Maandelijkse Berichten

Home

Berichten9-9-9
'Activering van het Smaragd Kristal van Healing'

Aartsengel Metatron via James Tyberonn
Augustus 2009

Gegroet, ik ben Metatron, Heer van het Licht, en ik ben blij jullie weer in dit NU moment te verwelkomen. Inderdaad, een heilig moment waarin ik een ieder van jullie die deze woorden leest in onvoorwaardelijke liefde omring. Meesters, neem een moment om te voelen en sta deze energie toe je aan te raken. Want ik ben inderdaad met jullie, met elk van jullie individueel en in dit Nu-moment zelf.

Het Nieuwe Kristallijnen Tijdperk

Geliefden, laten we beginnen. Wij vertellen jullie dat de Kristallijnen Energie een almachtige krachtbron is die implicaties heeft tot ver buiten het huidige begrip van de mensheid. De Kristallijnen structuur wordt gevormd door een kern van frequentiŽle lichtresonantie die multidimensionaal en samenhangend is en bestaat uit materie en antimaterie. Het is de Metatronische goddelijke vorm die de bron is van de gehele manifestatie van schepping en vormt de werkelijke matrixiale samenstelling van elk niveau van bestaan. Het is het enzym van de werkelijkheid en de vitaliteitbron van de Kosmos zelf.

De gedachten die je hebt moeten groeien tot een samenhangend kristallijnen formaat om zich te kunnen manifesteren. Coherent licht is kristallijnen energie, de levenskracht die het integrale karakter van alle werelden en realiteiten vormt. De kristallijnen structuur vormt de schijnbare grenzen en scheidingen tussen dimensies, niveaus en de materie/antimaterieflits van bewustzijn, in parallel en waarschijnlijkheid. Alles wat je als Goddelijk definieert, alles wat je als heilig beschouwd is Kristallijnen!

De voleinding van jullie planeet, die de Ascensie genoemd wordt, is in feite de kritieke massa die de overschakeling van de ontvangst-capaciteitvorm van de Aarde mogelijk maakt, in jullie volkstaal, van analoog naar digitaal, van zwart en wit naar kleur.

De Kristallijnen Conversie gaat via de antennes van het 144-Kristallijnen Raster de dimensionale ontvangst van de aarde van 3d tot en met 12d en daarbuiten enorm vergroten. Het lijkt op jullie televisie die van de archaÔsche antennes in satellietontvangst verandert. Het is het Kristallijnen Tijdperk. Het hoogste draaipunt is de 9-9-9 van de KosmischeTrigger. Er is heel wat energie om te hanteren.

Maar laat de angst los, Geliefden, bij deze Ascensie in dit Nieuwe Kristallijnen Tijdperk zullen de mega-krachtkristallen jullie niet ontnomen of misbruikt worden zoals het gebeurde bij de trieste ondergang van Atlantis. Want ze zullen nooit meer gebruikt worden voor andere doeleinden dan het hoogste goed. Wees hiervan verzekerd! Het is een heilige eed die zal zeker gehouden zal worden.

De Arkansas Kristalvortex: De 9-9-9 Activering

En zo hebben we het weer over de Atlantische Meesterkristallen die nu ontwaken aan het begin van de Planetaire Ascensie.

Het Hartcentrum van de Arkansas Kristallijnen Vortex is het gebied van een unieke activering op
9-9-9. In waarheid zal dit gebied de meest krachtige kristallijnen energie ontvangen en verdelen die ooit op Aarde ervaren werd sinds het Gouden Tijdperk van Atlantis. De soevereine heilige berg Mt Magazine is het hartcentrum van de Kristallijnen Vortex en dit vortex-portaal zal zů'n vitale energie ontvangen en wereldwijd verspreiden, dat het de energie van de planeet zal veranderen. Dit zal het Kristallijnen Tijdperk inleiden. De 9-9-9 download zal het Smaragd Kristal van Healing, het OM Kristal van Shasta, het Gouden Kristal van Healing in BraziliŽ en het Zon-Maan Kristal van Licht in Titicaca activeren, en het Blauwe Kristal van Kennis uitgebreider laten functioneren. Vier van de negen zullen op 9-9-9 geactiveerd worden en de vijfde wordt in een grotere kracht gelanceerd.

