Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Oktober 2007

* LM-10-2007 : "Jullie rol in het Ascensie Proces "

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meester, als je het dagelijkse nieuws bekijkt of leest, dan zullen jullie je zeker bewust worden dat de schoonmaak van de Aarde met onvoorstelbare snelheid plaatsvindt. Nee, God straft de mensheid niet, en het is zeker niet Gods wil dat iemand moet lijden. Door alle tijden heen hebben jullie als Menselijke Wezens God voor alle tragedies en de chaos die zich voordeden als zondebok aangewezen om de verantwoordelijkheid voor je eigen daden niet te hoeven nemen. Jullie 3D en 4D werkelijkheid is samengesteld uit materiële en psychologische structuren en, vergis je niet, de emotionele structuren die jullie hebben gecreëerd en die jullie als je waarheid hebben geaccepteerd, zijn net zo beperkend als de materiële structuren die jullie hebben gebouwd

In de hogere rijken zijn bewustzijn/creatie/manifestatie vloeiend en plooibaar. Ze worden op elk hoger-dimensioneel niveau opnieuw gedefinieerd en gereconstrueerd om compatibel te zijn met de frequenties van die werkelijkheid. Dit gebeurt nu ook op Aarde en in en om elk menselijk Wezen op Aarde. Hoe meer iemand zijn poot stijf houdt, angst of weerstand voelt voor verandering, hoe moeilijker het transitie proces voor die persoon zal zijn. Geliefden, jullie dienen bereid te zijn al die dingen in je leven los te laten, dit impliceert zowel je relaties als je materiële zaken die niet langer compatibel zijn met je nieuwe ‘Staat van Zijn’. Jullie zullen, terwijl jullie sneller en hoger op het pad van verlichting voortreizen, merken dat wat of wie je ook hebt achtergelaten vervangen zal worden door dingen en mensen van een hoger frequentieniveau, die van meer betekenis en importantie voor je toekomstig bestaan zullen zijn.

In deze Universele ervaring gaat het om JULLIE. JULLIE zijn de hoofdrolspelers. Jullie waren het, de SterrenZaden, die toestemden om afgescheiden te worden van je Tweeling Vlam, om je Zelf te fragmenteren en te verdelen in vele diverse facetten van het Zelf. Jullie stemden toe om tot het uiterste uitgerekt en opgedeeld te worden opdat de Kosmische Geest kon waarnemen en optekenen hoe ver JULLIE; Vonken van GodsBewustzijn, in densiteit geperst konden worden zonder je bewuste verbinding met Al dat Is te verliezen. Begrijp alsjeblieft wat we zeggen; jullie konden nimmer je connectie met de Bron verliezen, maar jullie konden wel, en jullie deden het ook, dermate verstrikt raken in het web van densiteit, dat het merendeel van jullie vergat wie je was, waar je vandaan kwam en hoe machtig en schitterende je in feite bent.

Wij uit het Rijk der Engelen, evenals een enorme groep andere Lichtwezens, werden aangewezen om jullie, de Legioenen van Licht, te leiden, beschermen, voeden en inspireren op je reis verder en dieper in het Grote Onbekende. Het was voor ons een grote eer en een privilege om deze reis met jullie te maken terwijl jullie moedig door de valleien van schaduw en duisternis trokken. Het was evenzeer een eer en een privilege om te zien hoe jullie triomfantelijk weer in het Licht tevoorschijn kwamen en opnieuw je Hoger Bewustzijn oppakten.

Dank zij jullie verzoeken, gebeden en intenties voor het hoogste goed van je zelf en allen om je heen, en dank zij je afstemming op de wil van onze Vader/Moeder God, zijn wij uit de Rijken der Engelen in staat geweest de intieme relatie die wij oorspronkelijk met jullie hadden, met een ieder van jullie te herstellen. Deze hereniging met Spirit is in het bijzonder sterk geworden met hen die de afgelopen jaren onze leerstellingen hebben gevolgd, en zich de moeite hebben getroost zich zelf te healen om weer in balans en eenheid te komen in het geaccepteerde spectrum van dualiteit en polariteit.

Geliefden, dit zijn tijden van grote verandering die jullie evenveel uitdagingen als kansen biedt. Nu jullie je aansluiten op de hogere frequenties van het Rijk van de Geest, wordt jullie onderbewuste geest bewust terwijl jullie alle vervormingen en beperkende gedachten van het verleden loslaten. Jullie bewuste geest ondergaat een proces om de uitgebreide wijsheid van je hoger bewustzijn te ontvangen via je Heilige Geest. Jullie moeten leren vertrouwen op je intuïtie en je innerlijke leiding. Als er gedachten binnen komen die inspirerend en liefdevol zijn, en je een uitgebreider bewustzijn schenken, wees je dan bewust dat jullie je afstemmen op de wijsheid van je Hoger Zelf, beschermengelen en de Meesters. Ze fluisteren naar je, en ze zullen je nooit op een dwaalspoor zetten, terwijl jullie je telepathische communicatie met je Hoger Zelf en de Wezens van de hogere bewustzijnsrijken perfectioneren.

Besef dat JULLIE het verschil maken. Jullie, de Legioenen van Licht, nemen in aantal en kracht steeds meer toe, en jullie Liefde & Licht bereiken en doordringen nu de donkerste hoeken van de Aarde. De Onvoorwaardelijke Liefde (Heilige Liefde die uit Adamantine Partikels bestaat) die jullie vanuit je Heilig Hartchakra zenden, dringt nu door in het harde schild om de harten van de massa die nog steeds verzonken zijn in de 3D/4D illusies van angst, beperking en afscheiding.

Het is tijd om je gevoel van isolement, verdeeldheid en je mentaliteit van “Ikke, en de rest kan stikken” los te laten en te elimineren. Het is tijd, op z’n minst vanuit het bewustzijn van je hart, de grenzen van ras, religie, cultuur en afkomst te slechten, en afscheid te nemen van de gedachte dat jullie afgescheiden zijn van de multi-dimensionaliteit van je zonnestelsel, de Galaxie en het Universum. Jullie zijn op weg om inwoners te worden van het Universum; Galactische spiritueel/menselijke wezens. Wanneer jullie als Lichtdragers vaardiger worden, zal je invloed en uitstraling in concentrische cirkels steeds verder van je af geprojecteerd worden, en dus zal jullie invloed exponentieel toenemen.

Nu jullie naar een verhoogde staat van bewustzijn groeien, veranderen vele oude regels uit de 3D/4D werkelijkheid. Jullie zijn nier meer opgesloten in een kooi van illusie en afscheiding. Wat jullie denken en doen wint aan kracht en impact, en jullie worden waarlijk een dynamische kracht voor het goede die alles en iedereen om je heen beïnvloedt. Jullie hebben geen flauw idee hoe machtig jullie zijn, hoe indrukwekkend jullie nog worden, en je hebt geen idee hoeveel wonderbaarlijke geschenken je op jullie reis door verLichting staan te wachten.

