Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael -

Januari 2009 * LM-01-2009

Aartsengel MichaŽl via Ronna Herman

De vele Facetten der Verlichting.

Geliefde meesters, wij wensen jullie lessen met betrekking tot Ascensie voort te zetten. Het is belangrijk om te begrijpen dat je fysieke voertuig sinds het begin van jullie aardse ervaringen in belichaming was gecodeerd om weer te keren in de hogere, zuiverder Rijken van Licht. Begrijp echter ook dat, terwijl de mensheid evolueert en zich bewuster wordt van de kennis en de verwikkelingen omtrent Ascensie, er in de afgelopen honderden jaren vele aanpassingen nodig zijn geweest. Enkele aanvankelijke Ascensie procedures zijn komen te vervallen, en andere meer geavanceerde vereisten zijn toegevoegd. Vroeger was Ascensie/VerLichting slechts mogelijk voor een select gezelschap. Alleen zij die op Aarde kwamen als voorbeelden en wegbereiders, en zij die spiritueel gevorderd waren, werden toegelaten tot de binnenste heiligdommen van de mysterie scholen. De geheime leer werd alleen geschonken aan hen die werden beschouwd als de krachtigste en meest toegewijde discipels. De lessen, testen en uitdagingen waren veeleisend en vele leerlingen bezweken in het proces en bereikten nog vele levens daarna hun doel niet. Dat is veranderd, want het is echt krap dag als het gaat om de Ascensie van Aarde en mensheid naar het volgende bewustzijnsniveau, en veel goddelijke dispensaties en hulp zijn beschikbaar voor hen die zich de moeite getroosten de uitdagingen en testen van Ascensie aan te gaan.

Het collectieve bewustzijn der mensheid streeft ernaar de buitengewone dualiteit die de Aarde teistert te erkennen. Elke belichaamde ziel op Aarde, ieder op zijn of haar niveau, worstelt om zelfbewustzijn te verkrijgen, wat impliceert om zowel de Licht - als Schaduwzijde van het Zelf te omarmen, en spant zich middelerwijl ook in terug te keren tot een geaccepteerd bereik van dualiteit en polariteit. Jullie dienen allemaal je schaduwzijde, je innerlijke demonen, te herkennen en op te eisen, opdat zij eveneens het Licht van Transformatie kunnen accepteren. Het menselijke lijden is een gevolg van rigide denken, een gevoel van superioriteit en het oordelen van anderen, wat eerder leidt tot afscheiding dan eenheid en tolerantie voor andermans standpunt. Kunnen jullie de vooronderstelling aanvaarden dat je negatieve gedachten ook vrijgemaakt willen worden? Ze komen naar de oppervlakte van je bewustzijn, en zoeken net als jullie naar verlichting en waarheid. Jullie dienen, van moment tot moment, verantwoordelijkheid te nemen voor wat je creŽert. Negatieve gedachten en daden zorgen voor verwrongen creaties en chaos.

Wij hebben uitgelegd dat, voordat ze in fysieke belichaming komt, elke ziel een portie Adamantine Partikels krijgt om in het volgende leven te benutten. Wanneer die portie liefdevol is gebruikt voor het hoogste goed van allen, zal de stroom van volspectraal Licht door blijven stromen door gans haar of zijn leven. Wanneer iemand echter liefdeloos, negatief en verbitterd wordt, is de toegang tot het Hartchakra en de God Partikels niet langer beschikbaar. Daarna kan hij/zij slechts toegang hebben tot halfspectraal Licht; de oorspronkelijke Levenskracht Substantie, dat hersteld en op een positieve dan wel negatieve wijze gebruikt kan worden. Besef dat Adamantine Partikels van Schepper Licht uitsluitend geactiveerd of benut kunnen worden met de liefdevolle intentie voor het hoogste goed.

Het Hartchakra van een kind staat wijdopen en de God partikels stromen vrij. Maar hoe lang dat Hartchakra open blijft is afhankelijk van de liefde en de opvoeding die ze krijgen van hun ouders en hun omgeving. Veel dierbare zielen hebben een etherisch schild ter bescherming om hun Hartchakra geplaatst, opdat pijn en lijden hen niet zo drastisch zal beÔnvloeden, ze sluiten daarmee de poort naar het Innerlijk Heiligdom waar hun God Partikels van Schepping bewaard worden.

Samen met de portie Adamantine Partikels die in ieders Hartchakra werden geplaatst, werd ook een kleinere toewijzing geplaatst in elk van de belangrijkste chakra's van het fysieke lichaam. Het grootste deel daarvan werd geplaatst in het Aardechakra, en de Ouden noemden dat Kundalini, de opgerolde slang of het Heilige Vuur.

Er vindt thans een versnelde planetaire inwijding plaats, en het beÔnvloedt alles op Aarde, en vooral gevoelige wezens. Er is veel angst en onrust nu het collectieve bewustzijn der mensheid de dramatische veranderingen ervaart die inherent zijn aan het einde van een tijdperk en de geboorte van een nieuwe era, vooral als veel van wat als belangrijk werd beschouwd langzaam op Aarde verdwijnt. Armageddon maakt deel uit van de 3D/4D werkelijkheid, maar als je energie van een hogere, evenwichtiger frequentie is, zal geen enkele van de ontwrichtende veranderingsenergieŽn vat op je persoonlijk hebben. Er is gelukkig ook grote verwachting en opwinding bij mensen die in hun Hartchakra gecentreerd blijven. Er zijn vele waarschijnlijke toekomsten voor een ieder van jullie, en het is belangrijk dat jullie in het NU moment gecentreerd blijven. Jullie kunnen, terwijl je langzaam de vloeibare/veranderlijke hogere dimensies binnengaan, meerdere keren bewogen worden van koers te veranderen, maar als jullie je Hartchakra en je Hoger Zelf als gidsen toestaan, zul je nimmer verdwalen. De tijdlijnen van de toekomst leiden naar hogere vastere grond, weg van het brede spectrum van dualiteit en de illusie van afgescheidenheid.

Jullie bevinden je in het proces om de vele fragmenten van het Zelf te integreren, die je in fysieke belichaming hebt gecreŽerd, ter voorbereiding op de versmelting met de vele aspecten van je Zielsfamilie, zowel op Aarde als in de vele dimensies van het zonnestelsel en de Galaxie, en uiteindelijk in gans het Universum. Er moet een hereniging met het Zelf zijn, en een wederkeer tot het centrum van Macht dat in je Hartchakra ligt opgeslagen. Zodra je de verbinding met je Hoger Zelf maakt, en aan de herEENiging van je God Zelf (IK BEN Aanwezigheid) begint, wordt de drang van herEENiging onweerstaanbaar. Terwijl jullie in een stoffelijk voertuig wonen, is je ziel, die een compositie is van Schepper Essentie, je bewuste gids en toeverlaat. Voor de meeste mensen was de ziel niet meer dan een bedeesd stemmetje, want de egopersoonlijkheid was van binnen erg sterk en dominant aanwezig. Het inwijdingsproces begint als jullie gaandeweg de ziel ruimte bieden om haar eigen plaats in te nemen als regisseur van je leven, waardoor uiteindelijk je Hoger Zelf in staat is de leiding over te nemen op je terugreis naar de Rijken van Licht. Langzaam aan zal jullie smalle Zilveren Koord; je levenslijn/ navelstreng met de Schepper, breder worden totdat het uiteindelijk zo breed is als het kroonchakra. Dan stemmen jullie je af op de stroom van je Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid en de Schepper Partikels van Liefde/Licht beginnen door en om je heen te vloeien via de Lemniscaat. Dit wonderbaarlijke, lichtgevende Heilige Vuur schenkt jullie de passage tot je ďSchatten in de HemelĒ, en is een onbeperkte bron van Schepper Licht zo langs als het wordt opgeladen met jullie Liefde/Licht, en voor het hoogste goed wordt aangewend.

