Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - December 2007

* LM-12-2007 : "De machtige gave van vergeving "

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, nu hogere frequenties van Licht en Schepperwijsheid de Aarde en de mensheid doordringen, vindt er een radicale bewustzijnsverandering plaats. Steeds meer dierbare zielen zetten vraagtekens bij hun basis overtuigingen, en onderzoeken hun levensstijl, en de vele fysieke en mentale structuren waarop ze hun werkelijkheid hebben gebouwd. Angst en onzekerheid tieren welig, en het merendeel der mensheid vreest dat de zeven vette jaren voorbij zijn en dat de toekomst kil en onzeker zal zijn. Het is normaal om je ongemakkelijk te voelen of weerstand te hebben tegen enorme veranderingen, vooral als mensen denken dat ze hun eigen toekomst niet in de hand hebben. Daarom is het zo belangrijk je af te stemmen op de wijsheid van je Hoger Zelf en je te verbinden met je wonderbaarlijke engelgidsen en leraren.

Weet dat het pad naar Thuis er altijd is geweest, en jullie terugkeer naar de hogere Rijken van Licht is verzekerd, wees je er achter bewust van dat het geheim om dit te volbrengen van binnenuit komt, en niet van buitenaf. Het innerlijke transformatieproces kan met Ease & Grace volbracht worden indien jullie weer toegang verkrijgen tot de wijsheid van je Heilig Hartchakra en Ė Geest, en indien jullie je voordeel doen met alle prachtige informatie die uit de Rijken van Licht stroomt via de vele boodschappers en leraren die hun leven hebben gewijd aan het downloaden van Universele Wijsheid.

†Geliefden, jullie zijn hard aan het werk om oude dwalingen te healen en om de vele pijnlijke herinneringen uit vorige levens op Aarde, en van oude ervaringen in het zonnestelsel en de Galaxie los te laten. We hebben al eerder gezegd dat jullie niet gestraft, of in de hel worden gegooid worden. Willen jullie dit a.u.b. in je oren knopen? Er wordt niet over jullie geoordeeld, en dat heeft niemand of enig ander wezen uit de onzichtbare, hogere rijken ooit gedaan. JULLIE OORDELEN SLECHTS JE ZELF!

Door de Universele Wetten worden al jullie gedachten, intenties en handelingen in je aura en in je chakra's opgeslagen, waardoor jullie frequenties die daarmee gepaard gaan uitstralen, die in de vorm van een Lemniscaat van jullie uitwaaieren en in gelijke frequenties en in dezelfde mate weer tot jullie terugkeren. †

In het verleden kostte het vele levens om de beloningen van positieve, liefdevolle handelingen te oogsten, of de boetes te ondervinden voor negatieve of kwetsende daden. Daarom was het vaak niet duidelijk dat de 'goeden' ook werkelijk beloond werden, of dat de 'slechteriken' gestraft werden. Dus; er is geen groot of klein Wezen dat beloningen of straffen uitdeelt. De Universele Wetten zijn nog altijd geldig en jullie eigen Hoger Zelf houdt je vooruitgang of het gebrek daaraan in de gaten. Dat doen ze door de weg te effenen en jullie met kleine of grote wonderen te zegenen, of door meer blokkades voor je op te werpen in de hoop dat jullie ontwaken en op de spiraal van Verlichting stappen.

Geliefden, te veel van jullie torsen grote lasten uit het verleden, fouten die je dit leven hebt gemaakt, evenals oude conditioneringen en begraven herinneringen aan pijnlijke voorvallen of daden uit al je vorige levens. Het is niet meer nodig die herinneringen of lasten van onrechtvaardigheid vast te houden. Het wordt tijd dat jullie ons toestaan jullie te helpen de pijnlijke herinneringen die in je fysieke lichaam en je aura zijn opgeslagen te healen, net zoals wij de vervormingen van het 3D-4D collectieve bewustzijn Ė en overtuigingen zuiveren en die dimensies terug brengen naar hun oorspronkelijk bedoeld spectrum van dualiteit. †

Terwijl jullie binnen de grenzen van de rijken van beperkt bewustzijn afdaalden, werd de Sluier van Vergetelheid over je geheugen geplaatst opdat jullie meestal je vorige levens niet konden herinneren, want het zou veel te zwaar zijn om je alle fouten en imperfecties uit het verleden te herinneren. †

