Berichten
Home

Berichten
Nieuw Begin!

door Patricia Diane Cota-Robles

Vorig jaar op dit moment, zeiden de Wezens van Licht van de Rijken van Verlichte Waarheid dat 2007 een jaar van monumentale verandering en voltooiing zou zijn. Is er iemand die hier nu nog enige twijfel over heeft? Duizel je er nog van?

Wel, er wordt ons door Hierboven verteld dat 2008, wat numeriek een EEN jaar is, een tijd voor nieuw begin en een geboorte naar een hoger aspect van onze Goddelijkheid zal zijn. We kunnen niet volledig begrijpen wat dit betekent, maar het Hemelse Gezelschap verzekert ons dat het een prachtige gelegenheid is om onze levens te transformeren. Al wat wij hoeven te doen is gebruik maken van dit gunstige jaar door onze intenties te focussen op het positieve leven dat we op Aarde willen ervaren.

EEN is het getal van nieuw begin en elf is het meestergetal dat de transformatie van het fysieke naar het Goddelijke weerspiegelt. 1 januari 2008 wordt numeriek een 111 dag. Elf dagen later, op 11 januari 2008, hebben we een 1111 dag.

Tijdens deze zeldzame elf dagen zal de IK BEN Aanwezigheid van elke persoon op deze planeet het hoogste potentieel van de wonderbaarlijke activiteiten van het Licht dat in 2007 plaatsvond integreren. Deze integratie zal zachtjes in de hoofden en harten van de hele Mensheid reflecteren en ze zal de energie, de trilling en het bewustzijn van elk facet van het Leven dat op Aarde evolueert verhogen met het maximale dat de Kosmische Wet zal toelaten.

Dit evenement zal de deur openen zodat onze IK BEN Aanwezigheid op nieuwe en wonderbaarlijke wijze in ons leven zal kunnen ingrijpen. We kunnen gebruik maken van deze uiterst belangrijke gelegenheid door onze intenties te focussen op een nieuw begin en het creŽren van de toekomstvisie van het leven dat we willen. Weet dat de IK BEN Aanwezigheid grenzeloos is en dat dit aspect van onze Goddelijkheid Eťn is met onze Vader-Moeder God. Onze IK BEN Aanwezigheid weet dat alles wat onze Vader-Moeder God heeft, van ons is, en dat het de perfectie van God op verbazingwekken-de en ontzag-inspirerende manieren in ons leven kan aantrekken.

Wanneer we getuige zijn van de pijn en het lijden in de wereld is het moeilijk te begrijpen dat we echt op de rand staan van het medescheppen van harmonie en evenwicht op de Nieuwe Aarde op een waarneembare manier, maar dat is precies wat er gebeurt. We zijn over de drempel gestapt naar de oorspronkelijke impuls van de 5de dimensie. Hemelse gebeurtenissen bevestigen deze Waarheid; oude profetieŽn die dit moment voorspelden zijn vervuld en er zijn tekenen die naar deze nieuwe realiteit verwijzen.

Tijdens de laatste drie maanden van 2007 vonden verscheidene Kosmische en Galactische gebeurtenissen plaats die de weg bereidden voor de mogelijkheden die ons in 2008 aangeboden zullen worden. We worden altijd beÔnvloed door elke gebeurtenis die betrekking heeft op de Hemellichamen in ons Heelal, maar deze keer opende synchroniciteit van de verschillende Galactische samenstanden een Dimensionele opening die ons hele Zonnestelsel in de heilige ruimte katapulteerde waarin de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zich tastbaar zullen manifesteren.

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik over enkele prachtige dingen die zich voordeden op onze heilige Bedevaart door de Middellandse Zee en het zuiden van Frankrijk. Deze Bedevaart vond plaats op 15-29 oktober 2007. De gebeurtenissen die gedurende die tijd in de gehele Heelal plaatsvonden bereidden de weg voor op de geboorte van de Nieuwe Aarde.

Op 18 oktober werden de Elementale Vortexen binnen de fysieke, etherische, mentale en emotionele lagen van de Aarde geactiveerd. Deze vortexen zijn draaiende krachtvelden van Licht die de patronen van perfectie van het Oorzakelijke Lichaam van God voeden en steunen via aarde, lucht, vuur, water en ether-elementen die de fysieke materie in de wereld van vorm omvatten.

De oorspronkelijke bedoeling van deze sferen van Licht was de groene pracht van de Tuin van Eden op de gehele planeet te ondersteunen terwijl de Zonen en Dochters van God leerden medescheppers te worden met onze Godouders. Helaas, toen de Mensheid uit de Genade viel in het moeras van haar eigen menselijke miscreaties, werden deze Lichtvortexen slapende. Ze tot hun volle Goddelijke potentieel heractiveren was een noodzakelijke factor bij de wegbereiding van de geboorte van de Nieuwe Aarde.