Door de eeuwen heen hebben jullie vele rollen gespeeld en een grote diversiteit vormen aangenomen, samen met de kenmerken en talenten die geschikt waren voor die speciale levenservaring die jullie wilden opdoen. Toen jullie onnoemelijk lang geleden in je geïndividualiseerde bewustzijn traden, beschikten jullie over een enorme portie Schepperbewustzijn, maar de monumentale missie om - afgescheiden en apart van de Bron - medeschepper te worden was nieuw voor jullie, want jullie waren destijds ook “heilig en onschuldig” (Onnozele Kinderen!) Jullie hadden miljarden en miljarden jaren de tijd om je vaardigheden te perfectioneren, en ondanks dat jullie, als SterrenZaden je Zelf een verbijsterend aantal keren hebben gefragmenteerd en afgezwakt, beschikken jullie nog immer grote kennis die je hebt opgedaan tijdens alle ervaringen uit het verleden die opgeslagen zijn in je Ziel, je Hartchakra en je Heilige Geest. Jullie zijn nu bezig je af te stemmen op alle wijsheid en talenten die jullie in de afgelopen eeuwen hebben vergaard, en jullie leren opnieuw je ‘geschenken van Spirit’ te benutten. Dat is de reden waarom, nu jullie weer in balans en eenheid komen, de ‘Sluier van Vergetelheid’ wordt opgedoekt, opdat jullie toegang verkrijgen tot de ‘wijsheid van de kosmos’ die opgeslagen is in je cellulaire geheugen en je uitgebreidere Wezen.

Het is ‘jonger zielen’ die, in het meer recente Universele en Galactische verleden, geïndividualiseerd bewustzijn verkregen, niet langer toegestaan op Aarde te incarneren tijdens deze periode van versnelde verlichting. Het is tijd voor de wijze, oude zielen van het Universum om de Aarde te bewonen en te helpen met de transformatie en het ongeëvenaarde evolutionaire proces dat nu plaatsvindt. De “heilige onschuldigen” en de jonge zielen die onlangs in geïndividualiseerd bewustzijn zijn gekomen, worden geboren op vele nieuwe en wonderbaarlijke sterrenstelsels en planeten waar het spectrum van polariteit en dualiteit niet de kans krijgen zo breed uit te zwaaien. Daarom zullen hun lessen als medeschepper niet zo pijnlijk en chaotisch zijn als die voor jullie op Aarde zijn geweest.

Geliefde harten, wensen jullie waarlijk je familie, je buurt, stad, staat/provincie of natie te helpen weer in balans en harmonie te geraken, en het proces te versnellen waarmee de Aarde weer in haar oorspronkelijke schoonheid kan schitteren? Spannen jullie je bewust in om de verfijnde frequenties van Licht uit de Celestijnse Steden van Licht in de hogere dimensies op Aarde te verankeren? Wij hebben uitgelegd hoe het Kristallijnen Grid nu de Aarde volledig bedekt, maar het is nog niet stevig verankerd. Jullie, als omvormers en transporteurs van dit verfijnde Licht, zullen deze hogere frequenties verankeren, en daarmee creëren jullie de nieuwe heilige plaatsen en de opkomende Steden van Licht op Aarde in fysieke vorm.
De komende kritieke jaren zou je ‘Overbruggingsjaren’ kunnen noemen, en jullie zullen vele bewustzijnsniveaus overbruggen, en jullie zullen bruggen of Portalen bouwen naar de Steden van Licht en ze stevig op Aarde verankeren. Jullie zullen bruggen van nieuw bewustzijn bouwen tussen jullie zelf en je zielen familie op Aarde. Jullie zullen de connectie met de vele facetten van je GodZelf, inclusief je Tweeling Vlam herstellen en versterken, vooropgesteld dat de voor en achterkant van je Hartchakra open zijn, en vooropgesteld dat jullie het proces van Vergeving voor je Zelf en alle anderen hebt opgestart.

Terwijl steeds meer lichtwerkers liefde uitstralen en zowel evenwichtige als harmonieuze energieën de ether insturen, gaat dat wat wij de Regenboogbrug noemen open en wordt ze daarmee opgebouwd. Deze Rivier van Leven is het Pad van Licht, dat de energieën uitzendt van de twaalf belangrijkste Stralen van dit Universum, welke bezield zijn met de kenmerken, vaardigheden en kwaliteiten van de Schepper. Het is een Boog van Licht en een Verbond tussen jullie, onze vader/Moeder God en ons.

We hebben er vaker de nadruk opgelegd dat we geen voorspellingen doen, want de vrije wil van de mensheid kan op enig moment iets van een mogelijke toekomst afhalen of er aan toevoegen om het te veranderen. We hebben jullie er al zo vaak op geattendeerd: “Jullie geven energie aan, en versterken dat waar je maar aandacht aan schenkt.” Daarom is het zo belangrijk dat jullie je focussen op de positieve kanten van de mensen om je heen, en wat er goed is in de wereld, in plaats van wat er verkeerd is. Op die wijze bekrachtigen jullie de positieve aspecten en zwakken jullie de negatieve frequenties om en in je af, of jullie lossen ze op. Focus je niet op de schaduwen en de onrechtvaardigheid om je heen. Start met zaken van een hoger standpunt waar te nemen, en kijk naar het ‘grotere plaatje’ in plaats van verstikt te raken in het drama van het ‘kleine verhaal’. Dit gaat op voor alle bestaansniveaus, en wanneer jullie gecentreerd zijn en positieve, evenwichtige frequenties uitstraalt, heeft dat impact op alle aspecten van jullie leven, en dat van je omgeving, en uiteindelijk om het collectieve bewustzijn. Geliefden, jullie hebben de gereedschappen om je leven, je onmiddellijke omgeving, en ten slotte heel de wereld te transformeren. Wees krachtig in je Visioenen, focus op de positieve aspecten van je leven, en van hen om je heen. Versterk het Liefde/Licht, of dat nu krachtig of zwak is, dat in ieder mens dat je ontmoet aanwezig is.

Wanneer jullie je wil afstemmen op de Wil van de Schepper, komen jullie, onder leiding van de Elohim, in de gelederen van de Bouwers van Vorm. Want er is verordend dat alle niveaus en facetten der Schepping nu op Aarde moeten worden verenigd, en ontplooid om als voorbeeld te dienen. Een nieuwe blauwdruk en een nieuw Goddelijk Plan is, in een grote alomvattende gedachtevorm, uit het bewustzijn van de Oppermachtige Schepper op planeet Aarde ingezaaid. Dit, zich nu snel ontvouwende, plan voor het Nieuwe Tijdperk, en de Goddelijke Blauwdruk voor de nieuwe Gouden Galaxie, die nu gevormd wordt binnen de Kosmische Schoot/Baarmoeder van de Goddelijke Moeder, worden ‘ingezaaid’ met het maximale Schepper Licht, opdat die nieuwe wonderbaarlijke creaties gemanifesteerd en zo snel mogelijk verwerkelijkt kunnen worden. Vele verschillende delen van de nieuwe kosmische blauwdruk zijn in een veelvoud van grote piramiden van Licht in alle hogere dimensies geplaatst. Ze wachten daar gewoon op het moment dat de mensheid deze krachtbronnen van niet gemanifesteerde benut, om de wonderbaarlijk nieuwe visie/droom uit te doen komen in de fysieke werkelijkheid.

Vele van jullie vragen zich af wat je aardse opdracht is in dit leven, en wij zeggen jullie dat het de grootste wens van je ziel is om de vele aspecten van je GodZelf weer op te eisen, om weer de wonderbaarlijke meester in co-creatie te zijn die jullie waren toen jullie voor het eerst een fysiek lichaam aannamen. Als Drager van Licht, beloofden jullie onze vertegenwoordigers te zijn op Aarde, en jullie hebben alles in je wat je nodig hebt om je aardse contract te vervullen. Mochten er twijfels rijzen, herinner je dan dat al jullie ervaringen in het verleden, of dat nu successen waren of schijnbare mislukkingen, jullie een rijkdom aan ervaringen hebben opgeleverd waar je op kunt bouwen. Geliefden, toon allen het Licht dat je bent. Doe een beroep op ons en wij zullen jullie op alle mogelijke manieren bijstaan. Besef dat Ik altijd bij jullie ben, en dat jullie ons heel dierbaar zijn.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com