Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - November 2007

* LM-11-2007 : "De Toekomst lonkt. Zijn jullie bereid? "

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, sinds mensenheugenis komt er altijd een stortvloed van voorspellingen op gang als de Winden der Verandering op Aarde waaien. De meeste hiervan zijn scenario's waarin hel en verdoemenis de boventoon voeren. Laat ons jullie verzekeren, geliefden, dat de toekomst in jullie handen is, en jullie 'schrijven' je eigen toekomst, en daarmee ook die van de wereld. Weet je, oorlog en geweld zullen nog een wijle op Aarde voortgaan voordat ze zullen afnemen. En om de healing en de balans van de Aarde middels de krachten der natuur te bevorderen, zullen er zich ook extreme weerspatronen en andere natuurrampen voordoen. Dit gebeurt om ons collectieve bewustzijn er op te wijzen wat er nodig gecorrigeerd moet worden. Jullie beschikken nochtans over de nodige 'handvatten' om centra van Licht, Vrede, Harmonie en Veiligheid te creëren, waar je ook bent. Wij hebben jullie de instrumenten hiervoor geschonken en alle componenten zijn er. Het enige wat jullie, als Legioenen van Licht, rest is in actie komen. Het is een onvoorstelbare eer dat jullie ooit de kans hebben gekregen om toegang te krijgen tot de Steden van Licht in de hogere dimensies, en je op die manier te verbinden met de Grote Wezens uit gans het Omniversum. Daarmee zullen jullie het proces op gang brengen dat de Rivier van Liefde/Licht laat stromen, deze vloeit voort uit het Hoge Hartchakra van de Oppermachtige Schepper en bevat de pure Bron energie van Al dat Is. Deze 'Bouwstenen der Schepping' zijn nu beschikbaar voor de mensheid via de Steden van Licht in het Universum. Met jullie deelname en intentie zullen deze transformerende Lichtfrequenties in jullie 5D Lichtpiramides gaan stromen, en vervolgens via jullie diep de Aarde in om daarna de hele wereld in te stromen. Op die manier zullen jullie en je collega Licht Dragers de hogere frequentie energie van transformatie binnen het kristallijnen Grid stevig aarden, waarmee vortexen gecreëerd worden die nieuwe Scheppingszaden bevatten voor het komende tijdperk. Er is, nu steeds meer dierbare zielen hun rol als actieve triggers van verandering oppakken, al een frisse wind van verandering op Aarde voelbaar. Het is tijd dat de massa's hun spirituele macht weer op eisen, en niet langer anderen de toekomst te laten bepalen in het voordeel van een minderheid, in plaats van het grote geheel der mensheid.

In de komende jaren zullen jullie zien dat wetenschap en spiritualiteit regelmatig dezelfde concepten van verhoogd bewustzijn bevestigen/delen. Nu steeds meer ontwaakte zielen vaardig worden in het manifesteren van hun dromen, zullen wetenschappers en zakenmensen dit ook ontdekken en hun voordeel doen met wat ze de New Age methode hebben genoemd. Het zal echter niet werken voordat de universele wetten worden toegepast, want de tijd van andermans energie aftappen/stelen is nagenoeg voorbij. Zaken doen met een integriteit die iedereen dient zal floreren. Steeds meer zakelijke ondernemingen zullen falen, want de massa zal steeds beter afgestemd zijn op frequenties van harmonie of dissonantie, en zal geen zaken doen met bedrijven die op een twijfelachtig terrein functioneren.

De aandacht van de massa's in beschaafde/geïndustrialiseerde landen zal nog immer gefocust zijn op elektronische snufjes van mechanische aard, die het gebruik van hun lineaire analytisch/mentale linkerhersenhelft impliceren. De wens om aan de werkelijkheid te ontsnappen is buitensporig hoog onder de meeste samenlevingen, en het is behoorlijk schadelijk voor de jongeren. Er zullen zich meer hartproblemen, en meer neurale stoornissen voordoen op jongere leeftijd, totdat er een massaal besef komt voor het feit dat men gedragspatronen moet veranderen, wil de mensheid met succes de overgang naar het tijdperk van verhoogd bewustzijn ervaren met een minimum aan stress en spanning.