De oefening met de Binaire Reeksen c.q. de Oneindigheid Ademtechniek, waarbij de adem door de Medulla Oblongata (Ascensiechakra aan de schedelbasis) gaat, verbindt jullie met de Ziel van de Aarde en de meervoudige rijken van Licht, waar de vele facetten van het Zelf verblijft, totdat jullie je uiteindelijk herenigen met je Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid of GodZelf. De Rivier van het Leven heeft doorheen het Universum vele zijarmen, en vele van jullie worden, terwijl jullie je afstemmen op je Heilige Geest/Derde Oog, en leren in je Hartchakra gecentreerd te blijven, geleiders voor de Adamantine Partikels van Schepper Bewustzijn. Eerst moeten jullie je epifyse en hypofyse afstemmen op je Hoger Zelf, waardoor de membranen van Licht, die het Derde Oog bewaken, worden opgelost. Jullie Derde Oog maakt de connectie met je Hartchakra, en zodra de geactiveerde Adamantine Partikels van God Bewustzijn door het Hartchakra en het Derde Oog beginnen te stromen, wordt het proces van verlichting versneld. Het Schepper Licht stroomt dan door het Kroonchakra en gaat de epifyse binnen, en stimuleert daarmee het cellulaire bewustzijn terwijl het de hypofyse en de hypothalamus activeert en door je hersens tot in je Derde Oog stroomt. Vervolgens stroomt het naar je Hartchakra waar de partikels van Schepper Licht nog meer worden geactiveerd middels jullie liefdevolle intentie. Die geactiveerde God Partikels van Licht zijn dan bereid jullie bij te staan in het creŽren van alles wat je wenst, zolang het voor het grootste goed van allen is. De stem van je Hoger Zelf wordt duidelijker en de signalen van je Hartchakra of je intuÔtie worden alsmaar sterker.

Er werd gevraagd wat het verschil is tussen intuÔtie en inspiratie.

IntuÔtie is het ogenblikkelijk bevatten van een concept of bepaalde informatie, zonder daarbij na te denken. Jullie Hoger Zelf spreekt tot jullie via je intuÔtie en, zuivert uiteindelijk de weg naar je God Zelf en de wijsheid die in de kosmische bibliotheek is opgeslagen. Jullie intuÔtie geeft je ook signalen dat je het bij het rechte eind hebt, dat wat jouw waarheid is, of een naar en ongemakkelijk gevoel als iets niet juist is of niet is afgestemd op het Licht of Waarheid.

Inspiratie omvat het proces of de kwaliteit van geÔnspireerd worden. Bijvoorbeeld wanneer een op dat moment passend of ongebruikelijk idee, zonder dat je er bewust mee bezig was, plotseling op komt zetten. Channeling of berichten van je engelgidsen en Ė leraren leiden vaak tot geÔnspireerde concepten of het bewust zijn van zaken die je niet kan weten. IntuÔtie wordt eerst door de geest bevestigd en dan door het hart, terwijl inspiratie door het hart wordt bevestigd en vervolgens via rationalisering door het verstand.

Jullie waarneming van tijd/ruimte is snel aan het veranderen, wijl jullie leren je meer te focussen op het moment in plaats van te weifelen tussen het verleden en de toekomst, met slechts enkele momenten van geconcentreerd bewustzijn van het heden. Gevoelens van afgescheidenheid/isolement en oordelen worden vervangen door eenheidsbewustzijn, dat uiteindelijk zal leiden tot Eenheid met Al dat Is. De Aarde en de mensheid zijn op weg om harmonieuze en evenwichtige hoger 3D en 4D Wezens te worden. Er is geen groter geschenk dan weer verbonden te zijn met het volle Lichtspectrum van de Schepper, opdat jullie de grootste hoeveelheid Adamantine Partikels tot je kunnen nemen. Jullie dienen dan dat geschenk te delen door de maximale hoeveelheid Liefde/Licht de wereld in te stralen nadat jullie je eigen portie hebben geÔntegreerd. Zodra de Rivier van Leven door je fysieke lichaam begint te stromen, zijn jullie goed op weg naar Zelf Meesterschap, en je persoonlijke wereld zal voorgoed veranderd zijn.

Herinner je dat wij jullie ooit hebben verteld dat de derde Ė en vierde dimensie niet 'slecht' of 'zondig' zijn; het is alleen maar dat de slinger tussen Licht en Schaduw de afgelopen eeuwen te ver van het midden is afgezwaaid. Ascensie vereist dat elk mens het verleden healt, of met andere woorden de belangrijkste innerlijke dissonanten zuiver maakt, waardoor hun energetische signatuur minstens weer is afgestemd op de geaccepteerde niveaus van dualiteit binnen de zeven 3D/4D subniveaus. De belichaamde zielen op Aarde die thans ontwaken zijn al bewust op weg om hogere 4D wezens te worden. Het bewustzijn echter van vele geavanceerde zielen, die wij Sterrenzaden noemen, zijn op weg om zich af te stemmen op een 5D bewustzijn als het niet hoger is. Jullie zullen je stoffelijke lichaam behouden, je gezondheid zal verbeteren, jullie vitaliteit en je gevoel van welzijn zullen toenemen. De Aarde zal er nog steeds zijn, en dualiteit/polariteit zullen er nog steeds zijn, het spectrum van Licht en Schaduw zal echter niet meer zo uitgesproken zijn. Wanneer de hogere frequenties van Licht de Aarde doordringen, en het collectieve bewustzijn de overtuigingen op verouderde concepten loslaat en een begin maakt aan het integreren van hogere, zuivere waarheden, zullen zij die hun oude negatieve, onevenwichtige gedachtepatronen vasthouden, sneller de gevolgen van hun keuzes ervaren, en bij tijd en wijle zelfs ogenblikkelijk.

Geloof het of niet, er was voordeel te behalen uit het terugtrekken van een belangrijke portie van jullie scheppende vermogens in het verleden. Wij hebben jullie verteld dat de Rode (dat is de niet ingewijde kleur van het stoffelijke vlak) of de Eerste Straal van Goddelijke Wilskracht en Macht om te creŽren nagenoeg geheel was verdwenen nadat de Aarde en de mensheid wegzonken in de derde en lagere vierde werkelijkheden. Dat werd gedaan om te voorkomen dat de mensheid zichzelf zou vernietigen in tijden van extreme dualiteit/polariteit. Dat tijdperk komt spoedig ten einde als de mensheid ontwaakt en het vermogen herkrijgt om meer Spiritueel Licht te absorberen. Terwijl jullie naar de hoogste vierde en de lagere vijfde dimensies gaan, zal je fysieke lichaam meer lichtgevend worden omdat het Schepper Licht steeds meer van binnenuit begint te stralen.

Herinner je dat jullie werden voortgebracht uit de Heilige Hart Kern van de Oppermachtige Schepper als Witte Vuur Wezens. Dat verklaart de uitdrukking: ďGeschapen naar het evenbeeld van God.Ē Het Licht van de Schepper bevat energie, intelligentie en alles wat nodig is om werelden zonder beperking te creŽren en het Goddelijke Plan te vervullen. Jullie krijgen de kans om medeschepper te worden op het hoogste niveau, maar dan moet je wel uit je luie stoel komen en je geboorterecht op eisen. Volg het Pad van Licht, geliefden, het is tijd voor een grootse herEENiging. Wij houden ongelooflijk veel van jullie.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman ©, vertaling ArjunA.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA Ė www.assayya.com

www.ronnastar.com