Maandelijkse Boodschappen
Home

BerichtenDrunvalo Melchizedek

Palermo, Buenos Aires, 2 Augustus 2008

Interview met Drunvalo Melchizedek

Over de Opkomende Planetaire Veranderingen


(de tekst volgt de video)


Het Licht van de Wereld is heel lange tijd in China, Tibet en India geweest. Het is naar Zuid-Amerika verschoven. Zuid-Amerika wordt het nieuwe Tibet van de wereld. Niet helemaal, het is gecentreerd in een gebied ten noorden van Chili, maar het omvat een groot gebied in Zuid-Amerika.

De inheemse volkeren uit heel de wereld, niet alleen die wij kennen, zijn het erover eens dat wij een unieke en speciale tijd binnengaan in de geschiedenis van de Wereld. Het is een tijd waar we van één manier van Zijn naar een heel andere manier van Zijn gaan. We kunnen dit momenteel nog niet zien, maar we hebben een hint, we kunnen het voelen, we kunnen zien dat er enorme veranderingen om ons heen plaatsvinden, maar het soort veranderingen dat zal plaatsvinden zal eerder verrassend voor de mensen zijn, omdat ze deze keer van andere aard zijn.

Ze zijn van die aard dat alle oude manieren waarop we gewoon zijn om de dingen te doen, zich beginnen op te lossen op manieren die verwarrend zijn. Tegelijkertijd komen er nieuwe verfrissende manieren om ze te vervangen, omdat ze liefdevol en goedgunstig zijn. Ze zijn gemakkelijk. Het zijn het soort dingen dat een moeder voor haar kind doet.

Over de ideeën die wij bijvoorbeeld over Star Wars hadden, waar wij het begrip hebben dat het Universum in strijd is met elkaar, zullen we ontdekken dat het niet waar is. Dat het Universum een Levend Wezen is, bewust en zeer oud, en op veel manieren geeft het om zichzelf. Dus, zoals ik al zei, is het idee van Star Wars louter een mentale angst van de mensen. De waarheid is dat het Universum alles doet om elkaar te helpen. We gaan een tijd binnen waar dit duidelijk zal worden.

Waar dingen hopeloos lijken, zullen we steun krijgen en wanneer het lijkt alsof er geen uitweg is, zullen we een uitweg vinden en het Licht zien om er doorheen te gaan. We gaan een tijd van grote hoop binnen. Vooral de Maya's noemen dit de Eindtijd, omdat dit het einde is van een zeer lange cyclus, het is het begin van een nieuwe cyclus. Het is niet alsof alles gaan eindigen, het is het einde van één cyclus en het begin van een andere. Maar, het hangt af over welk deel van de cyclus de Maya's het hebben. Als ze het hebben over het oude deel van de cyclus dat ons bekend is, het banksysteem, religies, de regering, enz. zal dit uiterst instabiel worden, en als ze het juist hebben zal het volledig uiteen vallen en helemaal oplossen. Maar in de plaats ervan komt een heel nieuwe manier van Zijn. Een manier die wij op Aarde nog niet gezien hebben…in bijna niemands leven, sinds heel lange tijd, duizenden en duizenden jaren, waar de angst verdwijnt.

We gaan naar het einde van de Polariteit en de ideeën van Goed en Kwaad. De hele structuur van de betekenis van Goed en Kwaad, want het is veel ingewikkelder dan dat. Als je naar het idee van Goed en Kwaad kijkt, of Goed en Slecht, over welke Polariteit je ook nadenkt, heb je ook een derde. Dus waar er Heet en Koud is, is er ook Warmte. Bij Boven en Onder is er het Midden. Als je de Zon en de Aarde hebt, heb je ook de Maan. Bij Man en Vrouw heb je het Kind. Zo gaat het steeds verder. Bij tijd heb je Verleden, Heden en Toekomst. Onze ruimte heeft X, Y, Z-assen. En dit alles is een functie over hoe wij de Ene werkelijkheid interpreteren. Eén werkelijkheid verandert niet, maar ons Bewustzijn gaat veranderen en wanneer het dit doet laten we dit achter ons, we zullen dit niet meer zien. In plaats daarvan zullen we de eenheid van alle leven zien.

