten, omringen we jullie met onze liefde en zegeningen. Wij zijn de Raad van 12.

Copyright 2007 by Selacia * All Rights Reserved
- Vertaling : Ulla Mertens -


Author * DNA Healer/Teacher * Medical Intuitive Communication for Transformation Group Santa Monica, CA, 90405, USA. www.Selacia. com *** Selacia@Selacia. com *** 310.915.2884


Klik hier voor Selacia (engels)