Vooruitzichten


Home


Gabriel's Overzicht van 2009

Een Jaar van Licht dat de Schaduwzijde van de Mensheid doet ontwaken.

Aartsengel Gabriël via Robert Baker

2009 is het eerste jaar waar jullie op een diepgaandere manier van een uiterlijke focus naar een innerlijke zullen gaan. Dit is een enorme verschuiving, aangezien de meesten van jullie de illusie van een primitieve uiterlijke focus als je bron van welzijn gekend hebben.

Het afgelopen jaar was het middelpunt van een 9-jarige cyclus van de integratie van de ziel, die in 2004 begon en in 2012 haar hoogtepunt bereikt. Nu zijn jullie op een diepere innerlijke reis, om je met het Zelf als bron te verbinden, op een volwassenere manier met inzicht in het leven zoals het echt is.

Dit zal ook een jaar zijn waar je de manifestatiecyclus zoals je hem kende, van het leven als een niet-verenigde ervaring, herstructureert. De fysieke structuren van de mensheid zullen ook dit jaar aanzienlijk ineenklappen.

De eerste vier maanden zullen diepten van de duistere schaduw oplichten en aan het licht brengen wat er in de diepten van het innerlijke Zelf vastgehouden werd. Het is nodig dat jullie dit koesteren en opklaren, zodat je de ware bron van het leven vanuit het innerlijke kunt bereiken.

Ook het universum zelf zal aan de terugreis naar de bron beginnen. Jullie hebben in de geschiedenis van je planeet slechts een enkele uitademing gekend, naar een focus van vorm bewegend en zijn potentieel leren kennen. Nu begin je dit proces om te keren en de illusie dat dit de bron is te verbreken, en begin je aan de inademing van de grote cyclus van leven.

Nu zul je het leven transmuteren en het innerlijke en het onzichtbare zien als de bron waaruit je creëert.

De 3 vier-maandelijkse delen van het jaar zullen inhouden:

Openbaring van de Duistere Schaduw – in de eerste vier maanden
Innerlijke Transmutatie – je dieper meenemen naar de innerlijke bron, kijken naar alles wat je aan het licht gebracht hebt
Herstructurering van de Vorm begint – met vele oude systemen die afbrokkelen.

Alle natuurrijken zullen in deze vier maanden onthullen hoe de dingen uit evenwicht zijn. Dit kan een beangstigende ervaring zijn, omdat het je dwingt naar binnen te kijken. Vanwege van het feit dat de meeste mensen op jullie planneet geen innerlijke relatie met het zelf hebben ontwikkeld, kan dit in het begin een enge ervaring zijn. Het kan zelfs lijken alsof “daarbinnen niemand thuis is”. Het zal ook eerst een bewustmaking met zich meebrengen van datgene wat je zolang ontweken hebt.

Wanneer jullie Duistere Schaduw terugkeert, zal dit het proces op gang brengen. Er is een aartsengel die op jullie planeet heel verkeerd begrepen werd. Lucifer, wat “lichtdrager” betekent, was de meest geliefde van God die ervoor koos om de Duistere Schaduwenergieën van de planeet vast te houden tot jullie er klaar voor waren om de verantwoordelijkheid te nemen voor het transmuteren en integreren van alles wat uit evenwicht is. Deze tijd is nu aangebroken.

De Duistere Schaduw keert nu terug. Het is reeds begonnen. In de laatste maanden van 2008, bijvoorbeeld, zagen jullie de ineenstorting van jullie economische structuren in grotere mate. Je moet begrijpen dat dit slechts ineenstort om aan het licht te brengen wat er uit evenwicht is, zodat jullie je keuzes kunnen aanpassen en meer evenwicht en eenheid op de planeet brengen.

Alles werkt via cycli. De dingen kunnen niet in één richting blijven verdergaan. De hele werkelijkheid beweegt zich vanuit een bron en keert terug naar die bron. We hebben ons de afgelopen twintig jaar op jullie persoonlijk proces gefocust om je te helpen begrijpen hoe je met de cycli van healing kunt werken, wetend dat deze tijd van immense omwenteling en transformatie van zielslicht zou komen. Dit licht verlicht alles waarmee het in aanraking komt, wat je nu begint te ondervinden.

Het Licht doordringt jullie planeet en heeft haar onthullende impact. Er vindt een enorme meevoering van dit licht plaats wanneer alle lagere, dichtere energieën door de nieuwe niveaus van licht aangespoord worden om te vertrekken… in een poging om meer evenwicht te brengen en geëvolueerde keuzes te maken. Het is anders dan al wat jullie ooit op de planeet gekend hebben.

Dit komt vooral door een nieuw niveau van energie, gekend als de Foton Gordel, die nu jullie zonnestelsel doordringt. Deze energie is sneller dan de lichtsnelheid die jullie gekend hebben. Het heeft de planeet Aarde nog niet volledig bereikt. Het heeft enkele van de buitenplaneten bereikt en heeft daar een directe impact. Wetenschappers vroegen zich af waarom deze planeten begonnen te gloeien of licht uit te stralen. Dit zal de volgende drie of vier jaar ook op jullie planeet gebeuren.

Alles verhoogt en versnelt zich op dit ogenblik, het is anders dan al wat jullie gekend hebben. De extremen die begonnen zijn, zijn slechts een voorsmaak van wat er komen gaat. Wacht tot de Foton Gordel jullie Aardvlak begint binnen te dringen… Dus gebruik asjeblieft deze tijd nu om je voor te bereiden.

OPENBARING van de Duistere Schaduw

De eerste vier maanden zullen een tijd van OPENBARING zijn. Je kunt de impact van deze tijd nu al zien. Er zijn komen dingen aan het licht van velen die uit evenwicht zijn, zowel personen als ondernemingen of organisaties. Van veel organisaties waarvan jullie afhankelijk zijn zal het onevenwicht blootgelegd worden. Jullie voornaamste banken bijvoorbeeld, zoals Citibank en Chase. Ze kopen kleinere banken op omdat ze belangrijk waren om wat corruptie te verbergen.

Wanneer het licht in deze tijd zijn impact heeft, zullen jullie veel dingen aan licht zien komen. Sommige dingen zullen niet mooi zijn. Sommige zullen eerder beangstigend zijn. De Duistere Schaduw is het deel van jullie bewustzijn dat ontkend, opgevoed of waar verantwoordelijkheid voor genomen werd. Daarom is het de sterkste invloed in jullie leven geworden. Hoe meer je ontkent, hoe krachtiger het wordt.

Hoe meer je de waarheid van je wezen onderdrukt en ontwijkt, hoe krachtiger alles wordt. Het heeft je onder controle en houdt je in de angst. En er is heel wat ontkenning van de keuzes die jullie de laatste 2000 jaar collectief gecreëerd hebben.

Jullie zijn door een straal van bewustzijn geëvolueerd die jullie focus op idealen en de dualiteit van tegengestelden heeft gevestigd. Dus bleven jullie leren via de strijd tegen het Schaduwzelf. Jullie hebben delen van jezelf als goed of slecht beoordeeld.

Laten we zeggen dat je zoals gewoonlijk door je levensstraat loopt en besluit om je kauwgompapiertje of een ander stuk afval op de grond te gooien, omdat je geen andere manier kent om verantwoordelijkheid te nemen. Je denkt dat het gedaan is en dat niemand je hiervoor de verantwoording zal laten dragen. De Schaduw loopt je gewoon achterna en verzamelt alle delen van het zelf die je veroordeeld en onderdrukt hebt en probeerde te ontwijken om je verantwoordelijkheid niet te hoeven nemen.

Het is de plaats waar alle delen van het zelf die verkeerd begrepen werden, werden bewaard. Deze delen van het Zelf hebben grote behoefte om gekoesterd, opgevoed en geïntegreerd te worden als vitale delen van het Zelf. Hoe meer je deze delen ontkend hebt, op basis van op je vroegere conditioneringen en kuddebewustzijn, heb je een gevoel van angst opgebouwd dat steeds krachtiger wordt. Je moest steeds meer in grotere ontkenning gaan.

Je moet beseffen dat al je gewonde gevoelens de belangrijkste spelers zijn die je ontweken hebt, en ze dienen naar je bewustzijn terug te keren met het besef dat GEEN enkel gevoel bedreigend of beschamend is. Je moet begrijpen dat je gewoon geconditioneerd bent om er bang voor te zijn of ze te ontwijken om erbij proberen te horen, anderen tevreden te stellen of als compensatie voor je opgestapelde schaamte van het Zelf.

