Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Oktober 2008 * LM-10-2008

ďOVERVLOED CREňRENĒ

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, stel je voor dat voordat je werd geboren, je ouders een schatkist plaatsten op een speciale en veilige plek. Zij plaatsten in je schatkist een sleutel tot een groot vermogen en een boek van wijsheid en talenten waaruit je kunt kiezen. Zij plaatsten speciale instructies en een specifiek wachtwoord diep in je geest opdat je op het juiste moment over je 'schatkist' kon beschikken. Zij vertelden je ook dat je over een oneindige voorraad uit een 'kosmisch warenhuis' kon beschikken als je je de formule zou herinneren die ze je hadden gegeven. Echter, heel lang geleden vergat je wat je werd verteld, want gedurende je vele levens ontwikkelde je geheugenverlies, een hypnotische betovering waaruit jij en de hele mensheid nu ontwaken.

De sleutel voor je schatkist van overvloed bevindt zich in je Heilige Hart, en het wachtwoord is LIEFDE. Het boek van wijsheid en talenten bevindt zich in je Heilige Geest, wachtend op het moment dat je de membranen van Licht bevrijdt die het portaal naar je Godsbewustzijn bewaken, zodat je kunt profiteren van de vele deugden, kwaliteiten en eigenschappen die je meebracht naar de wereld van de vorm.

Je moet jezelf vroegere fouten vergeven en je verbinding herstellen met onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. Wanneer je twijfels, angst, schuld en geloof in beperking wegvallen, zul je terugkeren naar de stroom binnen de Rivier van Leven/Licht waar alle dingen voor je mogelijk zijn. Wacht niet op de terugkeer van een verlosser. Je bent je eigen verlosser. Het Gechristende Licht in je Heilige Hart wacht op je. Op het moment dat je dat accepteert als je waarheid start je Lichtlichaam het proces van versnelde verlichting, en begint je Mer-Ki-Vah te pulseren met het Levende Licht van de Schepper.

In deze wonderlijke tijden wordt jullie een enorme kans gegeven om te profiteren van de kosmische bibliotheek die de mysteriŽn van het universum bevat. Jullie, het Sterrenzaad, worden geleidelijk aan toegerust om gebruik te maken van die heilige tempels waar de universele wetten en wijsheid der tijdperken wordt bewaard. Door dat te doen zul je erachter komen dat je elke vlakte kunt doorkruizen, elk obstakel kunt overwinnen, en je pad van ascensie zal beslist worden geopenbaard. Jullie hebben nooit jullie goddelijkheid of jullie goddelijke intelligentie verloren. Het werd slechts veilig bewaard, wachtend op het moment dat jullie opnieuw zouden ontwaken om je geboorterecht als een Goddelijk kind van onze Moeder/Vader God op te eisen.

De Schepper is de opperste intelligente macht en die macht en intelligentie is geschonken aan iedere Goddelijke Vonk, waarvan JIJ er ťťn bent. Je kunt zoveel van die Goddelijke macht aanroepen en activeren als je aankunt. Echter, je moet die macht activeren middels je liefdevolle intentie en het gebruiken voor het hoogste goed van allen. Door dat te doen zul je verzekerd zijn van een voortdurende toevoer van Goddelijke Deeltjes van Levend Licht. Terwijl je een meester van het Zelf wordt en een bewuste medeschepper, wordt de toevoer een stabiele stroom van Adamanten Deeltjes waarover je kunt beschikken en die wachten op je bevel. De Goddelijke macht binnenin moet worden geactiveerd door je liefdevolle intentie, anders zal hij statisch, inactief en reactieloos blijven. Door de eeuwen heen hebben miljarden liefdevolle zielen nooit het voordeel gehad van hun deel Adamanten

Deeltjes omdat zij niet in staat waren om het niveau van onvoorwaardelijke liefde te bereiken dat nodig was om ze te activeren. Hun gekozen levenslot was hun leven lang worstelen met slechts het half-spectrum Licht, of verminderde levenskrachtsubstantie tot hun beschikking. Onthoud dat de oersubstantie van levenskracht die beschikbaar is voor degenen binnen de brede spectrumdualiteit van de drie-/vierdimensionale realiteit kan worden gericht (aangewend voor positieve of negatieve doeleinden). Echter, Adamanten Deeltjes kunnen alleen worden gebruikt voor het Hoogste Goed, en zij kunnen alleen worden geactiveerd door de verheven trillingen van onvoorwaardelijke liefde.