Als zodanig zal 9-9-9 meer Meesterkristallen activeren dan eender welke voor- of na tijdpoort. De activering zal beginnen met het Smaragd Kristal van Healing binnen de krachtige kristalvortex van Arkansas. De activeringsenergie zal in het hartcentrum van deze heilige vortex stromen en het Smaragd Kristal op 09:09:09 op 9 september 2009 doen ontwaken. Van de weergalm van de smaragd zal een elektro-kristallijnen golf uitschieten die onmiddellijk de andere 3 zal doen ontwaken en een golf naar het Blauwe Kristal van Kennis uitsturen.

Meesters, geen enkele plaats op de planeet zal op 9-9-9 zo krachtig met de Kristallijnen frequentie weerklinken als de kristalvortex van Arkansas. Inderdaad, de eerste golf zal daar optreden en vervolgens de andere ontwakingen axialtonaal triggeren vanuit de Arkansas Kristal Vortex.

In soort zullen zij het 144-Raster in 75% functionaliteit activeren en de Gouden Zonneschijf die in Arkansas geplaatst werd, hercoderen en afstemmen met de 12 patronen van hetzelfde over de hele planeet. Velen zijn geroepen en velen zullen komen om deel te nemen aan dit Kristallijnen ontwaken als onderdeel van een oud contract, een heilige belofte waarvan de tijd eindelijk is aangebroken. Velen zijn er al, geroepen om binnen deze kristallijnen vortex te leven die in 2012 volledig op punt zal staan.

Uniek Energiepatroon van de Arkansas Kristalvortex

Nu, zoals we jullie al eerder verteld hebben, is het vortexpatroon van het Arkansas Kristalvortex-Portaalsysteem vrij uniek van formaat. De genererende vortexbeweging is circulair schuin en omsluit de 3 driehoekige epicentra. Dit zijn Eureka Springs, Talimena Ridge en Hot Springs. De eerste brengt heilige waterkrachtenergie binnen, de tweede elektro-kristallijnen-magnetisme en de laatste de kristallijnen. Ze worden alle vermengd in een homogene unieke synergie.

De energie circuleert niet in een volledige primaire circulaire beweging, maar elk semi-circulair segment verschuift eerder in een snelle heen en weer draai, vergelijkbaar met het roterende binnenste van jullie wasmachines. Hierin ligt een grote bedoeling. Bijgevolg worden secundaire en tertiaire energiestromen gecreŽerd, zowel met de klok mee, als tegen de klok in, de een binnen de ander. Als zodanig wordt er een anti-zwaartekracht effect gecreŽerd. Daarnaast heeft de vortex-opening een kleinere diameter aan de basis en neemt hij toe in de breedte naarmate hij hoger wordt, hetgeen resulteert in een op een jacuzzi-lijkend spuiten van de kristallijnen energieŽn, wat een buitengewoon krachtig distributiebereik van de kristallijnen energieŽn toestaat. Want deze vortex is in feite de primaire bronverdeler van kristallijnen energie voor het hele noordelijke halfrond.

Arkansas heeft de grootste lagen van kwartskristallen in het noordelijke halfrond. De formatie van kwarts breidt zich uit tot 170 mijlen (273,6 km). De AtlantiŽrs waren hiervan goed op de hoogte en ontwikkelden een netwerk van mijnbouw en snelle groeioogst in het gebied onder Arkansas. Onder het gebied van west-centraal Arkansas bevinden zich gigantische kristallen, ongeveer 40 meter in lengte. De Arkansas Kristalvortex is harmonisch afgestemd met de massieve Kristalvortex van oost-centraal BraziliŽ. De resonantie tussen deze twee gaat samen in een axialtonale harmonische trilling met alle andere kristallagen op de planeet en voorziet deze van coderingen voor verschuivingen.

