Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael -

Juni 2010 * LM-06-2010

Vitamine D - De Licht-Vitamine

Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman

Lieve vrienden, ik begin de boodschap van deze maand met een toelichting. De afgelopen drie of vier maanden hadden een verbazingwekkend aantal mensen die ik persoonlijk ken, een behoorlijk tekort aan Vitamine D na een routinematige bloedtest. Verscheidene mensen hadden zo'n tekort dat hen 50,000 IU's per maand werd gegeven om hun Vitamine D niveau's weer op peil te krijgen. Waarom is Vitamine D zo belangrijk en wat doet het voor het lichaam? Hieronder heb ik een citaat van internet geplaatst van Marcelle Pick, OB/GYN:

ďDeze essentiŽle bouwstof wordt een vitamine genoemd, maar Vitamine D in voedsel is feitelijk een inleidend hormoon Ė de bouwsteen van een krachtig steroÔde hormoon in je lichaam calcitriol genaamd. Het is al jaren bekend dat Vitamine D essentieel is voor de gezondheid van je botten en tanden, maar een dieper inzicht in D's grotere rol voor onze gezondheid is vrij nieuw. Vitamine D werkt samen met andere bouwstoffen en hormonen: het ondersteunt de opname en metabolisme van belangrijke mineralen (met name calcium en fosfor in het bloed en de botten). Het reguleert normale celdeling en Ėgroei (b.v. preventie van kanker). Het bevordert insuline-gevoeligheid en de regulatie van bloedsuiker (insuline-afscheiding). Tevens hebben studies duidelijke verbanden getoond tussen Vitamine D-tekort en zwaarlijvigheid, insuline-weerstand, hartziekte, bepaalde vormen van kanker en depressie. Je lichaam kan uit zichzelf geen Vitamine D aanmaken; het is echter zodanig ontworpen dat het het aanmaakt middels blootstelling aan de zon. Ik test nu al mijn patiŽnten en kwam er tot mijn verbazing achter dat meer dan 85% een tekort hebben aan Vitamine D.

In theorie kun je een ruime hoeveelheid Vitamine D aanmaken met slechts enkele uren in de zon Ė vooropgesteld dat de UVB-stralen sterk genoeg zijn. Je kunt het ook binnen krijgen middels voedsel, en veel voedingsmiddelen zijn versterkt met Vitamine D, maar de waarheid is dat we gewoon niet voldoende krijgen, waardoor velen van ons bij lange na geen veilige hoeveelheid produceren.Ē

Dr. Pick stelt verder dat studies hebben aangetoond dat volwassenen 3000 tot 5000 IU per dag nodig hebben, en anderen adviseren zelfs nog meer. Raadpleeg echter je huisarts† om vast te stellen welke dosis voor jou de beste is. Voor het volledige artikel kun je op deze website kijken:

www.womentowomen.com/healthynutrition /vitaminD

AARTSENGEL MICHAňL:

Geliefde meesters, het is algemeen bekend dat de zon zijn levengevende kracht overbrengt middels zijn stralen. In oude tijden werd de zon ten onrechte gezien als God en kreeg hij de naam Ra; echter, een hoger ontwikkelde groep van wijze wezens begon de Ene God te aanbidden in plaats van een grote verscheidenheid van goden. Het is ook waar dat er geen leven op Aarde zou zijn zonder de elektromagnetische straling van de zon, want de zon van het zonnestelsel die je aan de hemel ziet, geeft de levengevende warmte en licht die noodzakelijk zijn om het leven op Aarde te dragen. Wat je echter niet ziet, en waarvan de meesten zich niet bewust zijn, is dat er een Centrale Zon is boven en achter iedere zichtbare zon die een veel hogere dimensionale frequentie heeft, en daardoor niet zichtbaar is met de middelen waarover de mensen in deze tijd beschikken. De zon is het thuis van de Goddelijke Ouders van jullie Zonnestelsel. Deze bollen van Goddelijk Licht zijn koel, aangenaam en glorieuzer dan je je ooit kunt voorstellen. Want zij zijn waar alle prachtige, grote stralende facetten van de Schepper verblijven, en het is hun taak om de Primaire Levenskrachtsubstantie en/of het volle spectrum van Metatronisch Licht uit te stralen naar alle zonnestelsels en hun planeten, inclusief de Aarde. Deze prachtige nakomelingen van de Schepper waren een van de eersten die voortkwamen uit het hartcentrum van de Opperste Schepper, en zij werden waardig bevonden om wachters te worden van alle universa, melkwegen, sterrenstelsels en planeten. Hetzelfde geldt voor alle zonnestelsels, melkwegen en universa in de ganze Schepping. Dit is een zeer complex proces, en we zullen nu niet dieper op dit onderwerp ingaan. Wat we jullie willen vertellen is dat jullie zon veel meer geeft dan de warmte en het licht waarvan jullie je bewust zijn.