Een andere zeer belangrijke gebeurtenis vond plaats tijdens onze Bedevaart waarbij de opening van de geblokkeerde Hartmeridiaan in het lichaam van Moeder Aarde geopend werd. Dit was een noodzakelijk element in de wegbereiding van de geboorte van de Nieuwe Aarde. Tijdens de eerste zeven dagen van onze Bedevaart werd Moeder Aarde's geblokkeerde Hartmeridiaan God Zegerijk naar volledige breedte geopend. Dit was het resultaat van de verenigde inspanningen, niet enkel van Lichtwerkers op onze Bedevaart, maar ook de kostbare Lichtwerkers over heel de wereld die in eenklank aan het werk waren met het hele Hemelse Gezelschap.

Op 23 oktober hebben we de eerste fase van onze Bedevaart via de Middellandse Zee volbracht en begon de tweede fase van onze missie in het zuiden van Frankrijk. Wat tijdens de volgende dagen plaatsvond, zowel in de Hemel als op Aarde, bevestigde de vervulling van oude profetieŽn. Deze profetieŽn voorspelden een Kosmisch Moment wanneer de Aarde aan haar opstijging naar de 5de dimensie zou beginnen, resulterend in de geboorte van een Nieuwe Aarde.

Op 23 oktober en 24 vond er een astronomische gebeurtenis plaats die astronomen en wetenschappers over de hele wereld schokte en verbaasde. De komeet bekend als 17p/Holmes brak uit terwijl hij door het sterrenbeeld Perseus passeerde. Dit hemellichaam verruimde zijn coma in een gasvormig krachtveld van blauw licht dat groter was dan onze Zon. Hij groeide aan tot meer dan een miljoen keer groter dan zijn oorspronkelijke grootte en Lichtuitstraling. De komeet 17p/Holmes werd het grootste voorwerp in ons Zonnestelsel. Deze gebeurtenis werd door astronomen verwezen als de vreemdste komeetuitbarsting op de hemelse toneel in ons leven.

Verschillende profetieŽn voorspelden de verschijning van de Blauwe Zon in de Hemelen. Er zijn verschillende interpretaties van wat dit juist betekent, maar de onderliggende boodschap in alle profetieŽn is dat de Blauwe Zon een voorbode zal zijn van een Nieuw Begin voor de Planeet Aarde en al haar leven.

Een profetie geeft aan dat de verschijning van de Blauwe Zon een teken zal zijn van de terugkeer van het Christusbewustzijn naar het fysieke Aardevlak. Het zal wijzen op de hereniging van het fysieke met het Goddelijke. Er wordt gezegd dat door middel van een uitbreiding van het Licht, gecreŽerd door de Blauwe Zon, planetaire, Galactische en Kosmische energieŽn zich op een lijn zullen brengen om een langverwacht Tijdperk van Verlichting teweeg te brengen.

Degenen die de Graancirkels bestuderen die op vele plaatsen in de wereld verschijnen hebben aangegeven dat de uitbarsting van de Komeet 17p/Holmes onthuld werd in een aantal van de heilige geometrische patronen van de Graancirkels die zich in 2005 manifesteerden.

De meest hardnekkige en controleerbare profetie werd in de oudheid door de Hopi Ouderen gegeven. Deze profetie werd doorgegeven via mondeling traditie en de verwijzing naar de oude tabletten. De Ouderen onthulden dat er negen Tekenen voor de 5de Wereld zouden zijn. Dit zal een wereld zijn van vrede en overvloed, een Nieuwe Aarde.

Volgens White Feather, een Hopi van de oude Bear Clan, gaat de profetie als volgt:

"De Vierde Wereld zal spoedig eindigen en de Vijfde Wereld zal van start zal gaan. De oudsten alom weet dit. De Tekenen in de loop van vele jaren werden vervuld en er zijn zo weinig over.

"Dit is het Eerste Teken: We kregen te horen van de komst van de mannen met een witte huidskleur, zoals Pahana, onze verloren Witte Broeder van de Sterren. Maar deze mannen zullen niet leven zoals Pahana, ze zullen de mannen zijn die het land dat niet van hun is afnemen en de mannen die hun vijanden met donder zullen raken Ė wapens.

"Dit is het Tweede Teken: Ons land zal de komst van draaiende wielen zien, gevuld met stemmen. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie met zijn ogen uitkomen - de witte mannen brengen hun gezinnen in wagons over de prairies.

