Maandelijkse Berichten

Home

Berichten


De EnergieŽn voor September 2007

Het Afsluiten van het Oude en de Aanvang van Nieuwe Dingen en je Verantwoordelijkheden in de Nieuwe Energie

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Liefste Lichtwerkers, na de krachtige energieŽn die de planeet binnentraden in Augustus, zal September jullie de mogelijkheid bieden om jullie oriŽntaties opnieuw te assimileren en integreren. Er zijn krachtige momenten in September die jullie zullen assisteren in het ervaren van hoe jullie je bewegen in de Nieuwe Aarde EnergieŽn.

Het eerste significante moment is de 9-9-9 harmonische energie op de 9e september, met echo's op de 18de en de 27e september, net na de Volle Maan. Op deze momenten, zullen jullie bewust worden gemaakt van de Voltooiing of Afsluiting van de Transitionele Cyclus die begon in 1998 met de aanvang van de eerste Nieuwe Aarde cyclus. We hebben voorheen al gezegd dat deze nieuwe cyclus pas echt begint met de 1-1-1 harmonische constellatie op de 1e januari 2008 en tot die tijd kunnen jullie een periode verwachten van relatieve instabiliteit en rappe veranderingen. Jullie Hogere Zelf of Ik Ben aanwezigheid zal alle 'oude' energieŽn loslaten en afvoeren en het zal jullie afstemmen op nieuwe richtingen en nieuwe mogelijkheden.

Liefste Lichtwerkers, dit is een tijd van keuze en groei. Biedt geen weerstand Ė laat al dat dient te worden losgelaten los en sta open voor al het nieuwe. Wanneer jullie, in deze periode, het gevoel hebben niet vooruit te komen en 'vast' te zitten, sta dit dan toe en weet dat je op het nulpunt staat van een nieuwe creatie of manifestatie. Wees geduldig, en weet dat hetgeen nodig is zichzelf zal manifesteren op het juiste moment. Wanneer jullie, daarentegen, het gevoel hebben dat dingen te snel gaan, blijf dan kalm en gecentreerd en weet dat deze rappe veranderingen nodig zijn om je te kunnen afstemmen op de nieuwe, binnenkomende energieŽn van de eerste ware Nieuwe Aarde cyclus.

Het volgende krachtige moment zal plaatsvinden met de Nieuwe maan en gedeeltelijke Zon eclips op de 11e september. Op dit moment zullen de Zonnecodes voor het completeren van de oude cyclus en de aanvang van de nieuwe zijn geÔntegreerd in het planetaire collectieve bewustzijn en de mensheid zal gereed zijn zich voorwaarts te begeven de Nieuwe Aarde cyclus binnengaand.

Op 23 september zal de Equinox een moment van hoognodige balans op de planeet brengen nadat de intense en wervelende energieŽn van Verandering en Transformatie hun werk hebben gedaan. Dit is het moment waarop de dag en nacht even lang zijn en het markeert de verandering van de seizoenen. IN het Noorden, wordt de dag korter nu de winter nadert en in het Zuiden worden de dagen langer nu de zomer terugkeert. Het is een essentieel moment om de energieŽn van Innerlijke Balans te voelen alvorens je verdergaat. Sta de innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn binnenin je toe in perfecte balans te komen.

De Volle Maan valt op de 26e september. De Zon staat in Weegschaal en de Volle Maan in Ram. Dit zal een Vurige Maan worden, geregeerd door de vurige Solaire energie van het Goddelijk Vrouwelijke in haar archetypische incarnatie als de Vuurgodin. De Godin wiens energie het meest toepasselijk is op dit moment is die van Kali, de oosterse Godin van Afronding en Aanvang. De Volle Maan zal een goed moment zijn voor VuurceremonieŽn, en voor het uiting geven aan de dankbaarheid voor al dat wordt losgelaten en vertrekt en dankbaarheid voor al dat binnenkomt met de nieuwe energieŽn. Dit intense licht van het Vuurelement zal jullie pad voorwaarts verlichten geliefden en het zal alles transformeren dat nu een transformatie nodig heeft. Het Behouden van de Balans van het Innerlijke Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke in September

Geliefden, in deze maand zullen jullie worden uitgedaagd om jullie balans te behouden tussen de Mannelijke en Vrouwelijke energieŽn. De Godinnenplaneet Venus, zal diens transit door Leeuw maken, meer vurige solaire Vrouwelijke energie bijdragend aan de 'mix' voor september. Met de Volle Maan in Ram en Venus in Leeuw, zal dit inderdaad een tijd van grote Creatieve Passie, Sensualiteit en Kracht zijn.

Deze Solaire Vrouwelijke energie zou zich kunnen manifesteren als nieuwe creatieve projecten of nieuwe romantische relaties, of de vernieuwing van zulke projecten en relaties. Het kan eveneens het einde van oude projecten en relaties kunnen aanduiden die niet zijn afgestemd op de Nieuwe Aarde energie. De creatieve en seksuele energieŽn zullen zo intens en krachtig zijn dat ze een moment van 'doorbraak' zullen leveren, een uiteenvallen van het oude zodat het nieuwe zich kan vormen. Wanneer zulke evenementen plaatsvinden, is het belangrijk je innerlijke balans te behouden en niet te worden overspoeld door de intensiteit en passie van het moment.

De Planeet van Mannelijke energieŽn, Mars, zal in Tweelingen staan, tegenover het Galactische Centrum en Pluto en Jupiter in Boogschutter. Dit betekent dat de Mannelijke energie een intense, expanderende en transformatieve 'dialoog' voert met het Galactische Centrum wat de 'wetsteen' van de Goddelijk Vrouwelijke energie is. Deze dialoog gaat over de Transformatie die geÔnitieerd is door Pluto en de spirituele expansie geÔnitieerd door Pluto, nu de Mannelijke energie zich beweegt voorbij de dualiteit van de oude energie in de complementariteit van de Tweelingvlamenergie. Dus, jullie kunnen eveneens intense transformatieve druk op de innerlijke mannelijke energieŽn verwachten in September.

Wat dit zal betekenen, Liefste Lichtwerkers, is dat er een loslaten van en verschuiving in de Mannelijke energie zal plaatsvinden. De oude energie van macht en domineren zal compleet wegvallen om te worden vervangen door delende en partnerschapenergieŽn. Dit zal ook betekenen dat alle relaties, persoonlijk of aan werk gerelateerd, die nog gebaseerd zijn op controle en wederzijdse afhankelijkheid onder intense druk komen te staan teneinde te verschuiven en veranderen in afstemming op de nieuwe energieŽn.

Dus, zoals jullie kunnen zien, geliefden, zullen er sommige 'explosieve' en 'gespannen' energieŽn zijn in deze periode, maar met als doel, uiteindelijk al dat niet in afstemming is met de nieuwe energieŽn uit te zuiveren. En, als Lichtwerkers, zijn jullie de 'Eerste Golf' die de blauwdruk voor de manifestatie van de Nieuwe Aarde patronen met betrekking tot relatie en creativiteit creŽert. Jullie Verantwoordelijkheden in de Nieuwe energie

Liefste Lichtwerkers, in deze nieuwe energie zullen jullie vele verantwoordelijkheden kennen als Leiders van de nieuwe Vijf-Dimensionele Aarde die gecreŽerd wordt. Als de nieuwe Meesters van Licht en Medescheppers van de Geest, zullen jullie voorop gaan en anderen assisteren in het betreden van de Vijfde Dimensie. En dus, in deze komende maanden, zullen velen van jullie nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe vormen van werk op zich nemen. De mogelijkheden zullen naar jullie toe komen, in overeenstemming met jullie verlangens en jullie gaven en talenten, en het is aan jullie om verantwoordelijk te zijn en wijselijk te manifesteren.

Maar, wanneer we kijken naar het woord 'responsibility' ('verantwoordelijkheid'), onderscheiden we twee delen Ė 'response' (reactie) en 'ability' (vaardigheid) en waar het hier werkelijk om draait geliefde zielen, is jullie vaardigheid, jullie vermogen te reageren op de stroom van Goddelijke Creatieve energie en kracht in jullie levens.

Wanneer er plots veranderingen optreden, of wanneer de energie verschuift, hoe reageer je dan? Ben je geschokt, boos, depressief en krachteloos? Of behoud jij je centrum en gebruik je de innerlijke kracht om te focussen en een nieuwe manifestatie te creŽren? Wanneer een energie in jullie leven afbreekt of stokt en nodig vervangen dient te worden, sta jezelf dan niet toe te worden meegesleept in dit desintegratieproces. Herinner je liever dat je een schepper bent en dat je een nieuwe vorm en manifestatie kunt creŽren die de oude kan vervangen.

Het voortgaande proces van creatie betreft zowel de processen van ontbinding en transformatie, de energieŽn van Kali. Wees niet ontkracht door deze energieŽn. Behoud je kracht, focus en creŽer vanuit een nieuwe intentie. Dit zal je assisteren in het doormaken van welke chaotische of ontbindende energieŽn dan ook, met vertrouwen en met gratie. Want, zodra het oude wegvalt, zal het nieuwe arriveren om het te vervangen. Er is een hiaat, een moment van leegte en daarna stroomt de nieuwe energie binnen met een nieuwe creatie. Je kunt de vorm van deze energie bepalen door je intentie te behouden met vertrouwen en vastberadenheid en dankbaarheid voor hetgeen waarvan je weet dat het manifest zal worden.

En dit, geliefde Lichtwerkers, is jullie 'response-ability' jullie vaardigheid te reageren op het Licht in deze tijd van geboorte van de Nieuwe Aarde cyclus van Manifestatie van de Hemel op Aarde.

We wensen jullie Onvoorwaardelijke Liefde, Kracht en Vreugde toe in deze gezegende maand september.

- Vertaling: Jolanda Klaassen -

Klik Hier voor Starchild


© 2007-8 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.