Bijgevolg werden drie Atlantische Wijsheid- & Healingkristallen die ooit glinsterend licht en hemelse energie uitzonden in de Tempel van Healing, de Tempel van Eenheid en de Tempel van Kennis op Poseida, voor bewaring overgeplaatst en dimensionaal vergrendeld in de Atlantische Kristalvelden van Arkansas, en twee werden in BraziliŽ geplaatst. De eerste van hen (het Blauwe Kristal van Kennis in de Arkansas-vortex) werd opgewekt in 2008 en afgestemd met de andere slapende Atlantische Kristallen in BraziliŽ, Mount Shasta, Bimini en het Titicacameer. Vier zullen op 9-9-9 ontwaken en het Kristallijnen Tijdperk formeel inleiden.

De Negen Meesterkristallen

Er werden negen Atlantische Meesterkristallen overgeplaatst van het eiland Poseida voorafgaand aan de crash van de Kristallijnen Satelliet die de 'Tweede Maan van Atlantis' genoemd werd. Het was in feite het misbruik van de satelliet en het Vuurkristal dat de crash veroorzaakte. De wetenschappers/priesters van de Atla-Ra konden negen van de reusachtige meesterkristallen overplaatsen. Deze werden naar zeer specifieke gebieden verhuisd met behulp van het hyper-dimensionale tunnelsysteem. Arkansas was een van de twee gebieden dat door het AtlantiŽrs gebruikt werd om kristallen te kweken. Het andere is het gebied van Minas Gerais en Bahia in BraziliŽ. Alle zijn natuurlijke en logische opslagplaatsen omwille van hun inheemse kristalgroei als het vroegere bestaan van het tunnelsysteem naar deze sites.

De Heilige Kristal Belofte van de ATLA-Ra

Vele van de Aardehoeders die zich tot deze bijeenkomst aangetrokken voelen, bevonden zich in feite onder de Atla-Ra Kristalmeesters die deelgenomen hebben aan het behoud van het Atlantische Kristalmodel-systeem en sommige waren in feite deelnemers van de verhuis. De 'buitenaardse' Siriaans-Pleiadische Alliantie assisteerde bij dit proces en vrijwel alle Kristalmeesters die nu als Aardehoeders en Lichtwerkers op de planeet zijn, maken deel uit van deze alliantie binnen de niet-lineaire multidimensionaliteit.

Het misbruik van de kristallen in Atlantis gebeurde langzaam en zeer geraffineerd in een verkapte politieke overname. Dezen van de Wet van Een werden het slachtoffer hiervan en misleid door de Zonen van Belial en een intern verraad binnen de Wet van Een. En hoewel de Atla-Ra en de Poseidon 'Wet van Een' -groep geen schuld hadden, dragen vele van de overblijvers van de Wet van Een nog steeds een last van grote, droevige wanhoop en een ongerechtvaardigd schuldgevoel. Allen die beloofd hebben nooit meer zo blind te zijn om toe te laten dat de Meesterkristallen en de heilige Kristaltechnologie ooit weer misbruikt zouden worden.

Deze heilige belofte is de fundamentele oproep voor velen die zich aangetrokken voelen voor dit ontwaken. Het is inderdaad een voleinding, want de Kristallen keren inderdaad terug en ze zullen nooit meer in misbruik vallen!

Het Smaragd Kristal

Het Smaragd Kristal straalt een prachtige, rustgevende energie van schitterende pracht uit. Hij is in de waarste zin van het woord de balancerende kracht die alle andere mega-kristallen belet te overweldigend te zijn voor de menselijke aura. Als zodanig is het Smaragd Kristal een piekspanningsbeveiliging die de verhouding en de pariteit van de andere Meesterkristallen zowel voedt als harmoniseert in hun rol van de wereldwijde Kristallijnen opkomst. Hij stelt de eengemaakte kristallijnen synergie ook af en stabiliseert ze in eenwording met de enorme elektromagnetische krachten die tijdens de Kosmische Trigger vrijgegeven worden.

Alle Meesterkristallen zullen in hun activering voorbereid & opgevoerd worden en elk jaar ongeveer 25% van hun vermogen bereiken gedurende een proces van vier jaar. Dit wordt geregeld door de Kristallijnen Meesters van de Siriaanse-Pleiadische Alliantie onder de Galactische Federatie. Als de kristallen te snel in volle kracht gelanceerd zouden worden, zou er een energetische onbalans ontstaan.

Wat op 9-9-9 zal plaatsvinden, is de hercodering van het kristallijnen aspect dat het Sterrenzaad-Goddelijke Vrouwelijke genoemd wordt. Het Smaragd Kristal van Healing zal aanzetten tot de inprenting of herprogrammering die wordt binnengebracht door de Smaragdstraal & de Platinastraal, beide Vrouwelijke aspecten, in het DNA van de planeet en als dusdanig naar degenen die er voor openstaan om de heilige en noodzakelijke transformatie te ontvangen. Hun effect zal een vermindering van de slingerbeweging van polariteit teweegbrengen tussen dat wat men het mannelijke en vrouwelijke aspect noemt.

Bijgevolg zal het polariteitevenwicht gemakkelijker bereikt en verkregen worden in de menselijke expressie van de Goddelijke Gelijkheid op de planeet van dualiteit. Het zal in feite de kloof in de linker en rechter hersenhelft, en van het bewuste ego naar het superonderbewustzijn van Goddelijke Geest overbruggen. Met de energie van het Smaragd Kristal zullen healers betere healers worden en zoekers van wijsheid een groter inzicht krijgen.

Het begrip van de zielsweg, van de prioriteiten in het leven en het proces van besluitvorming zal sterk worden verduidelijkt. De noodzakelijke aspecten van koestering, vriendelijkheid en broeder-zusterschap zullen veel gemakkelijker in de werkelijkheid te manifesteren zijn, zowel op micro- als macroniveau. Het begrip 'Onvoorwaardelijke Liefde' dat in de derde dimensie eerder onhoudbaar was, zal dichter bij de realiteit komen van een ieder die zich op het pad bevindt, wanneer de vijf tot zeven dimensionale resonanties dichterbij getrokken worden.

Inderdaad, dat wat men het Globaal Kristallijnen netwerk kan noemen, wordt afgestemd met de activering van het 144 Raster en correleert met de functie van wat men de Gouden Zonneschijf noemt. In eerdere uiteenzettingen hebben we de locaties van de negen Atlantische Meesterkristallen doorgegeven. Wij geven ze hier opnieuw, samen met hun activeringsdata die hier ook bij vermeld worden.

Arkansas :

Blauw Kristal van Kennis 8-8-8
Smaragd Kristal van Healing 9-9-9
Platina Kristal van Communicatie (Bio Plasmische Interface) 11-11-11

Bimini Bank:

Het Robijnen Vuurkristal van Energie 12-12-12

BraziliŽ:

Gouden Kristal van Healing Regeneratie 9-9-9 (Minas Gerais)
Violet Kristal van Geluid 10-10-10 (Bahia)

Mount Shasta:

Het Om Kristal van Multidimensionaliteit 9-9-9

Titicacameer, BoliviŽ:

Zon-Maan Kristal van Licht 9-9-9
Kristal van Thoth 12-12-12

999 - Het Kristal Ontwaken

Het Kristallijnen Ontwaken krijgt nu meer bekendheid. De Kristallijnen energie en zelfs heel het minerale koninkrijk is zowel op fysieke als etherische wijze met de mensheid verbonden. Zo is het altijd al geweest. De mineralogische kristallijnen essentie is in wezen de basisresonantie van dezelfde creatieve kracht die de Kosmos vormde. Als zodanig zijn de rijken van de kristallijnen mineralen en de mensheid complex met elkaar verbonden, zodanig dat de een nooit buiten contact of subtiele communicatie is met de ander. Jullie fysieke menselijke lichaam bevat kristallijnen deeltjes en een overvloedige reeks aan mineralen die relatief uniek zijn tot de aarde. Bijgevolg wordt de harmonische verhouding van mineralen en kristallijnen deeltjes die zich zowel in jullie fysieke als etherische lichamen bevinden, in coherente uniformiteit in stand gehouden met die van de aarde. Dus worden de hieruit voortvloeiende frequentiŽle verhoudingen van de aarde en de mensheid, zowel individueel als in aantal, in een vereist evenwicht gehouden voor het welzijn en de ondersteuning van de mensheid.

De aangekondigde Ascensie is dan in feite de komst van het nieuwe Kristallijnen Tijdperk. Het zal op 9-9-9 plaatsvinden en dit evenement zal de kristallijnen energie van de planeet en de mensheid hercoderen.

Meesters, elk nieuw Kosmisch Tijdperk brengt verschuivingen en transformaties met zich mee. Zowel de aarde als de mensheid ervaren een langverwacht ontwaken. Deze metamorfose omvat de opwarming van de aarde en de verandering van talloze milieuverschijnselen die zich om jullie heen versnellen.

Een belangrijk aspect van het Nieuwe Kristallijnen Tijdperk is een doelgericht klaroengeschal naar de Kristallijnen en Minerale koninkrijken van de Aarde om de stroom van energie die ze van de kern van de aarde ontvangen, te vergroten. Arkansas en BraziliŽ zijn composieten van de twee grootste massa's kwartskristallen en bijbehorende gemmologische vormen op de planeet, en de sleutel tot deze oproep.

Dit klaroengeschal heeft een stimulatie tot gevolg die de hele aarde beÔnvloedt, maar vooral de mineralogische kristallijnen gebieden die krachtige energetische patronen over de hele planeet aarde ontvangen en uitzenden.

Maar het strekt zich zelfs uit tot nog een grotere reikwijdte. Want terwijl het mineralogische rijk van jullie planeet inderdaad de aarde definieert en echt de oudste 'bewuste' levensvorm op jullie planeet is, omvat de diversiteit van kristallijnen mineraalbronnen een groot deel van de gehele Kosmos.

Kristallijnen Vortexen

Het mag dan ook geen verrassing voor jullie zijn dat vortex-portaalcomplexen geen willekeur van ontwerp of locatie zijn. Zij komen om specifieke redenen op diverse locaties voor en zelden waar geen mineralogische tektonische basis-matrix is om ze te ondersteunen. Hetzelfde geldt ook voor leylijnen.

In waarheid vormt de boven- en ondergrondse mineralogische samenstelling van de aarde de basis van de vortexiale 'krachtvelden' van energie die de frequentiŽle signatuur bepaalt van eender welk krachtknooppunt, evenals een 'minder energie-intensieve' locatie. Jullie mensen ontvangen overal waar je gaat onbewust de mineralogische inprenting en energetische signatuur die ze uitzendt. Het is in feite dit 'opsporingsproces' dat invloed heeft op hoe comfortabel je je voelt op de locaties waar je woont of die je bezoekt. De mineralogische inhoud van een gebied projecteert een frequentiŽle "cocktail" en zijn resonantie kan zelfs een toename of afname beÔnvloeden bij de lokale populatie van eender welke soort. Jullie comfortniveau kan dan inderdaad gebaseerd zijn op wat er zich onder je bevindt, het substraatmateriaal van de aarde, gebaseerd op de inhoud en de elektromagnetische velden van het minerale koninkrijk onder je voeten.

Deze mineralogische energie is nu in beweging. Het kristallijnen- en elektromagnetisme dat inherent is aan bepaalde lagen, wordt geactiveerd in de Kosmische Trigger en het Kristallijnen Tijdperk.

Als direct gevolg hiervan verschijnt nu een nieuwe vorm van vortex-portaal-systemen op jullie planeet. De grootste zijn Arkansas en BraziliŽ, maar deze zullen zich met andere locaties verbinden om kristallijnen vortexen te vormen. De meeste bevinden zich in natuurlijke aardse kristalgebieden. Santa Fe in New Mexico is er een van. Tanzania is een ander. Deze zullen evolueren en voorkomen op verschillende locaties over de hele planeet waaronder Bolivia, Chili, Spanje, Egypte, Tibet en de Himalaya.

De Kristallijnen Kern

Nu, de kern van de aarde speelt een belangrijke rol in vele aspecten van jullie planeet en haar dualiteit, evenals de flits van werkelijkheidseenheden binnen jullie lineaire tijdopvolging. De kern van de aarde is Kristallijnen. Er is een innerlijke kern die met de klok mee draait en een buitenste kern die tegen de klok in draait. De verhouding van de innerlijke rotatie van de aarde tot de uiterlijke heeft een directe invloed op de flits van tijdomvang. De binnenste kern draait nu sneller en dus versnelt jullie tijd. Het is in feite de verhoging van de lichtsnelheid die invloed heeft op deze verhoogde rotatie. Omdat de kern veel sneller draait, neemt hij toe in warmte en formaat. Dit is in grote mate verantwoordelijk voor de globale opwarming die zich nu voordoet.

De Kristallijnen Kern heeft een fysieke en een niet-fysieke werkelijkheid. De een is materie en de andere antimaterie. De fysieke kern is gekristalliseerd in een magnetische ijzer-nikkel legering-samenstelling. De kern is niet hol. De Kristallijnen Kern is een heldere coherente energie die vergeleken kan worden met de bewuste straling van de zon terwijl ze opwaarts straalt in elke richting van de kern.

In zijn opwaartse stroom creŽert hij een invloedssfeer van straling die alle levenskracht vergroot, verspreidt, voortplant en activeert. Dit stralingsveld is een domeinomvormer die vitale energie fysiek uitdrukt. Het heeft de opmerkelijke capaciteit om de bewuste oplossing & intentieverklaring van de aarde in de tastbare fysieke werkelijkheid te kristalliseren. Zo stroomt er niet-fysieke energie door en wordt het een solide energie in reusachtige opgestapelde kristallijnen formaties die energie opwekken en versterken. De twee primaire vortexen van deze kristalbedden zijn Arkansas en BraziliŽ.

Zo dienen deze indrukwekkende kristallijnen vortexen als zender-ontvanger en ontvangende-geleidende krachtveldkanalen van energie die Kosmische levenskracht verdelen en overbrengen naar alles wat er op en onder de aarde leeft. Zonne-en Sterrenstralingsgolven en emissies versnellen en optimaliseren de enorme bedden van kristallijnen energie. Deze emissies stimuleren en intensiveren de transformationele versterking van energie van de kristallen, en als zodanig creŽert het een optimaal verhoogde proliferatie van alles dat binnen het aardegebied van invloed is.

Het 144-Kristallijnen Raster in het Kristallijnen Tijdperk

Laten we het activeringsproces van het 144-Kristallijnen raster bekijken. Het raster is een heilige kristallijnen geometrie, de dubbele penta-dodecaŽder, die door specifiek ontwerp 144 vijfhoekige en driehoekige facetten in een symmetrische kristallijnen matrix omvat.

De dubbele penta-dodecaŽder is stervormig, wat betekent dat elk van de twaalf belangrijkste facetten in het midden verhoogd is om vijfzijdige piramides te vormen. Dus zijn er 12 vijfhoekige piramides. Elk facet in een berekende verdeling, zowel aan de basis als op het piramidaal verhoogde gedeelte. Dus als je bedenkt dat elk vijfhoekig oppervlak 5 isocele driehoeken en een vijfhoek bevat, heb je 72 facetten. Bovendien heeft elk van de twaalf ster-aspecten 5 driehoeken en een vijfzijdige piramide, dus combineer je de oppervlakte- en sterrendelen om het Meestergetal-frequentieel van de twaalfhoekigeĖ144 te bereiken. Dus de 144 nomenclatuur van het Kristallijnen Raster. Begrijp je dit?

Nu, de aspecten van de drievoudige data zijn heel interessant. Na de millennia is er een unieke reeks van data die zich voordoen van 2001 tot 2012. De drievoudige data zijn numerieke frequenties die uniek in deze verkorte vorm optreden en twaalf jaar opeenvolgend voorkomen als:

∑ 1 Januari 2001, 1-1-1
∑ 2 Februari 2002, 2-2-2
∑ 3 Maart 2003, 3-3-3
∑ 4 April 2004, 4-4-4
∑ 5 Mei 2005, 5-5-5
∑ 6 Juni 2006, 6-6-6
∑ 7 Juli 2007, 7-7-7
∑ 8 Augustus 2008, 8-8-8
∑ 9 September 2009, 9-9-9
∑ 10 Oktober 2010, 10-10-10
∑ 11 November 2011, 11-11-11
∑ 12 December 2012, 12-12-12

Het belang van het raster is dat de frequentie van elk drievoudig dataportaal ontworpen is om de 'activeringstrigger' te zijn van een van de 12 grote dodecaŽder-basisoppervlakteplaten van het raster. Zodoende impliceert dit axioma dat het 144-Kristallijnen Raster elk jaar met 1/12 in werking gesteld wordt, vanaf 1 januari 2001 tot en met 12 december 2012, wanneer het de volledige programmerings-input bereikt. Tussen 13 en 20 december integreert het de volledige programmering en herstart tijdens de winterzonnewende van 21 december 2012 in volle lancering, de aangekondigde en voorspelde Ascensie.

Hoewel sommigen van mening zijn dat het 144-Kristallijnen Raster al voltooid is, is het in WAARHHEID nog niet voltooid en in volledige werking tot de zonnewende van december 2012. Er zijn galactische & hemelse openingen en energie-overdragingen nodig voor het activeren van de delen van de Kristalrasters en deze hebben nog niet alle plaatsgevonden. Wij zullen jullie echter vertellen dat alles op schema ligt en inderdaad zal gebeuren zoals beschreven.

In feite draait een belangrijk stuk van wat er op de drievoudige frequentiŽle portaaldata gebeurt rond de uitlijning van het 'menselijke-raster' met het Kristallijnen 144-raster. Dat is de reden waarom deze data door empaten als belangrijke data herkend worden voor spirituele afstemmingsbijeenkomsten op de hele planeet. Het zijn niet enkel specifieke astrologische uitlijningen die de gespecificeerde drievoudige datumportalen certificeren en bepalen. Het is veeleer de vibratie van de getallen zelf die met het 144 raster correleert.

Deze kinesie beweegt ook de vernieuwde 12-spiralen streng van de Zonneschijf ertoe om een schematisch ontwerp in het 144-raster te polijsten, dat de DNA-programmatie van de 12-vijfhoek facetten van de dubbele penta-dodecaŽder voorziet.

Nu, sommigen kunnen twijfelen aan de huidige geldigheid van de drievoudige data, wanneer men de versnelling van de tijdcycli en de nood aan een basis van 12 metingen in de wiskunde in rekening neemt. Het antwoord hierop is dat jullie meting van de jaarlijkse terugkeer van de zon zich reeds in een benaderende 12 basis, twaalf maanden stelsel bevindt. En de berekening van de drievoudige dagen is een 12 berekening, er zijn er twaalf van. Dus in het kort: ja de drievoudige dagportalen zijn inderdaad geldig. Ze zijn de 'countdown' tot en met 2012 en hoewel ze enigszins op menselijk akkoord gebaseerd zijn, is jullie huidige kalender ook enigszins gebaseerd op menselijk ontwerp. Zijn jullie niet met een nulrekening begonnen tijdens de 'veronderstelde' geboorte van Christus en beschouwen jullie alles daarvoor als VC en daarna als AD? Wij bevestigen de geldigheid van de drievoudige datum die unieke frequenties bevat die afgestemd zijn op de 12 vijfhoekfacetten en aspecten van het 133-Kristalraster, maar deze zijn afgestemd op de equinoxen en de zonnewendes.

Tot Slot

De rol van Arkansas bij de voleinding van de planeet, de 2012 Ascensie, gaat verder zoals gepland. De wijsheid die overgebracht zal worden door de Kristallijnen Projectie zal het nieuwe Atlantis zijn, het zuivere Atlantis. Als zodanig springt deze vortex in 2009 over naar een grootse en grotere wereldwijde bekendheid met de verdere opening van het dimensionale slot dat de Atlantische kristallijnen wijsheid bewaarde, die van het Gouden Tijdperk van Atlantis, een van de hoogste frequenties die ooit op jullie aardse vlak bereikt werd.

Inderdaad, dat moment is aangebroken en dit jaar zal de ontsluiting van grote Atlantische Kristallen beginnen die meer dan 12.000 jaar dimensionaal verzegeld waren binnen het magnetische complex van Arkansas. Velen van jullie zullen aangetrokken worden om deel te nemen aan de onthulling, want jullie waren in feite getuige van de zondvloed en een aantal van jullie van de hieruit voortvloeiende overplaatsing van deze verbazingwekkende Atlantische meesterkristallen naar deze en andere gebieden.

Geliefden, creativiteit is jullie doel voor je aanwezigheid hier. Het Aardse leven gaat om het leren creŽren op verantwoorde wijze. De Kristallijnen Creativiteit is in feite jullie grootste geschenk, het is jullie grootste leraar en je onberispelijke geboorterecht. Creativiteit is een aspect van LIEFDE, het kan alleen echt worden verkregen door middel van de frequentie en de heilige wetenschap van LIEFDE. De meesten van jullie begrijpen je eigen creatieve kracht niet. Kristallijnen Creativiteit is jullie kracht, het is jullie instrument van manifestatie. Je komt naar deze Aarde om met dit concept te experimenteren en terwijl het Kristallijnen Tijdperk ontwaakt is het NU jullie grootste uur, Kristallijnen Energie is de bron van de hele schepping, zie je. Het is waar!

En zo Meesters, ontwaken jullie in het Nieuwe Kristallijnen Tijdperk. Dat gezegd is Kristallijn niet alleen een mineraal, het is ook een energetische frequentie van geordende perfectie. Nu, houd in gedachten dat alle verschillende beschikbare energieŽn op de planeet heilig zijn, ook wat er zich op deze aarde, onder de oppervlakte en erboven bevindt. Maar Meesters, vergeet niet dat wat in jullie harten leeft ook heilig is voor de Ascenderende Aarde. Jullie worden inderdaad opgeroepen om te ontwaken en te evolueren naar de perfectie en de onfeilbaarheid van de Kristallijnen Licht-Macht. Zul je naar de oproep luisteren?

Ik ben Metatron, Heer van het Licht en ik deel deze waarheden met jullie."

... En zo is het.

Deze channeling is auteursrechtelijk beschermd voor www.Earth-Keeper.com. Posten op websites is toegestaan, zolang de gegevens niet gewijzigd worden en het auteurschap en de website zijn opgenomen. Zij mogen niet worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of afdrukken zonder uitgesproken toestemming van Aardehoeder. Toelating kan worden aangevraagd bij: Tyberonn@hotmail.com

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

www.earth-keeper.com