Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael -

Februari 2011 * LM-2-2011

Jullie Zijn Jullie Individuele Zonlicht Aan Het Ontwikkelen

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, de adem van de Schepper is het voedsel van het bestaan en jullie zijn de vlam die hij voedt. Het is belangrijk om te begrijpen dat jullie je individuele ZONLICHT aan het ontwikkelen zijn, dat een reflectie is van jullie eigen Goddelijke Essentie. Het menselijke intellectuele gedachteproces moet zich verder ontwikkelen dan de beperkingen van taal. Er is een enorme hoeveelheid informatie die de mensheid via inspiratie kan ontvangen. Jullie moeten je intuïtieve vermogens ontwikkelen om de wijsheid te kunnen ontvangen van de Kosmische Raad van Licht. Het zal niet van buitenaf naar jullie toekomen. Het zal opborrelen in jullie eigen Heilige Geest en Heilige Hart. Jullie moeten omhoog reiken en het vastpakken, want het zal niet omlaag komen naar de vervuilde omgeving van de Aarde en jullie zoeken.

Volwassen spiritualiteit is niet een onbewuste ervaring. Je moet een zelfonderhoudende Goddelijkheid ontwikkelen, waarbij je voortdurend de rijke, Pranische Adem des Levens / Adamanten Deeltjes van de Scheppersessentie inhaleert, opdat je spiritueel voedsel kunt ontvangen van de Rivier de Levens via het Achtste Chakra, je Zielster. De krachtige Adem der Oneindigheid opent de wegen die leiden naar de multidimensionale niveaus van Scheppersbewustzijn. Je moet je innerlijke aanschouwing verruimen wanneer je langzaamaan je manier van denken en waarnemen verandert. De Geest van de Schepper kan niet worden gescheiden. De Geest doordringt in verschillende maten alles in het bestaan. Je moet je bewustzijn verruimen om de uitgestrektheid van de Schepping te belichamen.

Je moet het feit accepteren dat de Hartkern van onze Vader/Moeder God het focuspunt is en de basis van alle religies. Het is niet het dogma, de achterdocht, de regels en beperkingen, maar de liefde, macht en perfectie, die leiden tot het vermogen om werelden te creëren van schoonheid, evenwicht en harmonie. Wanneer de geest en het hart van God manifest worden in jou, word je een deel van de Collectieve Messias. Het is de creatieve vervulling van je bestemming.

Je bent een Vonk van de Schepper – een gemanifesteerd Goddelijk facet van bewustzijn – een Stilpunt binnen de Schepping. Ofwel verrijk je de wereld waarin je leeft, ofwel help je het te vervuilen. Hoe fel en warm is je Heilige Vuur? Straalt het helder en verwarmt het de harten van anderen? Of is het een zwakke vlam die niet eens sterk genoeg is om je eigen hart te verwarmen? “Koud van hart” is niet een term die in verband wordt gebracht met een ware Drager van Goddelijk Licht. Je kunt de schaduwlanden afreizen met degenen die hebben geholpen ze te creëren, of je wandelt met verrukking in de straling van Goddelijk Licht.

Jullie zijn allen vertrouwd met de Twaalf Stralen van Godsbewustzijn die jullie nu proberen te integreren en te gebruiken. Echter, er is een heel belangrijk facet geweest van de Schepping dat aan de massa onttrokken is geweest tot nu. Alle manifestaties in het Omniversum is samengestelde of georganiseerde Energie vanuit de Hartkern van de Opperste Schepper. Er is een Meester-Schepperskern van Kosmisch Bewustzijn die een hoeveelheid bevat van de Essentie van het Volledige Spectrum van de Opperste Schepper.

De Vader en Moeder God van dit universum werden begiftigd met een deel van deze eigenschappen, kwaliteiten en deugden van de Schepper. Dit is de primaire bron van Scheppersbewustzijn in dit universum, en alles is in evenwicht – alles is gelijk – alles is harmonieus. Voordat de Goddelijke Stralen van onze Vader/Moeder God de grote leegte in werden gestraald, werd er een ontelbaar aantal machtige Stralen van de Opperste Schepper de kosmische leegte in gestuurd. Deze Stralen van de Schepper werden grote regio’s van ruimte met verschillende Lichtdichtheden en tijd-bewustzijnscellen, die oneindige Goddelijke schema’s bevatten van mogelijkheden voor materiële werelden. Er zijn membranen van Licht die barrières creëren opdat er een stevige begrenzing is tussen elk subuniversum. Deze Lichtlijnbarrières kan men niet binnendringen of oversteken zonder speciale Goddelijke toestemming. Sommige van deze grote Schepperstralen zijn veel omvangrijker dan andere, en er was ook een aantal dunne membranen van Licht die tijd-celcoderingen bevatten in piramiden van Licht. Er zijn levende piramiden van Licht/Leven in elk energieveld en elke dimensionale ruimte van de Schepping. Schepperslicht stroomt voort vanuit de piramidevormige rijkdommen van Licht om te worden gebruikt door de Elohim en de Bouwers van Vorm bij het maken van nieuwe, creatieve ontwerpen zoals verordend door onze Vader/Moeder God. Iedere ster in de melkweg is een knooppunt van energie. Ieder persoon functioneert als een levende ster met het vermogen om harmonieuze frequentietrillingen te ontvangen en door te geven overeenkomstig zijn/haar niveau van bewustzijn. Zoals jullie nu weten, worden deze frequenties jullie Zielenlied genoemd. Jullie zijn een punt van Licht, een stralende Vonk van het Goddelijke. Dit universum is opgebouwd uit één gigantisch, Hemels Zielenlied.

Vanuit het Hartcentrum van onze Vader/Moeder God, was de Essentie van de Zoon/Dochter - Medescheppers manifest geworden. Deze prachtige Wezens zijn gedemoduleerde* afsplitsingen van de macht en majesteitelijkheid van onze Goddelijke Ouders – net zoals onze Vader/Moeder God een gedemoduleerde afsplitsing is van de Opperste Schepper.

Er zijn drie grote afdelingen in dit universum. Onze uitleg is sterk vereenvoudigd, want het scheppingsproces is veel te gecompliceerd om door de menselijke geest te kunnen worden begrepen.

  1. Vanuit de Essentie in de Meesterkern van Kosmisch Bewustzijn (hierboven besproken), was er een specifiek aantal subuniversa gecreëerd binnen het geheel van dit universum, met zowel vrouwelijke als mannelijke eigenschappen, deugden en kwaliteiten van Goddelijke Licht in perfecte gelijkheid en evenwicht. Echter, toen het merendeel van de subuniversa was gecreëerd, werden de overheersende krachten van het scheppingsproces toegewezen aan óf de mannelijke, óf de vrouwelijke eigenschappen van Scheppersbewustzijn. Bij de helft van de Goddelijke Blauwdrukken/plannen van de subuniversa werden de Vader/zoon kwaliteiten van Goddelijke wil, macht en doel, de mentale/naar buiten gerichte eigenschappen van de Schepper benadrukt, terwijl de Moeder/dochter eigenschappen van compassie, verzorging, intuïtie, de naar binnen gerichte kwaliteiten, een ondersteunende positie hadden.

  2. Er is ook een zelfde aantal subuniversa met de Moeder/dochter kwaliteiten en deugden in de leidende rol, terwijl de Vader/Zoon eigenschappen de tweede positie innemen. Hebben wij jullie niet verteld dat dit universum een universum kan worden genoemd van grote en unieke verscheidenheid? Het was gecreëerd als leeruniversiteit voor jullie, het Sterrenzaad van het Omniversum. Hoofdzakelijk, echter, werden de enorme diversiteit en omvang van de Schepping ontworpen opdat de Schepper eindeloze variaties van ZICHZELF kon ervaren. Ons eigen subuniversum is vanaf het begin hoofdzakelijk een Vader/Zoon ervaring geweest. Onze Moeder God en de prachtige Godineigenschappen zijn er altijd geweest, maar niet in de volle glorie en Essentie van haar Wezen. Nu is de tijd voor de Moeder/Dochter en de Vader/Zoon aspecten van de Schepping om terug te keren naar gelijkwaardig partnerschap. Dit is het prachtige evolutionaire proces dat nu plaatsvindt in dit universum en al haar scheppingen.

  3. Alle dimensies en subdimensies omvatten een oneindige verscheidenheid van Velden of Staten van Bewustzijn, van een bijna totale staat van onbewustzijn van het zelf, tot de ultieme staat van absoluut bewustzijn, de IK BEN DIE IK BEN van onze Vader/Moeder God. Het ontwaken van het Zelf vanuit een onbewuste staat van Zijn is één van de meest ingrijpende fasen in het evolutieproces van de mensheid. Om Zelfbewust te worden moet je je bewust worden van wat er gebeurt in je persoonlijke wereld. Je moet je denkproces aanscherpen en leren te leven in het moment of het NU zoals het wordt genoemd. Om ervaring en wijsheid te verkrijgen, moet je nadenken over wat je wilt onthouden, wat je wilt vasthouden in je geheugenbank. De persoon die zich niet bewust is van het Zelf, gaat doelloos door het leven, gewoonlijk niet nadenkend over wat de consequenties zullen zijn van zijn/haar handelingen – ogenschijnlijk heen en weer geslingerd door de grillen van het noodlot.

Jullie, als zoekers op het Pad, moeten worden ingewijd in de Piramidale functies van het Licht alvorens verder te kunnen naar het volgende niveau van evolutie; de volgende tijdcel van bewustzijn. De Menselijke schepping is slechts een klein deel van een veel groter en omvangrijker scheppingsproces. Dat is de reden waarom we zoveel nadruk hebben gelegd op het creëren van je persoonlijke Piramide van Licht in de vijfde dimensie, en waarom we jullie zeer gedetailleerde instructies hebben gegeven over de verschillende piramiden van Licht die jullie ter beschikking staan, en de belangrijke rol die zij spelen in het ascensieproces. Jullie worden niet voor niets Sterrenzaad genoemd, want als jullie terugkeren naar Zelfmeesterschap, gaan jullie Kristallijnen Levenszaad Codes scheppen, een nieuw evolutionair proces dat zal worden gebruikt in de aankomende Gouden Melkweg. Dit proces maakt deel uit van het Wiel binnen het Scheppingsproces dat we in de nabije toekomst aan jullie zullen openbaren. In de tussentijd vragen wij jullie te bestuderen wat wij hebben geopenbaard, en te proberen het universele schema te verkrijgen dat wij stevig in jullie geest hebben gecreëerd opdat jullie de volgende fase van de prachtige, kosmische gebeurtenissen zullen begrijpen die zich voor jullie ogen ontvouwen.

VRAAG: “Sommige mensen komen in dit leven met duidelijke gaven: helende, psychische vermogens, e.d. Hoe weet de gemiddelde persoon wat zijn/haar gaven voor de mensheid werkelijk zijn als zij niet duidelijk zijn voor henzelf, anders dan een brandend verlangen om dienstbaar te zijn samen met andere Lichtwerkers?”

RONNA’S ANTWOORD: “Lieve vrienden, er zijn zeer weinig mensen die zich vroeg in hun leven bewust zijn van hun creatieve/spirituele gaven. Misschien is er een interesse of verlangen om bepaalde talenten te ontwikkelen of te perfectioneren; echter, iedereen die ik ken moest vele facetten van het leven ervaren, alsook vele beproevingen en tests, om geleidelijk aan, na verloop van tijd, hun talenten te ontwikkelen. Ofschoon ik enkele spirituele ervaringen had op verschillende momenten in mijn leven, ontwikkelde ik geen intens verlangen om te zoeken naar spirituele wijsheid tot ik achter in de vijftig was. De gaven komen geleidelijk aan naar boven wanneer je probeert de vele facetten van je Wezen in evenwicht en harmonie te brengen. Een facet van je Hogere Zelf wacht er altijd op om zich met je te verbinden of zijn plaats in te nemen in je Heilige Hart, en met elke indaling van je Zielzelf krijg je meer gaven/talenten/wijsheid tot je beschikking.

Het vereist werk, toewijding en volharding; echter, ik kan getuigen dat het beslist de moeite waard is. Wij zijn op Aarde om medescheppers te zijn met onze Vader/Moeder God. De gaven van de Geest staan ieder van ons ter beschikking, maar wij moeten het werk doen en naar binnen keren en naar buiten reiken om hen te verkrijgen. Onze geliefde Michaël heeft ons vaak gezegd:”

“Ban die dingen uit je leven die je niet prettig vindt terwijl je probeert je talenten te ontwikkelen en je passie te vinden. Als je niet meer doet dan een Baken van Liefde/Licht worden opdat je de schittering van onze Vader/Moeder God kunt uitstralen naar de wereld, dan is dat genoeg.”

ALS GEVOLG VAN DE VRAAG HIERBOVEN GAF AA MICHAËL ONS : DE VIER BELANGRIJKSTE CATEGORIEËN LEVENSLESSEN.

Je moet de gaven en talenten gebruiken, ontwikkelen en perfectioneren die je in elk leven voortbrengt om te ervaren. Er zal een nadruk zijn, een verlangen of voorkeur om bepaalde onderontwikkelde talenten en vermogens te perfectioneren. Echter, je moet de moeite en de tijd nemen om volleerd te worden in elke gekozen onderneming. Soms zal een persoon, die goed op weg is naar meesterschap, incarneren met bepaalde geniale vermogens die hij/zij heeft geperfectioneerd in vorige levens. Dit gebeurt steeds vaker met de oude Zielen die incarneren in deze versnelde tijden van transformatie.

  • Er zullen enkele negatieve karaktertrekken of verslavende gewoontes zijn die zullen worden benadrukt opdat je ze kunt loslaten, aanpassen of verfijnen, waardoor je weer in evenwicht en harmonie komt zodat je verder kunt met de groei van je Ziel en Zelfbewustzijn.

  • Er zullen dingen zijn die je niet fijn vindt of waarover je een uitgesproken mening hebt, dingen waarmee je het niet eens bent waardoor disharmonie optreedt en je je ongelukkig of onprettig voelt. Sommige van deze dingen kun je niet veranderen, en daarom moet je ze accepteren en proberen het beste van de situatie of omstandigheid te maken.

  • Echter, de belangrijkste levensles is het proberen bereiken van je Zielzelf en de reis aanvangen van hereniging met de vele facetten van je Goddelijke aard; de rest volgt vanzelf. Geliefden, wij weten dat er veel pijn, ongemak en angst kan zijn terwijl je door deze versnelde processen gaat die de enorme veranderingen teweeg brengen die nu overal in de wereld plaatsvinden.. Weet dat wij samen alle tegenslagen zullen overwinnen. Het is onze missie om de weg te openen voor iedere geliefde Ziel die een verlangen toont om terug te keren naar harmonie. Weet dat ieder van jullie een verschil uitmaakt. Als je twijfelt, inspiratie of kracht nodig hebt, ga dan in je Piramide van Licht en wij zullen je moed geven, opbeuren en inspireren. Wanneer je je eenzaam of ongeliefd voelt, ga dan in je Heilige Hartcentrum en wij zullen daar wachten om je te overladen met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God.

IK BEN Aartsengel Michaël

* Demoduleren is het verlagen/vertragen van een trillingsfrequentie. (Vert.)

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com