Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - September 2008

ADEMHALING VAN DE ZIEL * DE ADEM DES LEVENS

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde Meesters, het is belangrijk dat jullie begrijpen dat de Geest tot in alles doordringt. Hij bevindt zich in alle elementen en kan worden teruggebracht tot een enkel oerelement genaamd Adamanten Deeltje, dat de energie is van de hele Schepping die emaneert vanuit de Hartkern van de Opperste Schepper. Adamanten deeltjes zijn een intelligente kracht die zich bewust is van Zichzelf, want hij bevat het bewustzijn van zijn Bron. Daarom wordt hij de Geest genoemd die zich in dit universum verspreidt via onze Vader/Moeder God en het is de DIAMANTEN STRAAL-VLAM voortgebracht vanuit de Opperste Schepper. Een Vonk van dit gezegende geschenk bevindt zich in jullie Heilige Hart en wordt jullie Goddelijke Diamanten Kerncel genoemd. Onthoud wat wij jullie hebben verteld: het half-spectrum Licht dat voor de hele mensheid beschikbaar is, is neutraal en kan steeds in een bepaalde richting worden geleid. Met andere woorden, het kan worden gebruikt op een positieve of op een negatieve manier.

Toen jullie je steeds verder weg begaven van jullie Goddelijke Zelf, werd de kolom van Licht die jullie verbond met jullie Bron, uitgerekt tot het maximum, totdat het een dun zilver koord werd in plaats van een stralende Lichtkolom zo breed als de kruin van jullie hoofd. Jullie zijn dat proces nu aan het omkeren, geliefden. Terwijl jullie trillingsfrequenties worden verhoogd en jullie terugkeren naar een harmonieus resonantieniveau wordt jullie Zilveren Koord van Licht breder totdat het wederom de breedte heeft van de kruin van jullie hoofd. Op schilderingen zijn de halo's die je ziet rond de opgevaren meesters en heiligen een weerspiegeling van de stralende kruinchakra's die zichtbaar zijn voor degenen met innerlijk zicht.

Diegenen die verblijven in de illusie van de derde en lagere vierde dimensie ontvangen slechts een kleine stroom van Levend Licht van onze Vader/Moeder God via hun Hogere Zelf. De Adem des Levens is beperkt, en slechts een minimale hoeveelheid oorspronkelijke levenskracht-energie staat hen ter beschikking. Je zou kunnen zeggen dat zij een 'honger-dieet' ondergaan want zij ontvangen niet al het 'Lichtvoedsel' dat zij nodig hebben om te functioneren als een 'krachtig Spiritueel/menselijk Wezen'. De lucht die de massa inademt op dit niveau van bestaan bestaat slechts uit zuurstof; maar als je toegang krijgt tot de hogere dimensies ontvang je ook het Levende Licht genaamd Adamanten deeltjes of Prana. Want zie je, als je bent afgestemd op de meer verfijnde niveaus van bewustzijn, is de lucht gevuld met het Elixer des Levens, en door middel van toewijding en intentie bereiden jullie je erop voor om voertuigen te worden voor het Levende Licht. Dit Gechristende Licht kan niet in een andere richting worden geleid; het kan alleen worden gebruikt voor het hoogste goed, want het moet worden geactiveerd door je zuivere, liefdevolle intentie. Anders blijft het inactief.

BEWUST ADEMHALEN MET ZUIVERE INTENTIE KAN HET ADEMEN VAN DE ZIEL WORDEN GENOEMD, en wanneer je eenmaal bent verbonden met de Stroom van Leven/Licht via de Steden van Licht, de Oneindigheidademhalingsoefening en Binaire Rangschikking, zul je beschikken over een oneindige voorraad van Diamanten Straal Leven/Licht die in en door je heen stroomt. Dan zal jullie wereld voor altijd veranderd zijn, en de illusie van de derde/vierde dimensie zal langzaam naar de achtergrond verdwijnen. Je zult immuun worden voor de negatieve wervelingen om je heen omdat je een levende, stralende Wachter van Licht wordt.

Velen van jullie vragen: ďHoe kunnen wij ons verbinden met onze beschermengel, de Meesters en de engelenkrachten?Ē Wij zeggen jullie, 'richt je naar binnen en plaats je bewustzijn naar het heiligdom van je Heilige Hart.' De stilte binnen het Stiltepunt is een plaats van onbeperkte macht. Geconcentreerde macht plus gefocuste intentie resulteert in perfecte, bewuste eenwording met AL WAT IS. Vandaar het gezegde: 'Wees Stil en weet dat ik God ben.' Onze Vader/Moeder God spreekt tot jullie via de zachte kleine stem binnenin. Jullie grotere Zelf in de Geestvorm probeert jullie altijd in de juiste richting te leiden. De wenken via inspiratie en subtiele, positieve voorvallen nemen toe wanneer je begint te luisteren en gaat handelen voor het hoogste goed. De drijvende krachten van het universum zijn zacht, maar machtig. Het universum is doortrokken met het Elixer des Levens erop wachtend dat jullie je Goddelijke Geboorterecht opeisen.

Wanneer je accepteert dat een gevoel van eigenwaarde van binnenuit moet komen, zul je zelfbevestiging niet langer bij anderen en buiten jezelf zoeken. Hoeveel rijkdom je ook vergaart en wat je ook presteert, als je niet een diepgewortelde verbinding hebt met je innerlijke Vonk van Goddelijkheid, zul je altijd blijven zoeken naar goedkeuring. In het centrum van je ziel is het Heilige Hart en in het centrum van je Heilige Hart is je Goddelijke Diamanten Kerncel. Het Heilige Hart en de Heilige Geest verbinden je met je hogere intelligentie en scheppen oneindig bewustzijn.

Velen van jullie hebben ook gevraagd: ďWat is het doel van de Binaire Rangschikking-oefening?Ē Wij hebben de afgelopen maanden geprobeerd jullie te helpen begrijpen dat jullie weg terug naar huis aeonen geleden vaststond. Het doel van de Binaire Rangschikking-oefening via de Oneindigheidademhaling is om die verfijnde wegen te openen, en om jullie verbinding met de hogere dimensionale niveaus van het bestaan weer tot stand te brengen. Naarmate jullie, de Wachters van het Licht, steeds meer de hogere frequenties van de Steden van Licht integreren in jullie fysieke voertuigen en naar de wereld toe uitstralen, begint het proces van opnieuw verbinden met de hogere rijken waar jullie wederom toegang zullen hebben tot het volledige spectrum Licht dat het Prana Ė de Adamanten deeltjes Ė van Eeuwig Leven bevat. Onthoud dat wij eerder hebben uitgelegd dat 'Door de Binaire Rangschikking-oefening te doen, ga je je verbinden met de Achtste Dimensie, de poort van Oneindigheid / Voorspoed, en ook met de negendimensionale engelenpoort.' Dit is het hoogste niveau dat voor de mensheid bereikbaar is gedurende deze ronde van ascensie. Via je intentie, door de Oneindigheidademhaling te doen en elk getal uit te spreken terwijl je pauzeert op het Stilpunt-moment, open je de kanalen (zogezegd) naar elk dimensionaal niveau van de eerste tot de negende:

2* 4* 8* 16* 32* 64* 128* 256* 512*
Dimensionale Poort geopend: 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e

Diegenen van jullie die zijn teruggekeerd naar een acceptabel niveau van dualiteit binnen het brede spectrum van Licht en schaduw hebben de hogere kanalen van de eerste tot de hogere vierde dimensie al gezuiverd en geopend, en zijn bezig de weg naar de hogere vijfdimensionale niveaus te zuiveren. Sommigen van jullie verbinden zich nu met enkele van de Lichtfrequenties van de zesde dimensie via de Stad van Licht in hun gebied, en voegen die componenten toe aan hun ďEnergetische formules van LichtĒ. Hopelijk helpt dit jullie begrijpen hoe belangrijk deze oefeningen zijn en hoe de resultaten niet alleen jullie helpen op jullie pad van ascensie, maar ook de hele mensheid en de Aarde. Velen van jullie hebben beloofd en aanvaard om de maximale hoeveelheid Schepper-Licht voort te brengen die jullie als mens kunnen dragen in jullie fysieke voertuig, en door jullie liefdevolle intentie delen jullie dit Licht voor het hoogste goed van allen. Begrijpen jullie nu waarom wij jullie 'Wachters van het Licht' noemen?