"Dit is het Derde Teken: Een vreemd beest, zoals een bizon, maar met grote lange hoorns zal het land in grote getallen overrompelen. Deze White Feather zag met zijn ogen - de komst van het longhorn rundvee van de witte man. "Dit is het Vierde Teken: Het land zal worden doorkruist door slangen van ijzer - de spoorwegen.

"Dit is het Vijfde Teken: Het land zal wordt doorkruist door een reusachtig spinnenweb Ė elektrische leidingen en telefoonlijnen.

"Dit is het Zesde Teken: Het land zal worden doorkruist met rivieren van steen die tekeningen in de Zon maken Ė snelwegen met luchtspiegelingen veroorzaakt door de Zon.

"Dit is het Zevende Teken: Je zult horen dat de zee zwart wordt, en vele levende wezens die erdoor sterven - olielozingen in de oceanen.

"Dit is het Achtste Teken: U zult veel jongeren zien die hun haar lang dragen, zoals mijn volk. Ze zullen komen en zich bij de volksstammen voegen om van onze methodes en wijsheid te leren - de hippies in de jaren 1960 en 1970.

"En dit is het Negende en Laatste Teken: Je zult horen van een verblijfplaats Ė een plaats in de hemel, boven de Aarde, die met een grote klap zal neerstorten. Het zal verschijnen als een blauwe Ster - de Blauwe Kachina Zon. Snel hierna zullen de plechtigheden van mijn volk ophouden."

De Hopi profetie zegt verder dat het optreden van de Blauwe Kachina Ster een tijd van grote zuivering zal initiŽren, een tijd gedurende welke de Aarde gezuiverd en gereinigd zal worden van negativiteit als voorbereiding op haar opkomst in de 5de Wereld - de 5de dimensie.

Voor velen kan dit onheilspellend klinken, maar de Wezens van Licht hebben ons verzekerd dat we de scheppers van de omstandigheden zijn, niet de slachtoffers. We hoeven niet enkel te blijven toekijken en wachten tot de rampen toeslaan. In Waarheid, een profetie van Hierboven die het potentieel van een negatieve of destructieve resultaat inhoudt, wordt enkel aan de mensheid gegeven als we de mogelijkheid hebben om iets te doen om deze specifieke uitkomst te vermijden. Dat is in feite de ENIGE reden waarom een dergelijke profetie aan de Mensheid wordt gegeven.

EEN VERVULDE NEGATIEVE VOORSPELLING IS EEN MISLUKTE VOORSPELLING. Elke profetie die een negatieve uitkomst voorspeld is bedoeld om ons te laten weten wat er mogelijk kan gebeuren als we doorgaan met onze huidige koers. De Goddelijke Intentie van een zo'n voorspelling is ons te informeren en te inspireren om ons gedrag en de weg die wij volgen te veranderen. Als we de informatie van de profetie niet aannemen en doen wat we kunnen om de destructieve uitkomst te voorkomen, zal de voorspelling niet hebben voldaan aan haar Goddelijke Intentie.

Het is waar dat de Aarde gereinigd en gezuiverd moet worden om de Nieuwe Aarde in al haar oneindige perfectie te manifesteren, maar de ernst van dat zuiveren zal afhangen van de Mensheid. Als we onze natuurlijk Geboorterecht als rentmeesters van de Aarde weer opeisen en een beroep doen op de hulp van het Hemelse Gezelschap om de wreedheden die we deze gezegende planeet toegebracht hebben te helen, zal de reiniging zachtjes met een minimaal verlies van mensenlevens gebeuren. Als we kiezen de Tekens te negeren en ons dwaze streven van materieel gewin ten koste van de Aarde blijven voortzetten, zal de zuivering ruwer worden, met een grotere kans op verlies van mensenlevens.

Deze informatie wordt op dit moment aan de Mensheid gegeven, niet om angst aan te jagen, maar om ons te inspireren ons te herinneren aan ons doel en de reden dat we leven. We worden opgeroepen tot een hogere dienstbaarheid namens onze Moeder Aarde en alle Leven dat op haar evolueert. We zijn krachtig buiten ons weten. Ieder van ons heeft zich eeuwen van tijd voorbereid om de Handen van God op het fysieke vlak te worden gedurende dit Kosmische Moment. Onderschat je vermogen om een positief verschil te maken niet. Vertrouw jezelf! Luister naar je hart, je zult weet hoe je de meest krachtig mogelijke Lichtkracht kunt zijn.

Op 25 oktober, terwijl de Blauwe Kachina Ster in de Hemelen uitbreidde, reisden wij naar een mystiek heiligdom dat aan de Engelen en hun eeuwige dienstbaarheid aan de Mensheid gewijd is. Deze ongelooflijk heilige plaats is gelegen in Alet-les-Bains, Aude. Men gelooft dat het water hier magisch is, helend water.

