Berichten
Home

Berichten
Dit zijn zeer krachtige Eclipsen

door Patricia Diane Cota-Robles

De Nieuwe Maan Zonsverduistering die zal plaatsvinden op 25-26 januari 2009, de Volle Maan maansverduistering op 9 februari 2009, en de twee weken tussen deze hemelse gebeurtenissen in, geven ons een uniek venster van gunstige gelegenheid door welk het Licht van God zal stromen om alles zeer te versterken waarop wij onze aandacht vestigen. Laat ons allen samen een geconcentreerde inspanning doen om ons alleen op de positieve dingen te focussen die wij in ons leven willen manifesteren en het allerhoogste goed voor alle Leven op Aarde.

Het lijkt alsof we in lichtsnelheid door deze tumultueuze tijd gekatapulteerd worden. Temidden van zulke dramatische veranderingen is het vaak moeilijk om gefocust te blijven op de positieve dingen die we in ons leven willen co-creëren. Het is echter mogelijk dit noodzakelijke zuiveringsproces in relatieve harmonie te doorstaan. We moeten gewoon onthouden dat de prijs voor vrijheid voortdurende waakzaamheid is. Door onze gezamenlijke inspanningen, kunnen we voorkomen dat we overweldigd raken door de extreme situaties die om ons heen naar de oppervlakte komen en kunnen we wat er in ons leven gebeurt op de positiefste manier veranderen.

Hoe stresserend je leven op dit ogenblik ook is, weet dat jullie alle vaardigheden, kennis, moed, wijsheid en kracht hebben die je nodig hebt om Godzegevierend door deze nooit geziene tijd te komen. Ongeacht hoe hulpeloos of hopeloos je je voelt in het aangezicht van de tegenspoed die naar de oppervlakte komt om op deze planeet geheald te worden, ben je machtiger dan je weet. De tijd om je aan deze diepgaande waarheid te herinneren is NU!

Eén van de belangrijkste lessen die we leren terwijl we door dit zuiveringsproces gaan, is dat ALLE Leven onderling afhankelijk, gerelateerd en verbonden is. Wat één deel van het Leven beïnvloedt, beïnvloedt alle Leven. De verklaring “Wij zijn Eén” weerspiegelt deze Waarheid duidelijk.

De Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid hebben steeds weer verteld dat het collectieve bewustzijn van de Mensheid de krachtigste kracht op Aarde is. Gedurende dit monumentale ogenblik van verandering ontvangen we meer hulp van Hierboven dan eender wat we ooit ervaren hebben. De synchroniciteit van het zich ontvouwende Goddelijk Plan kan op een toeval lijken, maar niets is minder Waar.

Net voor de inauguratie van President Barack Obama stortte er een vliegtuig in de Hudson Rivier in New York City. Alle 155 inzittenden aan boord werden gered. Dit werd als een wonder gezien door iedereen die getuige was van de verenigde krachten van allen die bij de redding betrokken waren. Deze gebeurtenis hield gedurende verscheidene dagen de aandacht van de mensen overal ter wereld vast. Gedurende die tijd baadde het collectieve bewustzijn van de Mensheid de Aarde in hoop, vreugde, blijdschap, verwondering, verbazing en dankbaarheid. Deze positieve influx van Licht baande de weg voor de historische inauguratie van Barack Obama.

Er werd bericht dat meer mensen naar de inauguratie van President Barack Obama gekeken hebben dan naar eender welke gebeurtenis in de geschiedenis van de televisie. Deze collectieve beker van het bewustzijn van de Mensheid stroomde over met wonderbaarlijke verwachtingen, hoop, dankbaarheid, verbintenis, eenheid, gebeden voor vrede en uitvoerbare oplossingen voor de ziekten die in de globale economie bestaan, evenals elk ander facet van Leven op Aarde.

Nu, met deze positieve frequenties van Licht die aan kracht winnen, krijgen we weer een gunstige gelegenheid. Tijdens de opkomende Zons- en Maansverduisteringen, en de periode van twee weken tussen de Eclipsen, kunnen we de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde uitbreiden en de hoop en dromen die we voor ons eigen individuele leven hebben, bekrachtigen.

Het Hemelse Gezelschap heeft onthuld dat de meest ontvankelijke frequentie van Licht om bij deze inspanning te gebruiken, Goddelijke Liefde is. Verenig je met mij en duizenden Lichtwerkers over de hele wereld, door je te focussen op de volgende Invocatie doorheen deze zeldzame gelegenheid. Samen zullen we onze visies, hoop, doelen en dromen bekrachtigen.

IK BEN EEN EN AL LIEFDE

O, Allerhoogste Aanwezigheid van God in alle Leven, ik werp mijzelf en alle Leven op deze Aarde in uw Eeuwige Hart van Liefde. Ik geef mijn voertuigen bewust over om samen te smelten met de Liefdesnatuur van Uw Wezen tot IK een pure focus van Liefde BEN – een levend juweel in Uw Kroon van Verering.

Het pad dat ik in het Leven volg leidt enkel naar Liefde. Mijn fysiek lichaam dat gevuld is met Liefde wordt stralend en onoverwinnelijk. Mijn etherisch voertuig dat Liefde uitstraalt, transmuteert het verleden. De Liefde in mijn geest verzekert de uitdrukking van Uw Goddelijke Gedachten. Liefde in mijn gevoelens bevestigt opnieuw dat God de enige handelende kracht is.

Terwijl ik enkel Liefde denk, voel en herinner, weet ik dat mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen werkt en de perfectie van mijn alwetende Vader-Moeder God, Al Dat Is, voor de Mensheid en alle Leven uitstraalt, welke ik beloofd heb om vrij Lief te hebben.

In dit ontwaakte bewustzijn van Goddelijke Liefde wordt mijn geest de Heilige Geest en BEN IK de Liefde van God die uitreikt om deze Aarde op te eisen.

In Liefde trek ik al Gods zegeningen naar me toe en in Liefde straal ik deze zegeningen uit naar alle Leven om me heen. IK BEN de Geest van Liefde die de vorm doordringt tot alles weer teruggetrokken wordt naar het ondeelbare geheel.

Ik voel de polsslag van Liefde in alle Leven en de continuïteit van Liefde in al de ervaringen die ik ooit gekend heb. Het is ALLES Liefde.

Ik ben geboren uit Liefde, ik evolueer door Liefde en ik Ascendeer terug naar de Liefde.

IK BEN EEN EN AL LIEFDE en IK BEN Dankbaar.

En zo is het, Geliefde IK BEN.

Uit:   I AM Cocreating the New Earth...A Book of Invocations  door Patricia Diane Cota-Robles – beschikbaar op http://eraofpeace.org

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

Dit artikel valt onder de auteurswet, maar je hebt mijn toestemming het via eender welk medium te gebruiken zolang de juiste naam van de bron wordt vermeld.
©2009 Patricia Diane Cota-Robles
Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org                

FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

Het originele engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace