Quado

"Kijk voorbij de hokjes van oordeel"

Dagelijkse Quado

door Carrie Hart

Oordeel stopt mensen in hokjes. Wanneer je oordeelt creŽer je een geregelde wereld uit een ongeregelde. Want zonder de hokjes zijn mensen noch goed, noch kwaad, ze zijn gewoon, vol gebreken, tekortkomingen en ongepaste emoties, vol van goedheid en liefde. Ze zijn gewoon. En zoals een jungle overlapt alles elkaar en loopt samen. Er is geen enkele manier om te oordelen of deze plant beter is dan die andere, gezien ze in elkaar groeien, elkaars grenzen overlappen en in een ingewikkeld bestaan naast elkaar leven.

En jullie zijn net zo. Je weet hoe onfair het voelt om beoordeelt te worden, gezien je een heel ingewikkelde persoon bent. Je kindheid en alles wat er sinds die tijd gebeurde hebben ertoe geleid dat je zoals de ingewikkelde jungle bent geworden, ineengevlochten en complex. En alle anderen zijn net zo. Wat je denkt dat verkeerd is kan voor iemand anders juist zijn en andersom. Want dit alles is gewoon.

Wanneer je ophoudt te proberen de jungle te sorteren, dingen in stukjes te snijden en ze in hokjes te stoppen, en in plaats daarvan het zo te laten hoe het is en gewoon te observeren, zul je inderdaad grote schoonheid vinden.

Je zult zien dat de natuur geen rechte lijnen trekt en geen hokjes bouwt. De natuur houdt van bochten en verwikkelingen. De natuur houdt van een geregelde chaos die door de levendige uitwisseling tussen levende dingen gevormd wordt. En je geest en persoonlijkheid zijn net zo, niet in hokjes ingedeeld, niet recht en lineair, maar complex, levendig en met elkaar verweven, al je verschillende ervaringen smelten en verweven zich met elkaar om dat te vormen wat je bent. En alle anderen zijn net zo.

En zo zien we dat de wereld zonder de hokjes van oordeel een levendige en interessante plaats is. En iedereen die je zou kunnen ontmoeten, als je het wilt, maar sta jezelf toe om voorbij het oppervlakkig oordeel, gebaseerd op leeftijd, vorm, kleding, accent, kleur en geslacht, te stappen en ontdek wat ze ervaren hebben, als je diep genoeg graaft en met genoeg compassie en interesse luistert zul je een zicht op het leven ontdekken dat je veel zal leren. Het gaat er niet om het met ze eens of oneens te zijn, het gaat er niet om ze in kleine stukjes te snijden die in je hokjes zullen passen, het gaat om de complexiteit en het wonder, de diepte en de rijkdom van de menselijke ervaring die waarlijk het leven vormen.

Een klein gebed voor vandaag

Vandaag, open ik me voor de wereld en de mensen erop en accepteer ze net zoals ze zijn, ingewikkeld en interessant, vol verwondering.

Vandaag, vind ik ruimte in mijn hart om me met compassie voor alle mensen te openen, ruimte in mijn geest om ze beter te begrijpen, ruimte in mijn leven om ze toe te staan te zijn zoals ze zijn.

Vandaag, accepteer Ik mezelf volledig, net zoals Ik ben. Ik hou van alles dat Ik ben, net zoals ik ben. Ik ben liefde en tolerantie. Ik ben aanvaarding en vrede. Ik ben open, stromend en verbonden, Ik ben.- Vertaling: Ulla Mertens -


Klik Hier voor Quado en Carrie (engels)