Tot het midden van de 20e eeuw werkten mensen overal in de wereld de hele dag buiten in de zon en gebruikten geen zonnescherm en achtten de stralen van de zon niet schadelijk. Zij droegen hoeden en sommigen bedekten hun armen, maar het was noodzakelijk en niet schadelijk geacht om vele uren door te brengen in de zon. Geleidelijk aan werd de ozonlaag aangetast door vervuiling en is daardoor niet meer zo dik als vroeger, waardoor meer ultraviolette stralen van de zon de Aarde en de mensheid kunnen bereiken. Sindsdien zijn de schadelijke effecten van de zon zozeer benadrukt dat de meeste mensen de vele voordelen zijn vergeten van blootstelling aan de zon. Het adverteren van zonnefilter-producten is zeer effectief geweest, en de meeste mensen gaan zonder het gebruik van deze producten niet naar buiten, ongeacht de tijd die zij buiten willen doorbrengen. Onthoud, de stralen van de zon zijn nog steeds veilig en van grote waarde in de vroege ochtenduren tot 10:00, en na 15:00 of 16:00 in de middag gedurende de zomer. Ten minste vijftien minuten per dag meerdere malen per week is voldoende om je een Lichtbad te geven van de heilzame stralen van de zon. Ook zijn de stralen van de zon in de winter minder sterk en kan blootstelling wat langer duren.

Wat wij jullie hebben gegeven is informatie over het belang van de zon voor het welzijn van het fysieke lichaam; wij willen echter ook benadrukken dat dit fenomeen duidelijk maakt hoe misplaatst veel van de concepten binnen de collectieve bewustzijnsgeloofstructuren zijn geworden, en hoe deze misvattingen de mensheid op veel verschillende manieren beÔnvloeden.

Onthoud geliefden, jullie, die standvastig het pad bewandelen en in staat zijn de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht aan te spreken en te delen met de wereld via jullie liefdevolle intentie, zullen veel meer voordeel hebben van de zon omdat jullie nu in staat zijn om de hogere en nog krachtigere en waardevolle Essentie van de zonnestralen te absorberen. Deze Essentie wordt het volspectrum Metatronische Licht genoemd. Vitamine D is slechts ťťn van de geschenken die de mensheid ontvangt via de stralen van de zon alsook van de Grote Stralen van onze Vader/Moeder God.

Weet dit, geliefden, jullie bevinden je in de laatste fasen van een specifieke periode in de tijd, en jullie hadden allemaal te maken met een uniek systeem van regels. Totale vrije wil werd als een grote gave beschouwd; echter, het werd een grote last toen de mensheid verzonk in het brede spectrum van dualiteit, wat heeft geleid tot veel pijn en lijden. Er was een non-interventie clausule vastgelegd in de regels, en de genoemde tijd voor deze bepaalde fase van de Schepping moest worden uitgespeeld alvorens onze Vader/Moeder God kon zeggen: ďHet is genoeg. Het is tijd om tussenbeide te komen. Er zal een Goddelijke Dispensatie zijn voor diegenen die streven naar Zelf-meesterschap, en de spirituele HiŽrarchie en het Engelenrijk zijn gemachtigd om hulp te verlenen op elke gepaste manier binnen het raamwerk van de Kosmische Wet.Ē Er is de Wet van Gratie nu de hogere frequenties van de Karmische Wet en wil, van nu af aan, gelden voor de opkomende groep van Werelddiennaren alsook de aspiranten en discipelen op het pad van ascensie.

Aangezien dit specifieke tijdperk ten einde komt, zal er een nieuw systeem van regels en wetten komen dat zal gelden voor alle nieuwe Spirituele/Menselijke Wezens. Een nieuwe, grotere cyclus van de Schepping is in wording, en jullie allen die proberen een verenigde staat van bewustzijn te bereiken zullen worden aangewezen als medescheppers van de toekomst. Als een Straal van Goddelijk Licht is het jullie Goddelijke Missie om de grenzen van Godsbewustzijn te verleggen. Het is jullie doel om meesters te worden van de schepping, waarbij jullie de Essentie van de Schepping aanspreken, deze activeren in jullie Heilige Hart en via bepaalde gedachten vanuit jullie Heilige Geest, om de Goddelijke Substantie te kneden tot een oneindige variŽteit van vormen. Zo worden jullie ware verlengstukken van onze Vader/Moeder God.

Jullie, de wegbereiders, zijn de hoop van de toekomst. Jullie leggen de basis voor een nieuwe sociale orde. Het is van vitaal belang dat je de middenweg bewndelt Een Zelfmeester kiest geen partij, noch voor noch tegen de conflicten die tegenwoordig de wereld teisteren. Je persoonlijke macht is het meest effectief als je gecentreerd blijft in je Heilige Hart en je wordt geleid door de wijsheid van je Heilige Geest. Je houding zou altijd die van goede wil moeten zijn, en je uitgangspunt zou het hoogste goed van allen moeten zijn.

Als je actief probeert verlichting te bereiken en streeft terug te keren naar evenwicht en harmonie binnenin, is het belangrijk dat je je bewust wordt van bepaalde karmische beperkingen die je Ziel heeft aanvaard als een leerervaring in dit leven. Er zijn bepaalde beperkingen en voorwaarden die niet kunnen worden veranderd, en de les is deze beleefd te aanvaarden en te streven naar uitmuntendheid binnen het raamwerk van de beperkingen die jou zijn opgelegd, niet als een straf, maar als een gelegenheid om disharmonische energieŽn en gedachtepatronen in evenwicht te brengen. Wij willen echter benadrukken dat deze periode uniek is voor iedere Ziel op Aarde; en ongeacht de omstandigheden waarin je werd geboren, is er een gelegenheid voor grootsheid en een reservoir van kennis en talenten die nodig zijn om Zelfmeesterschap te bereiken. Jullie zijn bestemd om meesters te worden van de schepping, medescheppers met door God gegeven vermogens. De eerste stap is beseffen dat in je DNA het Genius Potentiaal en een breed spectrum van talenten en vermogens zijn vastgelegd. Voordat jullie incarneerden, kozen jullie voor omstandigheden met bepaalde mogelijkheden die beter toegankelijk zijn dan andere. Echter, ondanks dat het volledige skala van je gaven en talenten wordt achtergehouden, heb je het vermogen om ze aan te spreken opdat je ze kunt verwezenlijken, integreren en gebruiken.

Je moet toegang hebben tot de hogere dimensionale niveaus van de hersenen om contact te kunnen maken met je Zielzelf en de Wezens van de hogere rijken. Je hersenen bestaan uit meerdere lagen van bewustzijn. De lagere hersenen en de drie lagere chakra's zijn het domein van 's mensen dierlijke/menselijke bewustzijn. Het is voornamelijk instinctief en betrekt veel informatie van het collectieve bewustzijn van het astrale niveau alsook van het bewustzijn van de Aarde. Overleving en het ego-begeertelichaam beheersen de gedachten/verlangens van de massa, en vormen daardoor het heersende beeld van de realiteit. De focus is gericht op de uiterlijke, materiŽle wereld en op zelfzuchtigheid.

Wanneer je je bewustzijn verplaatst naar het middengebied van de hersenactiviteit, ben je op weg om een spiritueel/menselijk Wezen te worden en wordt je gevoelsaard geleidelijk aan subtieler om het hart- en keelchakra te openen. Een geleidelijk ontwakingsproces vangt aan als je Ziel je naar het pad van bewustzijn stuurt, waarmee de reis van ascensie begint. Een aspirant op het pad moet het astrale niveau doorkruizen en het emotionele/astrale lichaam en de lagere aard (de drie lagere chakra's) leren beheersen, die de weg zullen openen naar de verfijnde frequenties van kosmische waarheid via je Hogere Zelf, gidsen, leraren en engelenhelpers. Zuiverheid in gedachten, woorden en daden met gerichte waarnemingsvermogens zijn belangrijke eigenschappen van een Zelfmeester. Je moet de geest zuiveren van misvormde, negatieve, schadelijke gedachten voordat je een kanaal kunt worden van Licht in de duisternis.

Het is belangrijk dat je begrijpt: naarmate je frequentiepatronen (of Zielslied) verfijnder worden, zullen je houding en bevattingsvermogen zich afstemmen op steeds hogere niveaus van bewustzijn. Je Etherische Lichaam zal eveneens veranderen en reageren op hogere Goddelijke energieŽn. Zelfzuchtigheid ontwikkelt zich geleidelijk aan tot een verlangen om je Goddelijke Missie te vervullen, en dienstbaarheid in groepsverband te aanvaarden.

Als een Verlicht Wezen begin je een brug van bewustzijn terug te bouwen naar de hogere rijken van dit universum. Dit wordt in oude, esoterische leringen het Antakarana genoemd, en tegenwoordig de Regenboogbrug. Om terug te keren naar meesterschap moet je de drie aspecten van je mentale aard leren gebruiken: hersenen Ė geest Ė Ziel. Je moet ook de vervormingen van de onderbewuste geest zuiveren en de bewuste geest afstemmen op je Zielzelf opdat de wijsheid van je Ziel en je Hogere Zelf kan gaan stromen door je vier lagerlichamelijke systemen. Onthoud, elk atoom en je hele fysieke Wezen heeft bewustzijn; zij moeten worden verlicht en worden afgestemd op de hogere frequentiepatronen van ascensie. Jullie bestaan uit Goddelijke Essentie. Jullie zijn een Vonk/Fragment van de Opperste Schepper. Jullie hebben latente vermogens die moeten worden ontwikkeld. Het is hoog nodig dat de mensheid zijn Spirituele geheugen opfrist en zijn vermogens van een Meester van Licht ontwikkelt.

Het Antakarana bestaat uit zijstromen, of stromen van Licht die uiteindelijk de verbindingen zullen versterken en vergroten tussen de vele facetten van het Zelf en je Goddelijke Zelf / IK BEN Aanwezigheid. Deze stromen van Licht hebben bewustzijn en zij bevatten de intelligentie van de meerdere lagen van het Zelf die in de hogere Rijken verblijven. Zoals wij jullie hebben verteld wordt jullie onderbewustzijn bewust, en opent je bewuste geest zich voor de wijsheid van je Bovenbewuste geest die de mysteries van het universum bevat.

Geliefden, wij zien het Licht groter en krachtiger worden op verschillende plaatsen in de wereld. Wij zien ook dat jullie straling en invloed toeneemt, en jullie hebben een positieve invloed op meer levens dan ooit tevoren. Jullie moeten gecentreerd blijven in het hart en gefocust blijven op de ziel nu de chaos en angst toenemen en zich verspreiden over de planeet. Wij hebben onze krachten nu verenigd en zullen altijd onoverwinnelijk zijn, want wij vervullen een Goddelijk mandaat van onze Vader/Moeder God. Eeuwige liefde, bescherming en zegeningen komen jullie toe, nu en voor altijd

IK BEN Aartsengel MichaŽl

© 2010 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2009 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com