Dat was een daad van genade, want het is voor jullie al moeilijk genoeg om jezelf te vergeven voor je vergissingen en verkeerde oordelen in dit leven, laat staan al je vorige misstappen. De beperkende membranen van Licht lossen langzaam op nu jullie weer in balans en eenheid komen, en voortgaan op de spiraal van verlichting en hereniging. Het is belangrijk om ter bij stil te staan dat, hoewel jullie niet meer je oude vergissingen, daden of gedachten die je uit evenwicht brachten herinneren, die energieŽn nog steeds aanwezig waren binnen je cellulaire structuur in afwachting van herstel en terugkeer naar eenheid van binnen. Dat is het proces waar jullie nu midden in zitten: door jullie ontwaakte bewustzijn, en door je eigen wil af te stemmen op de Wil van je Hoger Zelf en onze Vader/Moeder God, wordt alles wat niet in harmonie is met de frequenties van de hogere 4D/5D dimensies opgerakeld om geheald te worden en weer op te gaan in de eenheid van vreedzame samenleving, vreugde en liefdevolle intenties. †

Stel je een groot orkest voor dat een symfonie speelt, waarin elk instrument een beetje ontstemd is, stel je dan voor dat je daar de kriebels van krijgt. Stel je n u voor welke trillingen/klanken je in het verleden hebt voortgebracht. In plaats van mooie, melodieuze frequenties die verheffen en inspireren, is het net of je voornamelijk onharmonieuze frequenties hebt voortgebracht die elkaar tegenwerken en chaos creŽren in plaats van balans en harmonie. Jullie ZieleLied was niet meer lieflijk en harmonieus, en daarom werden zowel je innerlijke als uiterlijke wereld onevenwichtig en dissonant. We hebben het steeds weer benadrukt; een van de grootste uitdagingen, en tevens de belangrijkste taak om te volbrengen teneinde op de spiraal van verlichting te komen, is terug te keren in je Solaire Kracht Centrum, die de opening van het Heilig Hart vergemakkelijkt en, daarmee zorgt dat het Schepper Licht vrijelijk in en uit je vloeit. Die stroom helpt jullie op haar beurt je unieke, kostelijke en harmonieuze zielensignatuur weer op te eisen. †

We hebben uitgelegd hoe over de poort aan de achterzijde van je Hartchakra een membraan van Licht was geplaatst totdat het tijd was voor jullie om te beginnen aan de terugreis naar de hogere dimensies en de Rijken van Licht. Echter jullie, en jullie alleen, hebben een membraan ter bescherming over de voorzijde van je Heilig Hartchakra geplaatst omdat jullie zo vaak verwond, teleurgesteld en gedesillusioneerd zijn geworden. Langzaam maar zeker hebben jullie, dank zij de technieken die wij jullie hebben geschonken, die beperkende membranen opgelost opdat het LiefdesLicht vrijelijk in en uit jullie kan stromen zoals het bedoeld was. Om toegang te krijgen tot de alsmaar toenemende frequenties van Licht en ze uit te kunnen stralen, dienen jullie in staat te zijn je Wezen te doordringen met deze frequenties en ze te integreren. Jullie moeten ook voorbereid zijn die frequenties door te sturen naar de kern van de Aarde en ze, zowel uit voor als achterzijde van jullie Heilig Hartchakra, in de uiterlijke wereld van vorm te projecteren. Visualiseer hoe je er uitzag toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen: jullie waren een schitterende kristallijnen Zuil van Licht, vervuld van de volledige kenmerken, kwaliteiten en vaardigheden van jullie God Straal bewustzijn. Jullie begonnen, terwijl je dieper in de dichtheid zonk, een kruis van materie te bouwen dat steeds logger/onhandelbaarder werd terwijl je spectrum van Licht en schaduw groter werd. Nu heffen jullie de fragmenten die je gecreŽerd hebt terug in balans en harmonie, terwijl jullie ernaar streven je af te stemmen op steeds hogere Lichtfrequenties. Lieverds, jullie bevinden je in het proces om een kruis van Licht te worden, terwijl je ruggengraat (onbewuste) chakra systeem in vlam wordt gezet en je Liefde/Licht voor je uit en achterwaarts van uit je Heilig Hartchakra projecteert. †

Wat weerhoudt je om in het centrum van de spiraal van hoger bewustzijn te stappen, in oog van dualiteit en polariteit waar alles kalm en vredig is, en vervuld van de zuivere kosmische levenskracht substantie; de Adamantine Partikels, die er op wachten in jullie visie van de toekomst gekneed te worden? In het Hier & Nu kunnen jullie, terwijl je binnen in je Heilig Hartchakra gaat, de diepe liefde en compassie van onze Vader/Moeder God en de Oppermachtige Schepper ervaren. Weet dat je een geliefde zoon/dochter bent op een belangrijke missie, en dat niets wat je zegt of doet die liefde kan doen verminderen. †

Met de Gave van Vergeving kunnen jullie emotionele, mentale en etherische lichamen geheald en getransformeerd worden, wat tevens een weldaad voor je fysieke lichaam zal zijn, en je gevoel van welzijn bevordert.

