Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Juli 2007

* LM-7-2007 : “ EEN AARDSE MEESTER VAN LIEFDE/LICHT WORDEN "

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, met ontzag en een gevoel van verwondering en dankbaarheid zien wij hoe vele duizenden van jullie, de Dragers van Licht, reageren op het laatste klaroengeschal en de taak op zich nemen om via jullie fysieke voertuig het prachtige geschenk van LIEFDE / LEVEN / LICHT van de Opperste Schepper aarden in het kristallijnen raster van de Aarde. Als je onze boodschappen van de afgelopen maanden hebt gevolgd ben je nu vertrouwd met de concepten van de Steden van Licht, het kristallijnen raster, en de term ADAMANTEN DEELTJES, die zuiver Goddelijke Liefde / Licht zijn uit het hart en de geest van de Opperste Schepper en de substantie van de hele Schepping. De termen Liefde en Licht gaan samen want de twee zijn in alles onverbiddelijk met elkaar verbonden. Het volledige Lichtspectrum of de elektromagnetische straling van de BRON bevat alles wat nodig is om eindeloos universa en werelden te scheppen. Leven is de gemanifesteerde Liefde van de Schepper. Jullie liefde is de activator van Adamanten Deeltjes.

Het is belangrijk dat jullie een goed inzicht hebben in deze hogere concepten, wat zij betekenen en hoe zij inwerken op de hele Schepping binnen de ervaring van dit universum, en het betaamt jullie deze informatie te zoeken en te bestuderen totdat het stevig in jullie denken is verankerd. Wanneer jullie terugkeren naar Zelfmeesterschap en opnieuw jullie rol als medescheppers van een nieuwe galactische ervaring op jullie nemen, is het van vitaal belang dat jullie de universele wetten kennen en weten hoe jullie deel van de Goddelijke Lichtsubstantie te gebruiken.

Wij geven jullie vaak nieuwe informatie die moet worden geaccepteerd of afgewezen door jullie onderscheidingsvermogen. Om als waarheid te worden geaccepteerd, moet het volledig worden begrepen en opgenomen om deel te laten worden van jullie levensfilosofie om vervolgens in de praktijk te worden gebracht. Het is ook belangrijk dat wij de praktische toepassingen van onze ‘wijsheidleringen’ op jullie overbrengen opdat jullie een goed begrip hebben van de ‘oorzaak en gevolg’ situaties die zich kunnen voordoen wanneer jullie ernaar streven om elk nieuw bewustzijnsniveau te integreren.

Zoals velen van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd weten resoneert iedere dimensionale omgeving op een specifiek bereik van frequentiepatronen waarbij iedere hogere dimensie binnen een hoger en subtieler bereik trilt. Toen jullie afdaalden in ‘de ruimte’ en naar de lagere dimensies, resulteerde elk niveau in bepaalde mate in een ‘scheiding van bewustzijn’ van jullie Hogere Zelf. Met andere woorden, de frequentiepatronen van elk bewustzijnsniveau (of dimensie) werden in jullie mentale lichaam opgeslagen in wat wij ‘Lichtpakketten van wijsheid’ hebben genoemd. Deze werden vervat in ‘membranen van Licht’ ofwel ‘een sluier’ die toegang tot de verschillende hogerdimensionale bewustzijnsniveaus beperkte totdat jullie opnieuw op dat niveau van bewustzijn zouden resoneren. De ‘sluiers van onbewustzijn’ worden nu opgeheven, geliefden, opdat jullie je de grootsheid herinneren van wie jullie zijn, de grootse ervaringen die jullie hebben gehad, en de stralende toekomst die voor jullie ligt.

Zoals we in het verleden hebben gedaan, halen we stukken aan van de duizenden persoonlijke boodschappen die wij jullie, onze trouwe volgers, via deze boodschapper hebben aangereikt. Wanneer jullie terugkeren naar eenheidsbewustzijn en jullie je herenigen met de vele delen van jullie Overziel, Tweelingvlam en Goddelijke Zelf, zullen jullie je steeds meer herinneren van de grote en diverse ervaringen die jullie hebben gehad gedurende de ervaring in dit universum. Wij vragen jullie om je naar binnen te keren en te luisteren naar een echo van herinnering terwijl wij jullie belangrijke informatie geven om in je op te nemen, informatie die slechts een klein deel is van jullie rijke verleden.

** Geliefden, jullie hebben het spel gespeeld van meester zijn met zeggenschap over jullie leven en bestemming, en jullie hebben ook als volger gespeeld, de makkelijke weg genomen en vaak anderen jouw beslissingen laten nemen en jouw leven laten leiden. Dit is voor jullie een leven om in evenwicht te komen, waarbij jullie je herinneren dat jullie stralende en almachtige Wezens van Licht zijn. Jullie leren de dynamische kracht die jullie in je dragen in evenwicht te brengen met liefde en compassie voor degenen om je heen die nog niet klaar zijn om tot hun meesterschap te ontwaken.

** Het is niet gemakkelijk om een “Aarde-engel” te zijn. Liefde is het voedsel van engelenwezens, en jullie hebben altijd gedacht dat als je voldoende lief hebt, anderen jou liefde zouden beantwoorden. Jullie leren je grenzen te stellen en jezelf te waarderen, want zonder eigenwaarde kun je je niet volledig verbinden met de Goddelijke Liefde van de Schepper, wat jullie geboorterecht is.

** Jullie meldden je met vreugde toen de roep uitging voor vrijwilligers om deel uit te maken van het grote experiment dat op een planeet zou gaan plaatsvinden wier spirituele naam Gaia is, die jullie kennen als Aarde. Jullie hebben geleefd in en zijn diep verbonden geweest met de grote beschavingen tijdens de lange geschiedenis van de Aarde. Jullie hebben altijd genoten van het leven met veel passie en geestdrift en jullie hebben de hoogte- en dieptepunten van het leven ervaren, en daardoor zijn jullie nu in staat om het massabewustzijn te helpen verheffen uit de diepten van de derde dimensie, terug naar de pracht en de schoonheid van de hogere dimensies.

** Jullie teleurstelling is een gevolg van het buiten jezelf zoeken naar wat je verlangt, in plaats van jezelf naar binnen te richten. Wij willen jullie ook duidelijk maken dat het een deel van jullie missie was om het fysieke voertuig in zijn meest dynamische vorm te ervaren; daardoor hadden jullie altijd veel passie en sterke verlangens. Soms hebben jullie geprobeerd deze gevoelens te onderdrukken, maar zij zijn een onderstroom geweest die schreeuwde om erkenning. ** Jullie grootste verlangen voor dit leven was om alle facetten van jullie aardse Wezen terug te brengen in harmonie en evenwicht opdat jullie het herenigingsproces konden beginnen met jullie Multidimensionale Zelf. Diep van binnen weten jullie hoe belangrijk het voor jullie is om jullie vrouwelijke aard te respecteren en te integreren, de zachte, intuďtieve, creatieve en naar binnen gerichte energieën, en ook om jullie mannelijke eigenschappen te ontwikkelen en te gebruiken. Streef ernaar om sterk te zijn, en tocht zachtmoedig, naar buiten gericht terwijl je je verbindt met je innerlijke intuďtie.

** Jullie zijn nodig als omvormers en zenders van de nieuwe, hogere energie van de Schepper om de mensheid en de Aarde door deze belangrijke overgangstijd heen te helpen. Daarom roep ik mijn legioenen opnieuw bijeen en maak ik mijn aanwezigheid bekend aan diegenen van jullie die een belangrijke rol spelen in het grote drama dat zich nu op Aarde ontvouwt.

** Middels onze leringen geven wij jullie alle informatie die jullie nodig hebben om toegang te krijgen tot de wijsheid van jullie hogere zelf, en wanneer je je Piramide van Macht/Licht in de vijfde dimensie leert gebruiken zul je je snel verbinden met de stroom van galactische welvaart. Het is jullie Goddelijke geboorterecht om in overvloed en welvaart te leven; jullie zijn dat alleen vergeten. Eerst moet je beseffen dat je waardevol bent, en vervolgens, wanneer je de noodzakelijke vaardigheden leert en oefent, zullen die dingen die je in je leven wenst zich beginnen te manifesteren. Overvloed komt in vele vormen, dus zoek een overvloed van liefde, vreugde, goede gezondheid en vitaliteit, en van alle dingen die je nodig hebt voor een volwaardig en comfortabel laven. Wanneer je wonder na wonder begint te creëren, zullen degenen om je heen willen weten wat je doet. Dan deel je de technieken, overtuigingen en wijsheid die je hebt. Dan zul je een ware zelfmeester worden; eerst onderricht je door het voorbeeld te geven en door je handelingen, en tenslotte met woorden. Focus op wat juist is in je wereld en kijk naar het beste in degenen om je heen, want dat is wat je zult versterken. Je kunt de wereld om je heen veranderen, gedachte voor gedachte.

** Je hebt nu grotere hoeveelheden Kosmische Levenskracht ter beschikking; echter, je bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Je moet stevig met de Aarde verbonden zijn terwijl je steeds hoger reikt naar de verheven dimensies, en het is van groot belang voor je fysieke welzijn dat je je persoonlijke energetisch rastersysteem (ook wel je auraveld of Adam/Eva Kadmon perfecte Lichtlichaam genoemd) in evenwicht en harmonie brengt.

** Geliefde, je draagt herinneringen van onderdrukking, gevoelens van schuld en verraad. Je hebt altijd geloofd dat liefde elke tegenslag zou overwinnen; daarom heb je meestal de wensen en verlangens van anderen boven die van jezelf gesteld. Je verlangen om dienstbaar te zijn heeft je leven na leven in een onderdanige rol geplaatst en het is moeilijk voor je geweest om de macht en controle over je bestemming terug te nemen. Je streeft ernaar je empathische aard in evenwicht te brengen met een verlangen jezelf op waarde te schatten en tot uitdrukking te brengen. Diep van binnen weet je dat je moet terugkeren naar zelfbeschikking en heelheid als je een bevredigende en liefdevolle relatie met een zielsverwant wilt genieten of met diegenen die in je leven komen.

** Evenals vele anderen bevind je je temidden van een versneld transformatieproces, waarbij je voortdurend vervormde energieën van vorige levens verwerkt, zaken die heel diep liggen. Wanneer je ontwaakt tot je Godsbewustzijn, het stralende wezen dat je bent, begin je een persoonlijke reis en niemand anders kan jou vertellen hoe je moet verder gaan. Wees niet bang voor verandering, geliefde; laat die dingen die jou niet langer dienen langs de kant van de weg liggen. Stap voorbij de angst en zie het als sneeuw voor de zon wegsmelten waardoor een stralende nieuwe toekomst voor je komt. Gebruik de gelegenheden die naar je toekomen als opstapjes naar zelfbeschikking. Alles wat je doet zou diep in je ziel moeten weerklinken, je inspireren en vreugde brengen. Wat is je passie? Wat is je diepste hartsverlangen? Je kunt alles hebben of worden wat je je kunt voorstellen.

** Eén van je voornaamste “taken” is jezelf vervullen met onvoorwaardelijke liefde van je Goddelijke Zelf opdat je evenwichtige en harmonieuze energieën uitstraalt in plaats van je eigenwaarde of heelheid door anderen bevestigd te zien. Je moet leren om grenzen te stellen terwijl je liefdevol jouw waarheid begint uit te spreken en je persoonlijke macht terug neemt. Je kunt alleen jezelf veranderen, maar wanneer je in je kracht gaat staan en vrede, macht en compassie begint uit te stralen, zul je de energieën van “behoefte en gebrek” terugtrekken en degenen om je heen zullen óf profiteren en groeien door de ervaring, óf zij zullen iemand anders zoeken om het “kosmische levensdrama” mee te spelen.

** Voordat je in dit leven kwam, beloofde je onze afgezant te zijn op Aarde. Binnenin heb je alle wijsheid die je nodig hebt om je missie te vervullen. Wanneer je twijfelt, onthoud dan dat alle ervaringen van het verleden, of zij nu goed waren of ogenschijnlijk fout, je heel veel wijsheid hebben gebracht waar je nu gebruik van kunt maken.

** Wij proberen je te helpen herinneren hoe groots je bent opdat je weet dat je dat wat wij nu van je vragen al vele malen eerder hebt gedaan. Je hebt het universum met mij en de Legioenen van Licht doorkruist, en wij hebben vele prachtige werelden geschapen en hadden samen vele opwindende avonturen. Vanaf het moment dat je voor het eerst uitging vanuit het hart van de Schepper naar je individuele Vonk van bewustzijn, kreeg je het verlangen om zoveel mogelijk facetten van de Schepper te ervaren. De Geest fluistert naar je, en als je de roep beantwoordt zullen prachtige vergezichten en mogelijkheden die je voorstellingsvermogen te boven gaan, verschijnen. En wij zullen er zijn, zoals altijd, om je te begeleiden en te inspireren. Het is tijd om de diepste verlangens van je hart te vervullen nu je je Zelfmeesterschap opeist en een medeschepper wordt van de hoogste orde op het fysieke bestaansniveau.

** Je krijgt een gelegenheid om alle mooie kwaliteiten van de twaalf Stralen van Godsbewustzijn te integreren opdat je je rechtmatige rol kunt aannemen als een aardse verspreider van Liefde / Licht. Je zult dan de wijsheid en de vermogens hebben anderen bij te staan om de beproevingen van transformatie te doorstaan. Streef ernaar elke dag de beste keuzes te maken en leer in het moment te blijven, want dat is het enige moment dat je je kunt verbinden met je Godskracht. Hang niet aan het verleden en focus ook niet voortdurend op de toekomst. Streef in plaats daarvan naar het bereiken van je hoogste potentieel op elk moment. Zie de beproevingen in je leven als gelegenheden terwijl je leert om oude, zelfbeperkende gewoontes los te laten. Onthoud dat je in deze tijden van grote verandering een verschil kunt uitmaken. Laat je licht voor iedereen zichtbaar stralen.

** Velen van jullie ervaren op dit moment een Goddelijke ontevredenheid en veel veranderingen. Dingen die je plezierig vond geven geen voldoening meer en wellicht heb je geen gemeenschappelijke interesses meer met veel van je vrienden. Dit komt omdat je Ziel-zelf je aanspoort om verder te gaan, om je visie te verruimen en je bestemming in eigen hand te nemen. Je bent een medeschepper, geliefde, hetzij van pijn, lijden en beperking, of van liefde, vreugde, vrede en overvloed. De keuze is aan jou.

** De Diamanten Godskern die zich diep binnenin je Heilige Hartcentrum bevindt maakt nu het proces door om verder geactiveerd te worden opdat je licht kan stralen in de wereld naar diegenen die ontvankelijk zijn. Als je je eenmaal begint af te stemmen op de positieve energieën van je Ziel en op de Godstralen, zullen je ambitie, efficiëntie en praktische zin je bijstaan om enorme vooruitgang te boeken. Je hebt de middelen en innerlijke vermogens om alles te bereiken wat je in dit leven en daarna verlangt, geliefde.

Onthoud, wanneer je energie is gebaseerd op Heilige Liefde, dan trek je Adamanten Deeltjes aan, en wanneer je bent afgestemd op je hoogste bestemming, voor het hoogste goed van allen, dan straal je deze Goddelijke Deeltjes van Liefde/ Licht / Leven uit. Wij zijn hier om jullie bij te staan op elke mogelijke manier om spirituele verlichting te bereiken.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2007 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets
WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAËL VIA ONZE WEBSITE ALS EEN GESCHENK; ECHTER WIJ STELLEN JULLIE DONATIES OP PRIJS OM DE KOSTEN TE DRUKKEN VAN DE VRIJE LIEFDESPAKKETTEN DIE WIJ DE WERELD RONDSTUREN.

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com