Berichten
Home

Berichten
Fysieke Transformatie - de Tijd is aangebroken!

door Patricia Diane Cota-Robles

Gedurende eonen van tijd voorspelden profeten, zieners, religies en heilige boeken een komend Tijdperk waar de Hemel zich op Aarde zou manifesteren. De profetieŽn onthulden dat de Mensheid gedurende dit gunstig moment zou ontwaken uit haar langdurige ballingschap in de duisternis, en we ons zouden herinneren aan wie we zijn en waarom we hier zijn. We zouden onze verborgen innerlijke krachten ontwikkelen en we zouden ontdekken dat we geen gefragmenteerde, op angst gebaseerde menselijke ego's zijn die wij abusievelijk als onze werkelijkheid geaccepteerd hebben. In tegendeel, we zouden beseffen dat wij de Geliefde Zonen en Dochters van God zijn. En we zouden weten dat alles wat onze Vader-Moeder God heeft van ons is.

Er werd ons door de oude profeten verteld dat dit een Tijdperk zou zijn waar onze fysieke transformatie zou gebeuren op atomair, cellulair niveau en dat onze vier Aardse Lichamen - fysiek, etherisch, mentaal en emotioneel - in uitdrukkingen van sprankelende gezondheid, eeuwige jeugd en oneindige fysieke perfectie zouden getranfigureerd worden.

Wij allen hebben dit grootse vizioen op een of ander moment overwogen, maar ik denk niet dat we ons ooit voorgesteld hebben dat het in ons huidig leven zou gebeuren. Zolang we dachten dat deze fysieke transformatie in een verafgelegen tijd en ruimte zou plaatsvinden, leek het op een verafgelegen mogelijkheid, maar hier en nu? Dat ging ons begrip te boven.

Wel, raad eens? Dit is het ogenblik waarop we allen gewacht hebben. Dit is het aanbreken van het Tijdperk waar de Hemel zich op Aarde zal manifesteren, wat reeds lang door de ouden werd voorspeld. Het Tijdperk dat de Mensheid getransfigureerd zal worden in de oneindige perfectie van onze Solaire Lichlichamen.

De dag van overheersing en controle door de op angst gebaseerde menselijke ego's van de Mensheid is voorbij. Door de wonderen die gedurende de laatste tientallen jaren plaatsgevonden hebben, heeft een kritieke massa van de energie, vibratie en bewustzijn voor elke evoluerende ziel op Aarde de drempel van de 5de Dimensie bereikt.

Onze IK BEN Aanwezigheid, ons ware Godzelf, heeft nu rechtstreekse toegang tot onze Aardse Lichamen. De IK BEN Aanwezigheid van elke man, vrouw en kind staat klaar, wachtend op de gelegenheid om volledig gezag te nemen over de gedachten, woorden, handelingen en gevoelens van deze ziel.

Dit is een moment waarop we ons allen hebben voorbereid sinds we eonen geleden uit genade zijn gevallen. De Hemel verheugt zich en de verrukking die van het Gezelschap uit de Hemel uitstroomt is eindeloos. Nu is het de verantwoordelijkheid van ons allen om naar onze IK BEN Aanwezigheid te luisteren om te zien hoe we kunnen helpen met het tastbare proces van onze fysieke transformatie. Om onze Overwinning van het Licht te bereiken, moeten we enkel ons bewustzijn verhogen en door de open deur naar onze Eeuwige Vrijheid stappen. Dit is het aanbrekende Tijdperk van Verlichting en Wijsheid - het Tijdperk van Spirituele Vrijheid - wanneer onze menselijke, zelf toegebrachte afscheiding van God permanent geheald zal worden en de Waarheid van onze eigen Goddelijkheid zal geaccepteerd worden door elk Kind van God.

Het ontwaken vindt plaats binnen elke Hartvlam en verandering wordt in elke Levensstroom ervaren. Fysieke transformatie gebeurt subtiel en diepgaand op atomair, cellulair niveau. De kracht van God dringt elke elektron van kostbare Levensenergie die op Aarde evolueert binnen. Dit proces van transformatie is een slapend zaad in ons bewustzijn geweest en wordt nu geactiveerd door de enorme influx van Gods Licht.

Het zaad van transformatie groeit en breidt zich uit, het vult ons hele Wezen met Licht en verheft ons om de 5-Dimensionale Rijken van Verlichte Waarheid aan te raken. Dit bekrachtigd ons om de oneindige perfectie van ons 5-Dimensionaal Fysiek, Etherisch, Mentaal en Emotioneel Solair Lichtlichaam te integreren. Het creeŽrt de heilige ruimte voor de Mensheid om de perfectie van onze IK BEN Aanwezigheid in de wereld van vorm te worden, in het hier en nu.

Mensen van overal voelen deze ongelooflijke veranderingen op veelvoudige manieren. Onze Aardse Lichamen stonden nog nooit onder zulke stress of ervoeren zo'n versnelling van vibratie. Dit veroorzaakt allerlei fysieke problemen en gewaarwordingen. Mensen voelen zich uitgeput en overweldigt buiten hun normaal stressniveau. Ze ervaren allerlei pijntjes en kwalen, geheugenverlies, verstrooid denken, frustratie, emotioneel onrust, boosheid, angst, griepachtige symptomen, verwarring en allerlei andere fysieke ziekten.

