Vooruitzichten


Home

GabriŽl's Overzicht van 2010

Een Jaar van het Oplossen van Dualiteit, wanneer de Ziel en de Persoonlijkheid samenkomen.

Aartsengel GabriŽl via Robert Baker

SPECIALE OPMERKING:

Als de informatie op deze site een beetje te ingewikkeld is, of je gewoon hulp nodig hebt om te weten hoe je deze krachtige nieuwe energieŽn in je leven INTEGREERT en de oude overlevingsaanpak die we al zo lang gekend hebben, heelt... hebben we nu een geweldige oplossing.

Ron heeft een website gelanceerd die midden januari zal opstarten, waar hij de mensen persoonlijk door de lagen van zelfbekrachtiging en persoonlijke healing zal meenemen Ė duidelijk stap voor stap.

Letterlijk 100% van zijn persoonlijke cliŽnten maken duidelijke stappen voorwaarts in hun leven en verbeteren hun Eigenwaarde, relaties en stroom van overvloed.

Dit zal gedaan worden met een reeks van wekelijkse video's, een persoonlijke gids en een live online Vraag & Antwoord show om je persoonlijke vragen te beantwoorden! Blijf afgestemd op de e-mail die deze opmerkelijke kans zal aankondigen.

En nu, GabriŽl Spreekt ...

Je zult in dit jaar van 2010 op een veel grotere manier geconfronteerd worden met de tegenstellingen en opposities van dingen in je leven die in de dualiteit gehouden worden.

De eerste vier maanden zullen je naar een evaluatie van DOEL brengen.
De tweede vier maanden zullen je naar de Openbaring van ware BETEKENIS brengen.
De laatste vier maanden zullen een tijd zijn voor de inspiratie van WAARDE.

Januari-april zal een tijd zijn waar je te maken krijgt met de intentie van Doel in je leven, wanneer je je vollediger begint te verbinden met de intelligentie van de Goddelijke Wil. Met andere woorden, je zult de keuzes en intenties van je persoonlijkheid evalueren.

Dit zal ook een tijd zijn waar de energieŽn van de 7de chakra in je lichaam neerdalen om de 3de chakra te activeren, de lagere wil.

Dit zal heel wat overstuurdheid creŽren in je gebruikelijke keuzes en de oude waarneming van doel van je persoonlijkheid. In andere woorden, dit jaar zullen je angstige, compenserende agenda's onderbroken worden.

De wereld in het algemeen zal allerlei oude kwesties naar boven zien komen, waardoor je de gelegenheid krijgt om achter de intentie van je oude keuzes te kijken. Dit zal op grote schaal gebeuren, zelfs binnen religies, regeringen en ondernemingen. Dit gebeurt opdat je de kwaliteit en de focus van je intenties en keuzes kunt verbeteren.

Zo zul je nieuwe keuzes voor je milieu moeten maken, met problemen zoals de werkelijke effecten van de opwarming van de aarde. Dit zal een tijd van volledige revaluatie van oude keuzes zijn.

Wanneer de 7de chakra-energieŽn van Goddelijk Doel je persoonlijkheid en je lagere wil binnendringen, begin je duidelijker te zien wat je dient en wat niet je meer dient.

Je hebt jezelf op vele manieren met de uiterlijke vorm geÔdentificeerd. Dit zal je op het zielsniveau niet dienen, aangezien je innerlijke ervaring veel meer aanwijzingen zal geven voor hetgeen jullie allen echt dient. Je zult moeten kijken waar je verstrikt bent geraakt in de tweekamp van tegengestelden, waar je weerstand biedt en de kant van alles wat in de polariteit gehouden wordt, vermijdt. Wanneer je dit doet, zul je het gebruik van tegenpolen moeten helen en transformeren, zodat je meer evenwicht in je leven leert creŽren.

Dit is het doel van de ziel. Dit eerste kwadrant van het jaar zal een tijd zijn om je oude keuzes in vraag te stellen. Je ziet dit al bij de Amerikaanse regering die kijkt naar wat het geheel dient. Er is bijvoorbeeld een poging om een nieuw gezondheidsprogramma te creŽren. Er zijn tegenstanders, waar de mensen nog niet geleerd hebben om samen te komen om een evenwichtige oplossing te creŽren.

In de grotere waarheid, onthult de ene kant enkel de stukken die voor de andere kant nodig zijn. Dit zal leiden tot een grotere openbaring van de ervaring van het zielspotentieel, waar je de individualiteit op een nieuwe en diepgaandere manier omhelst.

In je individuele leven zul je steeds meer ingehouden conflicten naar boven brengen, waar je je overtuigingen en de omgang met je gekwetste gevoelens opnieuw moet evalueren, zodat je doeltreffendere, inbegrepen beslissingen kunt nemen.

In 2010 zul je je meer en meer uit de tweestrijd van tegengestelden bewegen. Je zult voor het eerst echt naar de Vrijheid van Wil gaan ... in plaats van het leven door slechts ťťn enkele keuze te zien (kinderlijk verkeerd waargenomen als keuzes van goed / fout). Dit is de fase van de ware evolutie die je nu bereikt.

Het eerste kwadrant van het jaar zal over dit soort evolutie gaan. Fysiek zal er heel wat activiteit in de maag en de milt zijn. Er kan een verzwakking van energie zijn, vooral als je bij de lagere wil in de weerstand gaat wanneer dit alles plaatsvindt.

Nogmaals, de 7de chakra naar de 3de chakra zal de eerste vier maanden de energetische focus zijn die je manier van keuzes maken, beÔnvloedt. In plaats van te oordelen, zul een dieper onderscheidingsvermogen moeten ontwikkelen. Dit is ťťn manier om te evalueren wat jou dient en wat het goed van het geheel dient, in plaats van in je goed / fout moraal te blijven vastzitten.

Als je dit integreert terwijl de zielsenergieŽn de 3de chakra binnendringen, zal de verlangende aard van de lagere wil beginnen af te nemen. Wat we hiermee bedoelen, is dat je minder keuzes door weerstand en verdediging begint te maken, maar eerder door de creativiteit van je wezen, als je jezelf toestaat je angstige agenda's los te laten.

Als je dit doet, zul je het besef dat je in een multi-dimensionale ervaring leeft, beginnen te ontwikkelen. Dit zal bekend worden door de revaluatie van intentie en de vervulling van keuzes die meer over het goed van het geheel gaan, in plaats van door narcisme, weerstand of isolement. Natuurlijk zal dit niet door een wonder gebeuren. Het zal vereisen dat je opdaagt en leert om de innerlijke transformatie te doen.

Je zult een heleboel tegenstanders naar de oppervlakte zien komen door de meevoering van de hogere energie die de lagere binnendringt. Je zult dit in vele wereldsystemen zien afspelen waar er sprake van ongelijkheid is. Het zal een tijd van openbaring van de ongelijkheid van de verschillende systemen zijn, die niet weten hoe ze het geheel moeten dienen.

Het wereldmanagement team zal er hard aan werken om de afscheiding te handhaven door de oppositie actief te houden. Ze zullen proberen meer bedreigingen uit te brengen om mensen in de angst te houden, houd de een tegen de ander. Ze zullen gebeurtenissen op touw zetten die de mensen voortdurend aan angst herinneren.

Je persoonlijkheid zal proberen dingen naar boven te brengen waar je gehecht bent aan bepaalde tegengestelden, als een primitieve vorm van evalueren of compenseren, zoals te proberen om de "juiste" te zijn in de situaties die zich in je leven voordoen.

Je zult het verschil tussen de innerlijke werkelijkheid en de uiterlijke vorm beginnen te zien, welke stagneert en probeert om in de vertrouwde comfortzone van de lagere wil te blijven. De diepere waarheid hiervan is dat dit je enkel in een overlevingsbenadering van het leven houdt, op zijn plaats gehouden door kuddebewustzijn-projecties van goed of fout.

Je zult veel systemen in uitersten zien, waarvan sommige zullen panikeren om enige schijn van controle behouden. Maar, wanneer de 7de chakra de 3de chakra binnendringt en het wenslichaam begint te transmuteren, zul je steeds minder gegijzeld gehouden worden in de percepties van de oude werkelijkheid als poging om een gevoel van eigenwaarde krijgen. Deze oude manier van naar het leven kijken, zal beginnen weg te ebben, vooral als je je bewustzijn op een meer directe manier ontwikkelt.

Het oude systeem heeft geprobeerd om je te laten blijven zoeken naar een soort van voldoening in de uiterlijke vorm. Dit dient vele doeleinden, zodat je vooral van het uiterlijke blijft consumeren in een poging om je diepe gevoelens van niet goed genoeg zijn en onwaardigheid te compenseren.

In de plaats daarvan zul je nu beginnen te evalueren vanuit de waarheid van individueel zijn, als je het innerlijke werk doet. Je zult meer groepen zien samenkomen, of op zijn minst erover praten hoe ze eraan kunnen werken om het welzijn van het geheel te dienen.

In het tweede kwadrant van het jaar, van mei - augustus, zullen de energieŽn zich van de 6de chakra naar de 2de chakra bewegen. Dit houdt in dat het Goddelijke Doel van de ziel een verbinding begint te maken met een duidelijkere groepsdienstbaarheid. Dit zal gaan over de Openbaring van BETEKENIS door de ontwikkeling van wijsheid, actie en keuze.

Dit zal een investering naar diepere waarheid en betekenis beginnen. Dit jaar zal alles over een diepere innerlijke beweging en verbinding gaan. Dit zal over de openbaring van een grotere waarheid in elk individu gaan, hetgeen de basis is van wat je leven zin geeft.

Als je begonnen bent met de weerstand los te laten, zul je ook het begrip van uiterlijke beloning en straf als leidraad voor je keuzes en waarheid, beginnen los te laten. Je zult je naar een diepere relatie met de dingen in de 2de chakra bewegen, in het gebied van de navelstreek.

Je zult transmuteren naar relaties met dingen die meer op de essentie gericht zijn, in plaats van objectiverende dingen die je afgescheiden zelf dienen, die slechts bevrediging van uiterlijke symbolen willen. Dit zal je helpen opmerkzamer te worden over wat echt dient om BETEKENIS te creŽren.

Nu zul je energetisch aangemoedigd worden om dieper te gaan dan eerst, zodat je persoonlijke ervaring van de werkelijkheid een geheel nieuwe reeks van keuzes, of op zijn minst nieuwe motivaties achter je keuzes, zal creŽren. Nu zullen ze geŽvalueerd worden vanuit de vervulling van de verantwoordelijkheid voor de wereld om je heen.

Je zult gaan zien dat de mensen op een groter niveau in het massabewustzijn hun oude, breekbare gevoel van betekenis zullen verliezen. De dingen die je vroeger een roes van bevrediging van je verlangens gaven, zullen het niet meer voor je "doen". Dat zal op dit tijdstip zelfs dieper gaan, wanneer het bekende zijn vermogen verliest om iets van betekenis binnen de nieuwe diepte van het opkomende Zelf, aan te raken.

Dit zal je aanmoedigen om een grotere betrokkenheid in het leven te zoeken, te beginnen met een diepere verbinding met je eigen innerlijke leven. Dit kan alleen plaatsvinden als je bereid bent om je uiterlijke gehechtheden, glitter en verlangens naar iets buiten jezelf om je een gevoel van eigenwaarde te geven, los te laten. Nogmaals, je moet ervoor zorgen dat je de hulpmiddelen hebt om deze innerlijke transitie te maken.

De openbaring van de diepgang van BETEKENIS heeft te maken met de ontwikkeling van wijsheid binnen elk individu, die steeds meer invloed zal hebben op het collectieve bewustzijn. Twee van de energetische invloeden in deze tijd van zielsopkomst zijn de 7de Straal en de 2de Straal van Bewustzijn, die nu meer zullen beginnen samen te werken.

De 7de Straal van Bewustzijn, de Straal van de CeremoniŽle Orde van Magie, of de energie van de krachtige Witte MagiŽr / Schepper in jezelf, zal zich meer met de transformatie van de oude uiterlijke, fysieke werkelijkheid verbinden.

De 2de Straal van Liefde / Wijsheid zal de innerlijke werkelijkheid transformeren. Oude keuzes, die op een directe manier bepaald worden als reactie op wat er om je heen gebeurt, zullen nu gemotiveerd worden door wat je opkomende INNERLIJKE waarheid je motiveert. Als je dit toestaat, zul je steeds meer betekenis in je leven beginnen te ervaren.

Je persoonlijke ervaring en expressie zal bevredigender en creatiever worden, gebaseerd op de opkomende ziel die de afgescheiden persoonlijkheid begint te leiden. De persoonlijkheid zal in haar greep op het leven van de mensen wegebben. Dit zal bij veel mensen tot verwarring leiden. Velen zullen wanhopig naar het oude amusement en afleiding zoeken, wat alleen maar tot meer uitersten van dualiteit en scheiding zal leiden.

De pijn die deze weerstand teweegbrengt, zal voor meer mensen die hun innerlijk werk tot nu toe nog niet gedaan hebben enkele "aha's" of ontwakingen creŽren. Ze zullen dan minder uiterlijke keuzes overhouden, zodat ze binnen zichzelf op zoek zullen gaan, dat is het hele punt!

Het maakt de ziel niet uit of je gemotiveerd bent om te groeien en te evolueren door vreugde en creatieve expressie of dat je oorspronkelijk gemotiveerd wordt door oppositie en pijn. Beide motivaties zullen je voor dezelfde openbaringen en waarheden aanmoedigen. Het is gewoon zo dat de ene kant sierlijker en aangenamer is dan het andere pad.

Wanneer de hogere chakra's de lagere chakra's blijven meevoeren (hun energie en het niveau van bewustzijn verhogen), zal alles wat in weerstand is duidelijker worden dan ooit. Vooral deze tweede reeks van maanden, waarbij alles draait om de diepte van je ervaring die door de ziel doordrongen wordt.

Nu is de tijd waarop de persoonlijkheid de controle verliest (de illusie van controle) waarin ze heeft overleefd. Als je niet over een gevoel van ware individualiteit beschikt, gebruikt de persoonlijkheid de afscheiding als compensatie en ontwikkelt het een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde. Maar dat is geen ware individualiteit. Maak, waar je jezelf echt kent, duidelijke keuzes vanuit je innerlijke waarheid en passie om te creŽren en je te uiten.

Individualiteit wordt op een praktische, tastbare manier beheerd door Betekenis, Waarde en Doel. Om dit te laten gebeuren, moet je het oude gevoel van gehechtheid aan hetgeen dat buiten je ligt om je een gevoel van eigenwaarde te beven, loslaten.

Je kunt bij sommigen extreme veranderingen zien. Zelfs binnen landen kunnen de onderhandelingen verschuiven. De VS kan de focus verschuiven. Obama is een ziel die in het midden zit: onderhandelen over keuzes en door extreme leercurves gaan in zijn eigen perfecte proces. Hij werkt via zijn oude zin van idealen, waarin hij echt gelooft, spreekt ze uit en heeft de intentie om te inspireren. Hij ontwikkelt een diepgang van ervaring die door velen weerspiegeld wordt... waar hij niet volledig de diepte van manipulatie kan zien die om hem heen plaatsvindt. Zoals velen van jullie, leert hij te onderscheiden wie en wat te vertrouwen. Door dat proces zal hij meer betekenis ontwikkelen.

Wanneer je de tweede helft van het jaar bereikt, kunt je verschuivingen zien bij een aantal nieuwe keuzes en een ommekeer van een aantal keuzes in dat grotere stadium. Er zal waarschijnlijk weerstand zijn als natuurlijk onderdeel van het helingproces.

Individuen die hun innerlijke werk niet doen, zullen op vele manieren verward zijn. Er zal een groot gevoel van verlies en rouw zijn wanneer je het oude loslaat, maar het zal niet duidelijk zijn waar deze gevoelens vandaan komen. De eerste impuls zal zijn je af te leiden of te verdoven. Gewoontes kunnen extreem worden.

Meer gevorderde zielen zullen de uiterlijke illusie als vervanging van een innerlijk gevoel van Eigenwaarde, vollediger loslaten. Ook zij zullen door verlies en leegte gaan, maar eerder bereid zijn om te onderhandelen en het toe te laten. Dit zal de deur openen naar meer diepgaande openbaringen vanuit het innerlijke zelf dat uit de as herrijst.

De afgelopen jaren ben je al door de des-illusionering van het oude gegaan. En je begint pas te vertrouwen op de inspiratie van de intuÔtie, met de openbaringen van weten. In deze tweede reeks van vier maanden, zul je meer innerlijke wijsheid en BETEKENIS ontwikkelen. Intelligentie in de eerste vier maanden achter het DOEL van je acties, gaat meer over het mentale lichaam. Deze tweede reeks van maanden gaan meer over de ontwikkeling van het emotionele lichaam naar intuÔtie en betekenis.

Ervaring zal via een dieper niveau van betrokkenheid in het leven komen, vooral tijdens de zomermaanden, een verlangen naar een grotere betrokkenheid in het leven. Hopelijk zul je de rand van ware BETEKENIS in je keuzes en investeringen beginnen te ervaren. Dit zal je DOEL verder ontwikkelen.

Je moet ook beginnen na te denken over elke levensvorm om je heen, omdat BETEKENIS van binnenuit ontstaat. Je zult ondervinden dat je diepgaander bij meerdere delen van het leven betrokken wilt worden. Er zullen vele keuzes zichtbaar worden wanneer je de creatieve impulsen toestaat vertrouwd en ontwikkeld te worden.

De manier waarop je in dit kwadrant de individuele uniekheid van al dat IS begint te waarderen, zal je eigen creatieve impulsen inspireren. Er zal meer diepgaande bezorgdheid zijn om voor de verschillende natuurrijken (het milieu) te zorgen.

In de laatste vier maanden zal er meer ACTIE genomen worden, maar dit zal een tijd zijn om je relatie en innerlijke overtuiging over deze dingen te ontwikkelen. Je zult de openbaring van de leugens beginnen te zien, de verhalen die je verteld werden, waar je een betekenis aan hebt gegeven en waardoor je werd beÔnvloed... die je alleen in overleving gehouden hebben. Je zult beginnen in te zien dat deze dingen je niet meer zo beheersen of beÔnvloeden als ervoor, je ziet de illusie.

Je zult ook een dieper gevoel van integriteit beginnen te integreren, naar je waarheid en diepgang van betekenis handelen. Je zult beseffen dat je meer te bieden hebt bij dingen waar je bij betrokken raakt.

In dit tweede kwadrant, ontdek je nog meer wat je werkelijke behoeften zijn. De vervulling van je authentieke behoeften zullen steeds belangrijker worden. De behoeften van anderen om je heen zullen ook steeds belangrijker worden, wanneer je leert om ook meer individualiteit in hen te respecteren. Dit zal heiliger en nog meer geÔntegreerd worden.

Op fysiek niveau zul je waarschijnlijk vreemde gewaarwordingen in het onderlichaam ervaren. Je zult soms opwellingen van energie hebben wanneer je nog meer emotionele verbinding hebt gemaakt. Er zal ook een opwinding van passie zijn in het diepste deel van je lichaam. Het kan aanvoelen alsof je zwanger bent van opwinding en passie - allemaal een deel van steeds BETEKENISVOLLER worden.

Je zult de dingen veel duidelijker zien, wat je zal bevrijden van de verwachtingen die je vroeger van dingen om je heen voelde. Dit zal de persoonlijkheid toestaan zich meer aan de innerlijke leiding over te geven.

Wanneer je een verbinding voelt met iemand of met een bepaalde situatie, zul je in het onderlichaam een gevoel van ware verbinding en passie beginnen te voelen, dat bijna op een fusie van twee zielen als ťťn lijkt. Dit begint en zal met de tijd diepgaander worden. De liefdeskracht zal de seksuele kracht sterker beginnen binnen te dringen, wat de ervaring van het gevoel zal vergroten.

Wanneer je de laatste vier maanden van het jaar ingaat, ga je naar de Inspiratie van WAARDE ... je leert jezelf en het leven om je heen te waarderen.

Je talenten, vaardigheden en kwaliteiten zullen bijdragen tot een uitbreiding en diepere betekenis van waarheid, terwijl je de creatieve impulsen die zich zijn beginnen te verdiepen, navigeert ... creativiteit in de waarde van wat je aan het leven te bieden hebt, evenals wat anderen te bieden hebben.

Je zult zelfs nog meer oppositie en dualiteit in evenwicht beginnen samen te brengen. Je zult zien hoe alle mensen daar zijn om elkaar te versterken, om delen van het leven aan elkaar te onthullen. Je zult elkaar onderwijzen, instrueren en inspireren door je diepgaande keuzes en creatievere expressies.

