Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - Augustus 2007

* LM-8-2007 : ď DE KOSMISCHE SCHOOT VAN DE MOEDERGOD "

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, vele van jullie vroegen: ďÖ Hoe komt het dat zo weinig vrouwelijke Aartsengelen, Avatars, Meesters en Oude Wijzen ons gidsen en met ons communiceren.Ē Zoals jullie weten zijn ze androgyn in de engelenrijken, en daar dragen ze alle kenmerken, kwaliteiten en aspecten van zowel de Vader -, als de Moedergod. Ze hebben echter, net als jullie, hun eigen voorkeuren, en drukken dat uit dat met de kenmerken en eigenschappen van onze Vadergod of onze Moedergod. Dit gaat voornamelijk op voor de Aartsengelen, en dank zij de wijsheidsleer in de loop der tijden, hebben jullie vele namen leren kennen van de belangrijkste mannelijke en vrouwelijke Aartsengelen, wier grootste zorg deze galaxie, dit zonnestelsel, de Aarde en de mensheid geldt. Hopelijk zijn jullie bekend geworden met de speciale Straal die elke Aartsengel doorheen dit Universum uitzendt; de afgebogen kenmerken en kwaliteiten van Schepperbewustzijn. Hopelijk hebben jullie de plus en minpunten van elke Straal bestudeerd om je te helpen in balans en harmonie terug te keren binnen je eigen ďSchitter-Straal KrachtveldĒ

Toen dit Universum, zo vele eonen geleden, werd geschapen, spatte de schittering van zowel de Vadergod als de Moedergod in gelijke mate uiteen, en werden ze gelijkwaardige partners in het scheppingsproces. Onze Vader God, het mannelijke principe van de Schepper bracht de ďzadenĒ van nieuwe creatie in zijn geest mee, wat resulteerde in een Goddelijke Blauwdruk die was omhuld binnen de Liefdeskern/ emotionele aard, of de 'kosmische schoot' van de Moeder Godin. De allerhoogste liefde vond haar weg door gans het Universum terwijl de Essentie der Schepping van onze Vader/Moeder God uitwaaierde, en met de hulp van de Elohim; de grote afgebogen Wezens van Licht die over de geestesaard van onze Vadergod beschikken, en de engelen, die de voornaamste dragers zijn van de Liefdesaard van onze Moedergod, werden eindeloze visioenen en wonderen gemanifesteerd. En de veelvoudige dimensies der schepping vonden hun weg in de Grote Leegte.

Het gezegde: ďZo Boven Zo BenedenĒ, gaat altijd op. Net zo zeker als jullie voort kwamen uit de koesterende warmte van je moeders schoot, zo ontsproten wij aan de GodsVonken van SchepperLicht van de schoot van onze Moeder Godin als geÔndividualiseerd bewustzijn. Wij zijn spirituele expressies van een omvang en een complexiteit die jullie bevattingsvermogen overstijgen.

Vele duizenden jaren van jullie tijdsbesef is de aandacht gericht geweest op God als de Vader, en de mensheid heeft getracht diens dominante eigenschappen en kenmerken; macht, wilskracht, waarheid en moed, alsmede de wens om nieuwe dingen te creŽren te belichamen. Met als gevolg dat het ene patriarchale wereld werd, waarin de Schepper werd gezien als, en erkend in slechts het mannelijke aspect van zijn/haar grootheid. Het brede spectrum van dualiteit/negativiteit dat nu de Aarde domineert werd voornamelijk gecreŽerd door het misbruik van mannelijke energie. We willen geenszins suggereren dat alleen de huidige mannelijke bevolking verantwoordelijk is voor de negativiteit in de wereld, want dat is niet zo. Besef dat jullie allemaal vele levens hebben ervaren in zowel mannelijke als vrouwelijke vorm, en jullie allemaal hebben deel aan de misscheppingen die de mensheid nu tracht recht te zetten.

Er zijn echter ook vele era's geweest in jullie oudste historie waarin de aspecten van de MoederSchepper de dominante energie en het centrum van aanbidding was. Net zo goed als jullie nu alle aspecten van je totaalwezen samenbrengen, is het tijd om de heelheid en de vele expressies van de Schepper te herenigen en te erkennen. Het Godinnen aspect, de Moedergod, of de vrouwelijke energie van de Schepper, zendt dit keer mee van haar eigenschappen en energie door het Universum. De kenmerken van Goddelijke Liefde, mededogen, verlichting, vertrouwen, voeding, dankbaarheid, creativiteit en het innerlijke besef van de Geest. Deze gezegende energieŽn zullen de mannelijke aspecten van de Schepper; de Goddelijke wil om te creŽren, wijsheid, waarheid, moed, besluitvaardigheid en macht, verhogen, verfijnen en aanvullen. Deze eigenschappen zijn jullie altijd ter beschikking geweest en zullen dat altijd blijven.

Ja, de gezegende Lady Mary is zeer aanwezig, en zendt als altijd de liefdevolle, meedogende energie van de Goddelijke Moeder naar de mensheid. Ze is een grote Aartsengel, en zendt vergezeld van de geliefde Aartsengel RafaŽl, de wonderbaarlijke eigenschappen van de Vijfde Straal; wetenschappelijke kennis, belangeloosheid, de kunst van het luisteren en healen. Deze twee schitterende Wezens helpen met het healen van de Aarde en de mensheid. Wij hebben jullie al gezegd dat dit stralende Wezen, Lady Mary, was voorbestemd als de vrouwelijke beschermengel voor deze universele ervaring, evenals dat ik, MichaŽl de eer te beurt viel om de mannelijke beschermengel te zijn. Er zijn nog een paar andere prachtige vrouwelijke vertegenwoordigers die jullie wijsheidslessen hebben geschonken, en diepe invloed op de mensheid hebben uitgeoefend. Zoals jullie echter weten, zijn de lessen der wijsheid en spirituele begeleiding in jullie recente geschiedenis voornamelijk van mannelijke aard geweest, en dat heeft een reden.

Er komt een compleet nieuwe scheppingscyclus in dit Universum op gang, en wij jullie hebben verteld hoe de Adamantine Partikels van SchepperLicht dit Universum doordringen via een lumineus Lichtpad. Een deel van dat Licht wordt gezonden naar de grote steden van Licht, die doorheen gans het universum zijn gestationeerd, om zo beschikbaar te zijn voor elke ziel die de vaardigheid heeft zich af te stemmen op de frequenties van de lagere vijfde dimensie. Wij hebben dit zeer gedetailleerd besproken, en zullen er dit keer niet keer over uitwieden. Wat wij nog hebben gezegd is dat het merendeel van SchepperLicht c.q. Adamantine Partikels bestemd is voor de Schepping van een nieuwe gouden galaxie, waarover we jullie enige tijd gelden hebben geÔnformeerd. Enige honderden jaren geleden, riep de Goddelijke Moeder alle leden van de Orde van de Godin op; de vele facetten van de vrouwelijke Schepper, om zich voor te bereiden op een nieuwe geboorte. Deze prachtige Jonkvrouwen van Licht kwamen uit de verste hoeken van het Universum bijeen, en begonnen gezamenlijk, gedreven door hun liefdesaard, een enorme Kosmische Schoot/Baarmoeder van Nieuwe Creatie te bouwen ter voorbereiding van de grote expansie van het Universum en de nieuwe gouden galaxie. Ja, ze zijn nog steeds bewust van jullie allemaal, geliefden, en ze kunnen te allen tijde hun liefdesenergie naar jullie zenden. Hun belangrijkste focus betreft echter het zenden van de Liefdevolle Essentie van de Moeder Godin naar de Kosmische Schoot/Baarmoeder om de Adamantine Partikels voor te bereiden op de ZAAD gedachten/Goddelijke Blauwdruk van de Oppermachtige Schepper via de Vader God van dit Universum. Dat is de reden waarom de taak van het verspreiden van de wijsheidsleringen van het nieuwe tijdperk grotendeels is overgelaten aan de mannelijke afgezanten van Licht onder leiding van onze Vader/Moeder God.

Hebben we jullie niet voorzegd dat dit ongekende tijden zijn? Dit Universum wordt overspoeld door een megacyclus van Lichtimpulsen, de zogenaamde Adamantine Partikels, die rechtsreeks uit hert Hart van de Oppermachtige Schepper komen. Weet je, het is tijd voor een hereniging op alle niveaus, van de hoogste tot het laagste niveau. Daarom zullen de kenmerken, aspecten en eigenschappen van de Moeder Schepper de dominante kracht in het Universum zijn totdat er weer evenwicht is. Onze almachtige Moeder kan haar aandacht simultaan op elk aspect van de Schepping vestigen, dus wees er zeker van dat ze zich bewust is van alles dat in haar Universum geschiedt, en ze houdt nimmer op haar onvoorwaardelijke liefde naar jullie te sturen.

Vergeet niet dat jullie DNA gecodeerd is met Goddelijke Liefde, mededogen en creativiteit, evenals met kracht, macht en de wil om te creŽren, en jullie hebben dit allemaal ontvangen via onze spirituele God ouders. Het is tijd om alle zegeningen en geschenken waarmee ze jullie hebben begiftigd op te eisen en te integreren. De sterkste kracht in het Omniversum is de LiefdesKracht die wordt uitgezonden via de Essentie van de Godinenergie van de Schepper. Het Licht kan echter niet infiltreren in de statische/rommelige frequenties waaruit het fysieke 3D/4D voertuig is opgemaakt zonder de toestemming van de ontvanger die zijn/haar Hartchakra openstelt. Jullie Ziel Zelf, Hoger Zelf en God Zelf wachten gewoon op een seintje van jullie om het proces te beginnen waarmee zich de Lichtlijn van eeuwig leven opent. Jullie DNA is gevuld met Licht, en elk atoom van je lichaam is in enigerlei mate gevuld met Licht. Als dat niet zo zou zijn, zouden jullie niet bestaan. Het is tijd om de stroom van God Licht van binnenuit en van buiten uit te ontsluiten, en dat vergt weer het verwijderen van de filters uit je ogen en je geest.

Zoals jullie weten resoneert elke dimensie op een specifiek gebied van frequentiegolven, waarbij elke hogere dimensie binnen een hoger en fijner frequentiegebied vibreert. Het gevolg van jullie reis naar de uiterste grenzen der Schepping; jullie afdaling in langzame frequentiegolven en lagere dimensies was dat jullie in zekere zin een afscheiding van bewustzijn ervaren. Met andere woorden, binnen jullie hersenen en je mentale lichaam waren de frequentiegolven van elk bewustzijn (dimensie) opgeslagen in wat wij 'Licht pakketjes van wijsheid' noemen. Die pakketjes waren ingekapseld in 'membranen van Licht', de 'uitsmijters' van de diverse hoger-dimensionele bewustzijnsniveaus die er voor waakten dat je pas toegelaten werd als je weer op dat niveau resoneerde.

Dat zelfde proces werd ook gebruikt om de strengen van jullie DNA te isoleren. Deze bevatten het totaal van wat jullie in stoffelijk opzicht zijn, evenals jullie afkomst en je Goddelijke erfgoed. Terwijl jullie afdaalden in de lagere bewustzijnsniveaus, werden de DNA strengen paarsgewijs in die membramen van Licht ingekapseld, met het gevolg dat de meeste mensen alleen toegang hebben tot twee strengen DNA coderingen.

Wij hebben uitgelegd dat, terwijl jullie langzamerhand je bewustzijn verheffen, en weer in balans en harmonie komen met je fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen, de membranen van Licht om jullie DNA strengen en binnen je hersenstructuur langzaam oplossen, en jullie toegang verschaffen tot alsmaar hogere niveaus van kosmisch bewustzijn.

Jullie hebben in vele oude leerstellingen gelezen hoe de Sluier van Vergetelheid over je geheugen werd geplaats terwijl jullie wegzonken in de dichtheid van de lagerdimensionale werelden. Dat was geen straf maar een noodzakelijk deel in het proces van afbreken/fragmenteren en verminderen/verkleinen van jullie zelf in steeds kleinere Vonken van Bewustzijn. Het begrip 'Sluier' is niet echt accuraat, het was echter het eenvoudigste woord dat we konden gebruiken om het concept op het massabewustzijn over te brengen voordat het Grote Ontwaken een aanvang nam.

Weet je, het gaat er allemaal om bewust te zijn van je Zelf, want hoe kon je anders 'verminderde vermogens' ervaren als jullie je talenten behielden evenals een volledige herinnering aan wie jullie zijn en waar je vandaan komt? Trouwens, hoe zouden jullie anders, met achterlating van de zuiverheid en volmaaktheid van de Bron, de Grote Leegte in kunnen reizen, zonder een 'fragmentatie van het Zelf met verminderde vermogens' te ervaren? En zodoende zullen jullie begrijpen dat de sluiers niet echt bij jullie zijn, maar gevorm werden binnen je eigen Wezen. Het is uitsluitend aan jullie om de sluiers van bewustzijn van binnen op te lossen, opdat jullie weer toegang verkrijgen tot je ware identiteit als Meester Zelf. Ascensie of Ver-Lichting gaat om het verhogen van bewustzijn, en om het weer opeisen van je wezenlijke totaliteit, terwijl jullie het Pad van Ver-Lichting bewandelen.

Jullie vernemen dat steeds meer van de kinderen die thans op Aarde komen zeer oude zielen zijn, van veraf gelegen Universa of sterrenstelsels, en dat ze incarneren met meer DNA strengen dan jullie, en dat zij in verschillende mate ook over hogere niveaus van kosmisch bewustzijn beschikken. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat de regels zijn veranderd nu het evolutieproces naar een volgend niveau klimt. In de voorbije honderd jaar is elke generatie van zielen geÔncarneerd met steeds iets meer kosmisch geheugen. Met andere woorden, de Sluier van Vergetelheid wordt dunner en zal langzaam verdwijnen. De evolutie voor de mensheid is in volle gang en schrijdt voort met verbijsterende vaart. Zet je geest en je hart open, geliefden, en omarm de infusie van Goddelijk Licht/Liefde die jullie te wachten staat. Koester je in de glorie van de hereniging, nu we samen deze ongelooflijke reis voortzetten naar een nieuwe werkelijkheid. Wij zijn altijd nabij en koesteren een diepe liefde voor jullie.

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA Ė www.assayya.com

E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com