Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Juni 2007

* LM-6-2007 : ď DE DEUR OPENEN NAAR DE WERELD VAN DE TOEKOMST"

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, terwijl jullie dieper delven in de 'wijsheid van de kosmos' is het van vitaal belang dat jullie waakzaam blijven. De mensheid komt uit een diepe slaap of uit een 'beperkt bewustzijn van het Zelf' en van de complexe grootsheid van de Schepping. Wij hebben in het verleden uitgelegd, maar zullen jullie geheugen opfrissen, wat er gebeurt wanneer jullie door de vele niveaus en subniveaus van het bewustzijn gaan. Terwijl jullie de vervormingen in jullie auraveld opruimen, vindt er ook een inwendig proces plaats. Jullie hele fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen die in gang worden gezet door de hogere frequentiepatronen die jullie integreren van de Scheppingsbron via de grote steden van Licht. Jullie DNA, jullie chakracentra en jullie Heilige Hart/Geest bevatten jullie Goddelijke Blauwdruk en naarmate jullie steeds meer Adamanten Deeltjes van Godsbewustzijn integreren, worden alle vervormingen/imperfecties die jullie hebben gecreŽerd door de concepten die jullie als jullie waarheid hebben geaccepteerd, langzaam gecorrigeerd. Veel van deze vervormde concepten worden in jullie waakbewustzijn gebracht om te worden geheeld of geŽlimineerd, en wij begrijpen dat dit een ongemakkelijk, verontrustend proces kan zijn.

Jullie worden meesters in het analyseren van nieuwe concepten en de overvloed van informatie die nu beschikbaar is via de krachtige gave van onderscheidingsvermogen. Nu jullie meer zijn afgestemd op de Geest en de 'innerlijke stem', kunnen jullie snel beoordelen of een concept in overeenstemming is met jullie 'innerlijke waarheid'. Is het dat niet, dan kun je het afwijzen zonder boosheid of veroordeling, of als je niet zeker bent, kun je het terzijde schuiven en je Hogere Zelf vragen het op een onmiskenbare manier te beoordelen. Wij weten dat jullie worden overladen met nieuwe concepten, waarvan sommige tot het uiterste van jullie conceptuele begripsniveau gaan. Wees je ervan bewust geliefden, dat wat jullie ervaren allemaal deel uitmaakt van het hereniging- en ascensieproces temidden waarvan jullie je bevinden. Terwijl jullie je afstemmen op de hogere niveaus van bewustzijn, moeten jullie ook beseffen dat de lagere delen van jullie hersenen, of de delen die resoneren op de lagere frequenties van de derde/vierde dimensie, en die jullie animale/menselijke instinctieve natuur bevatten, geleidelijk aan worden aangepast of uitgeschakeld. Jullie instinctieve natuur wordt langzaam aan vervangen door jullie intuÔtieve natuur doordat jullie je afstemmen op de wijsheid van jullie Heilige Geest, en het vermogen ontwikkelen om te communiceren met jullie Hogere Zelf en jullie gidsen en engelenhelpers. Wij hebben vaak gesproken over de Lichtpakketten van wijsheid die zijn opgeslagen in jullie hogere hersenstructuur, en wij willen nogmaals benadrukken dat jullie hele geschiedenis, jullie afkomst en jullie Goddelijk erfdeel zijn opgeslagen in de schatkist van jullie hogere Heilige Geest.

Treur niet als jullie verleden een vage herinnering wordt, met name de pijnlijke herinneringen die jullie tijdens dit leven hebben ervaren. Het is tijd om het verleden te helen en los te laten, geliefden. Het dient jullie niet langer om jullie vroegere levens naar boven te halen om jezelf te helen, of om te proberen te begrijpen waarom je in dit leven op een bepaalde manier handelt of reageert. Dat is de oude manier. De vervormingen van bewustzijn die jullie in het verleden schiepen kunnen niet bestaan als jullie jezelf overladen met Adamanten deeltjes via de processen die wij jullie hebben geleerd. Deze magische deeltjes bevatten de zuivere/perfecte Essentie van de Schepper en zullen geleidelijk aan elke vervorming in jullie auraveld en fysieke voertuig transformeren/transmuteren. Langzaam maar zeker worden de imperfecties die jullie hebben gecreŽerd in zowel jullie innerlijke als uiterlijke werelden, gecorrigeerd. Onthoud, sneller en meer is niet altijd beter. De Aarde en de mensheid hebben er heel lang over gedaan om de huidige staat van imperfectie te bereiken die nu heerst. Het niveau van transformatieve progressie dat jullie, de aardse Legioenen van Licht, zo snel hebben bereikt, is waarlijk miraculeus.