Naarmate je verder evolueert tot een spiritueel/menselijk Wezen, zul je ontvankelijker worden voor diepere gedachten en meer gecompliceerde concepten. Je zult ook een groter vermogen ontwikkelen voor diepere, intensere liefde. Wanneer je de trillingsformule van overvloed hebt geÔntegreerd en het als je waarheid hebt geaccepteerd, wordt het een deel van je Energetische Blauwdruk, en die frequentiepatronen van overvloed stralen vanuit je Zonnekrachtcentrum in een Oneindigheidsteken, en het universum zal jou die dingen geven die je nodig hebt om in overvloed te leven. Onthoud, om je spirituele visie te manifesteren moet je weten wat je wilt creŽren en dat duidelijk voor ogen zien. Als een bewuste medeschepper zou je je eerst moeten focussen op het verwezenlijken van een verfijnde, ontwikkelde staat van Zijn en een harmonieuze kwaliteit van het leven. Daarom zou je een overvloed van liefde, vreugde, vrede, creativiteit, goede gezondheid, gelijkwaardige en voldoening gevende relaties etc. moeten nastreven. Ernaar streven om de kwaliteiten, eigenschappen en deugden van Godsbewustzijn te belichamen zal je verzekeren van succes in het creŽren van alle materiŽle voorwerpen die je nodig hebt om comfortabel te leven. Jullie leren om ťťn te worden met de oneindige stroom van overvloed wanneer je door de verschillende niveaus en dimensies van de Schepping gaat. Eťn van de meest belangrijke concepten die je moet accepteren als je waarheid is een kristalhelder besef dat je de schepper bent van de realiteit waarin je zult leven, zowel nu als in de toekomst. De negatieve gedachtevormen van de mensheid hebben de imperfecte wereld gecreŽerd waarin jullie nu leven; echter niets en niemand kan het universele Goddelijke Plan wijzigen behalve onze Vader/Moeder God. Onthoud dat gedurende deze vele afgelopen eeuwen bijna iedere ziel geboren op het fysieke vlak gevangen raakte in het collectieve geloofssysteem van de derde en vierde dimensie, waarbij de kernzaken van het verleden en de imperfecties in het voorouderlijke DNA van ieder persoon vele symptomen heeft voortgebracht wanneer een persoon in de valkuil liep van zich ongeliefd, onwaardig, schuldig, schaamtevol of verontwaardigd voelen in welke vorm dan ook. Al deze negatieve energieŽn zijn het gevolg van diepe herinneringen uit je verre verleden die naar boven komen opdat je ze eens en vooral kunt loslaten.

Dit is voor jullie, het Sterrenzaad, een leven om in evenwicht te komen, waarbij je ernaar streeft om alle facetten van je Wezen in balans te brengen. Diep van binnen ben je je ervan bewust hoe belangrijk het voor je is om je vrouwelijke aard te eren en te integreren, de zachte, intuÔtieve, creatieve en naar binnen gerichte energieŽn, en ook om je mannelijke eigenschappen te ontwikkelen en te gebruiken. Streef ernaar om sterk te zijn en toch zacht, naar buiten gericht terwijl je profiteert van de innerlijke schatkamer van wijsheid. Jullie Goddelijke aard zal sterker worden en zich bewuster uitdrukken als je leert de wijsheid van je Heilige Geest te voorschijn te halen, overstraald met de compassie van je Heilige Hart. Leer bondig, opbouwend en met vertrouwen te spreken. Weet dat wanneer je gecentreerd blijft en gefocust in je Heilige Hart, het universum moet reageren op een positieve manier, en dat jouw succes verzekerd zal zijn.

Wanneer je afgestemd raakt op de intuÔtie van je Hogere Zelf, zul je het Goddelijke Licht gaan voelen pulseren in je Heilige Hart, en zul je je gaan focussen op het Goddelijke Licht in ieder persoon die je ontmoet. Het kan zwak zijn in veel liefdevolle zielen, maar toch brandt het binnenin, anders zouden zij niet leven. Wanneer je dat doet zul je er automatisch naar streven om niet te oordelen, en zul je in iedereen de positieve aard gaan zien.

Wij vragen je om onderscheidingsvermogen te gebruiken voordat je iemands leringen aanneemt als jouw waarheid. Raak niet verstrikt in theorieŽn of complexe informatie. Aanvaard alleen wat diep van binnen resoneert; dat wat liefdevol is, verlichtend en wat je bewustzijn verruimt. Er zijn vele halve waarheden in de leringen die de mensheid nu krijgt aangereikt, en onthoud, jij bent degene die vrijheid moet creŽren, overvloed en zelfbeschikking in je leven. Niemand anders kan dat voor je doen. Onderscheiding is een essentiŽle eigenschap voor degenen op het pad van ascensie en verlichting. Datgene wat je kiest als je waarheid moet je integreren en toepassen in je leven via intentie en handelen. ONDERSCHEIDING / HARTGERICHTE INTENTIE / HANDELEN resulteert in positieve manifestatie. Door zo te handelen zul je een spirituele, bewuste medeschepper worden en een meester van het Zelf die actief en zelfverzekerd zijn/haar Goddelijke missie vervult op het Aardse vlak. Wij zullen je leiden, inspireren en beschermen; echter, je moet handelen om je dromen te verwezenlijken. Wij wachten op jullie terugkeer naar de rijken van Licht. Jullie zijn diep geliefd.

IK BEN Aartsengel MichaŽl


SAMENVATTING VAN RICHTLIJNEN VOOR HET CREňREN VAN OVERVLOED

  1. OM OVERVLOED TE VERKRIJGEN IN ALLE DINGEN, MOET JE BEGINNEN IN HARMONIE TE LEVEN MET DE UNIVERSELE WETTEN ZOALS DIE ZIJN VASTGELEGD DOOR DE OPPERSTE SCHEPPER.

  2. DE ONZICHTBARE VOORRAAD IS ONUITPUTTELIJK. ALLES OP AARDE IS GEMAAKT VAN ZUIVERE GODDELIJKE DEELTJES VAN LEVEND LICHT, WAARUIT VOORT DE GROTE VARIňTEIT VAN FYSIEKE MATERIE EN VORM EVOLUEERT.

  3. DE SCHOONHEID EN DE VRIJGEVIGHEID VAN DE AARDE KAN GROTER WORDEN DOOR CORRECTE GEDACHTEN, CORRECT HANDELEN EN VERDUURZAMING.

  4. GEDACHTE / INTENTIE / JUIST HANDELEN BRENGT DE MACHT VOORT OM TASTBARE RIJKDOM VOORT TE BRENGEN VANUIT DE VORMLOZE SUBSTANTIE DAT OVERAL IN HET UNIVERSUM STROOMT.

  5. DE OGENSCHIJNLIJKE 'LEGE RUIMTE' KRIOELT WERKELIJK VAN DE DEELTJES VAN LIEFDE / LEVEN / LICHT EN ONGEMANIFESTEERD POTENTIEEL.

