Berichten
Home

Berichten
Maandelijks Weerbericht Oktober

Gabriel door Robert Baker

Deze maand zal het verschuiven van de energieŽn vanuit de 6e chakra (derde oog in het midden van het voorhoofd) naar de tweede chakra (navel-regio) inhouden, en de ervaring van TRANSMUTATIE creŽren.

Dit zal je relatie met alle dingen en het verschil tussen gehechtheden en verbindingen heel duidelijk maken. Je wordt betrokken bij het bredere perspectief, dat nog vollediger voorbij het kleine "ik" ... ik, ik, ik gaat.

Je zult ondervinden dat het massabewustzijn begint te verschuiven. Mensen zullen beginnen te begrijpen en te ontdekken dat meerdere dingen gemotiveerd zijn door naar binnen te kijken. Wanneer ze dit doen, zullen ze verrassende invalshoeken vinden. Ze zullen completer naar de wereld in zijn geheel kijken. Ze zullen ook meer zien hoe alles het geheel beÔnvloedt.

In september zul je begonnen zijn met het aansluiten bij een GROEPSWIL op een hoger niveau, terwijl je je voorbereid op het zielsbewustzijn. Keuzes en relaties zullen worden bekeken vanuit een perspectief van echte waarde en gelijkheid. Wat niet in evenwicht is geweest wat betreft het geven en ontvangen zal opnieuw worden geŽvalueerd.

Als je handelt volgens deze nieuwe perspectieven, zal er een verlangen zijn om naar dit nieuwe groepsbewustzijn en het welzijn van het geheel te bewegen. Zo zul je de opstanding van het zielsbewustzijn zult ervaren. Er zal een oprecht verlangen voor meer dienstbaarheid naar voren komen.

Sommige mensen zullen meer consideratie voor anderen hebben, evenals het nemen van meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun keuzes.

Ook zul je een verrassende bereidheid ondervinden om toe te geven wanneer mensen fouten hebben gemaakt en om vergiffenis te vragen. Ze zullen ondervinden dat ze de dingen voorbij laten gaan zonder dezelfde schaamte en schuld die je hebt gekend. Dit is het begin van de herrezen zielsbewustzijn. Het zal van worden invloed zijn op je relaties in de tweede chakra.

Dit zal het moment zijn dat je de eigenlijke opening van de Sirische vortex hebt, wanneer je groep in Egypte is. (Children of Light reis en de Wereld Meditatie)

Er zal meer nadruk gelegd worden op het leren onderhandelen van verdragen, grenzen en behoeften, zelfs in de wereld om je heen. Wellicht kunt je een eventuele versoepeling van de huidige houding van de Amerikaanse regering ondervinden. Een deel hiervan is om hun imago te beschermen voor de verkiezingen in november. Zo zal het beginnen, maar het zal ook beÔnvloed worden door deze energieŽn en zal zich omzetten in een oprechtere communicatie. Een deel hiervan is gemotiveerd in angst, want ze proberen hun imago te herstellen. Wij vermelden dit om te zeggen dat de werkelijkheid van het zielsbewustzijn overal zal doordringen.

Op fysiek niveau zul je in de onderbuik en de romp twee belangrijke symptomen vaststellen. Krampen en loslaten. Je afvalcycli kunnen beÔnvloed worden. Mogelijk moet je vaker naar het toilet, zelfs met diarree, voor sommigen afwisselend in constipatie.

Je zult meer activiteit in het onderlichaam ondervinden, alsmede in de hoofdregio. De tempels en het derde oog zullen veel activiteit ervaren, wat ook een impuls aan je dromen zal geven. In de ontwaakte toestand kun je ondervinden dat je tussen slapen en wakker zijn wandelt. Er kunnen beelden opkomen die zich zelfs als een video ontvouwen zonder het te begrijpen.

Mensen op een hoger niveau zullen ondervinden dat ze zich meer aan vorige levens herinneren. Dit zal gebeuren wanneer de holografische herinneringen in je bewuste gedachten opkomen. Dit zal ook gevoelens en gewaarwordingen in het lichaam naar boven brengen. Het kan heel echt voor je lijken.

Bij sommige mensen kunnen zich hele energetische tijdlijnen van levens onthullen. Je kunt belangrijke stukjes van je zielsverhaal vinden wanneer je karmische voleinding bereikt.

Dit zal een maand zijn van vele karmische voleinding met relaties uit vorige levens. Je leercurve zal geactiveerd worden. Sommige zullen het gevoel geven afgewerkt te zijn zonder te weten waarom. Sommige relaties zullen afgewerkt en niet meer nodig zijn. Er zal vrede en wetenschap zijn, zonder verwarring. Dit kan zeer troostrijk zijn.

