Berichten
Home

Berichten
IN HET MIDDEN VAN DE CHAOSÖ ZET JE HART OPEN!

door Patricia Diane Cota-Robles

Door Lichtwezens uit de Rijken van Verlichte Waarheid, wordt naar 2010 verwezen als het jaar van manifestatie. Ik weet door alle dingen in de buitenwereld dat alles verwarrend en ook overweldigend schijnt, maar dag voor dag gaan we naar het Licht toe. Haal een paar keer diep adem en voel dat je bewustzijn zich verbreedt om het grotere plaatje te zien. Midden in de chaos gebeuren wonderen.

De Wezens van Licht hebben de laatste jaren aan ons bekend gemaakt dat zeer geŽvolueerde zielen vrijwillig op Aarde zijn geÔncarneerd in gebieden die het meeste pijn en lijden weerspiegelen. De hoop was dat deze zielen een betere kans van snel ontwaken kregen. Dit zou een opwaartse stroom creŽren van bewustzijn die het focus van aandacht van de Mensheid zou optillen en dat zou ons dus helpen wakker te worden om ons opnieuw te verbinden met de Rijken van Verlichte Waarheid.

De pijnlijke ervaringen die over de hele wereld naar de oppervlakte worden gedreven, houden levens in van haat en geweld. Deze verwrongen gedragspatronen werden al eonen van tijd door onze menselijke ego's die op angst zijn gebaseerd, vereeuwigd. Daar we allen Een zijn, is ieder partikeltje Leven aan elkaar gerelateerd, onderling verbonden, afhankelijk van elkaar.† Er is geen afscheiding. Wat ťťn facet van het Leven beÔnvloedt, beÔnvloedt al het Leven. Wat dit betekent in praktische termen is dat de opeenhoping van negatieve gedachten, gevoelens, woorden en daden van de Mensheid aan de oppervlakte gebracht moeten worden om terug getransmuteerd te worden naar Licht als ook maar IEMAND van ons klaar moet zijn om de verschuiving te maken naar de 5 Dimensionale Rijken van Licht.

Energie kan niet worden vernietigd. Ze kan alleen worden getransformeerd. We kunnen niet alleen maar zeggen ďschrap dit, schrap datĒ en daarmee levens reinigen vol misbruik van kracht van onze ego's. We moeten ons bewust worden van onze eigen vroegere overtredingen van de Wetten van Goddelijke Liefde, Eerbied voor het Leven en van Eenheid, zodat we het Licht van God kunnen oproepen en deze grote mutaties terug kunnen brengen naar hun originele volmaaktheid.

De Mensheid heeft heel afschuwelijke menselijk miscreaties geschapen. Dit deden we door de kostbare atomische en subatomische partikeltjes en energiegolven fout/mis te gebruiken die Vader-Moeder God ons heeft gegeven als onze Levenskracht. Door onze vrije wils keuzen† aanvaardden we het geschenk van Leven wel maar verdraaiden toen die harmonieuze energie in alle soorten van pijn en lijden door het mis/fout gebruiken van onze gedachten, woorden, gevoelens en daden. Nu, vanwege het naar de 5de Dimensie gaan met de rest van ons Zonnestelsel, is er geen andere optie meer voor ons dan de resultaten te beleven van onze eigen mis-creaties,† zodat we ze terug kunnen transmuteren in Licht.

De dringende noodzakelijkheid kennend van dit moment, vaardigde onze Vader-Moeder God† een Kosmisch Bevel uit dat hoog geŽvolueerde zielen toestemming gaf om bij de zuivering en healing van mis-creaties van de Mensheid op weergaloze manieren tussenbeide te komen. Voor de eerste keer sinds ooit, werd aan deze onbaatzuchtige Zonen en Dochters van God toestemming gegeven om op Aarde te incarneren en om hun inspanningen te mengen met de inspanningen van de Kinderen van de Aarde. Hen werd toegestaan om in feite enig massa-bewustzijn en verplichtingen van collectief karma op zich te nemen die de Mensheid al miljoenen jaren mis creŽerde. Dit betekende dat die geŽvolueerde zielen in gebieden moesten incarneren waar de dichtste frequenties van pijn en lijden uitgespeeld werden in de levens van de Mensheid.

Deze machtig zielen die vrijwillig in iedere hoek van de wereld incarneerden! Velen van hen brachten het offer om in de meest onderdrukkende frequenties van duisternis op de planeet te incarneren. Ze wisten dat de gebieden waarin de menselijke ego's van de Mensheid gruwelijkheden brachten aan elkaar, aan het Licht van God blootgesteld en naar de oppervlakte gebracht moeten worden om geheeld te worden. Onze Vader-Moeder God en de Wezens van Licht geloofden dat die hoog geŽvolueerde zielen in staat zouden zijn om pijn makkelijker te transcenderen dan de Kinderen van de Aarde die in de valkuilen van wanhoop waren geslagen door millennia† lange pijnlijke situaties.

Als we historisch kijken naar de afschuwelijke ervaringen waar de Mensheid doorheen is gegaan in de laatste 100 jaren, krijgen we een vluchtige kijk op het offer dat onze zusters en broeders gemaakt hebben ten behoeve van ons. Ze assisteerden de Kinderen van de Aarde en brachten onze menselijke mis-creaties aan de oppervlakte door vrijwillig de verwoestende oorlogen, godsdienstvervolgingen, pest, natuurlijke rampen, armoede, honger, haat, hebzucht, corruptie, geweld en het ongebreidelde misbruik van macht door onze menselijke ego's te ervaren. Door hun levens en vaak door hun dood brachten deze kostbare zielen de buitensporige miscreaties van onze menselijke ego's welke ze naar de planeet brachten, onder de aandacht van de Mensheid.

Enkele van deze onbaatzuchtige zielen ontwaakten op tijd om zich bewust te herinneren waarom ze door zulke pijnlijke ervaringen gingen, maar velen van hen deden dat niet. Niettemin gingen ze ďAan God de VictorieĒ door de ervaringen heen waartoe ze vrijwillig gingen om die te helen. Hun opoffering zuiverde een groot deel van de collectieve negativiteit van de Mensheid en ze katapulteerden de Kinderen van de Aarde naar voren het Licht in.

De gebeurtenissen die in HaÔti plaats vinden zijn deel van dit noodzakelijke zuiveringsproces. Dit rampzalige gebeuren vond op Goddelijke Timing plaats. Op 31 december 2009 beleefden we een van de meest krachtige Volle Maan Lunaire Eclipsen die we ooit kregen. De instroom van Licht uit die Eclips zegende de planeet met krachtige frequenties van healing en transformatie.† Ons werd door de Wezens van Licht verteld dat dit Licht dagelijks en per uur zou toenemen tot aan de Nieuwe Maan Zonne Eclips, die plaats zou vinden op 14 en 15 januari 2010. De instroom van Licht uit die Eclips zal alle patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde bekrachtigen en de planeet doen katapulteren naar het Licht, en aldus de weg plaveien voor de stoffelijke manifestatie van de Nieuwe Aarde.

Op 12/11 januari† 2010 kreeg HaÔti de meest verwoestende aardbeving die ze ooit had ervaren. Deze tragedie trok onmiddellijk de aandacht van de wereld naar het meest vertrapte en armoedige volk in de westerse hemisfeer. Temidden van de chaos opende de Mensheid de harten en reikte uit naar onze zusters en broeders. Het verschil tussen ons deed niet meer ter zake en de Eenheid van Leven begon zich in de harten en in het denken van de massa's van de Mensheid in te prenten op hele diepe wijze. De liefde en het medeleven wat we ontwikkelden toen we getuige waren van de pijn en het lijden van onze zusters en broeders verzachtte ons hart en liet meer van Gods Liefde en Helend Licht in de Aarde stromen.

Het collectieve bewustzijn van de Mensheid reikte naar buiten met liefde en compassie naar onze minder gelukkige zusters en broeders en dat creŽerde een Kelk van Licht dat nu de Aarde met al haar Leven wiegt. Deze kop van het Menselijk collectieve bewustzijn heeft een Open Deur geschapen die niemand meer kan sluiten. Het Licht van God stroomt nu naar binnen, door en rond ieder deeltje van Leven op deze lieve Aarde. De Mensheid wordt opgetild in energie, vibratie en bewustzijn op ongekende wijzen.

Toen de krachtige Zonne Eclips plaats vond op 14/15 januari 2010 lieten de geopende harten van de Mensheid en onze diepe gevoelens van liefde en compassie een grotere instroom binnen van Gods Liefde en healing, dan waar de Aarde ooit toe in staat was geweest te kunnen ontvangen. De kostbare zielen die in HaÔti waren geÔncarneerd en degenen die daar waren om te assisteren bij dit facet van het zich ontvouwende Goddelijke Plan, zijn gezegend voor hun buitengewone offer dat ze gaven namens de hele Mensheid.

De mensen die het stoffelijke plan verlieten werden naar de Hemelse Rijken geŽscorteerd door Legioenen van Engelen. Degenen die achterbleven hebben een lange weg voor zich, maar Geliefde Moeder Maria heeft ieder in haar mantel van Goddelijk Troost en Liefde gewikkeld. Engelen uit haar Vorstelijke Hof zullen bij iedere persoon in HaÔti blijven om hen te helpen met healing en transformatie. HaÔti zal nooit meer het vergeten en in de steek gelaten land zijn dat ze was in het verleden. De massa's van de Mensheid werden opgetild door deze ervaring, en de Eenheid van ALLE Leven is in het bewustzijn gecodeerd van iedere †man, vrouw en kind, op vroeger ongekende wijzen.

We gaan nu snel naar het Licht met warp snelheid. Nu is het de tijd voor JULLIE om de kracht van Goddelijk Licht te zijn waartoe je bestemd bent dat te zijn. Blijf op het Licht gericht! Jullie tijd staat er aan te komen!

- Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Dit artikel valt onder de auteurswet, maar je hebt mijn toestemming het via eender welk medium te gebruiken zolang de juiste naam van de bron wordt vermeld.
©2010 Patricia Diane Cota-Robles
Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org†††††††† †††††††

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

Het originele engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace