Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Februari 2008

* LM-2-2008 : ďVOLG DE WEG VAN HET HEILIGE HART"

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde Meesters, nu steeds meer van jullie oude realiteit wegvalt en jullie steeds dieper het onbekende terrein ingaan, moeten jullie erop leren vertrouwen dat de toekomst zich volmaakt aan het ontvouwen is, hoe chaotisch en ontwrichtend het soms ook lijkt. Eerst moet je jezelf leren vertrouwen en dit kan de moeilijkste stap zijn, want je hebt geleerd dat anderen wijzer zijn dan jij en dat zij weten wat het beste voor je is. Dit was misschien zo toen je een kind was; echter jullie zijn nu volwassenen met een gouden kans: de wijsheid van de kosmos is nu beschikbaar, en wij van de hogere rijken zijn hier in groten getale om jullie te helpen Zelfmeesterschap te bereiken en om jullie rechtmatige staat als een spiritueel menselijk Wezen te herwinnen. In de meeste van jullie incarnaties op Aarde hebben jullie allemaal op een bepaalde manier jullie macht weggeven. Jullie raakten geconditioneerd en gewend aan 'leven in een kudde', waarbij anderen in machtsposities de regels bepaalden en vertelden wat jullie moesten doen. En of jullie dit nu wel of niet prettig vonden, jullie luisterden, want dat voelde veiliger dan weerstand bieden en je eigen koers bepalen.

Wij hebben vaak gezegd dat uit je comfortzone en uit de geloofsovertuiging van het collectieve bewustzijn treden heel moedig is om te doen. Moedig voortgaan om je eigen waarheid te vinden en daarnaar te leven is de eerste stap in het herwinnen van je persoonlijke macht. Wanneer je je bevrijdt van de ketenen van het verleden en gaat inzien dat je de baas bent over je eigen toekomst, begin je met het proces van ontwaken tot je potentieel als een meester-medeschepper. Naarmate je meer wijsheid vergaart en vreugde begint te beleven aan de positieve resultaten van je inspanningen, begin je meer vertrouwen te krijgen in jezelf en in je beoordelingsvermogen. Je multizintuiglijke waarneming wordt groter en sterker en je leert zowel de positieve als de negatieve resultaten van je keuzes te bezien vanuit een hoger gezichtspunt, waardoor je geleidelijk aan beslissingen leert nemen vanuit een hartgecentreerde zienswijze.

Geloof is een intrinsiek facet van vertrouwen: geloof in jezelf en in je beoordelingsvermogen, geloof in degenen om je heen die hebben laten zien dat ze betrouwbaar en respectabel zijn, geloof in onze Vader/Moeder God, de universele wetten, en de Goddelijke Blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. Wij hebben het niet over blind geloof, want dat is een andere manier om je macht weg te geven aan anderen, aan hun leringen of regels. In jullie materiŽle wereld wordt geloof gevormd door handelingen en positieve resultaten, een functie van de hersenen gefilterd door het hart. Het hart is zowel een magnetische als stralende vortex, de werkelijke bron van menselijke macht. Jullie Heilige Geest bevat de zaadgedachten van jullie verleden en van de toekomst, en het is jullie persoonlijke bron van de Goddelijke wil en macht van onze hemelse Vader. Jullie zaadgedachten voor de toekomst moeten rijpen in het Heilige Hart en in de Adamanten Deeltjes van Schepperslicht, ontstoken door jullie liefde, en middels jullie zuivere intentie en handelingen worden zij gemanifesteerd in de wereld van de vorm. Overvloed in elke vorm is een natuurlijke manifestatie als je harmonieus bent afgestemd op de Geest en op het Goddelijke Plan voor het hoogste goed van allen.

Jullie moeten leren te functioneren via het intellect van het Heilige Hart. Wanneer je de verbinding tussen je Heilige Geest en je Heilige Hart verstevigt, begin je de wijsheid te ontvangen van de Ziel, je Hogere Zelf en de multidimensionale facetten van je Zelf. Je Ziel, je Hogere Zelf, je gidsen, begeleiders en engelenhelpers communiceren met je via je Ziel-Zelf en je Heilige Hart. Het fluisteren van de Geest in de onontwaakten wordt een machtige stem van liefdevolle wijsheid en comfort wanneer je ontwaakt tot de kracht en grootsheid van je eigen goddelijkheid.

