Berichten

Home

Berichten

Voorspellingen voor 2008

door Jelaila Starr

2 januari 2008

Merk op dat dit artikel is rechtuit en ietwat onverbloemd is. Ik voel dat dit onderwerp vraagt dat ik het jullie rechtstuit en onopgesmukt vertel. Ten tweede, als je wilt verder lezen gebruik dan je eigen onderscheidingsvermogen.

Het is weer de tijd van het jaar wanneer bijna elke channel voorspelt wat ze in 2008 ziet aan komen. En aangezien we dichter bij 2012 komen is de meerderheid ervan op z'n minst aantrekkelijk. Voorspellingen van oorlog, economische ramp, hongersnood, en catastrofale aardeveranderingen zijn algemeen. Wat mij betreft, heb ik geen voorspellingen en hier zijn 3 redenen waarom:

• De voorspellingen, als ze van doem en duisternis zijn, dienen slechts om de eigenlijke handelingen teweeg te brengen die ze hebben voorspeld. Ik zal het in een ogenblik uitleggen.
• We zijn sinds begin 2005 vrij geweest van oude profetieën die de basis van de huidige voorspellingen zijn. Degenen van jullie die het werk van de Nibiruan Council kennen zijn zich hiervan bewust en weten waarom. Voor wie dit niet het geval is, stel ik een snel overzicht van de website op www.nibiruancouncil.com voor. Ik zal het nog eens uitleggen.
• We kunnen om het even welke voorspelling elimineren door onze emotionele zuivering te doen. Wordt ook binnenkort uitgelegd.

Beginnend met de eerste reden, hebben films zoals The Secret het bewustzijn van de “wet van aantrekking“ bevorderd. Eenvoudig gezegd: wat we denken en voelen trekken we aan. Maar hoe werkt dat? Een recente ontdekking op het gebied van de kwantumgeneeskunde onthulde dat wij een tweede neuraal netwerk in ons lichaam hebben en het bevindt zich in ons hart. Verder ontdekte men dat dit gebied eerder dan dat in de hersenen met het morfogenetisch veld om ons heen samenwerkt, (ook bekend als het veld, de spiegel van het leven en onze werkelijkheid).

Telkens als wij een voorspelling over vreselijk iets lezen, brengt die voorspelling angst in ons teweeg. Fijn of niet, dan laten we deze angst los in het morfogenetisch veld. De angst die zoals het Veld elektromagnetisch is (alle gedachten en gevoelens zijn elektromagnetisch), trekt dan zijn gelijke in de vorm van andere angstgevoelens van aan. Dit naar de volgende stap brengend, wanneer genoeg mensen zich op diezelfde voorspelling concentreren en hun angstgevoelens in het veld spuien, dan brengen ze genoeg verzamelde energie teweeg om zich tot het punt te vormen dat ze de voorspelde gebeurtenis eigenlijk in het leven roepen. Bam! Vandaar dat ik me niet concentreer op voorspellingen… Ik wil niet bijdragen tot het creëren ervan. Nu is er een geval om de voorspellingen te lezen. Het is goed om te weten wat we moeten veranderen, maar ik zou zeggen dit slechts te doen als je de kennis hebt om dat te doen.

De tweede reden is meer van historische aard en men moet open staan voor het idee dat dit niet de enige planeet is waarop de Mens heeft geleefd. Er zijn anderen geweest en 4 ervan hebben hun einde tegemoet gezien. Ik ga hier niet in detail omdat die informatie op de website beschikbaar is en in de boeken die ik over dit onderwerp heb geschreven. Het is voldoende om te zeggen dat oude profetieën met deze werelden verbonden zijn. Aangezien niets in het heelal werkelijk nieuw is, spelen wij die gebeurtenissen opnieuw op deze planeet in een poging om een positiever eindresultaat tot stand te brengen. We hebben tijd om ze uit te werken tot onze planeet en onze zon de galactische evenaar aan het eind van 2012 kruisen.

Het werk van de Nibiruanen heeft het mensdom de afgelopen 15 jaar geholpen bij het bereiken van dat positieve resultaat. In 2005 hadden zij hun werk voltooid wat het neutraliseren van oude profetieën inhield, zodat wij nu de toekomst kunnen schrijven zoals wij verkiezen, vrij van de last van ons verleden.

De derde reden is de meest opwindende omdat dit de manier van “hoe“ is om de toekomst te schrijven zoals wij het verkiezen. De Nibiruanen hebben hun werk gedaan om zogezegd met een schone lei te kunnen beginnen, maar nu moeten wij onszelf zuiveren. Ze kunnen niet dat deel niet voor ons doen maar ze hebben ons de methode gegeven. We moeten onze collectieve emotionele bagage die met het verleden verbonden was dumpen, met inbegrip van het gedeelte uit ons leven in de oude werelden. (Yep, de meesten van ons op Aarde zijn daar geweest en dat is zijn ook jullie of je zou dit artikel niet lezen.) We doen dit door emotionele zuivering, maar niet enkel de soort die ons getoond werd door de thymus te activeren. De thymus is een buitengewoon orgaan met een multidimensioneel doel. Wanneer het geactiveerd is laat het ons toe om woede, schande, schuld, wrok, enz. in compassie te transmuteren. Wanneer we ons zuiveren hoeft de Aarde dit niet voor ons te doen. Dit betekent dat de aardeveranderingen zich niet zullen voordoen. Ze zijn de manier van de Moeder Natuur om zich van onze emotionele bagage te reinigen. Wat economische rampen en oorlog betreft, dit zal door ons verhinderd worden door oude disfunctionele overtuigingen in onszelf te ontruimen die onze woede en angst triggeren. Wanneer wij vrede naar onze innerlijke werelden brengen wordt die vrede in onze buitenwereld weerspiegeld. De wereldleiders gaan niet naar de oorlog en er worden oplossingen voor economische crisissen gevonden. Terug naar compassie.

De kwantumwetenschap heeft ook ontdekt dat compassie de emotie is die eigenlijk DNA van koolstof naar kristallijn omzet. Maar niet alleen dat, wanneer we onze DNA omzetten ontsluiten wij de 10 losgemaakte strengen, lijnen ze uit, herverbinden en activeren ze opnieuw. Zie het artikel van Overzicht van het Proces van DNA hercodering en de Formule van Compassie.

De conclusie hier is dat alle voorspellingen door ons geëlimineerd kunnen worden door onze individuele emotionele zuivering te doen door onze thymus te gebruiken. Wanneer we dit doen elimineren of veranderen we niet alleen deze voorspellingen, maar we schrijven de toekomst zoals wij verkiezen. Dus is er alle reden om de toekomst te omhelzen en er controle van te nemen. Wij hebben de macht; we moeten hem enkel uitoefenen.

Ik hoop dat dit artikel helpt. Zo ja, geeft het door.

In service,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
www.nibiruancouncil.com

- Vertaling : Ulla Mertens -About the author:
Jelaila Starr is a gifted channel, speaker, counselor, and teacher. She is the author of We are the Nibiruans, Books One and Two, and Bridge of Reunion. Jelaila's mission is to provide spiritually-inspired, higher dimensional tools that will enable us to reawaken and return to our natural state as multidimensional beings. Jelaila's counseling sessions are available by phone or in person. 
Email: Jelaila@nibiruancouncil.com -
Website: www.NibiruanCouncil.com