Berichten


Home

BerichtenOnline Berichten 1 december, 2008

Dr. Meg Blackburn Losey

Boodschappen van de Meesters:

30 november 2008

Antui, Anshallah! Asi, Asi, Asi!

Groeten van het licht, in het licht en met het licht!

Een ieder van jullie is met de komst van de interdimensionale triangulaties die zich verder voordoen, door grote veranderingen gegaan, elk met specifieke effecten, niet enkel in je diepste wezen, maar ook jullie waarnemingen en levenservaringen.

Zoals we het er al eerder over hebben gehad, herscheppen de triangulaties jullie eigenlijke vorm en harmonische relaties onder de gehele Creatie. De mathematische ruimte van jullie diepste deeltjes wordt met iedere triangulatie aangepast in antwoord op de galactische veranderingen en vorderingen die voortgaan gedurende het afstemmen van jullie zonnestelsel met haar galactisch centrum in het jaar 2012.

Het is zo dat de lichtdeeltjes binnen in je diepgaand op hun bron reageren. Deze innerlijke lichtdeeltjes bereiken hun bron op een zodanige manier dat de zuiverheid van die bron een ieder van jullie oproept om te reageren met de waarheid van wie en wat je bent. Dit veroorzaakt grote verandering in veel van jullie levens. Velen van jullie verhuizen naar geografische locaties waarvoor je geen doel of reden hebt. Dat komt omdat wanneer het licht intenser wordt, je op een dusdanige manier herverdeeld wordt zodat je je evenwicht bewaart binnen de diepgaande creatie waarin je bestaat.

Je ondervindt dat je relatie met anderen misschien niet is wat ze lijkt of dramatisch veranderd is terwijl je bewustzijn toeneemt. Vaak voelen velen van jullie je alleen of apart van anderen. Kijk dieper. Het zijn de intense relaties die je met anderen hebt die je oproepen om datgene te vinden dat ver buiten enig bewustzijn ligt dat je ooit hebt gehad. Velen van jullie hebben geloofd dat jullie ervaring de enige ervaring is. Dat je alleen bent om te creŽren wat in conjunctie werkt met de reis van je ziel en toch heb je nog niet gezien dat je deel uitmaakt van een groot tapijt dat oneindig vervlochten is en dat elke ademhaling die je neemt, elke handeling die je uitvoert, elk woord dat je spreekt en elke gedachte die je hebt, de complexiteit van het groot tapijt verder weeft dat we als Alle Zielen beschouwen.

Het zijn Alle Zielen, jullie, die als collectief de illusie en veranderingen van die illusie creŽren waarin je geleefd hebt. Het is zo dat de kracht van jullie gecombineerde energieŽn boodschappen naar de hele Creatie stuurt volgens hoe deze veranderingen zullen zijn, hoe de ervaringen van deze veranderingen in jullie wereld zullen zijn en hoe deze veranderingen jullie als individu en integraal deel van het collectieve waarin je bestaat, zullen beÔnvloeden. Wanneer elk van jullie voor zichzelf handelt en zich niet bewust is van de oneindige effecten die je op Alle Zielen hebt, creŽer je uit onwetende intentie. Kijk voorbij deze illusie en begin te weten dat je alles bent wat je zoekt en dat het nu de tijd is om de kracht van het zijn op een zodanige manier te accepteren dat elke expansie van je energie een intentie en grotere kracht wordt.

Als we over kracht spreken hebben we het niet over de kracht van een strijder, zelf als je dit zou denken. De kracht waarover we het hebben is de puurheid van je wezen, je diepste wezen op een manier dat het onverdund is door de illusies die je in het verleden omringd hebben. Ware kracht is de zachtaardige kracht die je wordt wanneer je in je uitgestrekte waarheid bent. Deze kracht zoekt haar weg door de complexiteit van de gehele creatie, zoekend naar het licht zoals zijzelf en de werkelijkheid van dat licht uitbreidend op een zodanige manier dat het licht zich exponentieel uitbreidt. Op deze manier wordt een nieuwe en echte werkelijkheid gecreŽerd. Niets van dit alles kan plaatsvinden zonder jullie deelname.

Het is tijd om terug te keren naar de ware fundamenten van zijn. Ze zijn eenvoudig. Te weten dat je belangrijk bent, dat je de oneindige kracht ter beschikking hebt, dat er geen fouten zijn en dat de waarheid altijd wint boven elke illusie. Dat je de perfectie bent, wat ook moge zijn en dat de perfectie die je bent datgene wat geen waarheid is voorgoed verandert.

Toen je klein was leerde men je misschien dat het onbeleefd was om in de ogen van anderen kijken of dat je toen je in de illusie werd ondergedompeld de ogen van anderen op een dusdanige manier vermeed dat je de ogen van degenen om je heen niet meer echt kon zien. Kijk nu. Zie iedereen zoals hij echt is. Zij zijn wie jij bent. Een facet, een aspect van waarheid dat je al dan niet hebt geaccepteerd.

Een gevoel van belangrijkheid van kleine of grote handelingen van vriendelijkheid verwerven is geen waarheid. Vriendelijk zijn is de waarheid. Vriendelijkheid verkrijgt onvoorwaardelijkheid op een zodanige manier dat onvoorwaardelijkheid zichzelf voortplant en de werkelijkheid eerlijker wordt.

Wanneer de resterende triangulaties zich voordoen, zul je ondervinden dat elke ervan je nieuwe uitdagingen en diepgang van uitdaging zal brengen omdat je herbedraad bent met de werkelijkheid van oneindige creatie. De meest recente triangulatie op 19 november 2008 en de weken die voorafgingen riepen jullie op om naar voren te stappen, uit je illusies naar een grotere werkelijkheid. Wanneer aan deze oproep gehoor gegeven werd, heeft hij van velen van jullie grote veranderingen geŽist en toch is het resultaat zoals we jullie altijd vertellen, grootsheid. Chaos voor verandering is de virtuele werkelijkheid van de mensheid. Omwille van de densiteit van de menselijke deeltjes is er vaak chaos nodig voor deze veranderingen. De triangulaties doen dit voor jullie. Op een dusdanige manier interne chaos creŽren omdat jullie instructies niet altijd duidelijk lijken en toch liggen alle antwoorden in jullie handen. Je moet ze alleen zien en er naar handelen.

De volgende triangulaties zullen plaatsvinden op 11 januari, 15 februari, 17 maart, 4 april en 11 juni. Elk zal een groter doel voor verandering dienen en in jullie levenservaring. Deze zullen als volgt zijn:

De triangulatie van 11 januari, 15 februari en 17 maart kunnen beschouwd worden als een apart overwogen stel van triangulaties. Elk met een specifiek doel in relatie met de ander. Dit stel triangulaties is bepalend voor de kracht van de komende veranderingen en hoe ze relateren met jullie als menselijke wezens.

De triangulatie op 11 januari zal een nieuwe afstemming van jullie deeltjes creŽren gebaseerd op fractalen van 7 met de meest algemene die 2/7 is. Deze harmonische afstemming zal het loslaten van emoties teweegbrengen en jullie vermogen om hogere frequentiesets te accepteren en hierin te bestaan. Wanneer dit gebeurt zul je ook ondervinden dat je intuÔtieve krachten zich beginnen te openen voor grotere vermogens en waarnemingen. Je zult ook ondervinden dat de diepte van je emotie soms ondraaglijk is. Sta jezelf toe om de diepten van je gevoelens op een zodanige manier toe te laten dat jij ze bent en zij jou zijn. Door dit te doen zul je ondervinden dat je je met deze gevoelens vloeibaar in je bestaan begint te voelen, los van je aardse constructie en je gemakkelijk bewust van een grotere werkelijkheid en al wat er voor je beschikbaar is in je nieuw gevonden vrijheid.

De triangulatie van 15 februari zal je een compacter gevoel geven alsof de effecten van uitbreiding van de januari-triangulatie op je diepste wezen zijn neergestort. Dit zal een tijdelijk effect zijn. Deze triangulatie zal in de voorafgaande weken eerst je mentale toestand treffen door je schijnbaar klare denkvermogen te vertroebelen. Dit komt omdat er met deze triangulatie nieuwe sets van elektromagnetisme op je brein toegepast worden wanneer de mathematische afstemming van je deeltjes zich naar een ruimte beweegt die gebaseerd is op 2/11 en 4/11, afhankelijk van je vorige staat. Dit zal een gevoel van zwaarte op het fysieke vlak veroorzaken, bepaalde gevoelens van malaise, vooral tussen de 11de en de 13de februari. Denk eraan dat dit gevoel zeer tijdelijk van aard is.

Wanneer de triangulatie plaatsvindt zul je ondervinden dat het lijkt alsof je mentale vermogens een lancering ervaren en je mentale creatieve processen zullen beginnen zweven. Je zult ondervinden dat je minder beperkt bent in je vermogen om te redeneren alsook je groter gevoel van weten op een zodanige manier op te roepen dat je beslissingen gebaseerd zullen zijn op een verruimde waarneming evenals je nieuw verkregen vermogen om deze waarnemingen met het oneindige te verbinden. Dit gezegd hebbende zul je, als je deze veranderingen niet tegenhoudt, in staat zijn om vanuit een geheel holografisch perspectief te werken Ė bewust. Dit geeft je het vermogen om te creŽren en co-creŽren vanuit wat het niets lijkt en waarlijk alles is.

De triangulaties op 17 maart zullen je fysiek veranderen en de nieuwe harmonieŽn worden gebaseerd op een 2/5 spatie van jullie deeltjes. Dit is een zeer oude ordening van deeltjes die degenen in de oude tijd van weleer ervoeren. In de voorafgaande weken van deze triangulatie zul je ondervinden dat je je zwaar en dicht voelt, alsof je grote hoeveelheden water vasthoudt. Dit is niet het geval. Dit zijn de lichtdeeltjes in je lichaam die zich op een zodanige manier uitbreiden dat je lichaam moeite heeft om zich aan te passen, maar het zal dit doen. Wanneer de triangulatie zich vormt en solide wordt, zul je een verlichting van de druk in je lichaam voelen tot op het punt waar velen van jullie het gevoel zullen hebben dat ze wegzweven. Dit is niet het geval. Wat je zult ervaren is dat vele van de deeltjes waarmee je misschien in strijd was, zullen losgelaten worden. In jullie woorden kan de triangulatie op 17 maart als een massa-healing beschouwd worden van jullie als menselijke wezens.

De triangulatie op 4 april 2009 zal betrekking hebben op het vijfde element van je wezen. Je spirit. Jullie oneindige en eeuwige essentie. Velen van jullie hebben zich voor een groot deel van je leven gevangen gevoeld in je menselijkheid. Het is deze triangulatie die elk van jullie een dusdanige afstemming van je multi-dimensionele aspecten zal brengen dat je voor de eerste keer in je menselijkheid zult opereren als ťťn geheel en functionele eenheid van zijn in conjunctie met al dat is. Het is met deze triangulatie dat Alle Zielen zullen samen harmoniŽren. Je zult gedurende deze tijd niet enkel ondervinden dat je je meer op je gemak voelt, in gratie en evenwicht binnen je diepste wezen, je zult ook tekens van eenmaking binnen je wereld beginnen te ervaren. Je zult ook eenklank beginnen te voelen met deze veranderingen en degenen om je heen op zodanige manieren die je je nog niet hebt voorgesteld.

De laatste triangulatie zal leiden tot latere sterrenpoortopeningen wanneer de universele constructie door de nodige veranderingen is gegaan om dit tot stand te doen komen. De triangulatie op 11 juli creŽert een poort van bewustzijn waarin het universele collectief een bewuste natuur zal worden onder mensen zoals jezelf. Wat we hiermee bedoelen is dat wanneer een van jullie intuÔtiviteit, gedachten en waarnemingen ervaart, de anderen om je heen en zelfs degenen die je niet kent, dezelfde dingen beginnen te ervaren. Dit is het begin van de eenmaking, de Eenheid die jullie allen kennen. Wanneer dit gebeurt zal er eind juni of begin juli 2009 wat reactie van de duistere energieŽn zijn, maar deze keer zal het een korte opwelling zijn en gemakkelijk tot rust gebracht worden als onwaarheid in de gehele kracht die in deze tijd actief is.

Over de sterrenpoortstelsels die later zullen plaatsvinden, zullen we het hebben wanneer de tijd daar is. We wensen dat jullie aanwezig zijn bij elke verandering die op jullie weg komt en jezelf toe te staan je binnen deze veranderingen in evenwicht te brengen. Neem ze niet persoonlijk want ze zijn van een veel grotere aard en weerspiegelen de gehele creatie op zich. Wanneer deze weerspiegeling plaatsvindt willen we aan elk van jullie vragen om je bewust te zijn van wat je ziet, wat je voelt en wat de waarheid van de ervaring is. Het potentieel voor een grotere werkelijkheid in jullie wereld is enorm en volledig aan jullie reactie en handeling binnen de komende veranderingen. Wees vredig in jezelf en weet dat alles is zoals het hoort, datgene wat de perfectie en de oneindige intentie is van de ware bron waaruit jullie allen afgeleid zijn.

We zijn dankbaar om hier nu dienstbaar te zijn. Wees vredig. Weet dat alles wat je zoekt ook jou zoekt.

Anhai indela antiah anshalai.

Je weet. Je hebt altijd geweten. Weet het nu.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htmwww.spiritlite.com (engels)