Laat ons jullie een voorbeeld geven van wat er gebeurt wanneer je het pad van ver-LICHT-ing bewandelt. Jullie hebben gehoord dat er vele woningen zijn in de hemel, die in werkelijkheid de vele dimensionale en subdimensionale niveaus zijn van de Schepping. Gedurende het tijdperk dat nu ten einde komt was de realiteit van ieder persoon opgebouwd uit een combinatie van drie- en vierdimensionale frequentiepatronen gevormd door zijn/haar overtuigingen/handelingen uit het verleden en het heden. In de 'verblijfswereld' van ieder persoon bevinden zich al die mensen die zijn afgestemd op en compatibel met dat specifieke niveau van bestaan. Zij delen vele overtuigingen en functioneren onder veel overeenkomstige beperkende concepten: schaarsheid, schuld, angst voor de toekomst, en zij worden meestal beheerst door raciale/culturele/religieuze/traditionele regels en gewoontes. Binnen deze realiteit heeft de normale egogedreven persoonlijkheid ůf een op het zelf gericht identiteitsgevoel, ůf een martelaars-, zelfopofferingcomplex, met vele variaties en extremen. Diegenen die op dit frequentieniveau van bestaan functioneren, gaan met elkaar om en kiezen diegenen uit die reflecteren wat zij missen (meestal op een vervormde, overdreven manier). Zij voelen zich meestal niet prettig bij degenen die een hoger frequentieniveau resoneren, en ofschoon zij niet tevreden zijn, hebben zij moeite zich te bevrijden en te plaatsen buiten hun disfunctionerende levenspatronen, die hun vertrouwde omgeving bepalen.

Wanneer je oude gewoontes, overtuigingen en handelingen elimineert, keer je geleidelijk aan terug naar harmonie binnen het toegestane spectrum van polariteit/dualiteit. Met elk nieuw frequentieniveau dat je bereikt, laat je die situaties, mensen en zaken achter die niet langer compatibel zijn met jouw nieuwe bewustzijnsniveau en resonantie. Het lijkt vaak alsof je door een nieuwe dimensionale poort bent gestapt waarbij een deel van het verleden vervaagt. Dat is waarom velen van jullie vrienden en/of familieleden 'verliezen', en van baan veranderen of een nieuwe carriŤre beginnen. Velen van jullie verhuizen ook naar andere plaatsen, soms niet wetend waarom je naar een bepaald gebied bent geleid, maar er is een diep innerlijk weten dat het zo moest zijn. Velen van jullie ontdekken dat het werk dat jullie doen, het uitgaan, hobby's, en veel dingen die jullie vroeger interessant vonden, minder bevredigend zijn, want zij passen niet in jullie immer verruimende, evoluerende realiteit.

De multidimensionale poorten van het verleden sluiten, en de poorten van de toekomst openen zich in een steeds hoger tempo naarmate het ascensieproces versnelt. De angst voor verandering is lange tijd een grote beheersingsfactor geweest in jullie bewustzijn. Tijdens het begin van jullie reis in de dichtheid zochten jullie naar veel verschillende manieren van zelfexpressie en verandering en jullie schiepen vreugde uit elke nieuwe creatie. Pas sinds jullie ervaringen op Aarde zijn jullie vergeten dat jullie medescheppers zijn begiftigd met enorme creatieve vermogens, en dat jullie een directe verbinding hebben met de Krachtbron van de Schepping via de Rivier van Leven/Licht.

De oorspronkelijke gedachtezaden der Schepping kwamen voort uit Hart/Geest van de Opperste Schepper en waren perfect; echter, iedere afscheiding en breking bracht iets minder van de volle Essentie van de Schepper. Geleidelijk aan, naarmate de Goddelijke Vonken zich steeds verder verwijderden van het Centrum der Schepping, werd het perfecte, volledige Lichtspectrum gebroken in steeds meer geÔndividualiseerde facetten van de Goddelijke expressie. Aangezien dit universum ťťn van de meest recente uitdrukkingen is en zich aan de buitenste grenzen van de Schepping bevindt, is het opgebouwd uit een Lichtspiraal van half-spectrum Licht, of afgezwakte elementen van de Schepping. Dit betekent niet dat dit een gevallen universum is of dat het slecht is. Het betekent alleen dat het niet het volledige Bewustzijn van de Schepper bevat.

Dat is het wonder van deze tijd geliefden. De Opperste Schepper straalt over het ganse Omniversum het volle spectrum van Goddelijk Licht. Dit krachtige, zuivere Licht straalt door iedere Grote Centrale Zon, de thuiswereld van de Vader/Moeder God van elk universum, naar elk niveau van de Schepping opdat geleidelijk aan iedere Vonk en fragment van de Schepping toegang heeft tot een geschikt niveau van Schepperbewustzijn. Het Licht der Schepping, de Adamanten Deeltjes, zijn beschikbaar voor iedere ziel die ooit is voortgebracht; echter, er zijn enkele regels van toepassing op dit proces van ďVerlossing door het LichtĒ: iedere ziel moet zijn voertuig voorbereiden door zijn trillingspatroon te verhogen tot een bepaald niveau van harmonieuze frequenties om deze deeltjes van Goddelijk Licht te kunnen ontvangen, en onthoud dat deze Lichtdeeltjes, wanneer eenmaal ontvangen, moeten worden geactiveerd door liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de generator van deze waardevolle deeltjes uit de Bron van Al.

Moedige dragers van het Licht, zijn jullie klaar en bereid om een pionier te zijn, om de deuren te openen naar de vele hemelse woningen/dimensies van de Schepping? Elk dimensionaal niveau zal nieuwe mogelijkheden bieden en zal jullie nieuwe vermogens en grotere wijsheid geven; echter, elk hoger niveau zal ook in veel opzichten een beproeving voor jullie zijn, en vereist dat jullie die dingen loslaten die jullie hoogste goed niet langer dienen. Jullie lieten vele facetten van jullie Hogere Zelf achter toen jullie afdaalden naar de lagere dimensies, en terwijl jullie terugreizen naar de hogere dimensies moeten jullie ook bereid zijn om mensen, manieren van zijn en dingen achter te laten die niet passen bij jullie huidige/toekomstige realiteit.

Wij hebben jullie verteld dat grote piramiden van Licht overal in het universum werden geplaatst als tussenstations toen jullie hielpen de Schepping in de grote leegte te brengen. Zoals jullie nu in jullie geest duidelijk de Wereldpiramide van Licht hebben gevisualiseerd en jullie persoonlijke piramiden in de vijfde dimensie, visualiseer een groot aantal van deze Lichtpiramiden verspreid over de vele dimensies. Terwijl jullie het vermogen ontwikkelen jezelf af te stemmen op elk hoger dimensionaal niveau, krijgen jullie toegang tot deze Piramiden van Licht, en wanneer jullie daar naartoe gaan zullen jullie het vermogen hebben om de vele facetten aan te roepen van jullie Goddelijke Zelf dat op dat specifieke frequentieniveau verblijft of resoneert. Dit is een belangrijk component in het herenigingsproces. Als jullie je hebben aangepast aan de hoger dimensionale niveaus via de grote Steden van Licht, zullen jullie ook in staat zijn contact te maken met jullie spirituele familie via de Piramiden van Licht die zich in elke dimensie en subdimensie bevinden.

