Maandelijkse Berichten

Home

Berichten


De EnergieŽn voor Mei 2008

De Deur openhouden voor Herstel en Evenwicht van de Aarde door de Gouden Vlam van Verlichte en Medelevende Liefde

Aartsengel Michael door Celia Fenn

Geliefde Lichtwerkers. Mei zal een buitengewone maand zijn in een buitengewoon jaar. Jullie zullen op 20 mei de tweede ďBoeddhaĒ Volle Maan ervaren, wanneer de Zon zich in Stier en de Maan zich in Schorpioen bevindt. Dus zal de Aarde, tijdens deze Maancyclus tussen de twee ďBoeddhaĒ manen in, overspoeld worden met de Gouden Vlam van Medelevende Liefde die bewaard wordt in het Boeddha-veld dat op dit moment de Aarde omsluit. En zo wordt de gelegenheid om het bewustzijn zeer snel te verhogen en belangrijke transformaties teweeg te brengen, zowel op persoonlijk als op planetair niveau, zeer versterkt.

Geliefden, het is alsof de Hemel een de deur openhoudt zodat dit Gouden Licht over de Aarde kan stromen en geÔntegreerd kan worden in het Lichtlichaam van iedereen die er klaar voor is om naar dit nieuwe Bewustzijn van Liefde op te stijgen. Want dit is een moment waar Medelevende en Stralende Liefde het meest intens en mooi is. Je zult de ďdrukĒ van dit Licht voelen als een behoefde om je leven te veranderen, de manier waarop je leeft te veranderen en een diep verlangen naar een leven dat meer afgestemd is op je IK BEN aanwezigheid en je Hoger Wezen. En dit kan in het begin wat ongemak veroorzaken omdat je gedurende vele levens met misvormingen van je wezen geleefd hebt en je deze misvormingen met verdringing bedekt hebt. Maar nu worden de sluiers opgeheven en zie je de waarheid en voel je de pijn terwijl deze misvormingen herstellen en weer op een lijn gebracht worden met je pure zelf.

Geliefden, jullie werden ontworpen om Menselijke Engelen te zijn en in Vreugde, Evenwicht en perfecte gezondheid op Aarde te leven. De Aarde werd ontworpen om je Paradijselijk thuis te zijn. Maar jullie evolueerden van dit oorspronkelijke plan af en integreerden patronen van vervorming, ziekte en lijden in je DNA. En nu, in het Gouden Licht van Stralende Liefde van de Bron, herstellen jullie en keren jullie terug naar je oorspronkelijke kracht en klaarheid als Menselijke Engelen.

En zo, wanneer je de Graal Codes geactiveerd hebt en het Evenwicht van Hemel en Aarde, Mannelijk en Vrouwelijk weer geaccepteerd hebt, ben je klaar om wonderen van Liefde te creŽren op de ontwakende Aarde. Geliefde Lichtwerkers, jullie krijgen het geschenk van met de Gouden Vlam werken om Overvloed en Liefde te creŽren.

En zo zullen we jullie de eenvoud van dit proces voor Menselijke Engelen uitleggen. Het Goddelijk Licht van de Bron stroomt vanuit het Galactische Centrum of de Grote Centrale Zon en wordt door jullie ontvangen via je Kroonchakra en de Pijnappelklier en wordt dan uitgezonden naar de Hartchakra. Vanuit het Hart wordt het ďgetransmuteerdĒ en in fysieke manifestatie geweven via je Dromen en Wensen. Dus vloeit de ďStroom van LevenĒ door je heen en wordt hij getransformeerd in fysieke zegeningen van Overvloed via het Creatieve Weefsel van het Hart. Is dit geen prachtig creatief geschenk van de Bron?