Je afstemmen op de natuur zal meer nadruk krijgen, het koesteren van de ecologie van de Aarde zal aan populariteit winnen en een aandachtspunt voor vele Lichtwerkers worden. Afstemmen op de Aarde en haar welzijn is een vitaal deel van het transformatie proces dat nu plaatsvindt.

Lieverds, als jullie even in overweging willen nemen hoe de wereld de laatste honderd jaar is veranderd, en dat met 1000 vermenigvuldigen, krijgen jullie enig idee hoe radicaal de Aarde en de mensheid in het volgende millennium zullen veranderen. Met dat in gedachten, vragen wij jullie om gefocust en gecentreerd te blijven in het Hier & Nu, want dat is de enige tijd waarvan je zeker kunt zijn. Als jullie, met zuivere intenties, in je Hoge Hart gecentreerd blijven, zal dat perfecte momenten creëren die constructief en in toenemende mate een wonderbaarlijk harmonieuze omgeving zullen scheppen waarin alle goede en mooie dingen mogelijk zijn.

Een van de prachtigste geschenken die jullie, als je op het pad van verlichting reist, kunnen ontvangen is de afstemming op de zegeningen van de hogere dimensies. Als jullie dat doel eenmaal hebben bereikt, zullen jullie het altijd weer willen vinden, want je hebt dan een glimp gezien van je ware staat van Zijn.

Geliefden, terwijl jullie steeds meer Adamantine Partikels van God Bewustzijn in je Hoge Hart integreren, zullen jullie deze staat van 'gelukzaligheid' ook meer gaan ervaren. Jullie zullen de volledigheid en de grootse macht van Liefde ervaren, en soms zullen jullie het gevoel hebben alsof je hart overvloeit van het Goddelijke Levens Elixer. Jullie kunnen je afstemmen op de 'Rijken van Gelukzaligheid' als je mediteert, zeker als je dat doet binnen je Piramide van Licht. Toch dien je ernaar te streven om dat gevoel van verrukking in het dagelijkse leven vast te houden. Dat wordt bedoeld met: “Op de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn…” Visualiseer de beschermengel die op je schouder zit, terwijl je jouw dagelijkse taken vervuld, en blijf gecentreerd in je Hoge Hart, opdat jullie je voortdurend bewust zijn van de Godsvonk van Licht binnen in je. Zodra jullie dat voor elkaar krijgen, zijn jullie er ook klaar voor je eigen Hemel op Aarde te scheppen. Lieverds, jullie zijn medescheppers van de toekomst, en daarom, dienen jullie je nieuwe realiteit te schrijven/ontwerpen en heel duidelijk definiëren wat je in de toekomst wilt ervaren. Wat is jullie Passie? Wat zijn je diepste, brandende verlangens? Als jullie je stoutste dromen konden manifesteren, hoe zouden ze er dan uitzien? Hoe zouden jullie je ZelfMeesterschap voor het hoogste goed van allen, inclusief jullie zelf, tot expressie willen brengen? Jullie dienen wel deze vragen te beantwoorden als je voort wilt gaan. Activeer de antwoorden met je liefdesenergie en breng het maximale spectrum van Schepper Licht; dat wat wij de Adamantine Partikels noemen, of het magische Elixer van Leven en gans de Schepping tot uitdrukking.

Als jullie onze lessen hebben gevolgd, weten jullie dat er nu enorme proporties van epidemische omvang op Aarde werkzaam zijn. Mensen van elk ras, elk land en uit alle lagen van de bevolking vinden het leven dat ze nu leiden ontluisterend. Zij die nog altijd doordrongen zijn van de illusie van de 3D/4D werkelijkheid lijden nog steeds door gebrek, onderdrukking, angst en een gevoel van hopeloosheid. Of ze hebben, als ze geleerd hebben de universele wetten van manifestatie efficiënt te gebruiken, een werkelijkheid gecreëerd van materiële rijkdom. De laatste categorie is vaak uitgeput en zoekt nog steeds verwoed iets of iemand in hun uiterlijke wereld die hen een gevoel van vreugde en welzijn van binnen kan schenken, of een bijdrage kan leveren om de ware bedoeling van het Leven te ontdekken…

Wat is er gebeurd waardoor dit werd veroorzaakt, want deze situaties hebben al duizenden jaren op Aarde bestaan? De welgestelde en de arme mensen hebben in een wereld vol illusie geleefd, en nagenoeg nooit hun hartenwens vervuld, wat dat ook moge zijn… Het verschil is dat het Goddelijk Plan een volgende fase van de menselijke evolutie in is gegaan waarmee jullie ziel nu een effectief aandeel heeft in je levenservaringen, of jullie je dat nu bewust zijn of niet. Er was een speciale voorwaarde waarmee een ieder van jullie akkoord ging voordat je werd toegestaan in dit leven te incarneren. Die voorwaarde was dat jullie je beschermengelen toestemming gaven jullie Vrije Wil aan de wilgen te hangen als het tijd was je op het pad van bewustzijn te duwen. Vele van jullie kunnen zich herinneren wanneer dat gebeurde, omdat het maar al te vaak een onplezierige ervaring was, en je leven een ingrijpende verandering onderging na dat voorval. Voor vele van jullie gebeurde het diverse keren, maar als je hebt geluisterd en de oproep hebt beantwoord, is je leven drastisch ten goede gekeerd.

Wanneer jullie het pad van Ascensie en zelf bewustzijn gaan, kan het lijken alsof je een donkere nacht van je ziel ervaart. Maar als jullie je lessen goed integreren, zullen jullie rechtvaardigheid zien in de testen en beproevingen die je moest ondervinden, want ze hebben jullie geholpen de regisseur van je eigen toekomst te worden terwijl je op het pad van zelfmeesterschap wordt gezet. Het ZieleZelf spoort iedereen in minder of meerdere mate aan in een poging de aandacht van iedere ziel te verkrijgen. Niemand kan, zwalkend langs de lijn, de status-quo handhaven en de oproep tot ontwaken blijven negeren. Jullie moeten ofwel groeien en ascenderen of dieper in chaos en beperking wegzakken…

Er zijn vele redenen waarom zo weinig mensen hun passie hebben gevonden en ernaar leven, en deze toestand is wijd verspreid in zowel spirituele groepen als bij de massa's. Vaak is de reden hiervan dat mensen buiten zich zelf zoeken naar een gevoel van zelfwaardering en bevrediging. Het is altijd gemakkelijker om buiten je zelf te zoeken dan diep naar binnen te gaan om het proces van zelfontdekking en zelfverbetering om gang te brengen. Er zijn er die denken: “Had ik maar een andere partner, of een andere baan.” Of: “ Woonde ik maar in een prettiger omgeving, en zag ik er maar beter uit. Als ik de verplichtingen die ik nu heb kwijt was, zou ik mijn passie verwerkelijken en het leven zou dan vreugdevol en vervullend zijn…” Wij benadrukken maar weer dat transformatie van binnen uit begint en langzaam naar buiten straalt, de hele wereld in. Er moet een innerlijke evaluatie en een zuivering zijn, en een ieder moet een stevige, solide fundering leggen als ze een wereld willen scheppen van overvloed, schoonheid, vrede en harmonie.

We hebben vaak genoeg beweerd dat om passie en doel in je leven te brengen, jullie eerst die zaken moet elimineren die je geen vreugde of bevrediging geven. Er bestaat een stap voor stap proces en elke stap is in onze vorige boodschappen uitgelegd. Jullie moeten de universele wetten van manifestatie leren om duidelijk de toekomst die je wenst te manifesteren. We hebben alsmaar weer gezegd: “HEAL HET VERLEDEN. SCHRIJF JE TOEKOMST. LEEF IN HET HEDEN.”  

