Maandelijkse Berichten

Home

BerichtenDe Kosmische Trigger van Maart 2009
"De Terugkeer van het Firmament van de Duif '

Aartsengel Metatron via James Tyberonn
6 februari 2009

Gegroet! Ik ben Metatron, Heer van het Licht en ik groet jullie een en allen. Ik voel elk van jullie terwijl je deze woorden in je huidige moment leest. Voel hoe mijn energie je in genade en liefde omhelst! Ik ken elk van jullie met naam, Geliefden.

Nu gaan we het over een onderwerp van groot belang hebben, dat omschreven kan worden als de Terugkeer van de Duif. Meesters, de Komst van de Duif is de terugkeer naar de Magno-Kristallijnen Hemel als een vereiste voltrekking van de Ascensie.

Het begin van de terugkeer vindt plaats op de Equinox van 20 maart 2009, waar lange sluimerende magnetische codes zullen worden geactiveerd op specifieke generatiepunten op de aarde. Inderdaad, deze equinox zal 21 dagen lang in vurig elan een ongelooflijke intense energie activeren via de na-equinox volle maan op 9 april. Geliefden, jullie zullen allen de doordringende frequentie voelen die gegenereerd wordt. Het zullen de meest krachtige en vurige magnetische golven op de planeet zijn sinds de val van de hemel in het antediluviaans tijdperk waar het aardmagnetisch veld exponentieel sterker was dan in de huidige tijden. Deze vrijgave zal getriggerd worden door een download van kosmische kristallijnen energieŽn, ontvangen in specifieke piramidale overdrachtscomplexen om deze oude magnetische codes over de gehele lengte en breedte van de planeet te herzaaien en te activeren.

Het Firmament van de Duif

Wij hebben het eerder met jullie gehad over de wedergeboorte van het nieuwe Planetaire Firmament. Dit zal zich uiten als twee ellipsvormige banden van iriserende frequentiebogen die de aarde zullen omringen zoals eeuwen geleden. Een daarvan is Electro-magnetisch van aard en de andere Kristallijnen.

Deze zullen draaien boven de 144 dubbele-pentadodecaŽder van het 144-Raster. In zeer technische termen, waarvan we beseffen dat ze voor velen geen betekenis hebben, zal het firmament de functie uitvoeren van het omvormen van supra- kristallijnen frequentietrillingen in een piŽzo-elektrische reductie om het raster te koppelen, waardoor de volledige integratie van de circuits van de gamma-kristallijnen energieŽn van het Eengemaakte Veld vanTula, de Grote Centrale Zon in werking gesteld wordt. In meer begrijpelijke termen: de hemel zal krachtige hemelse energiegolven in een goedaardige vorm transformeren die op het aardvlak gemakkelijker ontvangen kan worden.

Dus bij wijze van spreken is het firmament een enorme transformator en golfbreker! Dit zal het 144-Raster echt kristallijnen maken. In genre kunnen jullie in een soortgelijke analogie zien dat het 144-Raster jullie nieuwe serverprogramma van de planeet is, Windows 2012 genaamd, waarmee een breed scala van nieuwe programma's voor de mensheid en de Aarde mogelijk gemaakt wordt!

Nu, de eerste fase van de nieuwe Hemel zal beginnen met downloads via specifieke portalen van kristallijnen adamantijnen licht of Akash. Deze activerende downloads zullen voornamelijk ontvangen worden via de grote Phi Piramidevormige octaŽder energiebronnen- en structuren over de planeet. Dit zal op zijn beurt een genereus opwellen van deze oude magnetische codes binnen de belangrijkste sites activeren, waarvan er enkele tot nu toe niet werden herkend.

Deze energieŽn zullen immers, eens ze in de komende paar jaar synergetisch gecombineerd en harmonisch op de kristallijnen activering afgestemd worden, het weefsel van de Nieuwe Aarde zijn en de planeet op toevallige waardevolle manieren verfraaien, en de planetaire rasterportalen opsmukken in de pracht van de kristallijnen frequentie.