We begrijpen dat velen van jullie er nog steeds mee worstelen om op dit ogenblik overvloed in je leven te manifesteren, terwijl je leert dit geschenk te activeren dat aan de ďStralendenĒ of degenen die de Gouden Vlam in hun aurisch veld dragen, gegeven werd. Geliefden, om de Gouden Vlam te dragen moet je alle illusies en gehechtheden loslaten en je Hart toestaan om de plaats te zijn waar de Hemel de Aarde ontmoet en Mannelijke energie zich met Vrouwelijke energie vermengt in Perfecte Harmonie en Liefde. En we weten dat degenen onder jullie die het pad van Hoger Bewustzijn gekozen hebben dit proces omhelzen en toestaan dat alle oude vervormingen en illusies uiteindelijk gezuiverd en losgelaten worden.

En zo, terwijl deze doorgang van licht op dit tijdstip openstaat, hebben jullie de gelegenheid om deze Stroom van Licht in je Hart te ontvangen en je dromen zonder vervorming of hinder te Weven. Want de zuiverheid en de klaarheid van je Hart zal de klaarheid van je manifestaties bepalen. De meest overvloedige en vreugdevolle creaties zijn deze die zonder eigenbelang en winst gecreŽerd werden, maar voor het hoogste goed van allen. Als je het Gouden Licht met deze intentie kunt weven en het naar de Aarde stuurt, zal het je dromen van Liefde en Vrede manifesteren. En, geliefde Lichtwerkers, als jullie dit samen doen, zul je een Veld van Vrede, Liefde en Evenwicht creŽren dat de energie zal bewaren om Wonderen van Liefde op de Planeet te manifesteren.

Geliefde Lichtwerkers, we zeggen ook dat ook al wordt dit Stralend Licht het ďBoeddhaĒ veld genoemd, het ook een manifestatie is van de Evenwichtige Vlam van de Bron. Het Gouden Licht wordt altijd vanuit de Bron verzonden om zowel de Goddelijke Mannelijke als de Goddelijke Vrouwelijk codes te dragen en het is het Goddelijke Vrouwelijke dat de code van Evenwicht draagt. De Grote Kosmische Godin en Moeder van Evenwicht wordt Ma'at genoemd en haar energie creŽert het Veld van Licht dat het Evenwicht voor Vrede, Waarheid en Liefde ondersteunt. Dus op dit tijdstip van herstel en evenwicht zullen de Lichtcodes van Ma'at het Veld van Vrede ontwaken en deze Codes zullen in manifestatie overgedragen worden door het element water. Het water in jullie bloed en cellen zullen de codes naar je lichaam sturen en het water in de Oceanen en de waterlichamen op Aarde zullen de codes naar de Aarde zelf sturen en naar haar rasters van kristallijnen licht. En de Aarde zal de terugkeer van Ma'at of het Kosmisch Evenwicht vieren wanneer haar Codes van Licht weer ontvangen worden zodat het evenwicht kan gecreŽerd worden en de Aarde weer naar haar plaats in het Kosmische Evenwichtsveld van Liefde kan terugkeren.

En zo is het, Geliefden, dat jullie nu je relatie met je lichaam, met de Aarde, met de Bron en met elkaar herstellen. Je zult de komende maand een krachtige liefdeskracht vinden die je zal leiden om alle illusies te healen en los te laten en de absolute waarheid beginnen te weven.

Wanneer je de relatie met je Lichaam herstelt en accepteert wie je bent, zul je beseffen dat je lichaam het perfecte voertuig voor je ziel is voor haar reis op Aarde. Je zult je lichaam leren eren en haar vermogen vertrouwen om zich te Herstellen en in Evenwicht te brengen. Je zult niet langer bang zijn voor ziektes en lijden, want je zult zulke vervormde creaties niet langer van je DNA hoeven te weven. Je zult in Liefde weven in overeenstemming met met de modelvorm van Gezondheid en Vitaliteit.

Wanneer je je relatie met de Aarde herstelt, zult je weer leren hoe de Aarde je ondersteunt en je liefheeft en je van al je behoeftes voorziet. Je zult vanuit Vreugde weven en je zult de ervaringen van Vreugde weven. Je zult niet langer vervormde ervaringen van pijn en lijden hercreŽren, want een Evenwichtig hart creŽert evenwichtige ervaringen van liefde.