Het is al enige tijd geleden dat wij de verschillende Piramiden van Licht in de vijfde dimensie en hun functies bespraken, en daarom zullen wij voor diegenen die niet zo vertrouwd zijn met onze leringen, een korte samenvatting geven. Eťn van de belangrijkste redenen voor het bouwen van je etherische Piramide van Licht in de vijfde dimensie (door je intentie, meditatie en visualisatie) is jezelf aanpassen aan een vijfdimensionale omgeving, als voorbereiding op het betreden van de Steden van Licht in de zesde dimensie.

In de eerste plaats is er een Piramide van Licht die een holografische replica bevat van de Aarde waar iedere ziel op Aarde naartoe kan gaan om zijn/haar Liefde/Licht te integreren, uit te stralen en te delen door middel van de heilige Oneindigheidademhalingstechniek. Dit is de meest effectieve, krachtige manier om te bidden: vragen om je eigen hoogste goed, het hoogste goed voor de Aarde, voor de mensheid en voor de hele Schepping, terwijl je de Adamanten Deeltjes van Licht inademt, hen activeert met je liefde en hen vervolgens deelt met de hele Schepping opdat het iedereen in de hoogste mate ten goede komt. Door dat te doen stem je jouw wil af op de Wil van onze Vader/Moeder God. Deze Goddelijke deeltjes worden dan samengebracht en gebruikt voor het hoogste goed. Dit is waarachtig delen, Geliefden, het delen van jouw Goddelijke deel van Schepperlicht, een deel dat is doordrenkt met jouw liefdevolle energie en jouw aardse essentie. Dit is de manier waarop vele wonderen zich manifesteren, en vele catastrofes wereldwijd worden voorkomen of afgezwakt. Weet dat wij, de engelenlegioenen van Licht er voortdurend naar streven om jullie positieve handelingen te versterken en om het pad voor jullie te egaliseren en ook om de chaos en vernietiging voortgebracht door de negatieve krachten op Aarde af te wenden of af te zwakken.

Jullie zijn ook geÔnstrueerd om een werkpiramide te bouwen waar je naar toe gaat om op zielsniveau zaken met anderen op te lossen, waar je contracten verbreekt en probeert alle vroegere afspraken met je vele kameraden gedurende de levensreis in evenwicht te brengen, en waar je anderen spiritueel bijstaat die levenstrauma's ervaren (na het verkrijgen van toestemming op een persoonlijk en zielsniveau). In deze piramide plaats je ook de projecten die je wenst te manifesteren, nadat je de stappen hebt gevolgd volgens de universele wetten van manifestatie. En tenslotte, maar heel belangrijk, dien je een persoonlijke piramide te bouwen waarin alleen jij, je gidsen, engelenhelpers en de meesters die jij uitnodigt mogen komen. Dit is jouw heiligdom en het is de heilige plaats waar je naartoe gaat voor heling, kracht, inspiratie en om voeding te ontvangen en de liefdevolle energie van je vele vrienden en kameraden uit de hogere rijken. Deze heilige plaatsen maken een integraal deel uit van jullie hemelse thuis, jullie woningen tussen de sterren en zij wachten erop door jullie gevuld te worden met jullie Aanwezigheid.

Geliefden, wij helpen jullie op alle mogelijke manieren binnen de grenzen van de universele wet, en wij wachten geduldig tot jullie je bij ons voegen in de verschillende Piramiden van Licht verspreid over het universum. Wij hebben jullie verteld dat jullie niet alleen jullie nieuwe aardse realiteit creŽren, maar dat jullie ook jullie woningen in de hemelse dimensies creŽren. Wij brengen alle Liefde/Licht op jullie over die jullie kunnen bevatten. Jullie zijn mateloos geliefd.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

© 2007 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAňL VIA ONZE WEBSITE ALS EEN GESCHENK; ECHTER WIJ STELLEN JULLIE DONATIES OP PRIJS OM DE KOSTEN TE DRUKKEN VAN DE VRIJE LIEFDESPAKKETTEN DIE WIJ DE WERELD RONDSTUREN.

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com