Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael -

Januari 2011 * LM-1-2011

Wij Bieden Jullie een Gouden Kans

Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman

Geliefde meesters, wederom laten wij, de boodschappers en dienaren van onze Vader/Moeder God het Klaroengeschal klinken voor alle grote krachten die de Legioenen van Licht compromitteren, om naar voren te treden en samen te werken. Jullie, die zijn verspreid over het hele universum gedurende de vele vroegere Tijdperken, zijn nu samengekomen op deze gezegende planeet Aarde om te helpen met de geboorte van een Nieuw Tijdperk en een nieuwe werkelijkheid.

Jullie hebben een gevoel afscheiding gecreŽerd en opgebouwd, en jullie macht weggegeven aan diegenen die sterk zijn geworden door tweedracht te zaaien en te veroveren. DIE TIJD IS VOORBIJ, geliefden! Het moment is daar om je meesterschap op te eisen over je lagere aard, en vervolgens te beginnen met het proces van hereniging met alle myriaden deeltjes van jezelf als een harmonieus, liefdevol voertuig van Licht. Jullie moeten de communicatie herstellen met de harmonie van jullie mentale lichaam. Jullie moeten terugkeren naar het besef dat in jullie hersenstructuur een volledig functionerende, perfecte kern van wijsheid en macht ligt opgeslagen die jullie Heilige Geest wordt genoemd. Jullie moeten jullie emotionele aard tot rust brengen en herstellen zodat het gecentreerd is in jullie Solaire Hartcentrum. Jullie moeten niet langer buiten jullie zelf op zoek gaan naar de bevestiging van eigenwaarde, liefde, succes en waarheid. Jullie dragen in jullie alles wat nodig is voor spiritueel bewustzijn, geluk, overvloed en, ja, ascensie. Jullie dragen in jullie jullie eigen Goddelijke IK BEN Aanwezigheid, en jullie eigen geÔndividualiseerde Godsbewustzijn. Het is niet daarbuiten; het is in jullie.

Door het verlangen van jullie ego-begeertelichaam zijn velen van jullie dol geworden op het gevoel van macht en verrijking. Natuurlijk kwamen jullie als medescheppers om het materiŽle domein op de prachtige planeet Aarde te creŽren, te perfectioneren en ervan te genieten. Maar op een gegeven moment gingen jullie zozeer op in jullie vaardigheden Ė het toe-eigenen, bezitten en oppotten Ė dat dit jullie maatstaf werd voor liefde en succes: als je voldoende macht en invloed had, zou je liefde verdienen, of als je de grootste opslagplaats zou hebben van rijkdommen en bezittingen, dan zou je worden bewonderd en gerespecteerd.

Al je energieŽn richten op deze uiterlijke manifestaties geeft slechts tijdelijke voldoening, alsmede voortdurende frustratie en ontevredenheid. Wat gebeurt er als je rijkdommen en macht van je worden weggenomen? Wat gebeurt er als je je bezittingen verliest? Waar identificeer je je dan mee? Het is alsof je alles hebt verloren wat staat voor wie en wat je bent. Dit is de reden waarom zo velen alle vreugde voor het leven verliezen, waarbij sommigen zelfs zo ver gaan dat zij hun eigen leven nemen omdat, vanuit hun gezichtspunt, alles wat zij liefhadden en koesterden, is weggenomen, samen met hun gevoel van liefde en respect verdienen.

Jullie moeten je leren focussen op jullie innerlijke wereld ofwel het Heiligdom van de Ziel. De Ziel, het fysieke voertuig en in het bijzonder het brein hebben hun eigen ritmische cycli en agenda's. Het verlangen van de Ziel is gericht op Verlicht worden. Het brein is gericht op het verkrijgen en vasthouden van informatie. Het fysieke voertuig is gericht op het ervaren via de zintuigen. De Mensheid ervaart voortdurend cycli van groei, stagnatie en verval, wat plaatsmaakt voor een nieuwe cyclus van groei en expansie. De meester keert zich naar binnen en streeft naar een hogere kwaliteit van het leven, terwijl de niet-ontwaakte zielen buiten zichzelf zoeken naar prikkels en voldoening middels aangename, fysieke sensatie en materiŽle bezittingen. Liefde als een uiterlijke focus, buiten jezelf, zal altijd een gevoel geven van kwetsbaarheid, waarbij je voortdurend een bevestiging nodig hebt van iets of iemand. Liefde als een innerlijke focus die naar buiten wordt geprojecteerd, is een voortdurende stroom van zelfverzekerdheid, van zelfaanvaarding, waarbij je er altijd naar streeft om meer van dit zalige gevoel van eenheid en harmonie met de ganse schepping te belichamen en uit te stralen.

Liefde is de Essentie van de hele Schepping. Liefde is vervat in de Adamanten Deeltjes van Licht die voortstromen uit het hart van de Opperste Schepper in grote stromen van Kosmische Levenskrachtsubstantie in ZIJN nimmer eindigende verlangen om meer van ZICHZELF te ervaren. Het is een gezegend geschenk om door de hele Schepping te worden gebruikt Ė op alle niveau's, van het hoogste, meest machtige, tot het laagste, meest afgezwakte; echter, er zijn voorwaarden. Het is je geboorterecht om je eigen, unieke zelfexpressie te manifesteren middels liefdevolle co-creatie in harmonie met de Goddelijke Blauwdruk, die altijd perfect overeenstemt met het grote ontwerp van de Schepper. Hoe liefdevol zijn jullie creaties, geliefden? Wat voor een tempel hebben jullie gecreŽerd voor jullie Ziel? Identificeer je je alleen maar met je lichaam om vervolgens, door steeds te oordelen en te focussen op je imperfecties en jezelf te vergelijken met anderen, een voortdurende strijd te leveren die onvermijdelijk leidt tot falen en een bevestiging van je verkeerde gezichtspunt (een liefde-/haatverhouding met jezelf waardoor je gefrustreerd blijft en vast zit in zelf veroorzaakte ellende)? Wat voor wereld heb je opgebouwd met je voortdurende gedachtevormen? Wat voor een voorbeeld ben je geweest voor je partner, je kinderen en geliefden? Projecteer je een gevoel van eigenwaarde, een besef van hoe waardevol het geschenk van leven is? Ben je een voorbeeld door ernaar te streven de vele facetten in jezelf te perfectioneren?

Er is voor ieder van jullie een pad open om te volgen, ongeacht het stadium of de omstandigheden waarin je je bevindt, een gouden kans wachtend om je de mogelijkheid te geven in je kracht te gaan staan, je creativiteit te gebruiken, de vele latente vermogens te gaan gebruiken die je diep in je geheugenbanken hebt opgeslagen. En nu, als nooit tevoren, zijn wij dichtbij en observeren wij, wachtend om te helpen, aan te moedigen, de wonderen te scheppen, de weg te bereiden en jullie te helpen om voorwaarts en opwaarts te gaan.

De tijd is daar voor jullie, als moedige Dragers van Licht, om de grenzen van discriminatie, machteloosheid en beperking te doorbreken en over te steken. Wij dagen jullie, als vrouwen van de Geest uit om bakens en voorbeelden te worden als meesterlijke vrouwen onder de mannen. Wij verzoeken jullie, als mannen van moed en integriteit, om meedogende mannen te worden onder de vrouwen. Hiermee bedoelen wij het verwijderen en uitbannen van de lijnen en barriŤres tussen jullie, en de gaven en attributen van elkaar aanbieden en aanvaarden terwijl jullie deze broodnodige energieŽn integreren in jullie mentale en emotionele lichamen. Jullie waarheid ligt in jullie niveau van bewustzijn, jullie assimilatie van de kosmische geschenken van Godsbewustzijn. Jullie moeten de kennis integreren die jullie ontvangen, en vervolgens moeten jullie laten zien dat jullie het vermogen hebben om te leven volgens dat nieuwe niveau van wijsheid. Jullie worden beoordeeld door jullie eigen Hogere Zelf en jullie Goddelijke Aanwezigheid in hoeverre jullie klaar zijn om voort te gaan langs de spiraal van inwijding. Wij hebben jullie verteld dat het pad van ascensie een zeer solitair, seculier proces is. Jouw inwijdingen zijn speciaal voor jou, en voor jou alleen ontworpen, want jij bent als geen ander. En toch, geliefden, elke vordering die je maakt die je weer een fractie verheft, of een stap op het smalle pad van meesterschap, verheft ook de mensheid als geheel. Jullie zijn bezig om in de Ene in Essentie te worden, maar Eťn met Allen.

Een van de meest prachtige geschenken die jullie ter beschikking staan wanneer je het pad van ascensie betreedt, is het beleven van de zalige staat van de hogere dimensies. Heb je eenmaal dat doel bereikt, zul je het voor altijd blijven zoeken, want je hebt een glimp opgevangen van jullie ware staat van Zijn. Geliefden, naarmate jullie meer Adamanten Deeltjes van Godsbewustzijn integreren in jullie Heilige Hart, zullen jullie steeds meer een staat van zaligheid gaan voelen. Jullie zullen de volheid en expansieve kracht van Liefde gaan voelen, en nu en dan zal het voelen alsof je hart overstroomt van dit Goddelijke Elixer der Levens. Je kunt de rijken van zaligheid ervaren in je meditatie, vooral wanneer je mediteert in je kristallen piramide; echter, jullie uiteindelijke doel is het ervaren van deze staat van zaligheid in jullie dagelijkse leven. Men noemt dat in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Visualiseer je beschermengel die op je schouder zit terwijl je je dagelijkse taken vervult, en blijf gecentreerd in je Heilige Hart opdat je je voortdurend bewust bent van de Vonk van Goddelijke Liefde/Licht dat binnenin brandt. Als je dat kunt, ben je goed op weg je eigen Hemel op Aarde te creŽren.

De Wet van de Cirkel stelt dat de trillingspatronen die je uitstraalt bij je terug worden gebracht samen met een toegenomen hoeveelheid van dezelfde energie (of trillingen van dezelfde frequentiepatronen). Jij bent het middelpunt van een energiespiraal die is opgebouwd uit een cirkel/lus van trillingspatronen die je de wereld van de materie in hebt geprojecteerd via je Zonnekrachtcentrum. Je solar plexus heeft een treffende naam, want net zoals de Aarde en de mensheid kosmische energie ontvangen van de zon van jullie zonnestelsel, straalt ieder van jullie ook Levenskrachtenergie uit vanuit jullie eigen Zonnekrachtcentrum. Visualiseer een moment jezelf als het centrale punt van jullie wereld. Jij bent de krachtbron, en je gedachten, handelingen en intenties gaan van je uit in een lus van energie die zich verbindt met overeenkomstige energie. Die energie wordt versterkt en manifesteert zich in de wereld van oorzaak en gevolg en komt dan bij je terug om jouw beeld van de werkelijkheid te versterken. Je lichaam absorbeert een deel van die energie en creŽert pijn en lijden, of vreugde en zaligheid, afhankelijk van de frequenties. Het restant stroomt achter je weg en creŽert de andere lus van je Oneindigheidspatroon, terwijl de resterende hoger trillende energie geleidelijk aan naar je persoonlijke Schepperswiel stroomt. Je voedt voortdurend je persoonlijke gevangenis van negatieve, gestagneerde energie, of je voertuig van Licht en je altijd groeiende Zelfbewustzijn. Hebben wij jullie niet gezegd dat jullie naar de Aarde kwamen als medescheppers met de Goddelijke Kracht?

Ieder van jullie heeft het vermogen om iets persoonlijks en unieks bij te dragen aan de Goddelijke Blauwdruk die nu wordt ontworpen voor de toekomst van de mensheid en de Aarde. Jullie hebben een uitzonderlijk geschenk ontvangen van de Schepper, het ongekende voorrecht van bijdragen aan de schepping van jullie eigen bestemming. Ieder van jullie heeft het potentieel om een eerbiedwaardige sterveling te worden. Jullie worden door de Geest voortgedreven stervelingen, wat jullie onsterfelijke status verzekert. Jullie zijn multi-gefacetteerd en hebben bewustzijn op veel meer niveau's dan jullie op dit moment kunnen bevatten. Jullie zijn een Onsterfelijke Ziel met een sterfelijk brein en lichaam. Jullie zijn in proces van Zielsuitbreiding en Lichtinfusie.

Het is voor ieder van jullie tijd om naar voren te treden, stelling te nemen en gehoord te worden. Begin waar je bent, op je hoogste niveau van bewustzijn, kijkend door ogen die worden gefilterd door liefde, voelend met een hart gevuld met compassie en handelend met een geest die niet vertroebeld door schuld, angst of oordeel. Zo zullen jullie je waarheid vinden, geliefden. Zo zal jullie wereld en realiteit worden gevuld om over te stromen van liefde, vreugde en overvloed. Dat is de weg van de meester, de weg van de waarheid, de weg terug naar huis.

Geliefde bakens van Licht, jullie kunnen niet bevatten hoe machtig jullie aan het worden zijn. Jullie, de nieuwe Werelddienaren, creŽren een meesterbrein, massabewustzijn dat geleidelijk aan de oude drie- en vierdimensionale collectieve bewustzijnspatronen infiltreert en verandert, en daarmee anderen helpt om hun diepgewortelde angsten, gevoel van schaamte, onwaardigheid, schuld en verarming los te laten. Wanneer je je bewustzijn verruimt en gebruik maakt van de hoger dimensionale frequenties, en vervolgens een belofte doet om te leven naar je waarheid zoals je die kent, begin je een massabewustzijnsstructuur te creŽren van hogere, verfijnde frequenties die zich zullen verenigen met de door Licht bezielde patronen van anderen, waardoor je de trillingen van Liefde/Licht de wereld van oorzaak instuurt. En wanneer je je verenigt met andere gelijkgestemden, creŽer je een synergie die exponentieel uitgroeit tot een steeds groter wordende cirkel van verfijnd groepsbewustzijn.

Wij eren jullie om jullie moed. Wij weten dat jullie reis lang en moeilijk is geweest; echter, wij zeggen jullie dit, lieve vrienden: jullie tijd van pijn en lijden zal geleidelijk aan tot het verleden behoren Ė een herinnering die langzaam zal vervagen. De tijd van wonderen is aanstaande. Iedere dag verwijderen wij meer van de beperkende energieŽn tussen ons doordat we meer van de negativiteit oplossen die in de ether kolkt. Wij geven jullie onze verzekering dat jullie spoedig jullie bevestiging zullen hebben van hoe het komende Tijdperk van grootsheid eruit zal zien. En jullie zullen zonder enige twijfel weet hebben van de integrale rol die jullie hebben gespeeld. Ik was bij je toen je lang geleden voor het eerst naar de Aarde kwam, en ik zal je blijven leiden, inspireren en ondersteunen totdat je er klaar voor bent om terug te keren naar je ware woonoord in de glorieuze rijken van onze Vader/Moeder God. IK BEN voor altijd jullie vriend, beschermer en metgezel in de Geest.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com