Je zult je relatie met de Bron herstellen, want je zult God niet langer als een verre Vaderfiguur zien, maar je zult het Licht van de Bron binnen jezelf waarnemen en binnen de hele Creatie. Je zult zien dat ďGodĒ zowel Mannelijk, Vrouwelijk als Kind is en je zult lachen naar het wonder van de energie van een God die zonder vervorming of angst waargenomen wordt.

En je zult je relaties met elkaar herstellen. Je zult op dit tijdstip een behoefte voelen om relaties met anderen in evenwicht te brengen en te herstellen. Wanneer je jezelf afstemt op je eigen innerlijke waarheid of Ma'at, zul je dit duidelijk in anderen zien en zal je waarheid zich met de hunne afstemmen. Je zult ook duidelijk in staat zijn om te zien waar de waarheid een vervorming wordt en deze vervorming met het Licht van Liefde en Vrede te herstellen.

Geliefden, wanneer jullie het Gouden Licht omhelzen, zullen jullie een Gouden Kelk van Licht geworden zijn, jullie zullen de Graal geworden zijn. Jullie zijn het magische instrument van Overvloed en Liefde geworden. Dat potentieel rust binnen je DNA kronieken en het wordt nu door de Graalcodes geactiveerd. Het was het werk van Jezus en Maria Magdalena om een genetische modelvorm en een geometrie van licht neer te leggen die in deze tijd binnen de fysieke rijken van Zielenlicht op de Planeet geactiveerd zou worden, en zo is het! Jullie ontwaken weer en vullen je Kelk van Licht met stralend Licht van de Bron.

En zo, Geliefden, herinner je in dit magisch venster van licht aan de Compassie van de Boeddha en de Liefde van Kwan Yin. Herinner je aan de Passie van Jezus en zijn geliefde Magdalena. Herinner je aan degenen die eraan gewerkt hebben om de Hemel op Aarde te brengen en weet dat het nu de tijd is en dit het moment is waarop je in die keuze kunt stappen en haar werkelijkheid kunt leven.

Maar weet, Geliefden, dat dit een radicaal herstel is, dus gun jezelf de tijd en wees aardig voor jezelf. Je kunt intense gevoelens en energieŽn ervaren wanneer het evenwicht terugkeert en je mag het volle potentieel van Wie Je Bent als Menselijke Engel ervaren.

De EnergieŽn voor mei 2008

De Nieuwe Maan verschijnt op 5 mei en valt in Stier. Stier wordt geregeerd door Venus en is een Aardeteken, dat geassocieerd wordt met schoonheid, artistieke uitdrukking en comfort. De planeet Venus zelf bevindt zich deze maand ook in Stier en creŽert een krachtige verbinding tussen de Zon en Venus in het huis van de Godin van Liefde. Liefde zal deze maand een prominente vertoning of thema in het leven zijn. Dit is een goede tijd om met healing te werken en het in evenwicht brengen van je relatie met de Aarde en je Lichaam.

De Volle Maan, op de 20ste, is de tweede Boeddha Maan. Op dit tijdstip zullen de krachtige Lichtcodes van Ma'at ten volle in het veld van de Aarde geÔntegreerd worden om Evenwicht, Vrede en Voorspoed op Aarde toe te staan. Dit is een krachtige tijd voor iedereen die wenst Evenwicht op de Aarde te creŽren en samen te komen om een Veld van Vrede en Liefde te creŽren, zodat de Aarde en haar Volkeren dit Vreugdevol moment van Harmonie en Evenwicht kunnen voelen.

- Vertaling: Ulla Mertens -     http://users.telenet.be/freesoaring_eagle/indexned.htm


Klik Hier voor Starchild


© 2007-8 Celia Fenn
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.