Veel zielen hebben gevraagd, "Hoe kunnen we meer liefdevolle eigenschappen ontvangen van de Goddelijke Moeder en de vrouwelijke Aartsengelen?" Jullie Heilige Harten gaan meer licht uitstralen en jullie beseffen dat het de liefdevolle energie is van de Goddelijke Moeder die zo lang werd gemist. De Goddelijke Moeder God en alle stralende facetten van haar Wezen zijn altijd voor jullie beschikbaar geweest, ongeacht andere Goddelijke missies en taken die zij heeft te vervullen. Zij, evenals onze Vader God, is almachtig en alomtegenwoordig.

Als je ernaar verlangt om meer liefde, eigenschappen en hoedanigheden van de Goddelijke Moeder te ervaren, bieden wij je de volgende suggesties. Mediteer, en zie hoe een prachtige kristallen piramide zich vormt in de vijfde dimensie (je Hogere Zelf zal het geschikte niveau bepalen voor jouw specifieke Godinpiramide van Licht). Zie de kristallen tafel in het centrum met de Violette Vlam die opvlamt onder de tafel. Er hangt ook een vonkelend dubbel gefacetteerd kwartskristal boven de tafel waarvan de bovenste punt tot buiten de top van de piramide reikt. Plaats een aantal kristallen stoelen rond de tafel en voeg vervolgens items toe die je erbij wilt hebben. Dit is jouw persoonlijke creatie, en je mag alles visualiseren wat je daar wilt hebben, want dit zal je heiligdom zijn waar je je komt verbinden met de Goddelijke Moeder en al haar prachtige vertegenwoordigers. Het is nu tijd om de aspecten en hoedanigheden van de Goddelijke Moeder volledig te integreren: Goddelijke liefde, compassie, verlichting, voeding, dankbaarheid, geloof, hoop en liefdadigheid. Deze prachtige Vrouwen van Licht zullen je vergezellen in jouw Piramide, en zij zullen een facet van hun Essentie bij jou achterlaten opdat je je ermee kunt verbinden wanneer je maar wilt. Besef dat zij ook de hoedanigheden en eigenschappen die je wenst te belichamen uitstralen in het Etherische Dubbel van jezelf dat je daar op de kristallen tafel achter laat. Onthoud dat wat je ook gegeven wordt, je dient te gebruiken ten goede van allen om nog meer te kunnen ontvangen. Dat is een onveranderlijke, universele wet.

Wij gaven jullie een paar jaar geleden enkele van deze affirmaties, maar het is van belang dat wij ze nu opnieuw aan jullie geven. Bekrachtig in je Piramide van Licht gewijd aan de Goddelijke Moeder en haar entourage, in je eigen woorden of als volgt:

GELIEFDE GODDELIJKE MOEDER, ik vraag u in mijn Piramide van Licht te komen en mij uw gezegende liefdevolle energie te schenken opdat ik vervuld mag zijn van de glorie en macht van uw Goddelijke Essentie. Ik tracht uw vriendelijkheid en Geestkracht te integreren en uit te dragen, en uw zachte, zuivere liefde in mijn dagelijkse leven over te brengen op iedereen die ik ontmoet. Open de portalen van mijn Heilige Hart opdat uw zuivere liefde nu en voor altijd door mij heen zal stralen.

IK ROEP DE GEZEGENDE VROUWE MARIA AAN, AARTSENGEL VAN DE VIJFDE STRAAL, voor wie ik zoveel affiniteit voel, om mij te leiden en mij bij te staan op mijn zoektocht naar waarheid en creatieve macht. Ik eis alle vermogens op die zijn ingeprent in mijn ziel en in mijn hersenstructuur en ik manifesteer ze met dankbaarheid in hun hoogste vorm ten bate van iedereen. Ik word voortdurend geÔnspireerd om dingen van grote schoonheid voort te brengen om anderen te verblijden en aan te moedigen hetzelfde te doen. Ik spreek de wetten van de Schepping aan en stel mijn leven in dienst van de mensheid.