Dit werd alles op steeds extremere manieren gedaan. Het heeft een punt bereikt waar jullie je planeet in naam van het ontwijken van de Schaduw, kunnen vernietigen. Maar, de hiërarchie van jullie planeet heeft eraan gewerkt om jullie te helpen dit op een geleidelijkere manier te integreren. Dit afgelopen jaar hebben ze de rasterlijnen van jullie planeet geherstructureerd zodat je deze laatste delen van Zelf gracieuzer kunt integreren… zodat je een besef van je heelheid kunt creëren.

Niettemin, zul je in dit eerste jaar van het proces verdiepen een Duistere Nacht van de Ziel ervaren, waar je de onevenwichtigheden in je leven op een directere manier onder ogen moet zien. Dit zal het proces op een reëlere en versnelde manier opstarten. Het is nu de tijd om je focus van je uiterlijke afleidingen, glamour en verslavingen af te wenden en je op het gewonde innerlijke Zelf te richten.

Wanneer je bereid bent de Schaduw te behandelen en een volwassen perspectief van compassie en bereidwilligheid te introduceren, om zo naar meer geëvolueerde relaties met deze delen van jezelf te groeien, zul je een enorme healing teweegbrengen.

Het uiterlijke zal versnellen en je proberen in de angst te houden, afgeleid door de buitenkant. Degenen die er NIET in geïnteresseerd zijn dat jullie als individu geheeld en krachtig worden, zullen zoveel mogelijk gelegenheden creëren om jullie in de angst te houden. Dit wereldmanagement team zal proberen jullie in de angst van de “terroristendreiging” te houden.

Als je angstig bent zul je meer dan bereid zijn om de “grote machten” voor je te laten zorgen… om je “te beschermen” en jullie geleidelijk aan een militaire staat te laten worden. Maar, wanneer de boel op stelten staat, zou je kunnen ondervinden dat je al je rechten hebt weggegeven en ze iedereen arresteren die hun plan tegenwerkt. De Patriot Act heeft dit op een krachtige manier in beweging gezet. Jullie moeten wakker worden en aandacht besteden aan wat je eigenlijk kiest.

Je zult dit het doeltreffendst kunnen doen door verantwoordelijkheid te nemen voor het gewonde “geblokkeerde kind” in je eigen zenuwstelsel. Door de nodige hulp te zoeken om te evolueren en je emotioneel lichaam te helen, zul je krachtige volwassenen worden.

Op 1 december vond er een uitlijning van Venus, Jupiter en de maan plaats, die een onthulling van de geheimen op jullie planeet begon te versnellen. De maan van Jupiter, gekend als Io, bewaart energetisch alle geheimen van de schepping. Deze informatie wordt in jullie bewustzijn geopenbaard zodat je deze energie met je integriteit kunt gebruiken.

Er worden vele tests geïntroduceerd om jullie te helpen je gereed te maken voor dit integriteitsgevoel. Jullie moeten leren om dat wat uit evenwicht is te transmuteren en een veel diepgaander, krachtiger Zelfbewustzijn te integreren. Dit is het ware potentieel van je zielsverbonden Zelf.

Dit brengt ons naar de tweede vier maanden van 2009.

TRANSMUTATIE van de Duistere Schaduw

Alles was in de eerste vier maanden aan het licht gebracht werd zal nu door een innerlijke transformatie moeten gaan. Jullie zullen steeds dieper naar binnen moeten gaan, voorbij de Duistere Schaduw naar de Lichte Schaduw. Dit is jullie kernverbinding met het Zelf, waar je het potentieel van je ziel bewaart.

Het onderbewustzijn is het bewustzijn dat dit alles op z'n plaats houdt. Het is een heel bewuste intelligentie. Wat jullie je bewuste intelligentie noemen is eigenlijk de “domme intelligentie” die enkel oude beschrijvingen neemt en een geblokkeerde identiteit van het zelf en opnieuw beschrijft wat “gekend” is. Dit houdt jullie vast op je plaats, in kuddebewustzijn, proberend om erbij te horen zoals een gewond kind dat zijn eigen kracht niet kent.

Jullie werden goed getraind om door de uiterlijke wereld van vorm tot slaaf gemaakt te worden. Degenen aan wie jullie de toelating gaven om dit in elkaar te zetten en zelfs verkozen hebben om over jullie te heersen, niet om over jullie te regeren, hebben hun rol met plezier gespeeld.

Jullie leven in een wereld economisch systeem dat een bedrijfsregering is, zoals een heerser met een feodaal systeem. Jullie zijn allen onderhevig aan de vrijwillige oprichting ervan door geen verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Jullie kopen, nemen krediet en worden volledig afhankelijk van jullie uiterlijke dingen. Dit was geen toeval. Het werd goed beraamd.

Het hele systeem zal zichzelf blootleggen en begint nu in elkaar te vallen. De opschudding van jullie gemakzones werd goed gepland om je in deze tijd van versnelde energieën in de angst te houden. Niets gebeurt willekeurig.

Denk je dat de heel rijken het te verduren zullen hebben? Nee, zeker niet. Denk je dat de grootste belastingvrije onderneming, de Katholieke Kerk, het te verduren zal hebben? Nee, zeker niet.

In deze tijd van transmutatie moet je alles wat je hebt ontdekt opnemen en deze delen van het zelf ijverig in iets anders beginnen transmuteren. Je moet een innerlijke verbinding creëren waar je deze verloren delen van het zelf liefhebt, koestert en ontwikkelt. De doorsnee persoon is bang om zichzelf te kennen. Dit zal een bewustzijn van je innerlijke leegte teweegbrengen die voortkomt uit het niet verbonden zijn met je zelf en je eigen gevoelens.

Dit zal nog meer extremen teweegbrengen, in een poging om afgeleid te blijven. We raden jullie aan om niet in te gaan op dit geconditioneerd gedrag. Je moet deze tijd gebruiken om je weer te verbinden, om zelfbekrachtigde scheppers te worden die voor hun leven verantwoordelijk zijn, een innerlijke relatie leren ontwikkelen en grote manifestatoren van hun dromen worden.

Ware het niet door jullie collectieve gedachten en gevoelens als menselijke soort, die allen een bepaalde beschrijving van de werkelijkheid in stand houden door je gehechtheid aan het uiterlijke, dan zouden jullie een heel andere wereld kennen. Jullie moeten naar binnen gaan en deze gewoontegedachten en -gevoelens leren doorbreken. Je moet een echte verbinding met je innerlijke zelf ontwikkelen, zodat je weet dat je multi-dimensionale wezens en krachtige scheppers bent.

Het is nodig dat jullie je kracht uit de buitenwereld terugnemen. Het gaat erom het innerlijke en het uiterlijke te verenigen, vanuit het standpunt het uiterlijke te dirigeren vanuit een innerlijke waarheid en overtuiging die nu ontwikkeld moet worden. Jullie wisten zelfs niet hoe je dit moest doen. Dit is wat nu ontwaakt, wanneer je verantwoordelijkheid met integriteit uitoefent.

Jullie zouden een kind ook geen auto geven om te rijden. Dit is hetzelfde als jullie toegang te verlenen tot de energie van de schepping. Als je je in een gewonde verdedigingstoestand bevindt, zou je deze energieën ook niet voor creatieve doeleinden gebruiken. Nu leer je hoe je moet rijden, door volwassen te worden en op een andere manier verantwoordelijkheid te nemen. Jullie worden voertuigen van bekrachtiging, liefde en betekenis.

Zoek de nodige hulp om dit op te lossen. Zoek uit wie je kan helpen om je emotionele lichamen weer te verbinden en je angstige mentale overtuigingen te transformeren. Wanneer je dit doet, begin je te zien hoe je een leven creëert dat je niet enkel als persoon vervult, maar dat ook het goed van het geheel dient.

Nu, wanneer jullie je in deze tijd van evolutie voor de hart-chakra openen, ga je de krachten der schepping binnen en leer je bewust te creëren via de waarheid van je wezen. Dit zal zich altijd op het “wij bewustzijn” focussen en niet het op narcisme van een gewond kind waar alles om “mij” draait.

HERSTRUCUTERING van oude vormen

De laatste vier maanden zullen een tijd van HERSTRUCTURERING van oude vormen zijn… van familiesystemen, ondernemingen, economie, geneeskundig, etc. Alles wat absoluut is en vastzit in kuddebewustzijn en herbeschrijving zal op krachtige manieren getroffen worden.

Alles wat niet in evenwicht en groei staat zal beginnen uit elkaar te vallen. Het legt de focus op hebzucht door ophoping, presteren en dat wat zich buiten het zelf bevindt te misleiden. Dit zal binnen deze nieuwe energieën niet werken.

Jullie hebben vrijheid van wil gekregen, maar waren geconditioneerd als een gewond kind dat niet echt wist hoe het deze vrijheid van keuze moest gebruiken. Jullie zaten vast in een verstarde conclusie van juist en fout, goed en slecht, op de plaats gehouden door een angst voor beloning/straf. Dit systeem ebt weg, zodat je een persoonlijk bewustzijn kunt ontwikkelen.

Er bestaat geen Duivel. Dit is het ego van het collectieve bewustzijn dat jullie in de weg stond om je verantwoordelijkheid te nemen. Dit is de kracht van de Duistere Schaduw. Het enige kwaad is jullie onwetendheid en angst, waar je niet in staat bent om te transformeren of verantwoordelijkheid te nemen. Opdat jullie zouden ontwaken, zullen de systemen neergehaald moeten worden en jullie aandacht moeten krijgen.

Probeer wanneer je dit alles ziet gebeuren, niet te panikeren en in de angst te gaan. Velen zullen panikeren, omdat ze niet gewend zijn te veranderen of de leiding in eigen handen te nemen. Ze zullen enkel de vertrouwde gemakszone kennen. Ze kunnen niet begrijpen dat er iets beters kan zijn.

Jullie auto- en olie-industrie wist dat jullie energievoorraden uitgeput raken, maar ze hebben er weinig aan gedaan. Jullie zaten vast in onmiddellijke gratificatie en NU consumptie, zoals gewonde kinderen.

Het ecosysteem van jullie planeet wordt nu bedreigt. De planten- en dierenrijken zijn in gevaar. Elk wild dier staat op de bedreigde diersoortenlijst, gebaseerd op het onevenwicht dat jullie creëren. De afgelopen 50 jaar hebben jullie de zuurstof in de lucht met 25 procent verminderd!

Jullie moeten wakker worden en je verantwoordelijkheid nemen. Jullie verschuiven nu van de elektrische kracht van oorzaak naar de solaire werkelijkheid van kwantumverschuiving en resonantie. Jullie moeten deel gaan uitmaken van de personen die een kritieke massa vormen, hetgeen jullie hele planeet zal toestaan te verschuiven. Het is aan elk van jullie als persoon om je voor te bereiden, zodat je de krachten van creatie kunt leren sturen.

Dus is de afbraak, die al aan de gang is, nodig zodat jullie ontwaken en jezelf beschermen. De hints vinden reeds plaats. Maar, Jupiter die de geheimen van de schepping onthult, samen met Venus die de energie van de baarmoederruimte van de ziel opent, verbonden met de maan die de energie van de zielservaring bewaart, heeft het allemaal op een krachtigere manier in beweging gebracht.

Dit jaar begint deze uitlijning nu te weerspiegelen, evenals de meest recente initiatie die de Sirische vortex opende…wat de ruimte voor jullie krachtige healing opende.

De verkozen president Obama werd verkozen om hierin een krachtige rol te spelen. Hij zal op vele manieren een bewustzijn dragen van al wat uit evenwicht is. Hij zal proberen om een innerlijke transformatie binnen jullie regering te creëren. Maar, jullie moeten allen je eigen deel doen.

De laatste vier maanden kunnen zeer beangstigend en gevaarlijk zijn, omdat jullie je cumulatieve werkelijkheid samen onder ogen moeten zien. Dus houd elkaar in het licht en de bescherming van de zielsresonantie die jullie opbouwen. Omring jullie leiders in dit licht.

Dit zullen jullie in het jaar 2009 ervaren, eerst de Duistere Schaduw aan het oppervlak van je gewonde innerlijke zelf onder ogen zien. Doe het met integriteit, niet met angst. Wees moedig. Moedig anderen aan. We zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden en helpen voorbereiden.

In deze opkomende Schaduw zul je zien dat de vele niveaus van fysiek ongemak zich blijven versnellen. Meer en meer mensen zullen de planeet verlaten, omdat hun ziel beslist of ze alles wat er plaatsvindt kunnen doorstaan. Dit is een ongeëvenaarde kans voor jullie allen, maar je moet je laten zien en bewust worden. Je moet je leven bewust onder ogen zien, want dit alles zal zich op een of andere manier ontvouwen. Bewustzijn geeft je de kracht om te reageren en te helen.

Dus gebruik dit als een algemene gids voor dit jaar. Open je voor je innerlijk leven en reageer met compassie en moed.

Zegeningen voor jullie allen,
- Gabriel

- Vertaling : Ulla Mertens -

Copyright © 2008 Children of Light
Website: Children of Light