Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenBoodschap van Aartsengel Michael - April 2008

* LM-4-2008 : ďHet Pad tussen Jullie Heilige Geest en Jullie Heilige Hart Openen "

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman

Geliefde meesters, jullie allen maken verbazingwekkende vooruitgang terwijl jullie dieper het proces van evolutie ingaan. Niet alleen worden jullie spiritueel bewuster in jullie geest en in jullie hart, ook het hele fysieke lichaam ondergaat het proces van een grote metamorfose. Jullie keren om wat gedurende duizenden en duizenden Aardse jaren is gecreŽerd, en dit proces veroorzaakt veel spanning en stress in jullie lichamelijke voertuigen. Veel is er gezegd over de "symptomen van transformatie," en jullie allen ervaren in meerdere of mindere mate sommige van deze symptomen. Hoe sneller de overgang, des te bewuster jullie moeten zijn van de signalen van pijn en ongemak voortgebracht door jullie Lichaam-Elementaal. Het vertelt jullie dat er iets mis is dat aandacht nodig heeft.

Wij moedigen jullie aan om je los te maken van de overtuigingen van het populaire massabewustzijn hoe jullie lichaam eruit zou moeten zien en wat jullie moeten doen om aantrekkelijk te zijn en geaccepteerd te worden. Beoordeel jezelf of anderen niet naar de mantel van vlees die de ziel omhult. Concentreer je op het vullen van jullie Heilige Hartcentrum met wonderlijke Liefde/Licht van de Schepper, en wanneer je je fysieke voertuig met dit transformerende Elixer vult en de rest deelt met de wereld, zal de transformatie die jullie zoeken binnenin jullie beginnen en zal het ook uitstralen naar anderen als een kostbaar geschenk. Onthoud, vraag altijd om verlichting en genade.

Wij zullen enkele van de vragen beantwoorden die velen van jullie hebben gesteld, en wij zullen trachten jullie meer bondige informatie te geven over enkele termen die wij in het verleden hebben gebruikt.

Vraag: "Welke rol speelt voedsel op ons niveau van bewustzijn?"

Het is belangrijker wat uit jullie mond komt dan wat jullie opnemen, want een liefhebbend hart en een positieve staat van zijn kan van de eenvoudigste voedingsmiddelen een gezond feest maken. Gedurende vele jaren zijn er theorieŽn, regels en richtlijnen gegeven hoe een gepast of 'heilig' dieet eruit zou moeten zien. Echter, wij zeggen jullie, accepteer de concepten van anderen niet als jullie evangelie of absolute waarheid. Dieet is een heel individueel iets, en ieder persoon zou zijn leeftijd, gezondheid, mate van activiteit en persoonlijke voorkeuren in overweging moeten nemen. Naarmate jullie spiritueel groeien en jullie trillingspatronen verfijnder worden, zal naar alle waarschijnlijkheid jullie dieet ook verfijnder worden. Voor sommigen is, om verschillende redenen, vlees een belangrijk deel van hun dieet, en dit is acceptabel. Het zijn de negatieve, gewelddadige manier van verwerken, en de kunstmatige toevoegingen die de vleesproducten die jullie kopen vervuilen en op verschillende manieren schadelijk maken.

Alle dingen hebben in verschillende graden levenskracht in zich. Zoals jullie weten bevatten fruit, groente, noten en zaden levenskrachtenergie. Het plantenrijk en sommige dieren, vissen en gevogelte, stemden erin toe gedurende een bepaalde periode voedsel te geven aan het mensenrijk. Het werd noodzakelijk toen de mensheid naar de dichtheid van de derde/vierde dimensies zakte en gescheiden raakte van de Prana of het Elixer des Levens van de Opperste Schepper dat de hogere dimensies van het bestaan doordringt. In jullie komende evolutionaire cyclus zal die overeenkomst veranderen, want naarmate jullie evolueren tot meer verfijnde Spiritueel/Menselijke Wezens, zullen jullie geleidelijk aan meer voedsel gaan betrekken van die hogere bron. Echter, op dit moment zijn jullie niet klaar voor die overgang, dus probeer het proces niet te versnellen, want jullie lichamelijke voertuigen zijn nog niet voorbereid.

