Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Juni 2008

* LM-6-2008 : "MER-KI-VAH * Je Ascenderende Voertuig van Licht"

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, toen jullie voor het eerst jullie Geest integreerden in een lichamelijke vorm, herinneren jullie je hoe jullie het Gouden Licht der Schepping en jullie Heilige Geest gebruikten om een veelvoud van prachtige dingen te manifesteren? Jullie beleefden veel vreugde in de fysieke wereld, echter, na veel pogingen en veel druk van degenen om je heen, begonnen jullie aan jezelf te twijfelen. Eens te meer is het voor jullie tijd om die prachtige gaven terug te winnen, geliefde harten. Luister naar het gefluister van jullie Hogere Zelf, en focus op datgene wat harmonieus, liefdevol en heilzaam is voor allen. Stijg boven de conflicten of vervormingen uit waarmee jullie te maken krijgen en zie ze als een kans om te groeien in Zielenkracht en -wijsheid. Wanneer de turbulentie en chaos toeneemt, moeten jullie gecentreerd blijven in jullie Heilige Hart, en moeten jullie gedisciplineerd blijven en gefocust op jullie visie voor de toekomst via de wijsheid van jullie Heilige Geest. Dat is de weg van een meester.

Jullie hebben allemaal duizenden levens gehad, in dit en andere zonnestelsels en realiteiten, in een grote verscheidenheid van fysieke en etherische vormen. Veel eenvoudige levens en veel grote ervaringen waarbij jullie je talenten en vermogens volledig benutten. Dit is voor jullie allemaal een leven om in evenwicht te komen waarbij jullie proberen om alle facetten van jullie Zijn samen te brengen. Zie hoe jullie overspoeld worden met miljoenen fonkelende diamanten kristallen deeltjes van Schepper-Licht die gedoceerd in jullie fysieke voertuig komen via het etherische replica van jullie lichaam dat in jullie persoonlijke piramide in de vijfde dimensie verblijft. Word een waarnemer van het proces wanneer langzaam maar zeker alle imperfecties die jullie hebben voortgebracht, zowel in jullie lichaam als in jullie persoonlijke wereld, geleidelijk aan worden getransmuteerd tot hogere harmonieuze frequenties van schoonheid en vrede, vrij van stress en beperking.

Wanneer twijfel opkomt, geliefden, weet dan dat jullie veel kennis hebben opgedaan door fouten van het verleden, en met de wijsheid die jullie hebben verkregen kunnen jullie nu degenen helpen op het pad van ascensie achter jullie. Vertrouw jullie innerlijke leiding en jullie zullen niet verdwalen. Wij proberen jullie te helpen herinneren aan jullie grootsheid en duidelijk te maken dat wat wij van jullie vragen jullie al vaak hebben volbracht. Naarmate je energieveld groter en krachtiger wordt en verder reikt zul je samen met alle andere Lichtwerkers over de wereld een verenigde kracht worden die niet zal worden genegeerd, een kracht voor transformatie en verandering van de hoogste orde. Heb een open visie. Zie wat goed is in jullie wereld en versterk Liefde/Licht dat in ieder persoon aanwezig is die je ontmoet. Richt je niet op de schaduwen of de chaos om je heen, want alles waar je je aandacht op richt zul je vergroten. Jij, het Sterrenzaad, wat betekent dat je door dit universum hebt gereisd als een bewuste Vonk van de Goddelijke Geest, hebt vele unieke werelden helpen creŽren. Je hebt ook aeonen van tijd doorgebracht met het ervaren van wat je hebt helpen creŽren, want dat is een onveranderlijke wet van het universum.

Het is van groot belang dat jullie in ieder geval een idee hebben van het grootse en complexe Goddelijke Plan dat zich stap voor stap ontvouwt om ervoor te zorgen dat het ascensieproces voor de mensheid en de Aarde zal worden volbracht zoals is bepaald. Jullie, de voorhoede, hebben belangrijke rollen te vervullen, en wij openbaren zoveel van het Plan als jullie kunnen bevatten en implementeren. Wij zullen jullie nu vertellen over een ander belangrijk facet van het ascensieproces. Net zoals jullie werden begeleid en zekerheden werden geÔmplementeerd in het descensieproces, geldt dat nu ook voor het ascensieproces dat nu in volle gang is.