Dit gebeurt omdat onze IK BEN Aanwezigheid de energie, de vibratie en het bewustzijn binnen onze Aardse Lichamen tot een maximum verhoogt die we tijdens elke 24-uur kunnen weerstaan. Deze versnelling dient niet om pijn en lijden te veroorzaken. Het is de Goddelijke Intentie om ons snel door dit Ascensieproces te bewegen, zodat we de oneindige perfectie van onze 5-Dimensionale Solaire Lichtlichamen zo snel mogelijk kunnen ervaren.

In verleden Tijden creŽrden we, dikwijls door het onbewust misbruik van ons Geschenk van Leven, ziekten die in onze Aardse Lichamens manifesteren. Door onze keuze van vrije wil, moeten we nu de verantwoordelijkheid accepteren om deze voertuigen weer in hun oorspronkelijke perfectie te transformeren. We zullen deze ontzaglijke prestatie bereiken door er intentioneel voor te kiezen de levenstransformerende middelen te gebruiken die op dit ogenblik door de Wezens van Licht in de Rijken van Waarheid aan de Mensheid geschonken worden.

De oefeningen die Van Boven aan de Mensheid gegeven worden, zijn ontworpen om de Kern van Zuiverheid in elke elektron van Leven te versnellen, en zo de mantel van duisternis af te werpen en de perfectie van binnen te openbaren. De dense negativiteit die de cellen, atomen en moleculen van ons lichaam is binnengedrongen, zal dan naar de Violette Vlam gestuurd en permanent in Licht getransmuteerd worden.

Om de Mensheid gedurende dit niet eerder voorgekomen Ascensieproces te helpen, heeft onze Vader-Moeder God een Kosmische dispensatie toegestaan aan de 5-Dimensionale Solaire Elohim - de Machtige Bouwers van Vorm - en de Regisseuren van de Elementen. Deze dispensatie zal deze zelfloze Wezens van Licht toestaan om de Mensheid te helpen en tussen te komen in ons fysieke transformatieproces op manieren die nooit eerder toegestaan waren. Door deze Goddelijke Interventie zal de Mensheid in staat zijn om zich te verheffen uit de frequenties van veroudering, verval, ziekte en degeneratie en in de omhelzing en controle van onze IK BEN Aanwezigheid en onze Solaire Lichtlichamen van eeuwige jeugd, sprankelende gezondheid en oneindige perfectie.

De fysieke transformatie van de Mensheid is een noodzakelijke stap in het manifesteren van de Hemel op Aarde. Belichaamde Lichtwerkers worden tot actie opgeroepen door onze Goddelijke Ouders en het Gezelschap in de Hemel. We wordt gevraagd om de nodige inspanning te leveren om onze Aardse Lichamen te transformeren in de oneindige perfectie van onze 5-Dimensionale Solaire Lichlichamen. Dit wordt van ons gevraagd opdat de mensen een levend, ademend voorbeeld hebben van dit schijnbaar wonder om ze aan te moedigen en te inspireren in hun eigen transformatieproces.

Ongeacht hoe hard we in het verleden geprobeerd mogen hebben om dit illuster doel te bereiken, deze keer zal het anders zijn. De tijd is kort. We hebben nog nooit de mate van hulp ontvangen die we nu krijgen om ons te helpen met de transformatie van ons Aardse Lichaam. Omwille van deze Waarheid is onze overwinning in onze menselijke evolutie meer dan ooit verzekerd. De hulp die aan de Mensheid gegeven wordt stroomt door elke open deur. Al wat we hoeven te doen is ons bewustzijn verhogen en voordeel te putten uit de Rijken van Waarheid.

Het Gezelschap van de Hemel heeft gevraagd of wij, het New Age Study of Humanity's Purpose, Inc., de visualisaties en de invocaties van de Elohim en de Regisseurs van de Elementen op een set van CD's wilden branden. Dit verzoek werd gedaan opdat deze krachtige middelen beschikbaar zouden zijn voor iedereen die geÔnteresseerd is in de niet eerder voorgekomen hulp die nu aan de Mensheid gegeven wordt om ons te helpen met onze fysieke transformatie.

De Wezens van Licht zeiden dat het voordeel van het gebruik van cd's zoals is, ons helpen met onze fysieke transformatie, dat ook als we thuis alleen werken, wij ons in bewustzijn met mensen over heel de wereld kunnen verenigen die dezelfde cd's gebruiken. Wanneer we allen dezelfde invocaties, meditaties en visualisaties doen, aangezien er duizenden mensen over de hele wereld zijn, worden onze inspanningen duizend maal duizendvoudig versterkt. Dit collectieve bewustzijn van Lichtwerkers creeŽrt een opbouwende stuwkracht van Licht die de Elohim en de Regisseurs van de Elementen zullen gebruiken om oneindig de hulp te vergroten die zijn nu mogen geven aan een ieder van ons. Als je geÔnteresseerd bent om deze cd's voor jezelf of je groep te bestellen, klik dan op de onderstaande link.

©2007 Patricia Diane Cota-Robles

- Vertaling: Ulla Mertens -

Het originele engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace