Maandelijkse boodschappen
Home

Berichten


Het Ontwaken van het Hart van de Mensheid

door Kate A. Spreckley

Augustus kondigt een periode aan van groot Ontwaken en enorme verandering terwijl we de energie van de zonsverduistering, de 8:8 Sterrenpoort en de maansverduistering ervaren.

Verduisteringen zijn altijd aanwijzingen van verandering en evolutie, het verschuiven van het collectieve onbewuste en het dichterbij brengen van dit bewustzijn naar de oppervlakte van onze bewuste geesten. Tijdens een eclips is er een gelijkwaardige uitwisseling van energie tussen ons en onze Schepper wat de band tussen de spirituele en fysieke rijken versterkt.

De intense energie van deze verduisteringen creŽert diep in elk van ons een transformatie van energie. Door deze transformatie ontwaakt het Hart van de mensheid en bewegen we ons door weer een sluier van illusie en bereiken we weer een andere fase van onze kosmische evolutie. Het Spirituele aspect van de mensheid wordt nu bevrijd. Onze Zielen worden gezuiverd, onze energie versterkt, onze blokkades komen aan het licht en alle brokstukken worden uit ons wezen gezuiverd zodat snelle transformatie, radicale verandering, vernieuwing en wedergeboorte wordt toegestaan. Het is van vitaal belang dat we geaard blijven, vooral gericht op het creŽren van structuur en orde in ons fysieke leven en toch de openheid naar onze Schepper, de Grote Geest te bewaren.

Dit proces van transformatie is bijzonder krachtig en terwijl we uit onze oude wonden rijzen, zullen we een ruimer begrip van onze toekomst krijgen, de onderdrukte patronen van ons verleden loslaten en zo de mogelijkheid krijgen om ons zachtjes aan het heden over te geven.

De hoge energie van dit moment initieert binnen in ons een herinnering en resonantie met de bron van alle leven, liefde en licht, onze Schepper. Wanneer we dit bewustzijn in onze bewuste ervaring beginnen te integreren, ontstaat er een herontwaken van ons Lichtlichaam en verenigen we ons met ons geliefde zelf.

Eigenliefde is noodzakelijk als we aan onze verantwoordelijkheden willen voldoen en ons proces van transformatie en wedergeboorte willen voltooien. Als kinderen hielden we van onszelf, geloofden we dat we intelligent en mooi waren en alle liefde en overvloed verdienden die deze wereld te bieden heeft. Terwijl we opgroeiden leerde de meerderheid van ons dat we fout en slecht waren, onze intelligentie en schoonheid werden niet erkend. We kregen te horen dat we, om in deze realiteit te kunnen overleven, zoals ieder ander moesten worden. Daarom hebben we onze aangeboren overtuigingen en grenzen ook verschoven en namen die van onze familie, onze samenleving en onze cultuur over. We zijn gestopt met liefdevol te zijn en in onszelf te geloven en lieten anderen toe ons pad te beÔnvloeden.

Om dit aangeleerde ongedaan te maken is het van cruciaal belang dat we de relatie met onszelf veranderen. Te erkennen dat onze overgenomen geloofspatronen en disfuncties datgene zijn wat ons tegenhoudt om ons verbonden, aanvaard en gerespecteerd en vereerd te voelen, en deze gewonde aspecten te erkennen en te genezen is de terugreis naar eigenliefde.

We zullen altijd uitdagingen in ons leven tegenkomen, de manier waarop we ze benaderen is wat het ons makkelijker maakt om ze het hoofd te bieden. Als we begrijpen dat de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in het leven op ons als individu berust, kunnen we onze handelingen en hoe ze ons en anderen om ons heen kunnen beÔnvloeden, overwegen. Dit inzicht stelt ons in staat ontvankelijk te zijn voor de Schepper die zich in ons leven beweegt en opent ons voor nieuwe manieren van denken en staat oude gedachtepatronen toe om weg te vallen.

We hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van alle middelen die ons ter beschikking staan, onze mogelijkheden zijn onbeperkt. Onze energie is grenzeloos en ons vermogen om ons meester te maken van onze innerlijke bronnen stelt ons in staat onze missie met passie, geloof en hoop voort te zetten.

Ons levenslandschap verandert ingrijpend en terwijl krachtige boodschappen van waarheid, licht en liefde van onze Schepper uitgaan, worden we gedwongen om een werkelijkheid te dirigeren en ons leven te onderzoeken. Het tempo van het leven wordt steeds sneller en we hebben allen het vermogen om op deze hogere niveaus te presteren terwijl de snelheid van onze gedachten, daden en acties toeneemt. Er staat ons een enorme kracht en drijfveer ter beschikking die ons steunt in het bereiken van onze doelstellingen en het volgen van onze waarheid.

Als we erin slagen onze realiteit te veranderen en onze wereld te helen, zijn we genoodzaakt als team te werken en elkaar te ondersteunen. Door mededogen te hebben voor alle levende dingen kunnen we opnieuw de kracht in onszelf, onze gemeenschap en onze families ontsteken. Dit is een tijd van gezegende heling en een tijd om onze schoonheid in dienstbaarheid van onze wereld te delen.

De horizon breidt zich voor ons uit en waarheid en duidelijkheid zullen tevoorschijn komen als we de tijd nemen om de dingen te overwegen en rustig te blijven binnen de enorme veranderingen die zich voordoen. Het begrijpen van de kracht van onze intentie en ons vermogen om volledig aanwezig te zijn en toch doordrenkt te zijn met onze Goddelijke Spirit, wordt onthuld. Oude leringen brengen nieuwe niveaus van studie, verlichting en communicatie. Door ons te wijden aan het verfraaien van onze Aarde kunnen we de leringen van wijsheid onderzoeken die vanuit het hart en de ziel van onze Moeder Aarde stralen.

Wij zijn hier om het Spirituele ten volle met het fysieke te verweven en het is tijd om de weg van onze innerlijke leer te kiezen en ons te openen voor de mysteries die binnen ons bewaard liggen. Er worden ons hogere en meer verfijnde manieren aangeboden om de wetten die de geheimen van ons leven bepalen te begrijpen. We worden niet langer tegengehouden door de beperkingen die vroeger aanspraak maakten op onze ziel en we zijn nu in staat om te vergeven, de wonden uit ons verleden te helen en ons oordeel en de beperkende visie die we vasthouden los te laten. †

We zijn begonnen en ontwaakt en nu is het tijd om het verlichte bewustzijn dat door ons leven stroomt, te absorberen. Als je op het pad van je Aarde gaat, wees je dan bewust van het licht dat je in je bewaart, vertraag en open de deur naar je bestemming.

- Vertaling: Ulla Mertens -

Spirit Pathways