HET MER-KA-BA

'Mer', 'Ka' en 'Ba' zijn Egyptische woorden waarbij MER=LICHT, KA=GEEST, en BA=LICHAAM. Deze achtpuntige Ster-TetraŽder is jullie persoonlijke voertuig van Licht en was gecreŽerd toen jullie afdaalden naar de lagere dimensies en uiteindelijk devolueerden tot een menselijke vorm. Het zou het descenderende voertuig van Licht kunnen worden genoemd. Uiteindelijk scheidden de twee driehoeken zich waarbij de punt van elke driehoek samenvalt met het derde oog om een diamant te creŽren: ĄEen MER-KA-BA is een omgekeerd roterend veld van Licht dat zowel de Geest als het lichaam beÔnvloedt.ď De twee verenigde driehoeken vertegenwoordigen de ingedaalde ziel en jullie Godstraal-Zelf dat jullie Licht-lichaam herschept. Het is een levend veld van Licht dat gedurende de eeuwen is afgezwakt doordat jullie steeds verder in de dichtheid afzakten. Vroeger had een gezond draaiend MER-KA-BA-veld op Aarde een diameter van zo'n 15 tot 18 meter. Het is een voertuig dat jullie Geest en lichaam van de ene realiteit of dimensie naar een andere kan brengen. Het is een interdimensionaal voertuig van Licht. In het begin stroomde pranische energie, of het Levende Licht gevuld met Adamanten Deeltjes van Schepper-Licht door de Pijnappelklier (Epifyse) die zich in het centrum van de hersenen bevindt. Net zoals de Thymus is deze klier veel kleiner dan z'n oorspronkelijke omvang: van de grootte van een golf-bal tot ongeveer de grootte van een erwt. In die oude tijden stroomde pranische adem/Licht door de Pijnappelklier naar de Heilige Geest, naar de kolom van Licht (vaak de pranische buis genoemd), naar het Heilige Hart, en vervolgens naar de rest van het fysieke voertuig. De Pijnappelklier is het portaal naar jullie Heilige Geest. Daarom moet deze klier tot op zekere hoogte opnieuw worden geactiveerd en moeten de beschermende membranen van Licht worden opgelost om toegang te krijgen tot de Heilige Geest, die zich in het bovenste deel van de hersenen bevindt aan de achterkant van het hoofd.

In het begin stroomde het prana op en neer door het fysieke voertuig in een oneindigheidssymbool. Toen jullie steeds dieper in de dichtheid zakten stopten jullie met ademhalen op deze heilige manier en begonnen jullie oppervlakkig te ademen door jullie neus en mond, en werd de Pijnappelklier omzeild en verloren jullie het vermogen om de levengevende eigenschappen van prana voort te brengen. Jullie leren deze oude methoden opnieuw via de oneindigheidsademhalingtechnieken. Je haalt adem en stuurt deze adem omhoog door de Nervus Vagus (tiende hersenzenuw Vert.), en uit het lichaam door het verlengde merg (de ascensiechakra). Met deze ademhalingstechniek kan de pranische energie omhoog stromen door de pranische buis naar de Pijnappelklier en naar de Heilige Geest en naar beneden door de pranische buis naar het Heilige Hart. Bij het uitademen stuur je die heilige energie naar beneden en door het hele lichaam, waarmee je je energetische krachtveld versterkt, balanceert en harmoniseert.

De Nervus Vagus is verbonden met het verlengde merg via de hersenstam en maakt ook een verbinding naar beneden via de nek met het hart en het Zonnekrachtcentrum. Deze zenuw beheerst volledig het ademhalingsstelsel en is daarmee ťťn van de belangrijkste zenuwen in je lichaam, want zonder ademhaling kun je niet leven. De Nervus Vagus is ook de verbinding met je etherische levenskoord dat de Rivier van Leven/Licht is genoemd.

HET MER-KI-VAH

GODDELIJKE LIEFDE/LICHT IS WAT HET MER-KI-VAH-VELD GROTER EN KRACHTIGER MAAKT.

Het ascensievoertuig van Licht van zowel de Aarde als van de mensheid zal mettertijd evolueren van een achtpuntige ster-tetraŽder tot een twaalf- en vervolgens een vierentwintigpuntige ster-tetraŽder, en zal uiteindelijk expanderen tot een nog grotere omvang. Om het ascenderende voertuig te onderscheiden van het descenderende voertuig, is het het MER-KI-VAH genoemd omdat het de nieuwe Goddelijke blauwdruk bevat voor de toekomst. Jullie moeten actief op zoek gaan naar evenwicht en harmonie in jullie levens om je te kunnen verbinden met de Adamanten Deeltjes van Schepper-Licht en deze voort te brengen. Onvoorwaardelijke liefde is de stuwende kracht van Adamanten Deeltjes.

ZAAD-ATOMEN: Er bevindt zich een fysiek zaad-atoom in het Heilige Hart, een emotioneel zaad-atoom in de solar-plexus en een mentaal zaad-atoom in de Pijnappelklier in de hersenstructuur. Jullie levenslijn of levenskoord is stevig verankerd binnen jullie Godstraal-Zelf en het straalt constant levenskracht-energie uit naar deze zaad-atomen. Als je je spirituele bewustzijn vergroot en je frequentiepatronen harmoniseert, neemt deze stroom van levengevende energie (Adamanten Deeltjes) toe, en versnelt daarmee het proces van ascensie en helpt je om gemakkelijk en prettig door het ascensieproces heen te gaan. Het zal ook je MER-KI-VAH-voertuig van Licht vergroten en versterken.

Allen die zich op het pad van ascensie hebben begeven leven nu op ten minste vijf niveaus, en velen van jullie verbinden zich met frequenties van de sub-niveaus van de zesde en zevende dimensie, en een enkele keer worden jullie meegenomen naar de achtste en negende dimensie in je beschermende bol van Licht. Jullie geheugen is afhankelijk van een stabiel, levend, magnetisch energieveld, net zoals een computer. Naarmate de trillingsfrequenties van de Aarde toenemen, zullen diegenen van jullie die een actief draaiend MER-KI-VAH-voertuig hebben hun volledige geheugen terugkrijgen. Bij degenen die dat niet hebben, zal hun geheugen minder worden en kunnen herinneringen zelfs worden gewist. In extreme gevallen zal het lijken op een totale crash van het geheugen van hun computers.

Het 144-kristallijnen raster werd verankerd op strategische punten/heilige plaatsen op Aarde na de harmonische convergentie, en het wordt nu actief verankerd op verschillende plaatsen door de inspanningen van de vele toegewijde Lichtwerkers verspreid over de wereld. Jullie krijgen een groot geschenk aangeboden en tevens een enorme taak. Jullie moeten actief proberen de levende pilaren van Licht te worden waardoor het Licht van de Schepper stroomt, waardoor jullie het kristallijnen raster verankeren in bepaalde gebieden opdat deze verheffende, helende energie door het kristallijnen rastersysteem kan stromen totdat het uiteindelijk de Aarde omsluit. Het heilige geometrische patroon van het kristallijnen raster reikt tot de negende dimensie. Het is de matrix voor de ascensie van de Aarde en de mensheid. Het regelmatig toepassen van de oneindigheidsademhalingtechnieken en het ten minste eenmaal doen van de binaire sequentie-oefening, geeft je het vermogen om je geleidelijk aan te verbinden met de trillingsfrequentiepatronen tot aan en in de negende dimensie.

Wij van de engelenrijken zijn hier in groten getale om jullie gemakkelijk en aangenaam door deze tijden van evolutie en grote verandering te helpen; echter, jullie moeten wel om onze hulp vragen want wij kunnen geen inbreuk maken op jullie vrije wil. Herwin je rechtmatige plaats als een meester van Licht, geliefden, en onthoud, als je de kennis van de Geest en van de verlichte waarheid integreert, vragen wij je je wijsheid uit te dragen. Wij zijn er altijd om jullie te helpen, te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

