Berichten
Home

Berichten
De Laatste Stappen van Voorbereiding

door Patricia Diane Cota-Robles

De voorbereiding van het verankeren van de eerste archetypes voor de Nieuwe Aarde ontvouwt zich in Goddelijke Orde. De synchroniciteit van dit Goddelijke Plan is wonderlijk om te zien. Lichtwerkers van over de hele wereld hebben hun unieke gaven en dienstbaarheid aan het Licht in dit vitaal belangrijke facet van Gods Plan geweven. Dit is iets waar we vele levens naartoe gewerkt hebben. Eindelijk is het moment gekomen en ervaren we nu de laatste stappen van voorbereiding.

Ik zou jullie een kleine fractie willen vertellen over het Lichtwerk dat de weg baant voor de verankering van de archetypes van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed, die op 16-21 augustus 2008 zal plaatsvinden. Dit zal een wereldgebeurtenis zijn die de bewuste deelname van Lichtwerkers rondom de wereld inhoudt en de IK BEN Aanwezigheid van elke man, vrouw en kind op de planeet.

Dit is een meervoudig en multidimensioneel Goddelijk Plan. Alles wat op dit ogenblik op Aarde gebeurt is gerelateerd met elkaar, verbonden en onderling afhankelijk. De PresidentiŽle verkiezingen in de USA vormen een kritiek aandeel in dit plan. De Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben verklaart dat, omwille van de dingen die bestemd zijn op Aarde plaats te vinden gedurende de volgende 8 jaar, deze verkiezingen de meest belangrijke zijn die we ooit ervaren hebben.

Op 18 mei 2008, de dag voor de zeer krachtige Wesak Blauwe Maan, gaven we een van onze vrije lezingen in Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia is gekend als de Stad van Broederlijke Liefde. Dit is een krachtige focus voor het regeren in de USA. Dit is waar onze heilige documenten werden mede-ontworpen en getekend. Deze documenten bevatten de Verklaring van Onafhankelijkheid, de Bill of Rights* en de Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.

Deze Goddelijk GeÔnspireerde documenten bevatten het Onbevlekte Concept van wat dit land eens zal uitbeelden. Helaas, omwille van de op angst gebaseerde menselijke ego's van de Mensheid en ons regelrecht misbruik van macht gedurende twee eeuwen, is de Waarheid die deze documenten bevatten verdraaid, onderdrukt en omhuld in duisternis.

Gedurende ons vrije seminarie verenigden de Wezens van Licht, die verbonden zijn met Goddelijk Regeren, zich met de Lichtwerkers die in Philadelphia verzameld waren. Een krachtige activiteit van Licht werd georchestreerd via de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde, en de mantel van duisternis die onze heilige documenten onderdrukt heeft werd verbrijzeld en getransmuteerd naar Licht.

Nu pulseren de patronen van perfectie voor de regering van de USA naar binnen, door en rond de fysieke, etherische, mentale en emotionele strata van de Aarde. Deze patronen filteren zich in het bewustzijn van elke persoon die betrokken is, of ooit zal zijn, bij de regeringen van deze natie.

Het onbevlekte Concept voor Goddelijk Regeren Ė een regering VAN de IK BEN Aanwezigheid, DOOR de IK BEN Aanwezigheid, VOOR de IK BEN Aanwezigheid van de Mensheid Ė zal nu beschikbaar zijn om de volgende President van de USA en al degenen die in de regering verkozen zullen worden, positief te beÔnvloeden.

Het is onze verantwoordelijkheid als Lichtwerkers om blijvend het Goddelijk Plan en het hoogste goed voor alle betrokkenen in deze verkiezingen op te roepen. We moeten Aartsengel Michael vragen om een onoverwinnelijk krachtveld van bescherming te plaatsen rondom iedereen die op eender welke manier betrokken is bij deze verkiezingen, en alle mensen die toegewijd zijn om Goddelijk Regeren in de USA mede te co-creŽren. Het is ook belangrijk dat we vragen om het krachtveld van bescherming uit te breiden om iedereen te omhullen die betrokken is bij de manifestatie van Goddelijk Regeren in elk land in de wereld.

Nog een krachtige stap van voorbereiding vond plaats gedurende de Universele Lichtwerkers Conferentie. Deze jaarlijkse vergadering van Lichtwerkers werd gehouden in Fort Lauderdale, Florida, op 13-15 juni 2008.

Door ontelbare activiteiten van Licht die gedurende de afgelopen tientallen jaren door het Gezelschap van de Hemel en belichaamde Lichtwerkers medegeschapen zijn, is onze Moeder God naar de Aarde teruggekeerd. Haar stuwkracht van Transfigurerende Goddelijke Liefde integreert nu in elke Hartvlam. Dit heeft de Blauwe Vlam van Goddelijke Kracht, verbonden met onze Vader God, en de Roze Vlam van Goddelijke Liefde, verbonden met onze Moeder God, in evenwicht gebracht. Wanneer deze twee aspecten van onze Vader-Moeder God in evenwicht zijn, manifesteren ze zich als de oneindige kracht van de 5-Dimensionale Violette Vlam. Deze energieŽn stromen nu door Florida, dat een deel is van het grootste portaal voor de Violette Vlam op de Planeet.

Gedurende deze samenkomst van Lichtwerkers vroeg het Gezelschap van de Hemel of we bereid waren om dienst te doen als plaatsvervangers namens de hele Mensheid. Het was de Goddelijke Intentie om een open Deur te zijn voor een frequentie van de Violette Vlam die de verouderde archetypes van het misbruik van de Mensheid van onze mannelijke kracht zou transmuteren. Dit misbruik van macht resulteerde na de val toen we onze Hartchakra's sloten en onze Moeder God, de Heilige Geest, gedwongen werd om zich van de Aarde terug te trekken.

Het misbruik van macht van de Mensheid en het gebrek aan eerbied voor het Leven zijn de basis voor alle ziektes die op dit ogenblik op Aarde bestaan. Deze verouderde archetypes van imperfectie moesten naar Licht gezuiverd en getransformeerd worden om de archetypes voor de Nieuwe Aarde te kunnen verankeren op het fysiek vlak.

Dit was een globale activiteit en de IK BEN Aanwezigheid van elke man, vrouw en kind op Aarde verenigde zich in bewustzijn met de Lichtwerkers in Fort Lauderdale. Er vonden gedurende dat weekend verschillende buitenwereldse gebeurtenissen plaats om te helpen de aandacht van de Mensheid te verschuiven naar de Vader en de positieve aspecten van het Goddelijke Mannelijke. De belangrijkste op zondag 15 juni was Vaderdag. Deze dag waar de Vaders geŽerd worden, wordt in veel landen in de wereld gevierd. Gedurende dat belangrijke weekend focusten honderden miljoenen mensen hun aandacht op Vaderschap en de positieve kwaliteiten van het Goddelijke Mannelijke.

Op vrijdag de 13de stierf een van onze geliefde nieuwsaankondigers onverwacht aan een hartaanval. De schok van deze gebeurtenis behield het hele weekend de aandacht van de media. Tim Russert was een goede man en een toegewijde zoon en vader. Op de Vaderdag van het vorige jaar gaf hij een boek uit dat hij had geschreven over zijn eigen vader. Tijdens het Vaderdagweekend van dit jaar ging alle aandacht van de nieuwsreportages naar de positieve relatie die Tim met zijn vader en zijn eigen zoon had. Gedurende verschillende dagen werd deze lieve man geŽerd in alle aspecten van de media.

Gedurende zijn herdenkingsdienst in het JFK Center in Washington, DC, werd het lied ďOver the RainbowĒ gespeeld. Toen de mensen na de dienst het centrum verlieten, verscheen er een grote dubbele regenboog in de hemel.

Nog een geliefde man werd datzelfde weekend geŽerd. Het was Nelson Mandela's 90ste verjaardag. Er waren het hele weekend vieringen en nieuwsreportages die weergaven wat deze nederige man gedaan heeft om de vrijheid, waardigheid en healing in Afrika en de wereld te herstellen. Hij is een prachtig voorbeeld van het positieve gebruik van mannelijke kracht die nu hersteld moet worden binnen elke persoon op Aarde.

Gedurende ditzelfde weekend vond er een enorme zuivering plaats in vele delen van de wereld. In de USA ervoeren we recordbrekende overstromingen en bosbranden. Gelukkig was er, ondanks het verlies van bezittingen, een relatief klein verlies van leven. Wat dikwijls lijkt op willekeurige weertoestanden en toevallige Aardeveranderingen zijn eigenlijk Moeder Aarde's manier om de menselijke miscreaties en de vervuiling te zuiveren die de Mensheid haar over de loop der jaren heeft toegebracht.

De Wezens van Licht zeiden dat de verenigde inspanningen van de Lichtwerkers tijdens de Universele Lichtwerkers Conferentie Godzegevierend waren. De verouderde archetypen van het misbruik van de Mensheid van onze mannelijke kracht die ons eeuwen geleden sinds de val van Genade ongunstig beÔnvloed hebben, werden verbrijzeld en getransmuteerd naar Licht. Deze overwinning klaarde de weg voor de volgende fase van het Goddelijk Plan

De volgende belangrijke stap van voorbereiding vond plaats gedurende de Zomerzonnewende op 20-21 juni 2008. Vanwege kosmische harmonieŽn, hemelse opstellingen en cycli binnen cycli zei het Gezelschap van de Hemel dat dit een van de meest krachtige Zonnewendes was die de Aarde ooit ervaren heeft.

Lichtwerkers van over de wereld beantwoordden hun hartoproep en organiseerden verscheidene activiteiten die op ontelbare manieren toevoegden aan het Licht van de wereld. De krachtige collectieve inspanning van deze gebeurtenissen opende een interdimensionele doorgang die de Aarde toestond om verder op te stijgen op de Spiraal van Evolutie. De Aarde en al haar Leven vibreren nu op een frequentie die de uitbreiding van de archetypes van Eeuwige Vrede en Gods Overvloed zullen versnellen eens ze verankerd zijn in de fysieke wereld van vorm.

De volgende stap van voorbereiding omvatte de influx van Licht door de viering van 4 juli in de USA. Deze dag waar de patronen van perfectie die voor dit land bestemd zijn, versterkt worden via het hart en de geest van alle Amerikanen. Vrijheid, Rechtvaardigheid en Zegevieren in het Licht zijn de sleutelwoorden voor deze viering. De influx van deze Goddelijke Kwaliteiten verruimden de voorbereiding voor de gebeurtenissen in augustus.

Op 7 juli vond er nog een krachtige activiteit van Licht plaats via de Goddelijke Interventie van de machtige Elohim Ė de Bouwers van Vorm. Samenwerkend met de Lichtwerkers die op Aarde belichaamd zijn, projecteerden deze nobele wezens hun luisterrijke Aanwezigheid naar de Zon van Gelijke Druk, welk in het centrum van de Aarde pulseert. Deze brandende Zon in het centrum van de Aarde ontvangt de Onsterfelijke Zegevierende Drievoudige Vlam in het hart van Moeder Aarde.

Vanuit het hart van Moeder Aarde magnetiseerden de Elohim de meest intensieve frequenties van de Twaalf Zonneaspecten van Godheid die de Mensen en de Aarde konden ontvangen. Deze Twaalf 5-Dimensionele Zonnestralen van Licht werden binnen elk van de Twaalf Zonnechakra's verankerd die langs de Aardas pulseren.