Als je het innerlijke werk doet, zult je beginnen te ervaren wat het voor het leven werkelijk betekent om een ervaring en expressie van keuzes te zijn, die intenties van waarde vervullen. Je zult echt beginnen te zien wat het betekent om de creativiteit van vrijheid van keuze uit te oefenen, de creatieve ervaring ervan en nu nog meer de uitdrukking ervan. Je zult de overgave van de persoonlijkheid aan de diepgang van de ziel meer beginnen te ervaren, om je werkelijkheid te creŽren via Doel, Betekenis en Waarde van al dat is.

Je zult beginnen te zien wat de creatieve kracht is, wanneer de 5de chakra energie naar de 1ste chakra afdaalt, naar de onderkant van de wervelkolom.

De diepgang van Goddelijke Wil en Doel zal zich via jou beginnen te manifesteren. Je zult je besef van het gebruik van je creatieve kracht om de onbeperkte plaatsen van formaat en manifestatie uit te drukken, wat de herstructurering van het leven betreft, beginnen uit te breiden.

Je zult beginnen te WETEN dat je echt aan het leven bijdraagt. Je zult in jezelf een waarde voelen die nieuw is. Er zal een gepassioneerde verwondering zijn. Je zult zien dat de dingen waar je in geÔnteresseerd was, maar waar je geen actie ondernomen had, een sterkere drang zullen hebben om keuzes te maken en actie te ondernemen.

Je zult meer in het leven geÔntegreerd worden, waardoor je HET vollediger waarmaakt dan je besefte. Het wonderkindaspect van jezelf zal meer geopenbaard worden, als je bereid bent om het onbekende te verkennen en je gemakszones en keuzes verlaat.

Je zult de mensen naar waarde zien zoeken, die ze nog steeds buiten het Zelf richten. Ze zullen verward zijn. Anderen zullen hiervan willen profiteren en de controle te nemen. Maar, er zijn veel gevorderde zielen die in staat zijn om een leidende rol aan te nemen om zich naar dit nieuwe tijdperk te bewegen.

Er zal meer creatieve inspiratie zijn. Velen zullen anderen willen helpen om ook datgene te vinden wat in henzelf van waarde is. Je zult meer eenheid tussen de persoonlijkheid en de ziel beginnen te creŽren, tussen het innerlijke en het uiterlijke, tussen de transformatie van het intellect, de verdieping van de wijsheid en de zielservaring, en door de creatieve expressie die inspireert.

Er zullen vormen zijn die binnen deze inspiratie veranderen. Steeds meer mensen zullen erover nadenken hoe ze de groep waarderen. Er zal een grotere vrijheid van gelijkheid zijn, vooral in landen waar er een meer gevorderde zielsbevolking is. Zij zullen de leiders worden en meer oplossingen ontdekken en invoeren. Er zullen nieuwe leiders zijn, nieuwe hoofden in bedrijven e.d. die meer inspireren, die waarde hechten aan de bijdragen van het volk als geheel.

Dit zal allemaal dit jaar BEGINNEN. De volgende jaren zal dit meer opbloeien. De wereldbevolking zal een enorme revaluatie van de systemen ervaren en nieuwe creatieve ideeŽn invoeren. Er zullen nieuwe keuzes en mogelijkheden voorgesteld worden. En nogmaals, er zal weerstand zijn. Je zult mensen van hogere zielsniveaus de leiding zien nemen in posities van gezag, binnen grotere systemen. Je zult dit in religies en ook in de sociale constructies zien.

Zelfs de familiestructuur zal verschuiven, met meer creatieve expressie. Onderwijs en scholing zullen zich op vele manieren ontwikkelen. Relatiescholing zal een focus beginnen te worden.

Dus gebruik dit als een algemene gids voor dit jaar. Zorg ervoor dat je meer verantwoordelijkheid neemt voor het creŽren van innerlijke transformatie in je eigen leven ... en open je dan voor je innerlijke diepten en handel met compassie en moed.

Zegeningen voor jullie allen.

- GabriŽl

- Vertaling : Ulla Mertens -

Copyright © 2008 Children of Light

Website: Children of Light