Tijdens de Opstandinginitiatie kun je naar nieuwe relaties bewegen die maken hebben met een geheel nieuwe richting van leren. Dat zal zeker zo zijn voor mensen die zich binnen dit leven naar nieuwe zielsniveaus bewegen. Dit zal bijna zijn als reÔncarneren terwijl je in hetzelfde fysieke lichaam blijft - een dood en wedergeboorte, zonder het fysieke vlak te verlaten. Er zijn anderen die naar dit leven kwamen aan het begin van een zielsniveau, die op deze manier getroffen zullen worden.

Dit alles kan ook tot het einde leiden van sommige relaties in voleinding. Je zult bereid zijn om patronen los te laten die echt niet langer dienen. Bijvoorbeeld, wanneer je klaar bent om het drama los te laten zoals deze die je in eerste instantie met je ouders hebt opgezet. Als je eenmaal klaarheid hebt, kun je beginnen om echt los te laten.

Er kan heel wat duidelijkheid zijn in deze maand oktober.

Er kan sprake zijn van wetenschappelijke doorbraken, zoals in de wereld van de geneeskunde, met meer remedies voor ziektes. Dit zal gebracht worden tot het niveau van het DNA. Door met het DNA te werken, kunnen zij leren om chemische transacties tot stand te brengen die het gezicht van de geneeskunde in de komende vijf tot tien jaar zouden kunnen veranderen. De medische industrie kan benaderd worden vanuit een geheel nieuwe dimensie van inzicht - hoe chemische interacties het DNA beÔnvloeden. Ze kunnen ook beginnen ontdekken hoe emoties deze chemie tot op het DNA-niveau kunnen beÔnvloeden. Dit zou een opmerkelijke validatie zijn van de toename van bewustzijn.

Dit zou tot enorme bezorgdheid voor de farmaceutische industrie kunnen creŽren - als ze er niet in slagen een manier te vinden om deze ontdekkingen in de doofpot te stoppen. Dat komt omdat bekrachtiging en genezing geen geld opbrengen.

Er zullen ook dingen ontdekt worden die te maken hebben met de geboorte en het ontstaan van leven dat erg nuttig kan zijn bij het hanteren van chromosomen ter voorkoming van het begin van bepaalde ziektes die erg algemeen zijn geweest. Dit alles zal uitdagend zijn voor de farmaceutica.

Relaties zullen op krachtige manieren beginnen te verschuiven, zoals we al eerder zeiden. Er zal zelftwijfel en kwetsbaarheid naar de oppervlakte komen waar de mensen reeds lange tijd tegen hebben gevochten. Dit vormt de basis waarom de mensen zoveel moeite met intimiteit hebben. Er kunnen ook meer spontane openingen zijn.

Wanneer de waarheid van de ziel zich naar een relatieniveau van ontwikkeling beweegt, begint de hogere waarheid door te komen. Dit zal ook beÔnvloed worden door mensen die dienstbaar willen zijn aan het geheel, op heel nieuwe wijze uit het innerlijk opkomend. Dit zal in interfereren met je oude identiteit van narcisme.

Terwijl de hogere energieŽn pogen door te komen en je blokkades zuiveren, zal er voor sommigen ook een toename van kankers in het onderlichaam, alsmede cysten en tumoren zijn - waar er sprake is van weerstand op een diep niveau. Lever en nieren zullen getroffen worden.

Er kunnen op persoonlijke- en wereldschaal uitbarstingen van woede opkomen. Er zullen sterke emotionele reacties van sommigen zijn. Er zal emotionele spanning zijn wanneer de opeengehoopte emoties door deze hogere energieŽn naar de oppervlakte geactiveerd worden.

Aan de andere kant zullen sommigen ook gevoelens ervaren die intuÔtiever zijn dan ze gewend zijn. Dit zal een deel van de spontane waarheid zijn die door de 6de chakra geactiveerd wordt.

Activiteit in de limbische hersenen aan de basis van de schedel zal deze karmische herinnering vrijgeven, wat angst kan opleveren. De weerstand en het verlangen van de lagere wil om de dingen af te sluiten zal uit de weg geruimd moeten worden om naar het potentieel van deze grotere openingen te kunnen bewegen. Dit alles zal voor velen kwetsbaar lijken, alsof er gevoelens zijn die ze moeten beschermen of te verbergen.

Mensen zullen meer energetische verbinding met elkaar beginnen te voelen, minder afscheiding, vandaar de noodzaak om zich bewust worden van hun eigen gevoelens. Er is een behoefte om zelfstandig te worden, maar de meesten zullen niet weten hoe dit moet. Op dit punt is het een besef van de noodzaak om op dit punt een duidelijk gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.

Er zal meer energetische stimulatie zijn. Meer mensen als nooit tevoren kunnen beginnen te refereren naar "energie" en de sensaties van de energie. Mensen zullen dingen voelen die ze nog nooit eerder gevoeld hebben. Ze voelen zich minder verdoofd. Degenen die slapen zullen gewoon meer en meer sterven, meer handelend volgens hun verslavingen.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm

Het originele engelstalige artikel is te vinden op Children of Light

Copyright © 2008 Children of Light