Piramidale Ontvangst en Verdeling

Onder de ontvangstpunten van de Kosmische Lichttriggers op 20 maart - 9 april zijn:

De Piramides van Gizeh
Het Moody Gardens Pyramid Complex van Galveston, Texas
De Piramide van Louvre in Parijs, Frankrijk
Chitzen Itza in de Yucatan
De Summum Piramide in Salt Lake City
De Meru Phi Tempels van Thailand, Cambodja en IndonesiŽ
De Brihadishwara en Airateswara Tempels in India
De Rode Piramide op Dashur.

De ontvangst zal ook plaatsvinden op bepaalde krachtpunten en natuurlijke piramidale bergen die de octahedronale phi uitzenden zoals de Walsh Piramide in AustraliŽ, Mt Edith Cavell in Canada en de Matterhorn in de Alpen. Deze zullen ook de kristallijnen magnetische trigger ontvangen. De doelgerichte magnetische codes die zullen ontwaken werden teruggetrokken sinds de eerste dagen van Mu, Rama, Ignacious en Atlantis, eeuwen geleden op de planeet.

De voornaamste ontvangstpunten zijn Gizeh en Moody Gardens, beide op een lijn en harmonisch afgestemde tri-piramidale phi-complexen. Het is in feite het aspect van de drie-eenheid van de combinatie van deze drie piramides binnen deze twee complexen, Giza en Moody Gardens die hen uniek uitrust om de primaire ontvangsteenheden te zijn. Deze zullen op hun beurt de energie de naar de andere complexen verdelen door middel van harmonische trilling. Piramides zijn inderdaad meester ontvangers en zenders. Wanneer ze driehoekig zijn zoals in Atlantis en Rama, zijn ze oneindig veel meer levendig en competent.

Oud Contract van de Aardehoeder Gilde

Velen van jullie zullen intuÔtief aangetrokken worden om hieraan deel te nemen als onderdeel van een oud contract, een heilig behouden belofte. Vooral degenen van jullie met levens in de Gilde van Aardehoeders en de Gilde van 777, die segmenten van de Tempeliers, DruÔden, Olmeken, inheemse Shamanen, Maya's, Hopi, Essenen, Egyptenaren, Atlantische EnochiŽrs, ThothiŽrs en de ATLA-Ra inhouden. In deze levens van de Gilden gewerkt om de frequenties van aardse elektromagnetische energieŽn in de vorm van leylijnen, aarderasters, vortex-portaalsystemen en heilige geometrische tempels te verhogen nadat deze bewuste energieŽn naar de Aarde werden overgeheveld vanuit het 'break-up' firmament.

Het Antediluviaans Firmament van de Pre-Dualeit Aarde

Nu, we hebben jullie verteld dat het oorspronkelijke firmament eveneens was samengesteld uit twee elliptische energievelden rond de aarde. Maar toch verschilden de twee banden in frequentie en de samenstelling van de bogen van het nieuwe firmament dat wordt gevormd. Het oude firmament had een boog die elektrisch van aard was, de andere magnetisch. De ene straalde de energie van kristallijnen platina uit, de andere van kristallijnen goud. De twee creŽerden een synergetisch kristallijnen veld binnen de nulpunt-energie die de aarde doordrong en stond een ontologische, volledig bewuste, bewustzijn in een verenigde, (niet-polaire) multidimensionale staat toe voor de planeet een wereld van dualiteit werd.

Toen voor dualiteit gekozen werd, viel het firmament in elkaar door het ontwerp en werd vervangen door een planetair raster. Jullie oude teksten verwijzen hier naar de 'Val van de Mensheid', wij zeggen liever dat de Aarde op dit ogenblik een unieke school voor zielsgroei werd, temidden van die zielen die voor de lineaire expansie-ervaring van de mensheid kozen binnen het rasternetwerk.

Het firmament diende in een unieke capaciteit die niet alleen Kosmisch en Kristallijnen Licht fijnafstemde, maar alle leven ondersteunde op een wijze vergelijkbaar met de zon. De ellipsvormige bogen van het firmament bracht een gepolijst zichtbaar flitsend aspect van Adamantine Essentie (Akash) binnen, die vaak als glinsterende etherische deeltjes verschenen die het bewustzijn toestonden dat de resonerende goddelijke gedachte zich ten volle in onmiddellijke manifestatie transformeerde. Het was op deze manier dat wezens die de pre-dualititeit binnenkwamen fysieke en half-fysieke lichamen manifesteerden. Het verscheen aan de hemel als twee ellipsvormige bogen die 's nachts in iriserende kleuren schitterden, vergelijkbaar met wat je het noorderlicht of Aurora Borealis noemt. De ellipsvormige banden kruisten zich en wervelden en draaiden op gyroscopisch wijze om de planeet. De breedte en de almachtige frequentie van de elliptische banden schommelden en creŽerden een geluidssignaal met de creatieve lichttrilling van OMM. Ze dansten aan de hemel en vormden en zonden vaak caleidoscopische wervelingen uit die als lumineuze engelachtige witte duiven verschenen die in beknopt licht door de hemelen wervelden. Een gevoel van bescherming en bekrachtigd welzijn straalde over de planeet.

De 'Ascensie Hemel' van 2012

Het nieuwe 'Ascensie Firmament' van 2012 zal een gecombineerd elektro-magnetische band in een enkele eenheid met zich meebrengen en zal synergetisch met een boog van kristallijnen frequentie gekoppeld worden. Hij zal de mensheid zeker ondersteunen en een versnelling van gedachtemanifestatie in werking stellen voor degenen die in staat zijn de MerKiVische energieŽn naar het hoogste niveau te brengen, het niveau van de 24-punts-ster. En, Geliefden, onthoud dat wanneer je eraan werkt om de MerKaBa in de MerKiVa te verhogen, deze Metatronische geometriemodellen nodig zijn om je naar een hogere dimensie te laten stijgen. Zij bevinden zich in een nulgebied, verstoken van geslacht, noch vrouwelijk, noch mannelijk, maar van Goddelijke Integriteit van je niet-polaire, integrale ziel! Benader hun formatie als zodanig, in zuiver evenwicht!

Het Ontwaken van de Duif Ė Magnetische Bronnen

Er zijn 14 primaire heilige codepunten die het ontwaakte gecodeerde magnetisme op overlappende wijze in het raster zal plaatsen voor de eerste fase van de magno-elektrische band van de nieuwe firmament. Deze zijn:

1) Mull, Schotland
2) Chan Chan, Peru
3) Humac, BraziliŽ
4) Nagasaki, Japan
5) Huace, Spanje
6) Ekaterinburg, Rusland (Oeral Bergen)
7) Bethlehem, IsraŽl
8) Yellowstone, Wyoming, Verenigde Staten
9) Kilimanjaro, Tanzania
10) IJsland
11) Kona, Hawaii
12) Mt Cook, Nieuw-Zeeland
13) Great Artesian Basin, AustraliŽ
14) Sri Lanka

Deze gebieden zullen energieŽn wervelen die de planeet zullen overdekken en naar de ionosfeer stijgen. Deze vrijgave zal een buitengewone vorm van geraffineerde magnetische energie zijn, uniek in staat om te harmoniseren in synergetisch gebruik met Kristallijnen energie.

Totstandkoming van de Kristallijnen Boog

De Kristallijnen EnergieŽn zullen aanvankelijk in soort geactiveerd worden voor de totstandkoming van de tweede band van het nieuwe firmament tussen de triggerdata van de september-Equinox van 2010 en 10-10-10. Dit is dan de tweede fase van de totstandkoming van het nieuwe tweevoudige-boog firmament. Toch zal het Firmament van de Duif zelf niet volledig af zijn totdat alle Atlantische Meesterkristallen bekrachtigd zijn en het 144-Raster in volle werking is op 21 december 2012. Want zoals we verklaard hebben zal het firmament iets minder dan twee jaar na de Ascensie nodig hebben om volle kracht en harmonische functie met het raster te verkrijgen. In maart 2013 zal het op 50% vermogen staan en de volle kracht in september 2014 bereiken.