IK ROEP DE SCHONE VROUWE FAITH AAN, AARTSENGEL VAN DE EERSTE STRAAL, om mij te inspireren en mij te leiden door het onbekende gebied naar het pad dat naar verlichting voert. Ik ga voort in vol geloof, vertrouwen en in de wetenschap dat ik word geleid door mijn God-Zelf, en ik zal een stralend voorbeeld zijn voor iedereen. Ik zal anderen laten zien dat met moed en geloof het onmogelijke mogelijk wordt, en door datgene los te laten wat veilig en zeker lijkt als ik wordt aangespoord om dat te doen, schep ik voldoening en word ik gezegend met ongekende rijkdom. Ik zal degenen die zwak zijn van hart tonen dat we de klif kunnen verlaten en kunnen reizen tussen de sterren.

IK ROEP DE VROUWE CONSTANCE AAN, AARTSENGEL DER GERECHTIGHEID/WAARHEID, DE TWEEDE STRAAL, om mij te vervullen met het verlangen om de verborgen wijsheid der tijden te kennen en te ervaren. Als ik ware kennis en wijsheid vergaar en die in mijn leven tot uitdrukking breng, wil ik een voorbeeld en verspreider worden van hogere waarheid en deze delen met allen die het Licht zoeken. Ik zal troost brengen aan diegenen die ontmoedigd zijn en diegenen inspireren die zich verslagen voelen. Ik zal een moedig voorbeeld zijn voor de zwakken van hart en liefdevolle hulp bieden aan diegenen die het gevoel hebben dat zij geen liefde verdienen. Ik zal luisteren naar de aansporingen van mijn Geest en de weg van waarheid en liefde bewandelen.

IK ROEP DE VROUWE CHARITY AAN, AARTSENGEL VAN DE DERDE STRAAL. Ik, die onwetend, onverdraagzaam en onrechtvaardig is geweest, zal een stralend voorbeeld zijn van onvoorwaardelijke liefde en zuivere intentie. Ik zal altijd proberen te begrijpen en te vergeven, wetende dat we allemaal op onze heilige reis zijn en dat we allemaal op onze eigen manier en in onze eigen tijd onze lessen moeten leren. Ik omarm de zuiverheid van mijn Goddelijke Zelf die voor iedereen zichtbaar stralend schijnt en waarvan iedereen de warmte mag delen. Ik zal mijn overvloed delen en ik zal vriendelijke gedachten en daden koesteren. Ik zal de hoedanigheden van begrip, zuiver waarnemen en Goddelijke wijsheid verpersoonlijken.

IK ROEP DE MEEDOGENDE VROUWE HOPE AAN, AARTSENGEL VAN DE VIERDE STRAAL. Ik zal hoop en inspiratie op mijn manier tot uitdrukking brengen. Ik zal liefdevolle hulp bieden waar nodig. Ik zal op vriendelijke wijze inspireren en aanmoedigen waar wanhoop is; ik zal woorden van hoop spreken opdat allen het zullen horen. Door mijn aanwezigheid zal ik troost brengen en een aura van vrede en schoonheid achterlaten.

IK ROEP DE VROUWE GRACE AAN, AARTSENGEL VAN DE ZESDE STRAAL, om mij te vervullen van haar prachtige glans. Laat mij een baken zijn die voor iedereen zichtbaar is opdat men weet wie ik dien wanneer ik het Licht van de Geest aanwend om te helen, te troosten en te inspireren. Ik zal baden in het schijnsel van haar glans en zo'n stralende aura van liefde creŽren dat iedereen met wie ik in contact kom gezegend zal zijn en dat zaden van transformatie zullen worden geplant en op het juiste moment zullen bloeien. Mijn Geest verblijdt zich wanneer ik mijn invloed van Liefdevol Licht wijd verbreid.

IK ROEP DE VROUWE AMETHYST AAN, AARTSENGEL VAN DE ZEVENDE STRAAL, om mijn inspiratie te zijn. Ik eis het vermogen op van de Violette Transmuterende Vlam, de Goddelijke alchemische energie van transformatie en transmutatie. Ik ga de uitdaging aan om de volledige belichaming te zijn van de perfecte mannelijke en vrouwelijke energie, en te laten zien wat het betekent om machtig en sterk te zijn terwijl ik liefde en compassie personificeer. Ik maak aanspraak op en verkondig mijn MEESTERSCHAP NU!

IK ROEP DE GELIEFDE MEESTER VROUWE KWAN YIN AAN om mij te vervullen van de helende energie, liefde en compassie van haar prachtige wezen. Help mij een bron te zijn voor allen die troost, hoop en inspiratie zoeken. Laat mij een Drager van helend Licht zijn waardoor zij heelheid kunnen bereiken in lichaam, denken en Geest. Laat een ieder die ik ontmoet en dien worden vervuld van evenwicht, vrede en harmonie.

IK ROEP DE GODIN VAN VRIJHEID AAN, om mij te bevrijden van elke beperking die mij ervan weerhoudt mijn hoogste bestemming te vervullen. Ik sla de mantel om van een geÔnspireerde medeschepper onder leiding van mijn Goddelijke Zelf, en ga voort met de voortdurende verzekering op succes. Ik weet dat ik een leraar ben van de nieuwe, opkomende wijsheid en waarheid. Dat ik nooit zal aarzelen mijn waarheid te spreken en mijn wijsheid te delen als mijn Geest mij daartoe aanspoort. Ik aanvaard de rol van een zachtmoedige gids voor allen die naar mij toe worden geleid.

IK ROEP DE LIEFDEVOLLE GODIN VAN HET RIJK DER DEVA'S EN ELEMENTALEN AAN om hun stralende, liefdevolle energie te laten neerdalen op Aarde om alle elementen der natuur tot rust te brengen en om ons te helpen onze gewonde Moeder Aarde te helen. Ik verzoek hen wederom met ons samen te werken om de schoonheid en perfectie van de Aarde te herwinnen. Dat wij ons herinneren dat wij de hofmeesters zijn van de Aarde en dat het dieren-, planten- en mineralenrijk onder onze hoede staan. Dat wij in vrede en harmonie leven en alle creaties van onze Vader/Moeder God eren, van het laagste tot het hoogste.

BEKRACHTIG: IK TREK MIJN STRALENDE MANTEL VAN SPIRITUELE BESCHERMING AAN EN AANVAARD DE VERMOGENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN VERHEVEN MEESTER VAN CO-CREATIE. IK WIJD MIJN LEVEN EN MIJN ALLES AAN DE GLORIE VAN GOD/GODIN / AL-WAT-IS, EN AAN DE MANIFESTATIE VAN DE HEMEL OP AARDE. EN ZO IS HET!

Geliefden, wij vragen jullie jezelf lief te hebben zoals wij jullie liefhebben. Wij vragen jullie erop te vertrouwen dat jullie de juiste keuzes maken met de Geest als jullie gids. Wij vragen jullie in de toekomst te geloven, en er zeker van te zijn dat zij zich in perfectie zal ontvouwen door gecentreerd in het hart en gefocust op de ziel te blijven. Velen van jullie die hebben toegestemd de maximale hoeveelheid hogere frequentiepatronen van Schepperslicht te integreren, ervaren soms ongemakken en gemoedwisselingen, maar ook dit zal voorbij gaan aangezien jullie lichaam steeds meer samengetrokken of negatieve energieŽn binnenin loslaat. Het was iets heel dappers en onzelfzuchtigs waarin jullie toestemden, en met het verstrijken van de tijd zullen jullie het fysieke voertuig verfijnen terwijl jullie meer van jullie Goddelijke Zelf integreren. Het is iets wat nog nooit eerder op Aarde is gedaan en wij eren jullie dat jullie de voorbodes zijn van dit proces. Jullie maken het veel gemakkelijker voor degenen die na jullie komen. Dat de glans van onze Moeder/Vader God's Licht op jullie moge neerdalen. Weet dat jullie mateloos geliefd zijn.

IK BEN Aartsengel MichaŽl en Ik breng jullie vreugdevol deze waarheden.

© 2008 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAňL VIA ONZE WEBSITE ALS EEN GESCHENK; ECHTER WIJ STELLEN JULLIE DONATIES OP PRIJS OM DE KOSTEN TE DRUKKEN VAN DE VRIJE LIEFDESPAKKETTEN DIE WIJ DE WERELD RONDSTUREN.

Eerdere (vertaalde) boodschappen van Aartsengel MichaŽl kunt U ook vinden op http://www.ditrianum.org/.

© 1998-2008 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Last modified: 02/03/2008 19:07:54
E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com