Geliefden, dit zijn tijden van grote verandering overal op Aarde en in jullie zonnestelsel, en ieder van jullie bevindt zich temidden van een versneld inwijdingsproces of je je daar nu wel of niet bewust van bent.Je kunt ůf gemakkelijk en sierlijk voorwaarts gaan ůf dieper wegzakken in de chaos en het lijden van de lagere dimensies. Onthoud, het moment dat je begint te geloven in schaarste en beperking is het moment dat je die beperkingen in je leven gaat ervaren. De keuze is aan jou want jij bent de schepper van jouw realiteit. Weet dat de beproevingen en kansen die in het verschiet liggen beloningen zullen schenken die je je niet kunt voorstellen. Wees dus niet bang om uit je comfort-zone te stappen als je naar de sterren reikt. Jullie moeten leren dat het ware geluk niet een geschenk is op het aardse niveau; het moet worden verdiend en is onbereikbaar zonder een innerlijk besef van eigenwaarde. Jullie zijn bezig jullie ware Zelf te vinden nu alle illusies, vervormingen en misvattingen geleidelijk aan worden opgeruimd. Echter, je moet de persoon liefhebben en eren die je op dit moment bent terwijl je ernaar streeft de persoon te worden die je wilt zijn. Velen van jullie worden zich bewust van de macht der waarheid en juiste keuzes.

Aanvaard jullie mantel van stralend Licht want jullie hebben hem verdiend. Volg je eigen pad en wees niet bang om anders te zijn dan degenen om je heen. Wij weten dat jullie je soms eenzaam voelen, maar jullie zijn nooit alleen. Roep ons aan en wij zullen jullie leiden en helpen op alle mogelijke manieren. Wees dapper en standvastig, mijn moedige Dragers van Licht. Weet dat ik altijd bij jullie ben en dat jullie enorm geliefd zijn.

IK BEN Aartsengel MichaŽl

** HIER ZIJN DE SPIRITUELE ASTROLOGISCHE BETEKENISSEN VAN WEEGSCHAAL / LIBRA EN SCHORPIOEN / SCORPIO

WEEGSCHAAL / LIBRA

Je koos ervoor te worden geboren in het Zonneteken Weegschaal dat het in evenwicht brengen van de schalen des levens symboliseert. Dit teken geeft je een groot verlangen om alle positieve en negatieve aspecten van een situatie te onderzoeken voordat je een beslissing neemt. De heerser van Weegschaal is Venus, de planeet van liefde en harmonie. De sleutelzin om een Weegschaal-persoonlijkheid te omschrijven is IK BRENG IN EVENWICHT, en je primaire aard is die van een diplomaat of bemiddelaar. Weegschaal is een Lucht- of mentaal teken, en daarom probeer je je mentale en emotionele aard in balans te brengen, want je emotionele lichaam heeft je bestaan in verschillende vorige levens ietwat gedomineerd. Het gebruik van de positieve eigenschappen van Weegschaal helpt je om diplomatischer, coŲperatiever, hulpvaardiger en idealistischer te worden. De energieŽn van Weegschaal zullen je ook helpen je te focussen op je intellect en ook op communicatie. Je streeft ernaar om gemakkelijker te worden in de omgang en je leven in eigen hand te nemen om je dromen en idealen te verwerkelijken; maar je moet ook leren dat er momenten zijn dat je alleen moet zijn, en dat je je op je gemak mag voelen met je eigen gedachten, want je leert je jezelf afstemmen op je Innerlijke Zelf. Diegenen met een sterke Weegschaal-invloed hebben vaak de neiging om ďverliefd te zijn op de liefdeĒ, vanwege hun romantische en sentimentele aard. Vervul eerst jezelf met liefde en een gevoel van eigenwaarde, en dan kun je die liefde delen met anderen, en kun je op jouw beurt de hogere trillingen van liefde terugontvangen. Je moet ervoor oppassen om besluiteloos te zijn, te afhankelijk van anderen. Je moet ernaar streven een diepgewortelde angst te overwinnen om uit je comfort-zone te stappen om datgene te bereiken of te worden waar je van droomt maar niet op durft te hopen. Wij zeggen je dat je alles kunt doen of worden wat je verlangt, geliefde. Vorm jezelf een duidelijk beeld van jouw visie van de toekomst en begin de noodzakelijke stappen te ondernemen om jouw visie te verwerkelijken. Begin de reis, geliefde, en wij zullen de weg voor je openen en je de weg wijzen.