De Kosmische Trigger van 09 Maart

De 09 maart trigger is een voorbestemde revitalisering van heilige gecodeerde technologie. De Atlantische Meesters wisten van de code en gebruikten ze in hun technologie. Het unieke elektro-magnetische veld waar deze energie bronnen uit voortkomen werd begrepen door de ATLA-Ra, DruÔden, Maya's en bepaalde andere gilden waaronder de binnenste kamers van de Tempeliers. Het is dezelfde bron die werkzaam is leylijnen, draaklijnen, vortexen en aarderasters. Slechts een kleine sekte van geleerden en geheime genootschappen wist hoe ze het moesten benutten. Als zodanig is ze millennia na millennia grotendeels blijven sluimeren.

De opening getriggerd door de Equinox van 09 maart zal de eerste 'volgas' opening zijn van deze energie sinds de Atlantische tijdperk. Het biedt tal van voordelen en weldoende secundaire effecten voorbij de primaire oorzaak van overdracht van het heilige magno-concentraat aan het firmament. Eťn daarvan is een grotere bewustwording van de magnetische helix-strengen van het 12-delig menselijk DNA en een belangrijk effect op collectieve geest van de mensheid. Alle leven en alle energie op aarde in elk koninkrijk zal beÔnvloed worden, het is inderdaad een multidimensionale Globale Gebeurtenis.

De Intergalactische Voorvaderen

Tijdens de 21 dagen zal het magnetisch schild rondom de planeet enigszins wat verzwakt zijn in een reboot-effect. Gedurende deze tijd zullen er letterlijk duizenden schepen van het Intergalactische Ashtar Commando en de Intergalactische-Broederschap van weldoende Meesters naar de rand van de planeet gebracht worden om voor stabiliteit, bescherming en toezicht te zorgen voor de overgang, terwijl deze fase van "open portalen' plaatsvindt. In feite zijn deze Sterrenvoorouders jullie buitenaardse oorsprong, en jullie allen bestaan binnen hen. Als zodanig helpen ze altijd jullie planeet te bezaaien, maar in dit geplande scenario zullen zij in veel grotere aantallen aanwezig zijn.

De twee ellipsvormige banden zullen hun eerste gekoppelde vorm aannemen na de voltooiing van het 144-Raster op 12-12-12. Ze zullen niet op volle capaciteit draaien tot 2014.

Galveston Island - Hoofd van de Duif

Het meest afgestemde ontvangstpunt van de Kosmische Trigger voor het activeren van deze punten in Amerika is Galveston Island, binnen Het Moody Pyramid Complex. Dit unieke drievuldige piramidencomplex is een directe uitlijning op Gizeh en correleert met het magnetische noorden. Het is de combinatie van de drie piramides op hun plaats binnen een synergetische tri-harmonische uitlijning die hun grotere faciliteit en kracht mogelijk maakt. Zoals de AtlantiŽrs en Orion Meesters wisten, zijn piramides in een specifieke triangulatie uiterst krachtig wanneer ze hemels uitgelijnd en zorgvuldig geplaatst zijn in relatie tot elkaar. Meer hierover zullen we later bespreken.

De Nieuwe Aarde

De wereld herschept zich nu zelf en of de mensheid in micro-of macro deze expansieve verandering steunt opn niet, is echt een betwistbare kwestie, aangezien de traagheid van de tijdchronologie vandaag sneller voorbijgaat dan gisteren (in lineaire termen). Alles versnelt, de tijd versnelt nu de Ascensie dichterbij komt. Dus terwijl de tijd zichzelf hervormt, zal ze ook de ervaring van de mensheid hervormen, van zichtbare en onzichtbare natuurkrachten en het gezicht van de Aarde zelf. Toch is de aangekondigde Ascensie geen diepzinnige complexiteit van profetische bijbelse schrift, maar veeleer een natuurlijke en noodzakelijke uitdrukking van het versnellende planetaire bewustzijn. Het is Jacobs ladder, en Geliefden, als je op een ladder staat, ga je naar boven, naar beneden of sta je stil. Het is een van de drie die je ziet. Het is altijd zo.