Geliefde vrienden, voordat geliefde MichaŽl contact met mij maakte in 1992 en mij vroeg zijn boodschapper te zijn, had ik een aantal jaren intuÔtieve astrologie gestudeerd en gepraktizeerd, en gaf ik sessies met daarbij een astrologische geboortekaart en een levensbeschrijving. Daarna gaf MichaŽl kosmische 'zielsbeschrijvingen' door voor mijn klanten, en onder zijn leiding stelde ik een kort overzicht samen van elk astrologisch Zonneteken dat ons prachtige inzichten geeft in waarom we ervoor hebben gekozen om onder de invloed van een bepaald astrologisch teken te worden geboren. Astrologie geeft ons een wegenkaart die we kunnen volgen, en het kan een heel bruikbaar hulpmiddel zijn in het overwinnen van de beproevingen en onevenwichtige energieŽn die we hebben gecreŽerd om te corrigeren en ons te helpen de talenten en mogelijkheden te definiŽren die ons worden gegeven gedurende ons leven. Onze geboortekaart is een mandala, een weerspiegeling van wie we zijn op Zielsniveau, en het weerspiegelt ook het universum. Het is een afbeelding van de hemelen vastgelegd in de tijd op het moment van onze geboorte. Elk Zonneteken van de zodiac is een aangezicht van onze Moeder/Vader God en brengt bepaalde eigenschappen, kwaliteiten en deugden voort. Aartsengel MichaŽl heeft mij gevraagd om de korte 'spirituele beschrijving' voor elk Zonneteken toe te voegen die ik de afgelopen vele jaren heb gebruikt om anderen te helpen op hun pad naar zelfbewustzijn. Ik zal er elke maand twee of drie bijvoegen totdat we alle twaalf Zonnetekens hebben gehad. Ik zal niet proberen de geldigheid van de wetenschap der astrologie te bewijzen. Zoals altijd zul je zelf moeten beslissen wat jouw waarheid is. Wij geven deze informatie met liefde en zegeningen. Ronna.

* RAM-ARIES * Ram is een vuurteken en geeft je daardoor een enthousiast en positief karakter. Het geeft je de moed om voorwaarts te gaan op onbekend terrein omdat je ernaar streeft gebruik te maken van je originaliteit om een nieuwe, meer positieve en evenwichtige persoonlijkheid. Je moet leren je eigen weg te gaan, maar pas op dat je niet te egocentrisch wordt. Voordat je aan anderen kunt geven, moet er iets te geven zijn, daarom moet je ernaar streven vervuld te raken van eigen-liefde, eigen-waarde en acceptatie zodat je verder kunt gaan met je levenstaak. Wees je bewust van de negatieve invloeden van dit krachtige teken: ongeduld, agressie, te impulsief of egoÔstisch zijn. De sleutelwoorden voor Ram zijn 'IK BEN' en 'ACTIE'. Je primaire aard is actie-georiŽnteerd, met een verlangen om een pionier te zijn en veel ervaringen op te doen. Je hebt veel levens gehad waarin je passief of onderdanig was en nu ben je klaar om je macht, wil en autoriteit terug te winnen.

* STIER-TAURUS * De belangrijkste focus van de Stier-energie is leren om geaard, praktisch en veeleisend te zijn. De kwaliteiten van dit teken, wanneer positief aangewend, zal je helpen om betrouwbaar, meedogend en loyaal te zijn. Je moet leren de negatieve invloeden te overwinnen van te bezitterig zijn of jaloers op degenen die je na staan, of koppig zijn en niet bereid te luisteren naar de meningen van anderen, en je moet oppassen voor een gesloten geest. De sleutel-focus voor degenen met een Stier-zon is IK HEB, en een van je diepste verlangens is stabiliteit in je leven. Je primaire aard is een medeschepper zijn en leren hoe je dromen te manifesteren in de fysieke wereld. Stier wordt geregeerd door de planeet Venus en daarom houd je van schoonheid en van mooie dingen om je heen. Je bent heel hartelijk en hebt een sterke behoefte aan veiligheid. Stier is een van de meest praktische en 'aardse' tekens, wat betekent dat je in dit leven kwam met een verlangen om praktische spiritualiteit in je leven te creŽren. Je hebt veel levens gehad op je spirituele missie waarin je de fysieke wereld en je fysieke voertuig hebt verwaarloosd. Het wordt tijd dat je leert langs de sterren te reizen met je voeten stevig op de aarde. Het is je taak om de trillingsfrequenties van je fysieke voertuig in evenwicht te brengen opdat de Geest kan afdalen en de leiding kan nemen, en daarbij je persoonlijke paradijs op Aarde kan scheppen.

© 2008 Ronna Herman, Star Quest.
775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2008 Frank Hoogerbeets ē Ditrianum.
Alle rechten voorbehouden

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com