Het is belangrijk dat jullie niet weglopen van niet afgemaakte zaken, maar in je huidige levensomstandigheden blijft, terwijl je besluit wat je passie is, of wat de volgende stap naar zelfbewustzijn is. Jullie moeten zaken die zich nu afspelen opruimen. Met andere woorden, als je huiselijk leven een chaos is, of als je ontevreden bent met je baan, is er innerlijk werk aan de winkel voordat je harmonie en balans in de uiterlijke wereld kunt manifesteren. Maak de inventaris op en doe moeite om te ontdekken welke lessen er uit elke situatie zijn te leren. Neem de moeite om het beste in iedereen te zien, en streef er voortdurend naar je gedragspatronen aan te passen. Ieder mens waar je mee te maken krijgt, en elke situatie waar je dagelijks mee wordt geconfronteerd, bevat een les die geleerd dient te worden.

Het ergste dat iedereen ervan weerhoudt zelfmeesterschap te verkrijgen, en de schoonheid, overvloed, vreugde, vrede en harmonie die ieders geboorterecht is weer op te eisen is angst. Angst om te falen, angst voor het onbekende, angst voor succes en angst om je huidige gezapige leven te verlaten.

We hebben al eerder gezegd dat jullie 'aardse contract is vervuld' en dat geldt voor elke ziel op Aarde! We hebben gezegd dat het Goddelijk Plan naar een volgend dimensionaal niveau is opgeschoven, en dat impliceert dat iedereen voort moet gaan op de spiraal van Ascensie. Dit houdt tevens in dat elk mens op Aarde de kans krijgt een nieuw Galactisch Contract te tekenen. Dus regisseer je toekomst of je toekomst wordt voor je gekozen, en die zal niet zo opwindend en van potentiëlen/mogelijkheden vervuld zijn. Elk mens moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen verleden, heden en toekomst. Het begrip 'Ken u Zelve' is nu voor iedereen belangrijker dan ooit.

Vele dierbare zielen met grote mogelijkheden saboteren voortdurend zelf hun inspanningen, omdat ze diep van binnen zich niet goed genoeg achten, en nog steeds de angst om te falen herbergen. Elke sport op de ladder van Ascensie moet genomen worden, en de lessen of energie die ermee gepaard gaan moeten aangekeken en overwonnen worden. Dan dien je de wijsheid van die lessen te integreren. Dat is de weg naar ZelfMeesterschap!

Terwijl jullie dieper in balans en eenheid komen met je ZELF, zullen je gidsen en leraren liefdevol de weg voor je openen, en je bestemming en passie zullen geopenbaard worden, maar pas als je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van je dromen. Leer de Middenweg te bewandelen en weer in je centrum te komen, waarbij je frequenties van vrede, balans en harmonie uitstraalt, waarna deze harmonieuze trillingen in nog grotere mate naar jullie terugkeren…  

· Als jullie in elke uitdaging een gelegenheid zien om te groeien… · Als jullie branden van verlangen om een taak te vervullen, en je door niets of niemand laten stoppen… · Als jullie duidelijk, kort en bondig je droom in je Piramide van Liefde/Licht hebben gezet, en om de hoogste uitkomst hebben gevraagd voor allen… · Als jullie de kennis/wijsheid hebben verkregen, en een stevig fundament hebben gelegd voor je dromen… · Als jullie vastberaden en zelfverzekerd je doel benaderen, zullen jullie je passie vinden en je passie leven.   Houd je aan dit stappenplan, en wij kunnen jullie verzekeren dat jullie succes zullen hebben. Er vindt een grootse festiviteit plaats in de hogere rijken terwijl wij ons erop voorbereiden jullie, dappere meesters/avatars van de toekomst weer in ons midden welkom te heten. Weet dat wij altijd nabij zijn om je te leiden en te inspireren. Wij zenden jullie de eeuwige liefde van onze Vader/Moeder God.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com