SCHORPIOEN / SCORPIO Je koos ervoor in dit leven te worden geboren onder de invloed van het Zonneteken Schorpioen omdat het je grootste verlangen is om alle facetten van je Wezen weer in harmonie te brengen. Schorpioen word geregeerd door de dynamische Mars en door de planeet van intense verlangens, Pluto. Schorpioen is een waterteken en het element water geeft je een sterke emotionele aard met krachtige, diepgewortelde gevoelens en een sterk doelbesef. Schorpioen is een zeer omvattend teken met een schorpioen die de lagere aard of energieŽn van dat teken voorstelt, waarbij men sluw kan zijn en kan toeslaan wanneer men boos is. Je hebt het potentieel om te vliegen als een Adelaar, majestueus en machtig met de mogelijkheid om boven de fysieke wereld uit te stijgen. De sleutelzin voor dit teken is IK VERLANG, en het sleutelwoord is VASTBERADENHEID. Als je de positieve energieŽn van dit teken gebruikt, zal het je helpen om moedig, vindingrijk, efficiŽnt en intuÔtief te zijn. Echter, je moet oppassen voor koppigheid, wraakzucht of bezitterigheid. Schorpioen is ook ťťn van de meest machtige tekens omdat het je een sterke wil en vastberadenheid geeft om je dromen te verwezenlijken. Je bent in staat tot extreme zelfopoffering voor diegenen van wie je houdt, maar je moet onthouden dat je het ook verdient om in jouw behoeften te worden voorzien. Daarom moet je leren grenzen te stellen en de balans te vinden tussen geven en nemen in je relaties opdat je niet teveel van jezelf weggeeft.

**********************

Geliefde vrienden, ik wil enkele misvattingen uit de weg ruimen die de afgelopen maanden zijn ontstaan. Ten eerste, toen ik sprak tijdens de KRYON Licht Conferentie in Sedona in Juni, kondigde ik aan dat ik niet meer zoveel zal reizen als ik in de afgelopen vijftien jaar heb gedaan; echter, ik zal elk jaar verscheidene seminars houden in mijn woonplaats Reno, Nevada. AA MichaŽl heeft mij gevraagd om meer tijd door te brengen ďin afzonderingĒ opdat ik mij kan afstemmen op de hoogst mogelijke dimensionale frequenties om de geweldige ďkosmische leringenĒ uit te dragen die zo belangrijk zijn gedurende deze tijden van versnelde transformatie/ascensie. IK GA NIET MET PENSIOEN. Mijn contract met Geliefde MichaŽl is dat ik op deze planeet blijf zolang als ik nuttig kan zijn en mijn universele missie vervul. Ik zal de maandelijkse boodschappen blijven uitdragen en ik zal ook de maandelijkse Vraag Aartsengel MichaŽl Tele-webcast blijven houden op de derde Zaterdag van elke maand. Mensen uit de hele wereld kijken ernaar en stellen vragen, en het is zo mooi om op deze manier de verbinding te maken met onze zielfamilie. Mijn hart zingt als ik AA MichaŽl's prachtige boodschappen en informatie deel, want ik kan de opwinding en dankbaarheid voelen van al min geliefde vrienden als wij samenkomen in onze Piramide van Licht. Ik zal Aartsengel MichaŽl's vijfde boek met boodschappen ďREVEALED TRUTHS FOR ASCENDING HUMANITYĒ ergens begin volgend jaar publiceren, en ik heb verschillende andere projecten op een laag pitje staan totdat ik eraan toekom. Ondanks dat ik de tachtig nader is mijn gezondheid en vitaliteit uitstekend, en ik heb nog veel te bereiken en te ervaren.

Ik voel mij zo gezegend en bevoorrecht om ťťn van AA MichaŽl's boodschappers te zijn, en mijn verbinding met jullie, mijn zielfamilie over de hele wereld, wordt elk jaar sterker. Mijn diepste liefde en engelenzegens voor ieder van jullie, Ronna.

© 2008 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets.
WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAňL VIA ONZE WEBSITE ALS EEN GESCHENK; ECHTER WIJ STELLEN JULLIE DONATIES OP PRIJS OM DE KOSTEN TE DRUKKEN VAN DE VRIJE LIEFDESPAKKETTEN DIE WIJ DE WERELD RONDSTUREN.

Eerdere (vertaalde) boodschappen van Aartsengel MichaŽl kunt U ook vinden op http://www.ditrianum.org/.

© 1998-2008 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Last modified: 02/03/2008 19:07:54
E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com