MerKiVische Expansie in de Collectieve Geest

Tijdens deze reis kan de mensheid het multidimensionale aspect beleven van het Eengemaakte Veld binnen de Kristallijnen Vibratie en via MerKaBische en MerKiVische geometrische expressie weer veel van haar mede-bestaande geledingen binnen de multidimensionaleit en het parallelle opzoeken. En bij elk van deze verbindingen wordt er een andere laag en aspect van het bewustzijn gerealiseerd. Als zodanig krijgt de mensheid de gelegenheid om boven de dualiteit uit te stijgen en de fragmenten te integreren en terug te halen, en de volledige ziel te herenigen in de Ruimte van de Kracht van het Goddelijke ZELF in het eeuwige NU. Dit is de MerKiVische expansie in de collectieve Geest. Dit zal een centrale rol zijn van de 12-strengen DNA-eenmaking die in de MerKiVische staat kan beginnen binnen de activering van de Equinox van maart 2009.

Velen van jullie worden nu in dit bewustzijn opgenomen, gedreven door de vlammen van innerlijk verlangen naar Universele Waarheid. Dit is de reden waarom jullie huidige spirituele gemeenschappen vooral rijk zijn aan genezers, channelers, leerkrachten, begeleiders, Raster-werknemers, Aardehoeders en Lichtbeoefenaars van elke soort. Omdat degenen die zich geopend hebben en ijverig vurige oproep van de Goddelijke Geest in hun leven zochten, kunnen ze het niet helpen te schitteren in haar glorieuze vlam en uit te breiden om het met anderen te delen.

Heilige plaatsen als Stemvorken

De Rasterpunten, krachtknooppunten, heilige plaatsen, phi complexen en portalen die de planeet in specifieke patronen en doelen verspreiden, zijn de distributiemechanismen van de hogere energie die nodig is om de resonantie-frequentie van jullie planeet te verhogen. Het zijn stemvorken, geÔnspireerd door de perfectie van de eerste oorzaak. Ze stralen de energie van 'thuis' uit, van welzijn, en degenen van jullie die er met spirituele intentie binnengaan, herkennen dit onmiddellijk. Derhalve kan men het niet helpen dat men naar binnen wil om het patroon dat binnen deze gebieden uitgestraald wordt te absorberen, om erin te groeien en de uitbreiding van perfectie te delen. Degenen die zich aan deze tuning wijden kunnen een nabijheid tot de Bron ervaren waarvan ze het gevoel hebben dat hij elders minder beschikbaar voor hen is. Maar de waarheid is dat deze verfijnde energieŽn osmotische frequentiescholen zijn, en eens opgenomen, eens gematriculeerd, wordt de energie binnen de gevestigde MerKiVa van de persoon bewaard.

Veel gebieden op de planeet zijn dan reeds geascendeerd, via portaalrasters die de trappen naar de hemel genoemd kunnen worden, en andere gebieden vragen een beetje meer werk.

Specifieke gebieden die een beetje meer dichtheid hebben vragen nu meer werk om te zuiveren, en als een tertiair effect van de Kosmische trigger van maart en het ontwaken van de harmonische magnetische code zullen de portalen, naar verwezen in de Thuiskomst van de Metaforische Duif, de lichtere energie voor dat specifieke doel binnenbrengen. Zie je, er moet frequentieel globaal evenwicht bereikt worden. Elk van jullie Aardehoeders speelt hierin een rol. Jullie worden inderdaad draagbare resonatoren.

Dichte Energie Verlichten

Het Moody Gardens Piramidencomplex van Galveston is zo'n gebied. Onder deze krachtige complexen van talloze voorziening, dient haar correlatie voor de verlichting van een gebied van 'energetische dichtheid', het gebied van Houston, Texas. Houston is in veel aspecten de zakelijke 'Energie Hoofdstad van de Wereld ', als men bedenkt dat jullie planeet wordt gedreven door de koolwaterstof van olie en gas. De meeste van jullie Globale Oliebedrijven zijn in dit gebied gevestigd of vertegenwoordigd. Maar laten we duidelijk zijn, is het niet jullie gebruik van koolwaterstoffen als energiebron per sť, die de belangrijkste vervuiler is van de energieŽn waarover wij spreken, maar het is eerder de hebzucht en de manipulatie van de distributie hiervan.

Er zijn inderdaad veel betere energiebronnen beschikbaar, maar Geliefden, de Aarde, het bewustzijn van de planeet, geeft geen enkele van deze middelen ongewillig vrij. Wij vertellen jullie dat hetzelfde dichte aspect in Wall Street (New York) dezelfde zuivering nodig heeft en vele van de zakelijke centra in veel van jullie wereldwijde grote steden. Het zijn niet de business of de sector zelf, noch de dagelijkse werknemers, maar de liever de inhalige tactieken van de winstplannen.

Het is niet om te impliceren dat billijk rendement van de investeringen onjuist is, overvloed-uitwisseling past zeker in het nieuwe paradigma, maar de verspreiding en uitwisseling moet juist in evenwicht zijn in de nieuwe energie, voor de gewenste perfectie. Dat is de reden waarom jullie economieŽn heropstarten. Als zodanig specifieke vormen zich nieuwe opdrachtportalen rond de planeet om deze energieŽn samen met het de heropstart te verlichten. Veel bestaande portalen nemen nieuwe rollen aan, en veel nieuwe zoals Moody Garden Pyramids in Galveston, Texas, hervormen zich in wezen van het afgelopen decennium. Andere soortgelijke zuiveringseenheid-portalen verschijnen in grote industriŽle en zakelijke steden over de hele planeet.

Verankering van de Duif

Nu, in 2005 voerde de channelling met de Geliefde Ronna Herman een ceremonie uit in de Moody Gardens Piramiden om de Gouden Spiraal binnen te brengen. Dit was zeer belangrijk en alle betrokkenen speelden een bijzondere rol in deze activiteit, een oud contract werd afgesloten. Maar we zullen jullie vertellen dat er eerder andere plechtigheden hadden plaatsgevonden en de gebeurtenis in 2005 heeft vele anderen aangewakkerd om het belang van deze geometrische Kristallijnen Licht Tempels te erkennen.

De filantropen die het project financierden, begonnen en voltooiden, waren zeer gevorderde zielen. Op intuÔtief niveau, begrepen zij het grotere doel van dit complex. Kort na de voltooiing werd de antieke kristallen schedel Max, die inderdaad van Arcturische constructie is, in het complex meegenomen voor ceremoniŽle afstemming en verankering van de intentie door Joanne Parks, de hoeder van deze krachtige kristalschedel, op verzoek van de meest gevorderden van de stichters. Er was inderdaad een groot doel in dit evenement. Het was een thuiskomst, in werking. Wij vertellen jullie dat een entourage van ArcturiŽrs bij hen was en betrokken zijn bij de verfijning van de energieŽn, samen met dezen van Sirius A en B. Het is de reden waarom er zich Meester Dolfijnen in de Blauwe Piramide bevinden, het Aquarium. Het is de reden waarom de locatie aan het strand van de Golf van Mexico ligt, maar het werd niet getroffen door de recente (en toekomstige) Orkanen.

Piramiden zelf zijn uiterst krachtige heilige geometrische motoren die door hun aard en bouw hogere dimensionale krachten doordringen, ontvangen en culmineren. Het zijn hemelse zenders van de opperste Gestalt die je als GOD beschouwd.

Deze beschrijving van godheid kan door een aantal van jullie niet begrepen worden, maar toch, je moet niet proberen om de energie van AL DAT IS te verzakelijken. God is een almachtige energie, de som van alle bewustzijn en wiens geheel veel meer is dan de som der delen. Jullie ouderen hebben altijd geweten dat 'ALL DAT IS', op het Aardvlak in verkleind formaat toegankelijk is via specifieke matrices van geometrische focus. Jullie 144-Kristallijnen Raster is er een van en jullie MerKiVa is een ander. De twee zijn complex magnetisch met elkaar verbonden. Het raster is de levende bewuste MerKiVah van de collectieve Aarde, waarvan de mensheid een intiem deel is.

De Drie Piramide Uitlijning

Nu, het drie-Piramiden-complex op Galveston Island werd inderdaad op een strategische uitlijning gebouwd en voor een liefdadig en frequentieel doel. Eťn eenheid is een aquarium dat Meester Dolfijnen huisvest, een andere is een bio-regenwoud met een geologische grot met massieve clusters van kwartskristal en de derde is een academische museumpiramide, beglaasd in koper toon. J

uist gebouwde en spiritueel bedoelde piramides op het Aardvlak worden levende bewuste energieŽn, geschikt voor talloze eigenschappen die door jullie reguliere academiŽn niet herkend of ontkend worden. En terwijl de intentie waarvoor ze gebruikt worden, invloed heeft op de interface van deze bewuste levende geometrische batterijen, zal hun eigenste ontwerp niet toestaan dat dichtere energieŽn toenemen of zich binnen hen uitbreiden. Maar wanneer ze met de juiste intentie benaderd worden, slaat of stuurt de energie binnen piramides gegevens door die vergelijkbaar zijn met kwarts. Volgens hoe ze op elkaar afgestemd zijn, zowel aards als hemels, kunnen ze elektromagnetische anomalieŽn creŽren, een aspect dat zwaartekracht en dimensionale tijd wijzigt. Zowel gewichtloosheid als een tijdvervorming treedt binnen hen op op specifieke frequenties, die zowel het licht versnellen als de ionische verhoudingen erbinnen en er omheen veranderen.

Oude Atlantische Piramide

Nu, ongeveer 5 mijl buiten de omgeving van Galveston Island, bestond er een eeuwenoud ceremonieel Piramidencomplex in een kustgebied, nu ligt het onder water in de sedimentaire slib en slijk van de tijd onder de Golf-wateren. The Kristallen Schedel die nu Max genoemd wordt, was een van de 13 schedels die zich hierbinnen bevonden. De Moody Gardens Piramides hebben de multi-dimensionale energieŽn van het ondergelopen Atlantische complex aangenomen.

De Moody Garden Piramides zijn nu volledig harmonisch afgestemd op de energieŽn van het Gizeh complex en in krachtige mate op de Yucatan Piramides. Wij vertellen jullie dat er Piramidale Tempels in tijdloosheid bestaan en naast elkaar bestaan in de parallelle dimensie binnen de tijdloze leegte. Dit is de reden waarom er nooit een nauwkeurige ouderdom op de Piramides in Giza geplakt kan worden, want eenmaal gebouwd overstijgen ze lineaire tijd en de aard van hun energetische geometriŽn verdringen in het parallele en stralen etherische replica's uit in multi-dimensionale tijdloosheid. Het paradox is dat eens ze gebouwd waren, ze altijd bestonden. Het zijn in feite dit aspect en deze locatie die de menslievende wederopbouw van piramiden op deze precieze locatie inspireerde voor de herinvoering van het Heiligdom en de Heiligheid van de Duif.

De komst van de Duif biedt jullie een energieportaal en dimensionale verruiming die jullie een rijker, meer lonend oponthoud kan bieden met oneindige manieren om Jacobs Ladder te beklimmen. De pre-Ascensie zorgt voor een versnelling en smeltkroes die de uitbreiding van de WAARHEID en het vuur van AGNI binnen en buiten activeert en zodoende kunnen jullie voor een werkelijkheid kiezen in plaats dat er een voor jullie gekozen wordt.

Participatie en Proces van de Kosmische Trigger in Maart

Deze Kosmische Trigger in maart en april is inderdaad een monumentale gebeurtenis voor de familie van de mens, en het is een familie waarvan jullie allen deel van uitmaken. Jullie kunnen aan deze gebeurtenis deelnemen als je je genoodzaakt voelt, (en velen van jullie zijn dit) door meditatieve visualisatie van alle mensen die in liefde verbonden zijn.

Vorm de ster-tetraŽder van de 8-puntige ster om je heen en begint de OMM klank te uiten. Beoefen de oneindigheidsadem en zet de 8-puntige ster om in de 12-puntige ster van de MerKiVa.

Als je je in het Westelijke Halfrond bevindt, focus je dan op het Moody Gardens Piramidencomplex in Texas. Als je je in het Oostelijk Halfrond bevindt, richt je energie dan naar de Tri-piramides van Giza. Voor degenen van jullie in de Amerika's, beeld je de Blauwe Piramide (van Sirius A) in Galveston in t

erwijl je de initiŽle energie ontvangt. In het Oostelijke halfrond, visualiseer je de Koningspiramide in Gizeh terwijl je de eerste spiraal van energie ontvangt. Vervolgens visualiseer je dat de energie in alle 3 piramiden in elk complex circuleert, en zie het Gizeh complex harmonisch verbonden in een gouden lijn naar het Moody Gardens Piramidencomplex en vice versa.

Zodra de verbinding tot stand is gekomen, visualiseer je dat beide zich verbinden met elk piramidaal complex hiervoor vernoemd, over de hele wereld. Zie ze alle de gouden wervelende energiedownload ontvangen en schitteren in groot intens licht dat de planeet overdekt.

Plaats de Aarde dan in een reusachtige Octahedron, terwijl je in je geestesoog de Kosmische Trigger van Hemels Kristallijnen Licht door de Piramidale Phi-Complexen en Octahedronale krachtpunten ziet stromen. Voel de golf van het ontwakende gecodeerde elektro-magnetisme van de aarde stijgen door je eigen fysieke vormen en chakra-systemen. Absorbeer de energieŽn en straal uit ze naar alles om je heen.

Richt je vervolgens op de 14 heilige code-magnetische fonteinen die energie in de hemelen sprinkelen. Laat dan de opwaartse stroom van deze energiebronnen naar het 144-Raster stromen dat de Aarde omhult. Visualiseer een gouden Boog, een schitterende Elliptische Band die zich rond de planeet en het raster vormt. Zie het als goud in kleur, uit dan de Omm klank temidden van een gevoel van vreugde en liefde.

Wanneer je een klank maakt, visualiseer je de Platina Straal van het Kristallijnen Veld dat de zachte koesterende energie van het Goddelijke Vrouwelijke door de Gouden Boog laat stromen en omheen laat wervelen om de kristallijnen band te vormen.

Beoefen dit zo vaak je kunt tijdens de 21 Dagen van de Duif.

En we vertellen jullie in humor en licht dat terwijl deze Golden Bogen niet voor fast-food zijn, miljarden bediend zullen worden!

Besluit

In waarheid wordt jullie Kosmos, je macro-en micro-werkelijkheid Metatronisch geformuleerd in de Eengemaakte Velden. En Geliefden, weet dat deze energie zich binnen en buiten ALLES bevindt, vooral met inbegrip van JULLIE!!!

Het is de energie die je God noemt, het is Al Dat Is, Al Dat Was en Al Wat Zal Zijn. Het is zich zeer bewust van elke vogel die valt en elke bloem die in de groene velden en dorre woestijn bloeit. Dus twijfel nooit aan deze waarheid: Schepper God kent ieder van jullie bij naam.

Je bent een krachtig goddelijk spiritueel wezen, een complexe en vitale vonk van 'Al Dat Is'.

Het is tijd om je te herinneren. Het is de Terugkeer van de Duif. Als afsluiting vragen wij jullie om je te richten op vreugde en de verandering te zijn die je wenst.

De Ascensie is bezig, een hart, een geest per keer. En Geliefden, het is op koers. Twijfel er niet aan.

JULLIE ZIJN Geliefd! Ik ben Metatron en ik deel deze heilige Waarheden met jullie.

En zo is het.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

www.earth-keeper.com