Toen we aankwamen op de site genaamd, Angel Sanctuary, werden we begroet door Eugene en Lorrie, de vader en de moeder van een prachtige Ierse familie waarvan de leden de rentmeesters van dit Lichtportaal zijn. Lorrie vertelde dat ze heel haar leven met Engelen communiceerde. Zij en Eugene werden iets meer dan een jaar geleden geleid om hun gezin uit Ierland naar deze heilige plaats in Frankrijk te brengen. De Engelen vroegen hen om het Engelenheiligdom en de Kunstgalerie te openen die mensen uit de hele wereld zouden aantrekken.

Lorrie maakt Goddelijk geÔnspireerde aquarelschilderijen van de Engelen met haar vingers. Ze krijgt dan een mooie boodschap die bij elke Engel geplaatst wordt. Toen we in stilte door de Kunstgalerie-Heiligdom liepen werden naar een heilige meditatie gevoerd die tijd en ruimte oversteeg.

In deze verheven staat van bewustzijn, onthulde onze Vader-Moeder God, Al Dat Is, dat deze locatie het portaal is waardoor het Permanente Zaadatoom voor de 5 Dimensionele Onsterfelijke Zegerijke Drievoudige Vlam het Hart van Moeder Aarde zal binnengaan.

Om de omvang van wat het werkelijk betekent te begrijpen is het belangrijk te begrijpen wat het Permanente Zaadatoom is. Het eerste wat gebeurt wanneer een ziel de toestemming krijgt om zich te belichamen, is dat de IK BEN Aanwezigheid de hoogste frequentie van elektronische Lichtsubstantie selecteert die de ziel heeft verdiend heeft sinds zij voor het eerst uit de kern van de Schepping voortkwam. Dit zuiver Licht wordt dan in de baarmoeder geplaatst en vormt het Permanente Zaadatoom in het hart voor de binnenkomende ziel.

Dit Zaadatoom creŽert een magnetische kracht die de ongevormde Oer-Lichtsubstantie uit het hart van onze Vader-Moeder God aantrekt, die de Onsterfelijke Zegerijke Drievoudige Vlam zal vormen in het binnenkomende hart. Dan wordt de Oer-Lichtsubstantie die de rest van de fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen voor de ziel zal vormen rondom de Drievoudige Vlam gemagnetiseerd.

Onze Vader-Moeder God heeft ons onthuld dat terwijl we in het Engelenheiligdom waren, het Permanente Zaadatoom voor de 5 Dimensionele Drievoudige Vlam in het hart van Moeder Aarde verzekerd werd in de Zon van Gelijke Druk in het centrum van de Aarde. Dit krachtige krachtveld van Licht is nu in plaats om de 5 Dimensionele Oer-Lichtsubstantie te magnetiseren die gebruikt zal worden om de Drievoudige Vlam en het Onbevlekte Concept van het fysieke, etherische, mentale en emotionele lagen voor de Nieuwe Aarde te creŽren.

Dit betekent dat de patronen van perfectie die werden ingeprent in het vloeibare veld van het ongemanifesteerde Goddelijke Potentieel na de opening van Moeder Aarde's Hartmeridiaan nu op het fysiek vlak zal ontstaan.

Deze twee activiteiten van het Licht, de zuivering van de negatieve patronen en de menselijke miscreaties die Moeder Aarde toegebracht werden en de manifestatie van de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde, zullen gelijktijdig plaatsvinden. De tijd die nodig zal zijn voor we het tastbaar bewijs van deze transformatie zullen zien zal van jullie, mij en elke andere Lichtwerker op deze planeet afhangen. 2008 wordt een jaar van Nieuw Begin en een ieder van ons heeft het vermogen om een betekenisvol verschil te maken in ons individueel leven en collectief voor alle leven op deze gezegende Aarde.

Laat ons, terwijl we ons in dit jaar van ongekende kans bewegen, de tijd nemen om te overwegen hoe we iets aan het Licht van de wereld kunnen toevoegen en hoe we kunnen helpen bij het transmuteren en helen van het negatieve uit het verleden, op een krachtige en effectieve manier. Het Gezelschap van de Hemel staat klaar in afwachting op onze wenken. Namens de mensheid en alle evoluerend leven op deze lieve Aarde, laat deze gelegenheid niet aan je voorbij gaan.

Zoals de Hopi Natie zegt,

WIJ ZIJN DEGENEN WAAROP WE GEWACHT HEBBEN.

Het originele engelstalige artikel is te vinden op Era of Peace

- Vertaling : Ulla Mertens -©2007 Patricia Diane Cota-Robles

Dit artikel valt onder de auteurswet, maar je hebt mijn toestemming het via eender welk medium te gebruiken zolang de juiste naam van de bron wordt vermeld.