Het is belangrijk om voor gematigdheid te kiezen in alle dingen, geliefden, en om de middenweg te bewandelen. Luister naar je Lichaam-Elementaal en je zult snel weten wat heilzaam is voor je lichaam en wat niet. Niemand anders dan jijzelf weet wat het beste voor je is, met name wanneer je je innerlijke leiding en de wenken van je Hogere Zelf volgt. Een deken van liefde en dankbaarheid voegt heilzame kwaliteiten toe aan alles wat je eet en doet. Het is tijd om de waarheid te accepteren dat ongemakken zoals artritis, rug- en gewrichtspijn en de afbraak van de verschillende organen niet hoeven bij te dragen aan het verouderen van het lichaam. De mensheid zit gevangen in het massabewustzijn-geloofsysteem van de derde/vierde dimensies, waarbij de kernzaken van het verleden en de onvolkomenheden binnen jullie voorouderlijke DNA deze symptomen doen manifesteren als jullie toestaan jezelf in enige vorm ongeliefd, onwaardig, schuldig, schaamtevol of wrokkig te voelen. Al deze negatieve energieŽn zijn een resultaat van diepe herinneringen uit jullie oude verleden die naar de oppervlakte komen opdat jullie ze eens en voor al kunnen loslaten. Iedere ziel is in meerdere of mindere mate verbannen, gemarteld en zelfs vermoord in talloze levens. Echter, het wordt tijd dat die pijnlijke herinneringen van het verleden worden geheeld, en met onze hulp is het mogelijk om dat te doen.

Voor velen van jullie is het moeilijk om zwakte te tonen in welke vorm dan ook, en jullie hebben vaak de pijnlijke signalen genegeerd die jullie lichaam naar jullie toestuurde wanneer jullie jezelf tot het punt van uitputting brachten. Begin te luisteren naar je Lichaam-Elementaal, en volg je innerlijke leiding om in balans te komen, zowel innerlijk als uiterlijk. Ga in je persoonlijke Piramide van Licht en ga liggen op de kristallen tafel. Vraag dat je mentale/emotionele en fysieke lichamen in harmonie worden gebracht voor je hoogste goed, terwijl je uitspreekt, "Uw wil zal geschieden." Wij zullen ons daar met je verenigen, en door je wil af te stemmen op de Wil van de Schepper, geef je ons toestemming je te helpen in het proces van transformatie. Zie het Violette Vuur van Transmutatie rond je opvlammen, helend, evenwicht brengend, versterkend en perfectionerend, terwijl je langzaam terugkeert naar een harmonieuze staat van Zijn.

Wanneer je begint van jezelf te houden, zul je niet langer de behoefte voelen om die verontrustende fysieke symptomen te manifesteren. Jullie zijn Geest in menselijke vorm, en jullie kozen jullie fysieke lichaam en jullie familie met een bedoeling, namelijk om verkeerd geleide gedachtevormen en energieŽn naar buiten te brengen die veranderd en in evenwicht gebracht moesten worden. De gedachten die jullie toestaan in jullie geest zijn even belangrijk als evenwichtig eten, voldoende zuiver water drinken en jullie fysieke lichaam trainen. Jullie gezondheid zal verbeteren wanneer jullie je leren richten op positieve gedachten in plaats van negatieve gedachten toestaan jullie geest te beheersen. Je kunt niet stoppen over iets te denken wat je bezig houdt, maar je kunt jezelf wel trainen je gedachten te observeren en de zorgwekkende gedachten te vervangen door positieve affirmaties. Op deze manier zul je controle krijgen over de trillingspatronen die je in je auraveld projecteert. Verander je gedachten en je kunt je wereld veranderen. Bevestig voor jezelf dat je elke dag ten volle zult leven en dankbaar zult zijn voor alle kleine en grote geschenken en wonderen die naar je toekomen. Pauzeer af en toe tussen de inademing en de uitademing, het Rustpunt van de Schepping, een moment van perfecte afstemming op het Al Wat Is. Dat kostbare moment is alles waar je zeker van kunt zijn, ongeacht je fysieke leeftijd. En weet dat wanneer het je tijd is om te transcenderen, het zal zijn alsof je door een deuropening wandelt naar de meest wonderlijke plaats die je je kunt voorstellen, en wij zullen daar zijn om je 'welkom thuis' the wensen.

Vraag: "Leg alstublieft de betekenis uit van ons Lichaam-Elementaal."