En in deze waarneming, wanneer deze waarneming verandert, verandert ze alles. Al onze gevoelens van gebrek, behoefte of ik 'kan' dit niet, we moeten 'genezen', al deze dingen zullen verdwijnen. Ze houden gewoon op te bestaan. Dan zullen we beseffen dat het hele Universum één Levend Wezen is en dat er maar één Spirit en één Bewustzijn door alles beweegt. Een nieuwe manier van waarnemen komt het leven op Aarde binnen en wij zullen dit in ons leven ervaren. Nu, op dit ogenblik, in 2008, lijkt het alsof het niet kan: de wereld is gek geworden, ze zijn in oorlog en gaan elkaar vermoorden, financiële stelsels gaan in elkaar storten, etc., maar dat is niet wat de Ouden op de Planeet zeggen. Zij zeggen: "Eindelijk zijn we deze ruimte binnengegaan en zullen we iets splinternieuw zien, maar eigenlijk is het heel oud.

Er is geen missie. Het is niet echt alsof er iets te doen is, het gaat om Transformatie. Het is eerder vibratie, het is eerder Zijn dan Doen. Doen zoals "moeten doen” of "iets moeten bereiken” maakt deel uit van Polariteitsbewustzijn. Maar we gaan spoedig een toestand binnen, we zijn er eigenlijk al binnengegaan, maar het is nog een baby, het groeit nog steeds. Maar het alleen al het idee van iets te "moeten doen” om "iets te bereiken”, of dat we iets nodig hebben omdat we denken dat we het niet hebben zal gewoon achterhaald zijn. Deze ideeën zullen ons niet binnengaan omdat wij het vermogen zullen hebben om alles onmiddellijk te bereiken op eender welk denkbaar niveau van bestaan. We gaan de droomstaat van het Hart onder controle krijgen en dat is de plaats waar de Creatie op de eerste plaats plaatsvond. We denken dat we op een Planeet leven die om de Zon draait. Dit is niet zo. Er is geen Planeet, er is geen Zon. Er is niets dan puur Bewustzijn, niets meer dan dat.

De beelden waar wij naar kijken, de Sterren, de Planeten, de Manen etc. zijn echt een droom en werden heel lange tijd geleden in het Hart gecreëerd. Wanneer we naar de staat van het Levende Hart terugkeren en beginnen te dromen zoals miljoenen jaren geleden zullen we beseffen dat we gewoon alles kunnen veranderen.

In het begin wanneer dit plaatsvindt, is het grappig, want de mensen worden er eigenlijk opgewonden van omdat ze meestal - we hebben dit op andere planeten en plaatsen gezien – "wauw” zeggen en van alles aan hun lichaam beginnen te herstellen en te genezen, en ze geven zich van alle soorten geld en alles wat ze denken nodig te hebben. En dan beginnen ze te beseffen dat er meer is dan dat; en gaan al die dingen aan de kant en beginnen ze zichzelf mooi te maken omdat we alles kunnen veranderen, maar het lichaam is maar een beeld. Uiteindelijk kom je op een plaats waar je beseft dat er veel meer is en dit is waar de cyclus echt begint.

Het is een reis, een reis die we reeds voorbij gegaan zijn, en het Leven gaat iets doen wat nooit eerder werd gedaan. Het is de eerste keer sinds de Schepping dat het besloten heeft om de dingen te versnellen. In plaats van miljoenen jaren nodig te hebben om deze verschillende niveaus of stappen te bereiken, gebeurt het soms in minuten en gaan we met Lichtsnelheid door de evolutie, door vele niveaus die normaal miljarden jaar hiervoor nodig hebben. Wij gaan dit veel sneller bereiken, ervaringsgewijs zal dit in 2 jaar zijn. Er zou normaal 10 tot 15 miljard jaar nodig zijn om dit te bereiken en eens we dit bereiken – kan ik jullie niet vertellen wat er gaat gebeuren – dat is iets tussen ons en God, en tegen die tijd zullen we beseffen dat wij God zijn.

Ik weet niet dat waar het naartoe gaat wanneer we het eind van een bepaald punt bereiken – omdat ik daar vandaan kom – ik ging terug in de tijd, terug in de niveaus en het duurde eindeloos op de manier waarop de mensen denken om naar die plaats terug te keren, maar eens we er geraken, begint het splinternieuwe en ik kan niet zeggen wat dat is. Ik denk niet dat er woorden zijn of iets in de voorstelling van de mens dat deze ruimte kan binnengaan.

Toen ik de Merkaba aan de wereld voorstelde, begrepen zoveel mensen dit verkeerd. Ze dachten dat dit alles was. Dat dit het belangrijkste op de wereld was, maar eigenlijk is dit het minst belangrijke in het bewustzijn. We hebben het menselijk bewustzijn voorzichtig in kaart gebracht en weten exact hoe het werkt. De Merkaba die zich rond het lichaam bevindt, is het scherm dat tot aan je vingertoppen reikt, het is een krachtveld van energie en dat is het scherm waarop de energieën geprojecteerd worden. Dit zijn menselijke woorden om een klein beetje een begrip te geven hoe het idee werkt. De beelden worden geprojecteerd op het krachtveld om ons heen dat wij het Universum noemen. Het Universum is er niet, het is gewoon puur bewustzijn dat ons omringd.

Vandaar uit, bevindt er zich in het menselijk hoofd een complexe eenheid, er zijn 4 klieren en het lijkt veel op een computer. Hier bevindt zich een systeem dat wij reeds lang vergeten zijn. Jezus herinnerde zich eraan. Wanneer je naar een beeld van Jezus kijkt zie je meestal 3 stralen uit zijn hoofd komen (wijst op linker- en rechteroor en de kroonchakra). Er zijn er eigenlijk 8, maar je kunt ze vanuit de positie aan de voorkant niet zien. Deze Lichtstralen zijn verbonden met de pijnappelklier. Rond deze Lichtstralen bevindt zich een energieveld dat ronddraait en in de pijnappelklier komen 8 Lichtstralen naar buiten in groepen van 4, en deze pijnappelklier is een oogbal. Het is letterlijk het Derde Oog. Het is hol en heeft kleurontvangers en een lens erover en het is verbonden met iets wat erachter ligt, wat men de thalamus noemt. En de thalamusklier, het zijn er 2, heeft een lange buis die naar het gehemelte van de mond loopt. Ik ga gewoon even achterwaarts.

Aan de voorkant bij de pijnappelklier bevinden zich nog 2 klieren, de hypofysen, en hiervoor ligt nog een chakra-punt (wijst op een punt ter hoogte v/h Derde Oog), recht voor je, naar buiten in de ruimte, wat ongeveer de afstand van het puntje van de neus tot de kin is. Wanneer al deze klieren op één lijn staan - is er een heel specifieke manier om dit te doen - het heeft met je tong te maken, omdat je tong de sleutel tot Hoger Bewustzijn is. Dit lijkt alles vreemd tot je uiteindelijk echt begrijpt hoe het werkt. Eigenlijk kan ik jullie dit vlug vertellen:

Als je naar de menselijke conceptie kijkt, begint het als een bol, wat het eitje is. Het sperma komt naar binnen en de conceptie vindt plaats. Dan splitst het zich in twee d.m.v. mitose, dan deelt het zich in vier en vormt een perfecte Tetrahedron. Daarna deelt het zich in acht en vormt een Stertetrahedron, wat de sleutel tot de Merkaba is, dat een kubus is. Dan blijft het verder groeien - dit staat in een van de boeken - waarna het een appelvorm aanneemt die van binnen hol is, met 512 cellen. En in de boeken stoppen we hier. Als je verder gaat met puur medisch onderzoek en de boeken bestudeert, wordt dit het Hart. Er is een fase in de ontwikkeling waar een ieder van ons zich in de baarmoeder bevond en ons hele Hart ons hele lichaam was en niets meer. Daarna kwam ons lichaam op een bepaald punt tevoorschijn uit ons Hart: onze handen, voeten, ons hoofd, etc, en het hart werd ingestopt en we werden de bekende foetus. Alleen daaraan kun je al zien dat het Hart belangrijker is dan het Brein. Het is ouder en meer onderbouwd.

Maar welk deel van het lichaam komt als eerste uit het Hart? Het allereerste is het puntje van de tong. De punt van de tong komt tevoorschijn en je kunt intuïtievelijk zien dat het rechtstreeks verbonden is met de Heilige Ruimte van het Hart, waar de Creatie plaatsvindt. Dus wanneer iemand zich in het Hart bevindt - en hij moet echt in het Hart zijn, niet in het Brein - en zich de Heilige Ruimte van het Hart bevindt en het puntje van de tong tegen het gehemelte plaatst en een heel specifieke plek begint te masseren omdat dit een seksuele stimulans van het Hart en het Brein is; stimuleert het de thalamus die Alfa in de 4 hersenkwabben begint aan te vuren. En wanneer de Alfa een bepaald niveau van aanvuren bereikt, verschijnt er een groen Licht, waarover men in de Veda's van 6.000 jaar geleden spreekt. Soms is het groenblauw, soms groengeel, maar het heeft altijd een groene tint. Op dat punt spreken ze zelfs bij de Grote Witte Broederschap over het buigen van de Vlam - intentioneel buigt men het Derde Oog naar voren, (wijst met de wijsvinger) - de ene gaat recht naar boven en de andere naar voor – en je buigt deze om naar voren, naar het Derde Oog-punt en via een bepaalde meditatieve toestand wordt het groene Licht een spiraal, of geconcentreerde ringen, die een verbinding met de hypofyse maakt en dan kijk je erdoor naar het andere einde op welk punt het een lichtkrans/halo rond je hoofd vormt, wat wetenschappelijk gedocumenteerd is.

Op dat ogenblik wordt eender waarvan je in je hart droomt werkelijkheid en dat beeld gaat naar het uiterste einde, niet in het lichaam. Stafford heeft geprobeerd een neurologische link te leggen, maar men kan het niet vinden, dus bevindt het zich niet in het lichaam, maar erbuiten. Het beweegt zich over het torodiale veld dat zich buiten de elektromagnetische velden bevindt en komt dit punt dan binnen, projecteert zich eerst rond het hoofd en daarna rond het lichaam. Dus als je over een beeld zou dromen wordt het de Werkelijkheid waarin het hele Universum nu leeft. Het kan dus uit het niets creëren. Als je op deze manier creëert, weet niemand in het Universum dat het plaatsgevonden heeft, behalve jij, of een groep, er is nog een groep mensen die dit doen, omdat het alles verandert: verleden, heden, toekomst. En de oude sporen van de oude manieren bestaan niet meer. Het is alsof je van Tv-zender verandert, het is er gewoon niet meer.

Dit creatieve vermogen dat zich in elk Menselijk Wezen bevindt dat bestaat, is het vermogen om te creëren, hetgeen ons geboorterecht is. Dit is wat de Aarde zich weer gaat herinneren. Het is geen leerproces, het is een herinneringsproces. En, langzamerhand gaan alle mensen over de hele Wereld zich herinneren waar het allemaal om draait. Je zult de Wereld op vele manieren zien veranderen, maar je zult je niet aan de oude manier herinneren, tenzij je deel uitmaakt van de Creatie. En we gaan langzaam veranderen naar een andere vorm. We weten dat de manier waarop er gecreëerd wordt altijd een goede manier is, omdat het Hart nooit iets zal doen dat schadelijk is voor wat dan ook, want het Hart weet dat alle Leven Eén is. Dus denkt het niet in Polariteit; het denkt nooit "ik” en jij staat "daarbuiten”. Het zoekt altijd naar een beeld dat goed is voor alle Leven, overal. En dus is dit een proces waar helemaal geen angst bij betrokken is. Het is een proces dat door baby's en kinderen gebruikt wordt.