Eens de hoogste frequenties van de Twaalf Zonneaspecten van Godheid die de Aarde ooit heeft ervaren werden opgeslagen binnen elk van de Twaalf Zonnechakra's van de Aarde, ademden de Elohim dat krachtig Licht in alle kwetsbare gebieden in het lichaam van Moeder Aarde.

De Elohim projecteerden deze monumentale influx van Licht in alle aardbreuken, barsten, scheuren en tektonische platen in het lichaam van Moeder Aarde. Eens deze verzwakte gebieden versterkt en beveiligd waren, breidden de Elohim het Licht uit naar alle gebieden waar nucleaire testen, ontginning, boren naar olie en elke andere indringende praktijk het lichaam van deze kostbare planeet verwond heeft.

De Goddelijke Intentie van deze interventie van de Elohim dient om de Aarde te beveiligen en deze planeet en al haar Leven voor te bereiden om de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde te kunnen assimileren en doorstaan die in augustus op het fysiek vlak zullen verankerd worden.

Gedurende de volgende weken zullen er nog enkele meerdere krachtige stappen plaatsvinden om de voorbereidingen te voltooien.

Op 1 augustus zal er een unieke Zonsverduistering plaatsvinden. Spirituele astrologen wijzen erop dat deze hemelse gebeurtenis een venster van gunstige gelegenheid zal openen gedurende welke de IK BEN Aanwezigheid van elke persoon op Aarde in staat zal zijn om de uiterlijke geest te verlichten en het Goddelijk Potentieel dat binnen onze RNA en DNA structuren gecodeerd is te versterken. Er wordt ons door het Gezelschap van de Hemel gezegd dat deze gebeurtenis het ontwakingsproces van de Mensheid zeer zal uitbreiden.

De effecten van de Zonsverduistering zullen gedurende 8 dagen aan stuwkracht toenemen tot de OpeningsceremoniŽn van de Olympische Spelen die op 8 augustus in China, 08-08-2008, zullen plaatsvinden. 8 is het getal dat het Goddelijke Fiat uitbeeld, ďzo boven, zo beneden.Ē De Olympische Spelen zijn altijd een zeer krachtige tijd voor de planeet. Ze vertegenwoordigen symbolisch de Familie van de Mensheid die hun (menings)verschillen opzij zetten terwijl we in Vrede samenkomen om te streven naar ons hoogste niveau van uitmuntendheid. Er wordt geschat dat gedurende 17 dagen ongeveer 5 miljard mensen op een of andere manier hun aandacht op deze globale gebeurtenis zullen vestigen. Dit zal een enorme Kelk van het bewustzijn van de Mensheid creŽren waarin het Licht van God zal stromen om alle Leven dat op Aarde evolueert te helpen.

Gedurende dit niet eerder voorgekomen Kosmisch Moment zullen de Olympische Spelen betekenisvoller zijn dan ooit tevoren. Het is geen toeval dat deze Olympische Spelen in China gehouden worden. Op dit ogenblik beeldt China het volledige spectrum uit van wat goed en verkeerd is met de Mensheid. Het dient als de microkosmos van de macrokosmos voor deze planeet, en wanneer China geheald en verheven wordt, zal alle Leven met haar verheven worden.

Pulserend inde Etherische Rijken boven China bevinden zich de Etherische Tempels van de Geliefde Kuan Yin, de Godin van het Goddelijk Familie Leven. Dit Zelfloos Opgestegen Wezen van Licht is een exponent van onze Moeder God. Ze vertegenwoordigt alle Goddelijke Kwaliteiten van de Vrouwelijke Aspecten van Goddelijkheid.

Brandend op het altaar van Kuan Yins Etherische Tempel is de Violette Vlam van Genade en Compassie. Dit is het Heilig Vuur dat de Aarde en al haar Leven gedurende de Olympische Spelen zal baden. Kuan Yin heeft gezegd dat deze ongeŽvenaarde zuivering door de Violette Vlam van Genade en Compassie de laatste stap van voorbereiding zal zijn die nodig is voor de verankering van de eerste archetypes voor de Nieuwe Aarde.

De influx van Goddelijk Licht dat op de OpeningsceremonieŽn van de Olympische Spelen zal geÔnitieerd worden, zal gedurende 8 dagen aan kracht en macht toenemen. Dit zal ons tot het hoogtepunt van de Olympische Spelen op 16 augustus brengen. Op 16 augustus 2008 zal de Aarde baden in het Licht van de meest krachtige Maansverduistering die we ooit gekend hebben. Dit zal gebeuren omdat, na alle stappen van voorbereiding waar we dit jaar doorheen zijn gegaan, de Mensheid op een frequentie van energie, vibratie en bewustzijn zal vibreren voorbij alles wat we sinds onze val van Genade eeuwen geleden ervaren hebben. Nu zullen we in staat zijn om toegang te krijgen tot de hemelse energieŽn die daarvoor ver boven ons bereik lagen.

Op de avond van 16 augustus 2008 om 19.30u Berg Daglicht Tijd, zullen we met de OpeningsceremonieŽn voor het 22ste Jaarlijkse Wereldcongres van Verlichting beginnen. Dit zal de eerste impuls beginnen van het proces van het verankeren van de eerste archetypes voor de Nieuwe Aarde. Deze gebeurtenis zal plaatsvinden op het Fairmont Chateau Lake Louise, dat bewaard wordt in de omhelzing van Aartsengel Michaels Focus van Kracht en Bescherming. Deze Etherische Tempels pulseren boven het mooie Lake Louise en de omringende bergen in Alberta, Canada.

Door de week zullen we begeleid worden door het Gezelschap van de Hemel en het Goddelijke Plan zal zich dag na dag ontvouwen. Het Licht zal met elke ademhaling toenemen tot de eerste archetypes voor de Nieuwe Aarde volledig verankerd zijn. Die gebeurtenis van het 22ste Jaarlijkse Wereldcongres van Verlichting zal Godzegevierend bereikt worden gedurende de SlotceremonieŽn tussen 9.00 u. en 12.00 u. Berg Daglicht Tijd op 21 augustus 2008. We zullen werken in het Eeuwige Moment van Nu, dus ongeacht wanneer je ons in bewustzijn kunt vergezellen, zal je IK BEN Aanwezigheid je prachtige Licht in de Kelk van ons Collectieve Bewustzijn weven.

Weet dat we ALLEN Een zijn. We zullen allen op onze juiste en perfecte plaats zijn voor deze wonderbare wereldactiviteit van Licht.

Vraag je IK BEN Aanwezigheid gedurende de week van 16-21 augustus om leiding en je zult exact weten hoe je dit facet van het Goddelijke Plan het best kunt steunen.

Als je het gevoel hebt dat je hart je roept om fysiek aanwezig te zijn bij deze gebeurtenis in Lake Louise, zijn er nog enkele kamers beschikbaar. We moeten deze paar kamers op 17 juli aan het hotel terug geven, dus registreer je zo snel mogelijk om je van je plaatst te verzekeren.

(*)De Bill of Rights is de naam van de eerste tien amendementen van de grondwet van de Verenigde Staten. Toen de grondwet ter rectificatie werd aangeboden, wilde een gedeelte van het congres de grondwet niet aannemen zonder de rechten van de burger vast te stellen. Veel van de opponenten, geleid door Thomas Jefferson, beweerden dat de aristocratie een poging waagde om de Amerikanen geen rechten te geven. De voorstanders, de Federalisten, vonden dat de burgerrechten later moesten worden toegevoegd door het congres. Het originele exemplaar van de Bill of Rights is te zien in de Nationale archieven in Washington, D.C.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

Dit artikel valt onder de auteurswet, maar je hebt mijn toestemming het via eender welk medium te gebruiken zolang de juiste naam van de bron wordt vermeld.

©2008 Patricia Diane Cota-Robles


Het originele engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org††††† †††††††

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717