  6. DE LIEFDES-/LEVENSKRACHT VAN DE OPPERSTE SCHEPPER EN VAN ONZE VADER/MOEDER GOD IS GEBROKEN IN PRISMA'S VAN LICHT DIE STRALEN WORDEN GENOEMD; REGENBOOGKLEUREN DIE ALLE DEUGDEN, KWALITEITEN, ASPECTEN EN POTENTIALEN VAN DE SCHEPPING BEVATTEN.

  7. HOE ZUL JE DIT ONVERGELIJKELIJKE GESCHENK GEBRUIKEN? WAT ZIJN JE GROOTSTE VERLANGENS? WAT ZAL JE NALATENSCHAP ZIJN AAN DE MENSHEID EN DE WERELD? REIK NAAR DE STERREN GELIEFDEN, WANT ER ZIJN GEEN GRENZEN BIJ WAT JE KUNT MANIFESTEREN ALS JE VISIES IN HARMONIE ZIJN MET DE GEEST.


HIER ZIJN DE SPIRITUELE ASTROLOGISCHE BESCHRIJVINGEN VAN BOOGSCHUTTER EN STEENBOK:

BOOGSCHUTTER/SAGGITARIUS *** Je koos voor dit leven om te worden geboren onder de invloed van het Zonneteken Boogschutter. Dit teken zendt het element vuur uit en kan daarom worden omschreven als een teken dat enthousiasme en inspiratie uitdrukt. Het schenkt ook de kwaliteiten van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De positieve eigenschappen van Boogschutter die je tot uitdrukking dient te brengen zijn optimisme, betrouwbaarheid, veelzijdigheid en eerlijkheid. De negatieve neigingen die je waarschijnlijk moet overwinnen zijn het soms tactloos zijn en spreken voordat je nadenkt, waardoor je de gevoelens van anderen kwetst. Je moet er ook naar streven om verantwoordelijk te zijn, te dromen, maar ook om de juiste actie te ondernemen die nodig is om je dromen te manifesteren. Je primaire aard is die van aan filosoof en een liefhebber van de natuur. Je hebt een innerlijk gevoel van ontevredenheid omdat je altijd op zoek bent naar iets wat opwinding brengt of een nieuwe dimensie in je leven. Zorg ervoor dat je jezelf niet overbelast met teveel activiteiten en dat je je energie niet te snel verbruikt. Je koos dit teken om je kennis te verruimen en om onafhankelijk te zijn. Misschien geloof je dit niet, maar je hebt het vermogen om een goede causeur of leraar te worden, en als je leert de ďstralendeĒ kwaliteiten van dit Zonneteken te gebruiken zul je nooit alleen zijn, want mensen worden naar je toegetrokken en je kunt een liefdevolle kring van loyale vrienden scheppen. Het sleutelwoord voor Boogschutter is VRIJHEID, en de sleutelzin is IK ZIE. Het teken Boogschutter is de Centaur die een pijl de hoogte in schiet. Dus richt hoog terwijl je je voeten op de grond houdt, en leer volledig voordeel te halen uit je prachtige, opgewekte aard.

STEENBOK/CAPRICORNUS ** Je koos voor dit leven om te worden geboren onder het Zonneteken Steenbok, want je wijze ziel wist dat je je Hogere Zelf moest verankeren op het fysieke vlak. De positieve energieŽn of eigenschappen die Steenbok jou biedt zijn geduld, nederigheid, compassie en wijsheid. Je bent bijzonder creatief, maar soms ben je heel pessimistisch en twijfel je aan je vermogens. Je moet leren geloven in jezelf en optimisme leren ontwikkelen. Enkele van de grote lessen van dit Zonneteken zijn dat je Ziel je zal testen in een poging om je bewust te maken van je hoogste potentieel. Daardoor kun je verdriet, teleurstelling en beperking ervaren totdat je die gedachtevormen en energieŽn van vorige levens loslaat die je afhouden van Zelf-meesterschap. De reden dat je zoveel persoonlijke uitdagingen in je leven hebt gekozen is omdat je ertoe wordt gedreven om spirituele wijsheid en meesterschap te vinden in plaats van persoonlijk succes. Als je je eenmaal hiervan bewust wordt zullen de tegenslagen en obstakels minder worden. Als je je gaat afstemmen op de positieve energieŽn van je Zonneteken en Stralen, zullen jouw ambitie, efficiŽntie en praktische zin je helpen om verbazingwekkende vooruitgang te boeken. Je Goddelijke erfgoed is alle schoonheid, liefde en overvloed die je kunt belichamen, maar je moet in harmonie zijn met je Ziel-zelf, anders zul je nog steeds een innerlijke ontevredenheid voelen. De sleutelzin voor dit teken is IK GEBRUIK, en het sleutelwoord is VERWORVENHEID. Je beschikt over de middelen en innerlijke vermogens om alles te bereiken wat je wenst in dit leven, en je krijgt een kans om bergen te beklimmen en de wereld te aanschouwen vanuit de verfijnde rijken van een meester.

**********************

Geliefde vrienden, ik wil enkele misvattingen uit de weg ruimen die de afgelopen maanden zijn ontstaan. Ten eerste, toen ik sprak tijdens de KRYON Licht Conferentie in Sedona in Juni, kondigde ik aan dat ik niet meer zoveel zal reizen als ik in de afgelopen vijftien jaar heb gedaan; echter, ik zal elk jaar verscheidene seminars houden in mijn woonplaats Reno, Nevada. AA MichaŽl heeft mij gevraagd om meer tijd door te brengen ďin afzonderingĒ opdat ik mij kan afstemmen op de hoogst mogelijke dimensionale frequenties om de geweldige ďkosmische leringenĒ uit te dragen die zo belangrijk zijn gedurende deze tijden van versnelde transformatie/ascensie. IK GA NIET MET PENSIOEN. Mijn contract met Geliefde MichaŽl is dat ik op deze planeet blijf zolang als ik nuttig kan zijn en mijn universele missie vervul. Ik zal de maandelijkse boodschappen blijven uitdragen en ik zal ook de maandelijkse Vraag Aartsengel MichaŽl Tele-webcast blijven houden op de derde Zaterdag van elke maand. Mensen uit de hele wereld kijken ernaar en stellen vragen, en het is zo mooi om op deze manier de verbinding te maken met onze zielfamilie. Mijn hart zingt als ik AA MichaŽl's prachtige boodschappen en informatie deel, want ik kan de opwinding en dankbaarheid voelen van al min geliefde vrienden als wij samenkomen in onze Piramide van Licht. Ik zal Aartsengel MichaŽl's vijfde boek met boodschappen ďREVEALED TRUTHS FOR ASCENDING HUMANITYĒ ergens begin volgend jaar publiceren, en ik heb verschillende andere projecten op een laag pitje staan totdat ik eraan toekom. Ondanks dat ik de tachtig nader is mijn gezondheid en vitaliteit uitstekend, en ik heb nog veel te bereiken en te ervaren.

Ik voel mij zo gezegend en bevoorrecht om ťťn van AA MichaŽl's boodschappers te zijn, en mijn verbinding met jullie, mijn zielfamilie over de hele wereld, wordt elk jaar sterker. Mijn diepste liefde en engelenzegens voor ieder van jullie, Ronna.

© 2008 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets.
WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAňL VIA ONZE WEBSITE ALS EEN GESCHENK; ECHTER WIJ STELLEN JULLIE DONATIES OP PRIJS OM DE KOSTEN TE DRUKKEN VAN DE VRIJE LIEFDESPAKKETTEN DIE WIJ DE WERELD RONDSTUREN.

Eerdere (vertaalde) boodschappen van Aartsengel MichaŽl kunt U ook vinden op http://www.ditrianum.org/.

© 1998-2008 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Last modified: 02/03/2008 19:07:54
E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com