Vanuit het standpunt van de Hindoes werden dit aanvankelijk de Siddha's genoemd, dit zijn de Krachten. Aanvankelijk ligt er een gevaar schuil, waar je bepaalde niveaus enkel via het Brein kunt binnengaan, m.a.w. via het ego dat volledig intact is. Dus als de persoon het ego niet opzij kan schuiven en het ego het overneemt, is dit ernstig omdat je net een grote gelegenheid verloren hebt. Daarom zeggen de Hindoes dat het gevaarlijk is, want je zou je spirituele leven een tijdje kunnen verliezen. Je zult nog altijd terugkomen, want God leeft in elk van ons. Er is niet zoiets als eeuwig verloren zijn. We kunnen een omweg maken, maar we komen altijd terug. En er is ook niet zoiets als de hel. Ik weet dat jullie dit weten, maar de paus verklaarde dit voor hij stierf. Hij zei dit tegen de wereld: "Het spijt me, we hebben de hele droom over de hel verzonnen, want er is er geen.” En hij verontschuldigde zich hiervoor.

Het diende enkel om de mensen onder controle te houden. Maar het Brein kan dromen creëren die niet zo leuk zijn, en op een manier is dit op een ander niveau zo. Het kan mensen controleren, maar dit is in de Polariteit. De Polariteit gaat verdwijnen. We zullen er geen toegang meer voor krijgen. De reden dat we geen toegang meer zullen hebben is, dat om de Polariteit te laten bestaan er een elektromagnetisch raster om de Aarde moet zijn en dit raster gaat van de Planeet verwijderd worden. De enige manier waarop je toegang zult krijgen is volgens de oude manier, wat de Eenheid is, wat de inheemse volkeren onderhouden. Of de nieuwe manier, wat een Hoger Niveau van Eenheidsraster is. Je zult je in een van de twee bevinden omdat er geen tussenin zal zijn.

Wanneer het andere raster weggehaald zal zijn, wat spoedig zal zijn - we wachten tot alle inheemse volkeren ons vertellen wanneer dit zal plaatsvinden – maar wanneer dit gebeurt, zal de wereld enkel op een mooie en positieve manier vooruit bewegen. Negativiteit zal enkel een herinnering zijn, dat is alles. Ik weet dat ik een beetje vooruit loop en dingen voorspel die zeer buitensporig lijken, maar mijn leraren van over de hele wereld, de inheemsen met wie ik gesproken heb en met wie ik werk zijn het op dit ogenblik allemaal eens. Ze zeggen allemaal :”doe het, zeg het, ga ervoor, want dit gaat gebeuren.”, dus geloof ik ze.

Gaia kan echt alles doen en ze toont dit aan de mensen waarvan ze voelt dat het goed is om het te tonen. Ik heb haar dingen zien doen, ik weet dat ze bewust is en zich bewust is van elk klein detail op Aarde, en ze zal veranderingen maken. En wat de inheemse volkeren in Canada en de Verenigde Staten voelen is dat er veel mensen op de Aarde zullen vertrekken. Het is niet slecht, hun Spirits zullen gewoon vertrekken naar een gebied van ruimte-tijd en dimensie dat bekender voor hen aanvoelt om door de veranderingen te gaan waar wij doorheen gaan, m.a.w. zij gaan naar huis omdat zij eerder daar vandaan kwamen. Maar degenen die overblijven, en dat zijn niet zo veel mensen, hebben ze me min of meer voorgesteld, het zijn nog steeds honderden miljoenen mensen, maar geen 6,5 miljard. De mensen die overblijven verbinden zich in hun Harten en worden één levend Wezen. Ze zeggen eigenlijk dat wij de Aarde in een ruimteschip veranderen en ze naar een nieuwe manier van Zijn vliegen, vanuit het Melchizedek-Bewustzijn; de omloopbaan van de Planeet verandert en het verandert de manier waarop wij de Werkelijkheid waarnemen. De omloopbaan is aan het veranderen sinds 1972.

Ik weet dat er heel wat bezorgdheid onder de mensen bestaat wat de snelle veranderingen betreft. Ze zijn bezorgd dat ze geen voedsel of water zullen hebben en dat ze door rampen gedood zullen worden, etc., maar dit is eigenlijk niet wat er gebeurt. Het is een Transformatie van Bewustzijn op Planetair Niveau en dat vindt overal plaats, niet enkel hier. Het hele Universum gaat door een Transformatie. Als je dit echt zou begrijpen, is dit helemaal niets om bang voor te zijn. Het is zoiets als "Eindelijk!”. We bereiken een niveau waar de veranderingen zeer snel plaatsvinden. De lucht zal gevuld zijn met Magie. Er is geen andere manier om het uit te drukken van waar we ons nu bevinden. Pure honderd procent Magie. Als Moeder Aarde niet wil dat je vertrekt om deel uit te maken van de Nieuwe Plaats, zou je niets kunnen doen om te vertrekken, om het even wat je deed. Want ze zou er zeker voor zorgen dat je niet geschaad zou worden. Als je moet vertrekken, zul je vertrekken. Welke van beide het ook zij, het is een zegen. God leeft in elke persoon en je kunt God niet schaden. We stappen gewoon in een manier van Zijn die zo vreemd is voor onze manier van denken gedurende de laatste 13.000 jaar… we hebben een lange tijd in Polariteitbewustzijn geleefd. In Polariteitbewustzijn sta je op jezelf, je moet jezelf beschermen, je moet alles doen. Het draait om geen enkele van deze dingen. Het draait gewoon om Transformatie. Eens we deze transformatie binnengaan en het herinneringsproces terugkomt gaat het zo van "Ah ja, nu ik herinner het mij.”

We moeten begrijpen dat, zoals ik al eerder zei, Alle Leven één is. Het is onderling volledig met elkaar verbonden. Het ondersteunt elkaar. Binnen de Galaxie is er een Levend Wezen, er zijn gebieden die het Hart zijn, de Lever, de Nieren. Ze hebben functies, "wij doen dit voor jou…”, het is een stroom van energie. Er is daar buiten niemand die elkaar wil ombrengen. Er zijn kleine dingen waar ze door een Transformatie gaan die ze nog niet begrijpen. Maar 99,9 % met duizenden negens erachter, zijn daar om elkaar te steunen. We worden momenteel omringd door over 250.000 culturen uit de ruimte die van ons houden; het beste voor ons willen, om ons geven en we zullen ze op het juiste ogenblik zien. En we zullen weten dat de Wereld ons niet te pakken wil krijgen. Zo is het gewoon niet.

We zullen beseffen dat er meer in het Leven is dan we ooit hebben durven dromen. Het zal een wonderbaarlijke openbaring zijn. Want de Wereld is momenteel zo angstig, zo bang en verloren, het weet niet meer hoe het de dingen moet doen. En alle controle-kwesties die er overal zijn en het gebrek aan eten, etc. Maar het Leven gaat zichzelf op Aarde bekend maken, letterlijk laten weten dat Het hier is. Ik wou dat ik kon vertellen wat de inheemsen stammen ons zeggen, maar ik kan het niet. Ik kan het nu nog niet. Binnen een jaar zal ik het kunnen. Tegen dan zul je het waarschijnlijk weten.

Je moet gewoon ademen en verbonden blijven met Moeder Aarde en Vader Hemel en je geen zorgen maken over iets, hoe het ook mag lijken. Mijn stam, de Pueblo-stam in New Mexico, vertelt ons over deze tijd en zegt dat wanneer de Wereld echt begint veranderen de mensen bezorgd worden, de dingen een beetje doordraaien. Ze zeggen gewoon: "Ga naar binnen, sluit de ramen, ontspan je gewoon en adem. Het zal allemaal overgaan en het Licht zal beginnen binnen te komen.” Ze weten dit, zovelen uit de Oude Wereld zijn zich echt bewust van wat er gebeurt. Wij zijn de laatsten die het weten. Ik weet niet wat te zeggen, behalve dit: Het Leven is Heel, Compleet, Perfect en het ontbreekt aan niets en zo is het altijd geweest. Wij hebben ervoor gekozen om te experimenteren. We hebben geëxperimenteerd op een bepaald niveau van Bewustzijn, Goed en Kwaad genaamd. Wat betekent: Alle mogelijkheden, Goed en Kwaad. En we hebben geëxperimenteerd en het is afgelopen met dat experiment. En nu gaan we weer terug naar iets dat reeds echt geprobeerd werd, waar dit experiment dat wij de laatste 13.000 jaar – eigenlijk is het iets langer dan 200.000 jaar – in de grotere vergelijking van bewustzijn past, weet ik niet zeker. Maar het was een van de mogelijkheden en we hebben het gedaan, maar nu zijn we aan het einde gekomen en dus… ontspan je gewoon. Dankjewel.

Iedereen op Aarde kwam van ergens anders. De Aarde is een Nieuwe Planeet. De Aarde bevindt zich aan het uiterste einde van de Galaxie. Het is een splinternieuwe Planeet die er nog niet zo lang is, ongeveer 5,5 miljard jaar. Het Universum is minstens 16 miljard jaar oud voor zover we weten. Het is ouder dan dat, maar voor zover kunnen wij het bewijzen. Onze Spirit is oneindig oud. Er is nooit een tijd geweest dat we niet bestaan hebben. Er zal nooit een tijd zijn dat we niet bestaan. Het betekent dat iedereen ergens anders vandaan kwam om hier te zijn. Wij zijn buitenaardsen (ET's), de dolfijnen en de walvissen zijn ET's die van Sirius kwamen. Heel wat Pleiadiërs zijn hier en ze zijn hier al een hele tijd, er zijn mensen van Aldebaran… van overal zijn ze hier samengekomen. Hoe deze verschillende rassen het gaan doen weet ik niet, ik weet wel redelijk zeker hoe de Siriërs het gaan doen. Van wat deze Oude Groepen mij vertelden zullen de Siriërs zich het eerst bekend maken en dat komt omdat wij hun nakomelingen zijn. Zij zijn de vader en zij hebben ervoor gekozen om dit te doen. Maar daarna, wat de Maya's over deze tijd vertellen is dat het hele Universum zich voor ons zal openstellen en dat we overal naartoe kunnen gaan, overal waar we willen. Ja, ik begrijp het, dit is op een of andere manier een vreemde tijd, omdat we zo beperkt zijn geweest. We waren op Aarde in quarantaine. We zijn niet in staat geweest om de kamer te verlaten. Iemand heeft lang geleden de deur op slot gedaan.

We zoeken naar het Leven en proberen te bewijzen dat er iets is. Maar dat Leven komt naar hier. Het is reeds hier. De 250.000 culturen waarover ik het had waren degenen die met voertuigen naar hier kwamen. Dit betekent dat dit de laagste vorm in het Universum is. Ze moesten hier komen. Je ziet Aarstengel Michaël niet rondreizen in een ruimteschip. Hij heeft dit niet nodig, hij kan overal zijn waar hij wil. De Hogere Niveaus van Bewustzijn kunnen gewoon zijn waar ze willen.

Ok, dankjewel. Ik hoop dat de mensen die dit kijken opgewonden worden over het Leven, want er gaat iets heel moois gebeuren.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm