Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenBoodschap van de Meesters:††

Dr Meg Blackburn-Losey
29 september 2010

Antui Asi, Asi, Asi, Anshallah!†

Gegroet aan ieder van jullie in het licht, vanuit het licht en in het licht!

Wij zijn getuige geweest van de intensiteiten die naar jullie wereld komen, de energieŽn komen momenteel naar jullie toe met een kracht die een volledige beschrijving niet kan †geven terwijl hij door jullie heen gaat als een hete wind en de ware tijd naar jullie communiceert die jullie niet volledig kunnen bevatten.

De energieŽn brengen naar ieder van jullie de mogelijkheden dat jullie nu niet en nooit alleen zijn geweest zijn op je reizen. Noch heeft de mensheid ooit die hoeveelheid ondersteuning en bijstand gehad die zij heeft, niet van ons in de andere werelden. Zoals jullie weten uit vorige transmissies, de Verenigde Raden zijn samen gekomen om jullie in je wereld te ondersteunen en om met jullie communicaties te delen die vitaal zijn voor je bestaan en zelfs voor jullie overleven. Onze boodschap komt uit het hart.

Jullie moeten weten dat zonder compassie voor jezelf dat je dat ook niet volledig kunt hebben voor anderen. Noch zullen jullie dan weten hoe je dat moet ontvangen van anderen voor jezelf.

De tijd voor zelf-kritiek en oordeel is voorbij en nu is het tijd om beginnen te omhelzen en te zien wat het is dat ieder van jullie in je eigen wezen bezit. Elk van jullie is onuitwisbaar geschapen van licht dat uit de bron van alle dingen kwam. Ieder van jullie weerspiegelt dat licht anders en toch in jullie samenkomen harmoniseren de lichtfrequenties zich en breiden zich daarna exponentieel uit terwijl ieder van jullie met de ander samengaat en dan weer met een volgende en met weer een volgende. † †

Als krachtige aspecten van God, jullie Schepping, van Spirit, reflecteert elk van jullie een uniek aspect van je bron. Deze reflecties schijnen waarheid uit die alleen jullie kunnen dragen. Door verdienste van jullie ieders bestaan wordt de schepping compleet. Zonder ieder en elk van jullie die zijn unieke plek heeft in de hele schepping, zou de schepping geen evenwicht hebben en helemaal niet eens bestaan. Door verdienste van jullie wezen zijn jullie ingewikkeld en hard bespannen in/met alles dat is, boodschappen sturend op elk moment van je gevoelens, gedachten, ervaringen, wensen, bedoelingen en allerlei andere uitdrukkingen van energie. En de schepping hoort jullie.

Terwijl het dat doet, her-arrangeren alle vormen van de schepping zich om je te antwoorden, en jullie oogsten wat je gezaaid hebt. †

Jullie moeten weten dat in dienst staan of dienst leveren niet betekent het jezelf weggeven. Van dienst zijn houdt allereerst jouw zelf in en alle anderen ermee verbonden. Terwijl je bestaat, terwijl je leeft als een levend, ademend voorbeeld van de volmaaktheid van jullie oneindige bron, deel je deze energie met alles en iedereen waarmee je in contact bent. Je kunt niet anders dan je energieŽn delen. Als je met intentie leeft, weet je dat op elk moment jullie je best doen en je leven op zijn volledigst leeft, dan moet je ook weten dat de uitwisseling van jullie energieŽn met alle mensen, plaatsen en gebeurtenissen de communicatie draagt van je volmaaktheid en je daagt dan de schepping uit met schepping, met meer van hetzelfde.

Wat we tegen je zeggen is dat door je waarheden te leven daarmee ben je van de grootste en hoogste dienst voor de hele schepping.† Zo machtig zijn jullie. Door voorbeelden te zijn van de levende ene, delen jullie in de heelheid mee van alles dat jullie zijn, en schepping antwoordt door je meer van hetzelfde te brengen. †

De huidige energieŽn zijn immens en worden direct door jullie dimensie heen gesluisd omdat het weefsel van schepping een bijna verbinding is aangegaan bij dit proces van openen van de sterrenpoort.

Als jullie de samenstelling konden zien van de verbinding, momenteel is dit in een ďVĒ vorm waar energieŽn in het breedste deel binnenkomen en dan uit het nauwste deel schieten, direct door de veelvoudige dimensionale werkelijkheden heen. Terwijl dit gebeurt krijgen jullie een directe infusie van heldere en krachtige maar ook ingewikkelde informatie en van verhoogde energie frequenties. De energieŽn, door hun compactheid in het doorsluisproces, worden verhit, en dat intensiveert hun snelheid en uitwerking. Velen van jullie ervaren hete golven die jullie lichaam buitengewoon warm laten voelen en zelfs heet als de buitentemperatuur anders aanwijst. Dit zal nog 23 dagen voortduren vanaf je huidige dag totdat de corridor verbindingen van het huidige sterrenstelsel zich volledig op ťťn lijn staand openen. †

Acht dagen voor de verbinding zullen er drie dagen zijn, 14, 15 en 16 oktober waar een niet -verbinding is en die zullen erg chaotisch voelen. Er zullen overlappingen zijn van werkelijkheden in die tijd en die zullen velen van jullie zien als tijd verstoringen, echte blips( schakelgaten) en verward besef als veelvoudige percepties tegelijkertijd tot je komen. Als de uiteindelijke verbinding plaats vindt, zul je in je wezen een kosmische ďwhump!Ē plof! voelen alsof† iets dichtklapte en dingen verhogen zich en normaliseren dan zeer snel. Voor sommigen van jullie zal het zijn alsof je enige dagen mist hebt gehad die plotseling oplost en dat volledige helderheid zal komen alsof iemand juist je innerlijke knop heeft omgedraaid. Op een bepaalde manier is dat ook zo, omdat als de verbinding plaats heeft, jullie er mee gaan harmoniseren.

We herinneren je aan om op je gemak te zijn in jezelf. Verzet je niet tegen wat je niet kunt bevatten. Het doet er niet toe of je het wel of niet begrijpt. Wat er wel toe doet is dat je leeft, dat je ademhaalt, dat je op ieder vlak van je wezen ervaart en dat je de vrije wil hebt om de kiezen als je dat op een bepaald moment wilt. Jullie bestemming ligt in je keuze, niet in antieke contracten of agenda's. Jullie zijn de scheppers van jullie werelden, van binnen en buiten je en wij zijn met jullie verbonden zoals talloze anderen als we samenkomen om ons te verheugen op de verlichting van de mensheid, zoals dat was en altijd is geweest. †

Wees in vrede

Einde van de transmissie

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

www.spiritlite.com