Ga voor een spiegel staan en staar in je eigen ogen, of ga naar je Piramide van Licht en leg je neer op de kristallen tafel. Zeg dan tegen je zelf: ďIk vergeef mij zelf voor elke actie, gedachte of daad in het verleden, heden of de toekomst, in deze of elke andere werkelijkheid, die niet gefundeerd was op de frequenties van Heilige Liefde. Ik vergeef een ieder met wie ik conflicterende, dissonante energieŽn uitgewisseld heb in mijn huidige of vorige levens, in deze of elke andere werkelijkheid, en ik stuur hen Ė verpakt in liefde -† alle negatieve herinneringen, botsende energieŽn en mogelijke toekomsten die we samen hebben gecreŽerd terug. Ik vraag de Engelen van Vergeving om alle facetten van mijn Wezen met de frequenties van Liefde/Licht te doordringen, opdat ik 'zielsbewust en hartgecentreerd' mag worden als Drager van Licht in Zelfmeesterschap.Ē †

Haal diep adem, terwijl je naar je Heilig Hartchakra gaat. Sta toe dat het zuivere Liefde/Licht jou, via je Hoger Zelf, overstroomt. Voel hoe je Hartchakra expandeert wanneer dit Goddelijke Elixer van Liefde tot de diepten van je Wezen doordringt. Heilige Liefde is wat jullie bevrijdt van de ketenen die jullie rondje zelf hebben geweven, en die jullie binden, beperken en verstrikken in karmische interacties. Als jullie deze liefde ontkennen, ontkennen jullie je erfgoed en je Goddelijke geboorterecht. Doe deze oefening net zolang tot je voelt dat je de waarheid hebt aanvaard dat je vergeving waard bent!

Vergeving is een zeer persoonlijke daad, en dient vanuit het hart te komen, ongeacht of anderen je vergeven of niet. Als je van het hart vergeeft, verandert het de energie dynamiek tussen jou en anderen. Zoals we al vaker gezegd hebben, kunnen jullie alleen je zelf veranderen, en moeten jullie anderen toestaan op hun eigen tijd en manier te veranderen. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor je eigen spirituele groei, m aar herinner je, geliefden, dat je liefdesenergie voor zich spreekt en wonderen creŽert. †

Vergeving van het Zelf vergemakkelijkt vergeving van alle anderen, en is een integrale stap in het proces naar het openen van de poort van je Heilig Hartchakra, en die poort moet geopend zijn om je met succes te verbinden met de vele facetten van je God Zelf en je Universele Bewustzijn. Jullie moeten een eenstemmige inspanning verrichten om in eenheid en balans in je Wezen terug te komen als voorbereiding op de verbinding met je goddelijke complementen. Jullie pijnlijke, onbevredigende aardse relaties zijn het gevolg van innerlijke gevoelens van minderwaardigheid, angst voor mislukking en afwijzing. †

De strijd der seksen is in feite een interne worsteling met je Zelf, aangezien jullie je ďbehoeften, wensen en verlangensĒ projecteert op iemand anders in de hoop dat zij/hij jou kan geven wat je van binnen ontbeert. Jullie relaties zullen je de negatieve energieŽn die je moet overwinnen beslist weerspiegelen, maar ook de positieve kenmerken die je voor je zelf wenst. Beide situaties kunnen pijnlijk of vervullend zijn, afhankelijk van de wijze waarop jullie het spel van relaties willen spelen. Negatieve fysieke relaties zijn op angst gebaseerd, rigide, egocentrisch en beperkend. Heilige relaties zijn op liefde gefundeerd en Geest inspirerend, en gunnen beide partijen om de positieve kenmerken van hun eigen vrouwelijke/mannelijke aard tot expressie te brengen. Deze relaties zijn gefocust op heelheid en eenheid en zijn evengoed flexibel met vrijheid van expressie.

Terwijl jullie je bewustzijn verheffen en terugkeren naar harmonie met je Zelf, stralen jullie zuiverder frequenties uit, en jullie zullen daarom mensen aantrekken die op het zelfde niveau van het Licht spectrum functioneren. Het proces van hereniging is inherent aan de verbinding met de meervoudige facetten en niveaus van je zielsfamilie die je aardse, solaire, galactische en Universele familie omvat, evenals de vele facetten van het Zelf, en uiteindelijk de heelheid van je Ik Ben Aanwezigheid. †

Geliefden, zou je niet NU het proces van Vergeving beginnen, en je eenstemmig inspannen om de poort naar je Heilig Hartchakra te openen, opdat deze wonderbaarlijke geschenken je in de schoot geworpen worden? Doe een beroep op ons, en sta ons toe je te helpen. Wij koesteren jullie in heilige onvoorwaardelijke liefde.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA Ė www.assayya.com

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com