Jullie Lichaam-Elementaal is een facet van jullie Etherische Lichaam. Toen jullie naar de Aarde kwamen in jullie kristallijnen vormen, waren de eigenschappen en kwaliteiten van Godsbewustzijn die jullie moesten belichamen geplaatst binnen jullie fysieke chakra systeem, dat lijkt op zeven verschillende gedachtencentra. Binnen jullie DNA en diep binnen het bewustzijn van jullie Lichaam-Elementaal bevond zich het ontwerp voor jullie fysieke lichaam dat zich geleidelijk aan ontwikkelde gedurende een hele lange tijdsperiode. Jullie Lichaam-Elementaal bevat, wat kan worden genoemd, jullie 'centrale controlecentrum,' dat deel uitmaakt van jullie Etherische Lichaam. Het Etherische Lichaam verwijst naar de onzichtbare tegenhanger van het fysieke voertuig. Het bevat de Goddelijke blauwdruk voor jullie drie lagere lichamen: het fysieke, mentale en emotionele. Het voedt en revitaliseert de fysieke vorm en beheerst jullie autonome zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor de controle en regeling van jullie onbewuste lichaamsfuncties, waaronder die van het hart, andere organen, bloedvaten, de ademhaling, etc. Het bewustzijn van jullie Etherische en Elementaire Lichamen herstelt de schade binnen het fysieke lichaam; echter, jullie gedachten hebben een enorme invloed op hoe jullie elementale/etherische Lichamen reageren. Het Etherische Lichaam moest een hoger frequentiepatroon in stand houden dan het aardse lichaam; echter, na verloop van tijd werd het vatbaar voor de onevenwichtige, negatieve gedachtevormen van de mentale en emotionele lichamen. De onvolkomenheden beÔnvloedden eerst de vele lagen van jullie Etherische Lichaam, en drongen vervolgens geleidelijk aan door tot jullie fysieke vorm, wat zich manifesteerde als ziekte, ongemak of belemmeringen. Hetzelfde is nu het geval: jullie Etherische Lichaam wordt geleidelijk aan geheeld en teruggebracht naar een harmonieuze staat, en de hogere, evenwichtige frequenties die jullie belichamen zullen uiteindelijk stralen naar jullie fysieke lichaam, en het eens te meer helen en transformeren naar een stralende gezondheid. Jullie Etherische Lichaam of Etherische Dubbele, zoals het soms wordt genoemd, blijft bij jullie totdat jullie transcenderen en jullie je fysieke vorm verlaten, en dan ontbindt het geleidelijk aan en keert het terug naar het grote Devische/Elementaire Rijk vanwaar het kwam.

Vraag: "Wat bedoelt u met onderbewuste * bewuste * bovenbewuste geesten?"

Jullie onderbewuste geest is een gedachteprocessor die letterlijk alle ideeŽn en beelden opneemt die jullie toestaan jullie geest binnen te komen, met name die welke jullie accepteren als jullie waarheid, of die welke de intrinsieke negatieve overtuigingen die jullie in jullie huidige incarnatie verkozen naar voren te brengen, verder valideren om te rectificeren. Al jullie wereldse handelingen, jullie gewoontes en geheugen worden beheerst door jullie onderbewuste geest. Affirmaties, visualisatie en het veranderen van je taal zijn de snelste manieren om je onderbewuste geest te de- en te her-programmeren. De onderbewuste geest ontvangt richting door herhaling, ritme en emoties. De onderbewuste geest speelt impulsen die het ontvangt af of zendt ze uit zoals een computer. Hij is subjectief en oordeelt niet.

Jullie bewuste geest wordt voortdurend beÔnvloed door jullie onderbewuste geest, en het is een totaalsom van al jullie vroegere ervaringen in jullie huidige leven, alsook een deel van het collectieve bewustzijn van de mensheid dat jullie aanvaardden naar buiten te brengen om te rectificeren. Iedere ziel kwam zuiver en onschuldig in dit leven. Echter, jullie allen brachten binnen jullie onderbewuste geest en DNA ook een zekere hoeveelheid 'onevenwichtige trillingspatronen' mee die waren gecreŽerd door jullie zelf tijdens jullie vele vorige levens, terwijl andere waren gecreŽerd door jullie gekozen voorouderlijke afstamming. Dit werd in vroegere leringen 'oorspronkelijke zonde' genoemd. Jullie kennen het nu als karma, en dat het jullie keuze was de betrokken lessen te ervaren om die onevenwichtigheden te rectificeren en te helen. Jullie bewuste geest bevat die dingen die jullie hebben geaccepteerd als geldig en waar, zowel positief als negatief. Jullie bewuste geest bewaart de kennis en ervaring die jullie hebben verkregen en wordt gedeeltelijk, in meerdere of mindere mate, beÔnvloed en beheerst door de impulsen, overtuigingen, verslavingen en het collectieve bewustzijn van de mensheid via jullie onderbewuste geest. Diegenen die vastzitten in de illusie van de derde/vierde dichtheid, hebben onbuigzame overtuigingen die verandering tegenhouden. Als jullie evolueren langs het pad van verlichting, verbinden jullie je geleidelijk aan met jullie Hogere Zelf en het uitgebreide bewustzijn van jullie Ziel-Zelf dat de wijsheid bevat van wat jullie Superbewuste geest wordt genoemd, of het harmonieuze collectieve bewustzijn van de hogere rijken.

Wanneer jullie beginnen het fysieke chakrasysteem in balans en harmonie te brengen, en jullie Ziel en Hogere Zelf samensmelten in jullie Heilige Hartcentrum, begint het proces van het aanspreken van jullie Super Bewuste geest. Dat is wanneer jullie het proces aanvangen van het benaderen van de hogere waarheden van galactisch en kosmisch bewustzijn. Terwijl jullie alle verouderde, negatieve en beperkende concepten verwijderen, ondergaat jullie onderbewuste geest het proces van herprogrammering opdat jullie direct toegang hebben tot alle zelfbeperkende gedachten en ze snel kunnen aanpassen. Jullie bewuste geest ondergaat het proces van het herenigen van de rechter en linker hemisfeer van de hersenen, opdat jullie zowel de lineaire, concrete, analytische, naar buiten gerichte vermogens van de linker hersenen, als de creatieve, intuÔtieve, abstracte vermogens van de rechter hemisfeer van jullie hersenstructuur kunnen gebruiken.

Wanneer dit proces een zekere mate van hereniging bereikt, verkrijgen jullie toegang tot wat wij de Lichtpakketten van wijsheid noemen, opgeslagen binnen de hogere frequentieniveaus van jullie hersenstructuur. Zoals wij hebben uitgelegd in vorige berichten, zijn er membranen van Licht die nu worden opgelost opdat jullie toegang kunnen krijgen tot jullie Heilige Geest. Er is een pad van jullie Heilige Geest naar jullie Heilige Hart, en wanneer deze hereniging plaatsvindt, zijn jullie op weg naar zelfmeesterschap en zal een hele nieuwe wereld van mogelijkheden zich voor jullie openen. Jullie Heilige Geest zal jullie emotionele aard verlichten, en jullie Heilige Hart zal jullie mentale aard verlichten wanneer jullie terugkeren naar het verenigde bewustzijn van zelfmeesterschap.

De komende jaren kunnen de meest opwindende, vervullende jaren van jullie leven zijn wanneer jullie je gaan verbinden met jullie Heilige Geest via jullie Heilige Hart. Jullie hebben prachtige vermogens en eigenschappen ontwikkeld; echter, jullie moeten deze vermogens bewust gaan aanspreken en in jullie bewustzijn brengen. Sta jezelf toe de perfecte wereld voor te stellen die je zou willen creŽren, en volg dan de wenken van je ziel en onderneem de noodzakelijke acties om je dromen te manifesteren. Je kunt een stralend voorbeeld zijn voor anderen om je heen door liefde en harmonie te projecteren. Zie jezelf omgeven door de Violet-Blauwe Vlam van transmutatie en projecteer dit naar de wereld der substantie. Jullie bevinden je temidden van het initiatieproces dat noodzakelijk is om een meester te worden van co-creatie op Aarde. Wanneer jullie door elke les gaan en de waarde van zijn leringen zien, hoeven jullie die situatie nooit meer opnieuw te ervaren. Zie elke tegenslag als een zaad van gelegenheid. Roep de meesters aan en ons, van de Engelenrijken. Wij zijn altijd dichtbij; fluister gewoon onze namen en wij zullen antwoorden. Jullie zijn onmetelijk geliefd. IK BEN Aartsengel Michael.

© 2008 Doorgegeven via Ronna Herman, vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets WIJ BIEDEN DE BOODSCHAPPEN VAN AARTSENGEL MICHAňL VIA ONZE WEBSITE ALS EEN GESCHENK; ECHTER WIJ STELLEN JULLIE DONATIES OP PRIJS OM DE KOSTEN TE DRUKKEN VAN DE VRIJE LIEFDESPAKKETTEN DIE WIJ DE WERELD RONDSTUREN.

Eerdere (vertaalde) boodschappen van Aartsengel MichaŽl kunt U ook vinden op http://www.ditrianum.org/.

© 1998-2008 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved
775-856-3654 ē ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive ē Reno, NV 89502
Last modified: 02/03/2008 19:07:54
E-mail: RonnaStar@earthlink.net Website: www.ronnastar.com